Acordul pacientului informat ( Legea 95 / 2006, Cap. III )

 

    Art. 660 - (1) Pentru a fi supus la metode de prevenţie, diagnostic şi tratament, cu potenţial de risc pentru pacient, după explicarea lor de către medic, medic dentist, asistent medical/moaşă, conform prevederilor alin. (2) şi (3), pacientului i se solicită acordul scris.

    (2) Īn obţinerea acordului scris al pacientului, medicul, medicul dentist, asistentul medical/moaşa sunt datori să prezinte pacientului informaţii la un nivel ştiinţific rezonabil pentru puterea de īnţelegere a acestuia.

    (3) Informaţiile trebuie să conţină: diagnosticul, natura şi scopul tratamentului, riscurile şi consecinţele tratamentului propus, alternativele viabile de tratament, riscurile şi consecinţele lor, prognosticul bolii fără aplicarea tratamentului.

    Art. 661 - Vārsta legală pentru exprimarea consimţămāntului informat este de 18 ani. Minorii īşi pot exprima consimţămāntul īn absenţa părinţilor sau reprezentantului legal, īn următoarele cazuri:

    a) situaţii de urgenţă, cānd părinţii sau reprezentantul legal nu pot fi contactaţi, iar minorul are discernămāntul necesar pentru a īnţelege situaţia medicală īn care se află;

    b) situaţii medicale legate de diagnosticul şi/sau tratamentul problemelor sexuale şi reproductive, la solicitarea expresă a minorului īn vārstă de peste 16 ani.

    Art. 662 - (1) Medicul curant, asistentul medical/moaşa răspund atunci cānd nu obţin consimţămāntul informat al pacientului sau al reprezentanţilor legali ai acestuia, cu excepţia cazurilor īn care pacientul este lipsit de discernămānt, iar reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiată nu poate fi contactat, datorită situaţiei de urgenţă.

    (2) Atunci cānd reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiată nu poate fi contactat, medicul, asistentul medical/moaşa pot solicita autorizarea efectuării actului medical autorităţii tutelare sau pot acţiona fără acordul acesteia īn situaţii de urgenţă, cānd intervalul de timp pānă la exprimarea acordului ar pune īn pericol, īn mod ireversibil, sănătatea şi viaţa pacientului.