FORMULARE TIP CERERI cu menţionarea timpului necesar de completare a CERERILOR de către solicitant

 

FORMULARE TIP – CERERE PENTRU COMPARTIMENTUL RELAŢII CU PUBLICUL

-          Autorizaţie Liberă Practică – formular CERERE- 1 min.

 

-          Registrul Unic al Cabinetelor Medicale – partea I – CABINETE FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ

- înfiinţare Cabinet Medical Individual – formular CERERE- 1 min. - Informare

- înfiinţare Punct de Lucru Cabinet Medical Individual – formular CERERE- 1 min. - Informare

- modificare Cabinet Medical Individual – formular CERERE- 1 min. - Informare

- desfiinţare Cabinet Medical Individual – formular CERERE- 1 min. - Informare

 

            - Registrul Unic al Cabinetelor Medicale – partea a-II-a – CABINETE CU PERSONALITATE JURIDICĂ

                        - înfiinţare Societate – formular CERERE- 1÷ 3 min. - Informare

                        - înfiinţare Punct de lucru Societate – formular CERERE- 1÷ 3 min. - Informare

                        - modificare Societate – formular CERERE- 1÷ 3 min. - Informare

                        - desfiinţare Societate – formular CERERE- 1 min. - Informare

 

            - Registrul Unic al Cabinetelor Medicale – partea a-III-a – SERVICII CONEXE

                        - înfiinţare Servicii Conexe – formular CERERE- 1 min. - Informare

                        - desfiinţare Societate – formular CERERE- 1 min. - Informare

 

Informare privind dotarea minimă obligatorie

 

FORMULARE TIP – CERERE PENTRU COMPARTIMENTUL STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

                        - Eliberare Adeverinţă Cod Parafă pentru Medici – formular CERERE - 1 min.

 

FORMULARE TIP – CERERE PENTRU SECRETARIAT

-          Viză Apostilă – formular CERERE- 1 min.

 

FORMULARE TIP – CERERE PENTRU COMPARTIMENTUL AVIZE / AUTORIZĂRI

-          Autorizaţia Sanitară în Baza Referatului de Evaluare – formular CERERE - 1÷ 3 min.

-          Autorizaţia Sanitară în Baza Declaraţiei pe Propria Răspundere – formular CERERE- 1÷ 3 min.

-          Certificarea Conformităţii cu Normele de Igienă şi Sănătate Publică – formular CERERE- 1÷ 3 min. (+ model Memoriu tehnic - 1÷ 3 min)

-          Viza Anuală – formular CERERE- 1÷ 3 min.

-          Autorizare Unitate de Asistenţă Medicală pentru Examinarea Ambulatorie a Candidaţilor
la Obţinerea Permisului de Conducere–
formular CERERE - 1÷ 3 min

-          Viza Anuală a Autorizaţiei Unităţii de Asistenţă Medicală pentru Examinarea Ambulatorie a Candidaţilor
la Obţinerea Permisului de Conducere-
formular CERERE- 1÷ 3 min.

 

FORMULARE TIP  - CERERE PENTRU COMPARTIMENTUL CONTROL UNITĂŢI SANITARE

-          Autorizare Serviciu de Ambulanţă – formular CERERE - 1÷ 3 min.

-          Redeschidere Activităţi Suspendate – formular CERERE - 1 min.

 

FORMULARE TIP CERERE PENTRU COMPARTIMENTUL ASISTENŢĂ MEDICALĂ

-          Tratament în Străinătate – formular CERERE – 1 min.

 

FORMULARE TIP CERERE PENTRU COMPARTIMENTUL MEDICINA MUNCII

 

-          Adeverinţă  Boală Profesională – formular CERERE – 1 min.

-          Adeverinţă Comunicare Stare de Boală Profesională – formular CERERE- 1 min.

-          Adeverinţă Boală Profesională pentru Internare – formular CERERE- 1 min.

-          Expertizare Locuri de Muncă - formular CERERE- 1 min.

-          Efectuare Determinări de Noxe – forrmular CERERE - 1 min.

 

FORMULARE TIP CERERE PENTRU COMPARTIMENTUL IGIENA ŞCOLARĂ

-          Referat Evaluare Elev – formular CERERE- 1 min.

 

FORMULARE TIP CERERE PENTRU COMPARTIMENTUL IGIENA MEDIULUI

-          Aviz Sanitar Deshumare / Transport cadavru – formular CERERE- 1 min.

-          Eliberare Paşaport Internaţional Transport Cadavru – formular CERERE- 1 min.

 

FORMULARE TIP CERERE PENTRU LABORATORUL IGIENA RADIAŢIILOR

-          Emitere Certificat Înregistrare Activitate cu Instalaţii sau Surse de Radiaţii – formular CERERE - 2÷ 3 min.

-          Emitere Autorizaţie de Securitate Radiologică pentru Desfăşurarea Activităţii în Domeniul Nuclear – formular CERERE -2÷ 3 min.

-          Autorizaţia Sanitară Laborator Igiena Radiaţiilor în Baza Referatului de Evaluare – formular CERERE - 2÷ 3 min.

-          Notificarea Încetării Activităţii de Utilizare a  Instalaţiilor Radiologice cu Surse Radioactive – formular CERERE - 2÷ 3 min.

-          Comanda pentru Analize de Laborator Igiena Radiaţiilor – formular CERERE- 1÷ 2 min.