Informații utile pentru medicii, medicii dentiști, farmaciști rezidenți - serie 15 noiembrie 2020
Data începere pregătire în rezidențiat 1 ianuarie 2021

   

Medicii / medicii dentiști / farmaciștii rezidenți - seria 15 noiembrie 2020 - care și-au ales specialitatea în perioada 24-27 noiembrie 2020 cu pregătire în Centrul Universitar Craiova se vor prezenta în perioada 07 - 15 decembrie 2020 la unitatea sanitară desemnata pentru încheierea contractului individual de muncă pe durata determinată/nedeterminată.

Încheierea contractului de muncă se va face începând cu data de 1 ianuarie 2021.

Rezidenții cu post cu pregătire în centrul universitar Craiova își vor face încadrarea la unitatea sanitară care a publicat postul respectiv.

Rezidenții pe loc cu pregătire în centrul universitar Craiova își vor face încadrarea la unitățile sanitare desemnate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Dolj, conform listei.

Unitățile sanitare vor elibera rezidenților adeverința de încadrare din care să reiasă specialitatea în care au fost încadrați, tipul contractului individual de munca (determinată/nedeterminată), adeverința este necesară la repartiția pe clinici și coordonatori de rezidențiat.

Informații suplimentare privind repartiția pe zile și specialități se vor afișa, în timp util, la o dată ulterioară.

 

ATENȚIE

În vederea angajării nu sunt valabile documentele sau înscrisurile care contravin listei spitalelor angajatoare, afișată mai jos.

 

 

1) Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova

SPECIALITATEA

Anatomie Patologică

A.T.I

Cardiologie

Chirurgie Generală

Chirurgie Orală și Maxilo-Facială

Chirurgie Pediatrică

Chirurgie Plastică, Estetică și Microchirurgie Reconstructivă

Chirurgie Toracică

Dermatovenerologie

Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice

Farmacologie Clinică

Gastroenterologie

Genetică Medicală

Medicină de Laborator

Medicina Muncii

Medicină de Urgență

Medicină Fizică și de Reabilitare

Medicină Internă

Microbiologie Medicală

Nefrologie

Oftalmologie

Ortopedie Pediatrică

Ortopedie și Traumatologie

Otorinolaringologie

Pediatrie

Radiologie Imagistică Medicală

Reumatologie

Urologie

Chirurgie Dento-Alveolară

Chirurgie Stomatologică și Maxilo-Facială

Endodonție

Ortodonție și Ortopedie Dento-Facială

Parodontologie

Pedodonție

Protetică Dentară

Farmacie Clinică

Laborator Farmaceutic

Farmacie Generală

 

 

2) Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova

SPECIALITATEA

Endocrinologie

Epidemiologie

Hematologie

Igienă

Neonatologie

Obstetrică - Ginecologie

Oncologie Medicală

Medicină de Familie

Medicină Legală

Sănătate Publică și Management

Stomatologie Generală

 

 

3) Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie V. Babeș Craiova

SPECIALITATEA

Boli Infecțioase

Pneumologie

 

 

4) Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova

SPECIALITATEA

Neurologie

Psihiatrie

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. Valeria Andreescu