COMUNICAT DE PRESĂ nr. 16/18.09.2020

 

Direcţia de Sănătate Publică Dolj comunică faptul ca în cursul zilei de 17.09.2020, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, autorităţilor publice locale a necesarului de măşti de protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, a primit un număr de 4,5 milioane de măşti de protecţie, care în zilele următoare vor fi distribuite unităţilor administrativ - teritoriale, după un program care le-a fost comunicat.

Necesarul de măşti de protecţie a fost stabilit de fiecare unitate administrativ -  teritorială pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza sa, definite ca fiind:

a)     persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social, acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare;

b)    persoanele din familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei, acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei cu modificările şi completările ulterioare;

c)     pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi sunt până la 704 lei inclusiv, reprezentând nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, prevăzute în OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate aprobată prin Legea nr. 196/2009;

d)    persoanele încadrate in grad de handicap care realizează venituri exclusive din prestaţiile sociale prevăzute de art. 42 şi art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DSP Dolj

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 15/02.09.2020

 

În luna august 2020 specialiștii DSP Dolj au fost sprijiniți în activitatea de combatere și control a epidemiei cu Covid 19 de un număr de 43 cadre medicale detașate de la Serviciul Public Management Spitale, Cabinete medicale și Creșe al Primăriei Craiova (20 medici școlari),  Primăria Calafat (13 cadre medicale, medici și asistenți școlari, asistenți comunitari), Spitalul Calafat (5 cadre medicale) și Spitalul Dăbuleni (5 cadre medicale).

Personalul medical detașat a asigurat triajul epidemiologic în punctele de trecere a frontierei Aeroport Craiova, Calafat și Bechet.

Medicii școlari detașati au participat la efectuarea a 749 anchete epidemiologice, la întocmirea și transmiterea a 2513 decizii de izolare și carantinare, la ţinerea evidenţei a 8713 teste Covid și au oferit informații telefonice privind infecția cu virusul Covid 19  la un număr de 4200 persoane.

Direcţia de Sănătate Publică Dolj mulţumeşte persoanelor detaşate pentru sprijinul acordat și speră că acest episod va sta la baza unei colaborari la fel de fructuoase  în activitatea viitoare desfăşurată la locurile lor  de muncă.

 

DSP Dolj

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 14/17.08.2020

Rezultate control Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova

 

Serviciul de Control în Sănătate Publică al DSP Dolj a efectuat un control la Căminul pentru persoane vârstnice Craiova în perioada 13-14.08.2020.

Neconformităţi constatate:

-         circuitele funcţionale curate se intersectează cu circuitele expuse cu risc la contaminare în zona spaţiilor de cazare ale beneficiarilor;

-         nerespectarea circuitelor funcţionale existente la nivelul celor 2 imobile unde sunt internate persoanele vârstnice;

-         nerespectarea condiţiilor de stocare şi păstrare conform termenelor de valabilitate a unor produse din carne la nivelul agregatelor frigorifice din blocul alimentar (s-au depistat diverse tipuri de produse din carne congelate şi păstrate după expirarea termenului de valabilitate);

-         inexistenţa circuitelor funcţionale separate şi a programului de lucru defalcate pentru preluarea, decontaminarea, spălarea, călcarea şi depozitarea lenjeriilor de pat şi de corp provenite atât de la beneficiarii non-covid cât şi de la beneficiarii Covid pozitivi (la nivelul spălătoriei unităţii);

-         echipamentele individuale de protecţie ale personalului (bluze, halate etc.) sunt spălate incorect la nivelul celor 2 imobile unde personalul îşi desfăşoară activitatea şi nu în mod corect la nivelul spălătoriei unităţii

-         la nivelul depozitului de biocide au fost identificate conserve de alimente depozitate incorect;

-         valorile termice ale termometrizării zilnice noncontact ale beneficiarilor nu sunt consemnate şi în fişele de monitorizare servicii individuale (F.O.);

-         decesul P.M. (87 ani), rezident Covid-pozitiv internat în Monobloc et.4, comunicat în data de 12.08.2020 orele 21:20, nu a fost declarat autorităţilor medicale competente, conform normelor legale în vigoare.

Pentru aceste neconformităţi s-au sancţionat contravenţional următoarele persoane:

1. Avertisment, conf. OUG 2/2001 - persoană fizică, medic, pentru neraportarea în termen a decesului;

2. Avertisment, conf. OUG 2/2001 - 2 persoane fizice, infirmiere din clădirea monobloc pentru nerespectarea circuitelor funcţionale;

3. Amendă în valoare de 2.000 lei, conf. HGR 857/2011, art. 43, lit. b, persoană fizică - magazioner;

4. Amendă în valoare de 2.000 lei, conf. HGR 857/2011, art. 33, lit. k, persoană fizică - Director CPV.

 

BIROUL DE PRESĂ

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 13/13.08.2020

Situaţie actualizată focar Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova

 

În urma monitorizării bilunare de către DSP Dolj a beneficiarilor şi personalului de îngrijire din centrele rezidenţiale, în data de 24.07.2020 a fost depistat un focar în Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova. Unitatea funcţionează în două clădiri: una monobloc cu garsoniere, cu 2 scări de acces, 4 etaje şi o clădire cu 3 etaje.

 

Iniţial, au fost depistate 24 de cazuri pozitive Covid 19:

- 16 beneficiari din 270 rezidenţi;

- 8 personal de îngrijire din 100 persoane.

 

Ulterior, în urma testărilor repetate s-a constatat că focarul a evoluat, astfel că la data de 12.08.2020, situaţia este următoarea:

 

Total cazuri confirmate: 126 (100 rezidenţi şi 26 personal) din care:

- 45 beneficiari cazuri active;

- 13 personal de îngrijire cazuri active;

- 67 persoane vindecate;

- 1 deces, rezident cu comorbidităţi.

 

Toate cazurile au fost cu forme uşoare sau asimptomatice de boală, rezidenţii rămânând în centrul rezidenţial, unde li s-a asigurat îngrijire medicală de către personalul medical, angajaţi ai centrului, medici, asistenţi medicali şi dacă este cazul, tratament de specialitate, prioritate având cei cu simptome. Decesul a fost înregistrat la un rezident în vârstă de 83 de ani cu multiple comorbidităţi la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase V. Babeş Craiova în data de 29.07.2020.

 

Personalul de îngrijire pozitiv Covid 19 a fost izolat pentru evaluare clinică, paraclinică şi tratament la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Victor Babeş din Craiova.

 

S-au dispus următoarele măsuri:

- S-a efectuat ancheta epidemiologică şi s-a monitorizat focarul permanent;

- Carantinarea unităţii până la închiderea focarului;

- Dezinfecţia tuturor spaţiilor;

- Utilizarea corespunzătoare a echipamentului de protecţie de către personal si igiena mâinilor;

- Personal de îngrijire dedicat pentru rezidenţii pozitivi Covid19;

- Triajul epidemiologic zilnic al personalului de îngrijire;

- Monitorizarea zilnică a stării de sănătate a rezidenţilor care nu sunt infectaţi cu virusul SARS COV 2.

 

BIROUL DE PRESĂ

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 12/26.07.2020

Activitate DSP Dolj 22-25.07.2020

 

În perioada 22.07-25.07.2020 DSP Dolj a desfăşurat mai multe activităţi pentru a implementa prevederile Legii nr. 136/2020, OMS nr. 1309/2020 şi OMS nr. 1321/2020:

1. Rezolvarea deficitului de personal:

- s-a solicitat detaşarea a 20 medici care funcţionează în cabinetele şcolare, aflaţi în subordinea Primariei Craiova; având în vedere refuzul se va solicita CNCCI detaşarea obligatorie pentru 30 zile;

- s-a solicitat detaşarea a 5 asistenţi medicali care funcţionează la Spitalul Municipal Calafat pentru a asigura triajul epidemiologic în vama Calafat; există acordul a 5 asistenţi medicali;

- s-a solicitat detaşarea a 5 asistenţi medicali care funcţionează la Spitalul Orăşenesc Dăbuleni pentru a asigura triajul epidemiologic în vama Bechet; având în vedere refuzul se va solicita CNCCI detaşarea obligatorie pentru 30 zile;

2. Asigurarea circuitelor de emitere şi comunicare a deciziilor de carantinare/izolare;

3. Refacerea bazelor de date pentru monitorizarea persoanelor aflate în carantină/izolare;

4. Evaluarea persoanelor pozitive care în perioada 2-22.07.2020 au refuzat internarea - 17 persoane, sau au solicitat externarea fără a fi vindecaţi - 15 persoane;

5. S-au efectuat anchetele epidemiologice persoanelor pozitive Covid - 63 persoane;

6. Sunt în desfăşurare anchete epidemiologice în 6 focare, s-au dispus măsuri de limitare a transmiterii infecţiei cu coronavirus care au fost comunicate unităţilor, cele mai importante focare fiind:

- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă - 7 cazuri;

- Spitalul Clinic Boli Infecţioase V. Babeş - 26 cazuri;

- Căminul de persoane vârstnice Craiova - 24 persoane;

- DRDRP - 11 persoane;

7. S-au recoltat teste, conform metodologiei de supraveghere - 1178 persoane;

8. S-a dispus măsura carantinării pentru - 156  persoane;

9. S-a asigurat triajul epidemiologic în punctele de frontieră terestre - Calafat şi Bechet şi la Aeroportul Craiova.

 

Director Executiv,

Dr. Valeria Andreescu

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 11/26.06.2020

Măsuri de protecţie pentru temperaturi ridicate

 

Având în vedere că în perioada următoare prognoza meteo anunţă temperaturi în jur de 30 grade C, specialiştii DSP Dolj fac următoarele recomandări  pentru populaţie în vederea prevenirii incidentelor determinate de temperaturile extreme.

 

1) RECOMANDĂRI PENTRU POPULAŢIA GENERALĂ

a) Evitaţi, pe cât posibil, expunerea prelungită la soare între orele 11 - 18;

b) Purtaţi pălării de soare, haine lejere şi ample, din fibre naturale, de culori deschise;

c) Pe parcursul zilei faceţi duşuri călduţe, fără a vă şterge de apă;

d) Beţi zilnic între 1,5 - 2 litri de lichide, fără a aştepta să apară senzaţia de sete. În perioadele de caniculă se recomandă consumul unui pahar de apă (sau echivalentul acestuia) la fiecare 15 - 20 de minute.

e) Nu consumaţi alcool (inclusiv bere sau vin) deoarece acesta favorizează deshidratarea şi diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii;

f) Evitaţi băuturile cu conţinut ridicat de cofeina (cafea, ceai, cola) sau de zahăr (sucuri răcoritoare carbogazoase) deoarece acestea sunt diuretice;

g) Consumaţi fructe şi legume proaspete (pepene galben, roşu, prune, castraveţi, roşii) deoarece acestea conţin o mare cantitate de apă;

h) O doză de iaurt produce aceeaşi hidratare ca şi un pahar de apă;

i) Evitaţi activităţile în exterior care necesită un consum mare de energie (sport, grădinărit etc.);

j) Aveţi grijă de persoanele dependente de voi (copii, vârstnici, persoane cu dizabilităţi) oferindu-le, în mod regulat lichide, chiar dacă nu vi le solicită;

k) Păstraţi contactul permanent cu vecini, rude, cunoştinţe care sunt în vârstă sau cu dizabilităţi, interesându-vă de starea lor de sănătate;

l) Dacă aveţi aer condiţionat, reglaţi aparatul astfel încât temperatura să fie cu 5 grade mai mică decât temperatura ambientală;

m) Ventilatoarele nu trebuie folosite dacă temperatura aerului depăşeşte 32 grade Celsius;

n) Dacă nu aveţi aer condiţionat în locuinţă, la locul de muncă, petreceţi 2-3 ore zilnic în spaţii care beneficiază de aer condiţionat (cinematografe, spaţii publice, magazine);

o) Cum putem să limităm creşterea temperaturii în locuinţe:

- Închideţi ferestrele expuse la soare, trageţi jaluzelele şi/sau draperiile;

- Ţineţi ferestrele închise pe toată perioada cât temperatura exterioară este superioară celei din locuinţă;

- Deschideţi ferestrele seara târziu, noaptea şi dimineaţa devreme, provocând curenţi de aer, pe perioada cât temperatura exterioară este inferioară celei din locuinţă;

- Stingeţi sau scădeţi intensitatea luminii artificiale;

- Închideţi orice aparat electro-casnic de care nu aveţi nevoie.

 

2. RECOMANDĂRI PENTRU PREVENIREA APARIŢIEI  DE ÎMBOLNĂVIRI ÎN RÂNDUL COPIILOR

2.1. Pentru sugari si copiii mici

a) realizarea unui ambient cat mai normal, ferit de căldură, umiditate excesivă şi curenţi de aer;

b) sistemul de alimentaţie avut până în acel moment nu trebuie modificat prin introducerea de alimente noi în aceasta perioadă;

c) se va realiza hidratarea corespunzătoare, iar pentru sugari mama va alăpta ori de câte ori sugarul solicită;

d) copilul va fi îmbrăcat lejer, cu hăinuţe din materiale textile vegetale comode;

e) nu va fi scos din casa decât în afara perioadelor caniculare din zi şi obligatoriu cu căciuliţa pe cap;

f) copiii vor primi apă plată sau apă cu proprietăţi organoleptice corespunzătoare, ceai foarte slab îndulcit, fructele proaspete şi foarte bine spălate;

g) mamele care alăptează trebuie să se hidrateze corespunzător cu apă plată sau apă cu proprietăţi organoleptice corespunzătoare, ceai slab îndulcit, sucuri naturale de fructe făcute în casă fără adaos de conservanţi. Se va evita în acelaşi timp consumul de cafea sau alcool şi vor avea grijă să menţină o igienă riguroasă a sânului şi evident igienă generală;

h) la cel mai mic semn de suferinţă al copilului sau mamei, aceştia se vor prezenta la medicul de familie care va decide conduita terapeutică;

i) atenţie deosebită se va acorda condiţiilor de igienă atât pentru copil cât şi pentru mamă. Copilul va fi ţinut cu hăinuţe sau scutece curate şi uscate şi mama se va îngriji de igiena riguroasă a pielii acestuia. În acest sens copilul va fi îmbăiat cel puţin o dată pe zi şi obligatoriu seara la culcare iar in restul timpului i se va face toaleta locală ori de cate ori este nevoie;

j) copiilor preşcolari li se vor face duşuri cu apa la temperatura camerei.

2.2. Pentru copiii aflaţi în tabere

· se vor asigura condiţii corespunzătoare de cazare;

· alimentele trebuie sa respecte riguros normele de igienă şi să fie proaspete;

· se va avea grijă de hidratarea corespunzătoare a copiilor;

· copiii vor fi supravegheaţi, iar locul de joacă va fi amplasat la umbră, în afara orelor de caniculă având capul protejat de pălăriuţe;

· scăldatul, acolo unde e cazul, va fi făcut sub absoluta supraveghere a însoţitorului.

 

3. RECOMANDĂRI PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE ŞI CU AFECŢIUNI CRONICE

a) crearea unui ambient care sa nu suprasolicite capacitatea de adaptare a organismului;

b) hidratare corespunzătoare cu apa plată sau apă cu proprietăţi organoleptice corespunzătoare, ceai slab îndulcit, sucuri naturale de fructe făcute în casă fără adaos de conservanţi;

c) alimentaţia va fi predominat din legume şi fructe proaspete;

d) se vor consuma numai alimente proaspete din magazinele care dispun de instalaţii frigorifice funcţionale de păstrare a alimentelor. Se va evita consumul alimentelor uşor perisabile;

e) este interzis consumul de alcool şi cafea în timpul caniculei;

f) se va evita circulaţia în perioadele de vârf ale caniculei, sau dacă este absolut necesar se va folosi îmbrăcăminte uşoară din materiale vegetale precum şi pălăriuţa de protecţie pe cap;

g) persoanele care suferă de anumite afecţiuni îşi vor continua tratamentul conform indicaţiilor  medicului. Este foarte util ca în aceste perioade, persoanele cu afecţiuni cronice, cardio-vasculare, hepatice, renale, pulmonare, de circulaţie, mentale sau cu hipertensiune să consulte medicul curant în vederea adaptării schemei terapeutice la condiţiile existente;

h) menţinerea cu rigurozitate a igienei personale, efectuarea a câte 3 - 4 duşuri pe zi.

 

4. RECOMANDĂRI PENTRU PERSOANELE CARE PRIN NATURA ACTIVITĂŢILOR LOR DEPUN UN EFORT FIZIC DEOSEBIT

a) aceştia vor încerca dozarea efortului în funcţie de perioadele zilei încercând să se evite excesul de efort în vârfurile de caniculă. Dacă valorile de căldură sunt foarte mari se va proceda la stoparea activităţii;

b) se va asigura hidratarea corespunzătoare cu apă minerală, apă plată sau apă cu proprietăţi organoleptice corespunzătoare, ceai slab îndulcit, sucuri naturale de fructe făcute în casă fără adaos de conservanţi;

c) este total contraindicat consumul de cafea şi alcool în această perioadă;

d) utilizarea unui echipament corespunzător, din materiale vegetale şi echipament pentru protejarea capului de efectele căldurii excesive.

 

5. RECOMANDĂRI PENTRU ANGAJATORI

5.1. Pentru ameliorarea condiţiilor de muncă

a) reducerea intensităţii şi ritmului activităţilor fizice;

b) asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă;

c) alternarea efortului dinamic cu cel static;

d) alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer.

5.2. Pentru menţinerea stării de sănătate a angajaţilor

a) asigurarea apei minerale adecvate, câte 2 - 4 litri/persoană/schimb;

b) asigurarea echipamentului individual de protecţie;

c) asigurarea de duşuri.

 

RECOMANDĂRI PENTRU SITUAŢIILE DE COD ROŞU

- reduceţi deplasările la cele esenţiale

- nu va deplasaţi între orele 11.00-17.00

- consumaţi lichide între 2- 4 litri /zi

- nu consumaţi alcool

- dacă faceţi tratamente pentru afecţiuni cronice, luaţi-vă medicamentele în mod regulat, cu multă apă

- nu scoateţi copii sub 3 ani afară decât înainte de ora 9 dimineaţa şi după ora 20.00

- evitaţi mâncărurile grele şi mesele copioase

- folosiţi serviciile medicale spitaliceşti sau de urgenţă doar în cazuri justificate, pentru probleme curente de sănătate anunţaţi telefonic medicul de familie. 

 

Purtător de cuvânt,

Dr. Popescu Ştefan

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 10/09.06.2020

Măsuri de combatere a ţânţarilor

 

Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) a publicat metodologia de supraveghere şi control a neuroinfecţiei cu virusul West Nile pentru sezonul 2020 şi în acest context a recomandat revizuirea, de către autorităţile publice locale, a programelor de combatere a dăunătorilor, inclusiv a ţânţarilor :

- aplicarea planului de combatere a ţânţarilor astfel încât să fie asigurată folosirea substanţelor active pentru combaterea ţânţarilor

- intensificarea măsurilor de desţânţărizare în zonele cunoscute a fi posibile locaţii de înmulţire a acestora (zonele parcurilor, lacurilor etc., inclusiv depozite de anvelope sau oricare altele caracterizate prin acumulări de apă);

- pe fondul apropierii sezonului cald, când populaţiile de ţânţari de origine autohtonă încep să se înmulţească, este imperios necesară respectarea acţiunilor de prevenţie. 

Aceste recomandări se înscriu în cadrul general de măsuri de prevenţie destinate combaterii apariţiei unor eventuale cazuri de îmbolnăviri.

Pentru prevenirea infecţiilor virale transmise prin înţepătura de ţânţar (West Nile, Zika), Direcţia de Sănătate Publică Dolj recomandă populaţiei:

-          să evite expunerea la ţânţari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi pantaloni lungi;

-          să utilizeze substanţe chimice repelente de ţânţari;

-          să împiedice pătrunderea ţânţarilor în casă;

-          să ia măsuri de eliminare a surselor larvare situate pe proprietăţile private sau în vecinătatea lor.

 

Tipuri de surse larvare

Măsuri

Mici recipiente care pot acumula apă, aflate în gospodării, ori aruncate pe terenuri virane: cutii de conserve, găleţi, borcane, jucării de material plastic, butoaie, farfuriuţe suport pentru ghivece de flori, folii de polietilenă în care se aduna apa de ploaie ori din stropitul grădinii

Orice recipient (borcane, cutii conserve, jucării, obiecte/deşeuri material plastic) care ţine apa trebuie eliminat, stocat în interior, sau golit şi răsturnat. Butoaiele, bidoanele, găleţile cu apă pentru udare trebuie acoperite cu capace compacte ori capace din plasă de ţânţari, care împiedică accesul insectelor. Farfurioarele de sub ghivecele de flori trebuie scoase sau se umplu cu nisip care să absoarbă apa.

Terenurile virane trebuie igienizate şi curăţate.

Vaze de flori în exterior, recipiente pentru adăparea animalelor

Recipientele în care este necesară menţinerea apei, trebuie golite complet prin răsturnare pe sol, de două ori pe săptămână şi umplute din nou cu apă proaspătă

Surse de apă (fântâni/puţuri descoperite, expuse la ţânţari)

Se acoperă pentru a împiedica accesul insectelor

Piscine, bazine

Bazinele pline cu apă şi corect întreţinute şi igienizate nu reprezintă un habitat larvar adecvat; se va evita golirea lor incompletă şi menţinerea fără apă, deoarece  apa reziduală ori apa de ploaie acumulată formează habitate favorabile

Acumulări de apă rezultate din scurgeri de la conducte, hidranţi, cămine de vizitare, drenuri şi canale de drenaj şi evacuare a apei, incorect întreţinute şi colmatate

Trebuie remediate pentru a evita pierderile de apă şi acumularea ei.

Rigolele drenurile, burlanele trebuie curăţate şi decolmatate

Canale pluviale cu spaţiu pentru sedimentare, fântâni ornamentale

Se verifică dacă sunt focare larvare active şi se tratează cu produse larvicide

Anvelope expuse la precipitaţii

Nu trebuie ţinute sub cerul liber pentru a nu acumula apă de ploaie. Trebuie ridicate de pe terenurile virane, iar dacă sunt reutilizate în alte scopuri în gospodării, trebuie umplute cu pământ sau nisip pentru a nu acumula apă în partea inferioară

Arbori cu scorburi

Trebuie plombate scorburile

Fără implicarea populaţiei în eliminarea surselor larvare de pe domeniile private, eficienţa măsurilor luate de autorităţi pe domeniul public este limitată.

 

Purtător de cuvânt,

Dr. Ştefan Popescu

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 9/15.05.2020

Atenţie la înţepăturile de căpuşe

Odată cu încălzirea vremii, toată lumea evadează în mijlocul naturii, în grădini, parcuri cu multă verdeaţă, păduri sau la munte. Trebuie să ştim însă că ne expunem pericolului înţepăturilor de insecte care pot transmite variate boli (bacteriene, virale) unele dintre ele chiar cu evoluţie letală.

Căpuşele fac parte din categoria arahnoidelor şi pot fi un vector al unor boli variate, bacteriene (borelioza = boala Lyme, babesioza), virale, parazitare care pot evolua timp îndelungat.

Doar un procent redus de căpuşe între 10-20% (Ixodes ricinum, Ixodes dafni) este infectat cu Borrelia burgdorferi, bacteria răspunzătoare de apariţia bolii Lyme (borelioza).

Căpuşele sunt vizibile cu ochiul liber, înţepătura lor nu doare şi de aceea periodic pielea trebuie examinată, ideal seara la baie cu atât mai mult cu cât pot afecta zonele mai ascunse (pielea păroasă a capului, zona subraţului, ombilic, zona din spate, etc.) de care rămân ataşate până când sunt îndepărtate; ele nu zboară şi nu sar trecând direct pe tegument şi se întâlnesc cu predilecţie în iarba înaltă, zonele umede (păduri, tufişuri, poieniţe) dar pot exista şi în grădina casei, terenul de joacă sau chiar pe animale (câini, pisici).

Dacă la inspecţia tegumentului găsiţi căpuşe, este foarte important să nu încercaţi să le scoateţi, deoarece de foarte multe ori rămân părţi din corpul acestora mult mai dificil de extras. Trebuie să vă prezentaţi de urgenţă la medic sau la serviciul de gardă, acolo unde se va îndepărta căpuşa, se va dezinfecta zona şi se va recomanda tratamentul profilactic.

Boala Lyme este o boala infecţioasă determinată de Borrelia ce presupune o afectare multisistemică cu evoluţie insidioasă, frustă, înşelătoare. Foarte important este şi faptul că nu se transmite de la om la om nefiind boala contagioasă.

În funcţie de momentul infectării se disting 3 stadii evolutive,

a) stadiul I : (perioada de incubaţie cu durată variabilă între 3 zile şi 3 -4 săptămâni) se caracterizează prin:

- ECM = eritem cronic migrator - o leziune circulară, de obicei mică (3-5 cm, ce poate creste până la 10 cm, şi uneori 40-50 cm), de culoare roşie pe margini cu centrul deschis la culoare, cu diferite localizări (cel mai frecvent coapse, fese, zona axilară);

- subfebrilităţi/febră, transpiraţii;

- dureri musculare, oboseală musculară, dureri articulare;

- astenie/adinamie/tulburări de somn;

- cefalee (durere de cap), tulburări de vedere (vedere în ceaţă), ameţeli;

b) stadiul II – infecţie diseminată :

- apare la cel puţin 4 săptămâni de la momentul infecţiei şi de datorează diseminării Borreliei în diferite ţesuturi şi organe;

- caracteristice sunt simptomele neurologice ,cardiace (miocardita, pericardita) , precum şi afectarea articulară;

- debutul poate fi brusc sub forma unei meningite seroase (greţuri, vărsături, dureri intense de cap, fotofobie, etc.) a unei encefalite sau a unei afectări neurologice progresive cu pareze faciale, parestezii

 (amorţeli, furnicături la nivelul membrelor), oboseală musculară, dureri articulare (afectează articulaţiile mari şi schimba periodic sediul)

- tulburări de vedere, îngustarea câmpului vizual, senzaţie de „nisip in ochi”

- mai rar poate exista şi afectare cardiacă de tipul miocarditei, pericarditei

c) stadiul III – infecţie cronică, persistentă

- debutul este la câteva luni, uneori chiar ani de la momentul infecţiei când boala poate fi deja la stadiul de cronicizare; simptomatologia este aşa de nespecifică încât se impune diagnostic diferenţial cu o multitudine de alte boli;

- afectarea articulară se asociază celei neurologice, cel mai frecvent implicate fiind articulaţiile mari (genunchi, şold etc.); durerile pot fi foarte intense cu durata de zile, săptămâni, urmând un interval liber urmat întotdeauna de reapariţia lor; la o parte din pacienţi, mai ales la adult se pot dezvolta leziuni de tip eroziv, frecvent ale articulaţiei şoldului;

- afectarea cutanată se manifestă sub forma acrodermatitei cronice atrofice, cu sediul la nivelul membrelor inferioare şi a pseudolimfoamelor cutanate;

- apar tulburări emoţionale, depresie, anxietate, diferite fobii, obsesii care de multe ori orientează diagnosticul spre o afectare de tip psihiatric (tulburări bipolare)

Diagnosticul este sugerat de antecedentele muşcăturii de căpuşă asociate cu manifestările descrise mai sus şi confirmat de dozarea anticorpilor (test Elisa, test Western Blot), de Reacţia polimerică în lanţ (PCR) sau prin Microscopie cu imunofluorescenţă a sângelui sau a lichidului cefalorahidian.

Prognosticul depinde de momentul diagnosticării şi poate fi considerat bun atunci când diagnosticul se stabileşte la distanţă mica de momentul înţepăturii şi mai rezervat în cazurile tardive când datorită afectării multisistemice există posibilitatea rămânerii unor sechele, în special neurologice.

Tratamentul trebuie prescris doar de medic,fiind adaptat stadiului bolii.

Prevenire

Ř     folosirea de spray-uri aplicate pe piele care conţin substanţe ce înlătură insectele.

Ř     îmbrăcăminte deschisa la culoare, ideal pantaloni lungi sau măcăr şosete trei sferturi;

Ř     evitaţi să vă aşezaţi direct pe iarbă;

Ř     inspectaţi tegumentele la câteva ore după expunere şi în special seara la duş; atenţie şi la pielea păroasă a capului şi la zonele „ascunse” (spatele urechilor, axile, regiunea din spatele genunchiului);

Ř     atenţie sporită la animalele de companie, care pot transmite căpuşele; informaţi-vă de la medicul veterinar de produsele existente pentru protecţia animalelor;

Ř     solicitaţi ajutor medical atunci când aţi fost înţepat de căpuşe, doar personalul medical fiind în măsură să înlăture corect căpuşa şi să vă recomande sau nu, tratament profilactic.

Creşterea de 3 ori, in anul 2010, a incidenţei bolii Lyme in România, comparativ cu anul precedent, a determinat introducerea de către CNSCBT Bucureşti a Fisei de supraveghere a cazului de Boala Lyme, pentru a obţine informaţii epidemiologice care analizate să permită o înţelegere mai corectă şi recomandarea de măsuri de sănătate publică.

În judeţul Dolj, în anul 2010 a fost diagnosticat un singur caz de Boala Lyme, la o persoană în vârstă de 6 ani, din Craiova, înţepată de căpuşe în septembrie 2010, diagnosticată, internată şi tratată în Spitalul de Boli Infecţioase în noiembrie 2010.

În anul 2011 au fost suspectate 8 persoane, dar diagnosticate 2 cazuri de Boala Lyme la o persoană în vârstă de 5 ani, din Dioşti, înţepată de căpuşe în martie 2011, diagnosticată, internată şi tratată în Spitalul de Boli Infecţioase în aprilie 2011 şi la o persoană în vârstă de 52 ani, din Craiova, înţepată de căpuşe în iunie 2011, diagnosticată, internată şi tratata în Spitalul de Boli Infecţioase în august 2011.

În anul 2012 au fost diagnosticate 2 cazuri de boala Lyme: la o persoană în vârstă de 54 ani, din Craiova, diagnosticată, internată şi tratată în Spitalul de Boli Infecţioase în iunie 2012 şi la o persoană în vârstă de 33 ani, din Craiova, diagnosticată, internată şi tratată în Spitalul de Boli Infecţioase în iulie 2012.

În ultimii ani (2013 -2019) în judeţul Dolj nu au fost diagnosticate cazuri de boala Lyme.

 

Purtător de cuvânt,                Medic epidemiolog,

Dr. Popescu Ştefan                 Dr. Ciocan Titina

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 8/09.04.2020

Vă facem cunoscute următoarele cu privire la situaţia apărută, astăzi 09.04.2020, la un centru de carantină:

- Persoanele carantinate în centru au sosit în ţară în pe parcursul zilei de 26.03.2020 din „zone roşii” din Europa legate de infecţia cu coronavirus. În conformitate cu OMS nr. 414/2020 modificat prin OMS 497/2020 au trebuit să efectueze o perioadă de 14 zile de carantină instituţionalizată.

- În această perioadă s-a asigurat de către DSP Dolj triaj epidemiologic zilnic şi monitorizarea stării de sănătate a fiecărei persoane carantinate prin echipe de medici formate din medic şi asistent şcolar delegaţi pe această perioadă a situaţiei de urgenţă la DSP Dolj. Toate persoanele au prezentat stare de sănătate bună, au fost afebrile şi asimptomatice pentru infecţia cu coronavirus.

- În această dimineaţă s-a efectuat din nou controlul medical al acestor persoane, în funcţie de perioada din zi în care au sosit iniţial în centrul de carantină.

- Pentru o parte din persoane, avizele epidemiologice au fost eliberate conform orei de intrare în carantină. Având în vedere acest lucru, aceste persoane în cauză s-au arătat nemulțumite. Menţionăm că în conformitate cu ordinele mai sus menţionate, aceştia trebuie să efectueze fix 14 zile de carantină.

- Aceste persoane au ieşit din camere, au accesat ieşirea de pe acoperişul hotelului pe care în mod normal administratorul locaţiei era obligat să o blocheze şi au protestat cu privire la întârzierea primirii avizelor epidemiologice şi a faptului că nu au primit masa de prânz aşa cum era prevăzut pentru ziua de astăzi în contractul încheiat cu proprietarul hotelului.

- Aceste avize au fost înmânate reprezentanţilor Poliţiei Locale pentru a fi înmânate persoanelor carantinate în aşa fel încât acestea să poată părăsi locaţia de carantină, funcție de ora la care au fost primite în urmă cu 14 zile în centrul de carantinare.

 

DSP Dolj

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 7/05.04.2020

Urmare multiplelor sesizări din presa scrisă şi social - media legate de modul de dezinfecţie a scărilor de bloc, trotuarelor şi străzilor din municipiul Craiova, vă informăm următoarele:

În data 24.03.2020, Salubritate Craiova SRL a solicitat consultanţă la DSP Dolj cu privire la utilizarea unui biocid pentru acţiunea de dezinfecţie a scărilor de bloc şi dezinfecţie exterioară a străzilor sau trotuarelor. Personalul de specialitate care a analizat solicitarea a încadrat produsul biocid în altă categorie decât cea în care este clasificat în Registrul Naţional de Evidenţă a Produselor Biocide. Respectivul produs nu are indicaţie pentru dezinfecţia spaţiilor locuibile şi nici pentru dezinfecţie exterioară a străzilor sau trotuarelor, ci este pentru uz veterinar. Avizul a fost eliberat, în mod eronat, în data de 25.03.2020.

În data de 31.03.2020, Inspecţia Sanitară de Stat din Ministerul Sănătăţii a dispus la nivel naţional un control tematic la producătorii, deţinătorii de avize și utilizatorii de produse biocide care se desfăşoară activităţi de dezinfecţie în perioada 01.04 - 29.05. 2020. În cadrul acestei acţiuni tematice de control, în data de 03.04.2020, inspectori din cadrul Serviciului de Control în Sănătate Publică din cadrul DSP Dolj au efectuat un control la SC Salubritate Craiova SRL şi au constatat că în cursul acţiunii de dezinfecţie a scărilor de bloc se foloseşte un biocid tip TP3, fără a se respecta aria şi indicaţia de utilizare precizate în avizul BIO emis de Comisia Naţională pentru Produse Biocide, ceea ce reprezintă contravenţie, conform legislaţiei în vigoare. Menţionăm că Salubritate Craiova SRL este autorizat pentru desfăşurarea activităţilor de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare, cunoscând modul de utilizare a biocidelor pentru aria de competenţă. Ca urmare s-a impus măsura sistării activităţii de dezinfecţie și sancţionarea contravenţională a unităţii.

Măsura s-a impus pentru a preveni producerea unor accidente în rândul populaţiei municipiului Craiova.

În urma sesizării adresate de Primăria Craiova Instituţiei Prefectului Dolj, DSP Dolj a demarat o anchetă internă privind modul în care s-a răspuns la solicitarea de consultanţă a societăţii Salubritate Craiova SRL.

Rezultatul anchetei și măsurile luate vor fi comunicate la finalizarea cercetărilor.

 

DSP Dolj

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 6/01.04.2020

Referitor la situaţia existentă la Centrul de Carantina Helin Craiova precizăm faptul că prin Ordinul nr. 74521/17.03.2020 al Comandantului Acţiunii Şef al DSU, INSP Bucureşti a fost desemnat ca autoritate responsabilă pentru monitorizarea, testarea şi raportarea integrată a situaţiilor generate de coronavirus SARS – CoV-2.

Ca urmare, algoritmul de testare, internare şi externare este stabilit de către INSP prin CNCSBT . Acesta a fost publicat pe 23.01.2020 şi a fost actualizat de două ori pe data de 27.03.2020 şi pe 30.03.2020.

La persoanele aflate în carantină iniţial s-a recoltat în prima zi şi în a 13-a şi a 14-a zi, la interval de 24 de ore, apoi în prima zi şi în ziua a -12-a şi a 13-a la interval de o zi.

Acum, la persoanele carantinate nu se mai recoltează probe decât în cazul în care au simptomatologie sau sunt contacţi direcţi ai unui caz confirmat.

Perioada de carantinare se termină după 14 zile, iar DSP eliberează celor care au fost carantinaţi o adeverinţă, din care rezultă că au efectuat cele 14 zile de carantină prevăzute de lege şi copie după buletinul de analize, dacă acesta există sau dacă la momentul carantinării era obligatorie testarea.

Din cele 13 persoane care au terminat perioada de carantină, 10 au primit adeverinţă şi copie după buletinul negativ de testare, iar 3 doar adeverinţă de efectuare a perioadei legale de carantină, deoarece rezultatul testelor nu a fost încă eliberat.

Aceasta este în acest moment metodologia aprobată de INSP – CNCSBT şi aplicată de către DSP, cu acordul conducerii CJCÎI Dolj.

Centrele de carantină sunt spaţii de cazare aparţinând unor operatori economici, care au încheiat contracte , iniţial cu DSP, acum cu autorităţile publice locale pentru decontarea cheltuielilor ocazionate de perioada de carantinare.

Aceste spaţii sunt evaluate de către specialişti din cadrul DSP, întreţinerea şi administrarea acestora, asigurarea hranei şi a celor necesare celor carantinaţi, intrând în responsabilitatea operatorilor economici,

Prin DSP se asigură triajul epidemiologic zilnic al persoanelor carantinate, se acordă primul ajutor sau se anunţă 112 pentru urgenţele majore ale acestor persoane carantinate.

 

DSP Dolj

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 5/31.03.2020

În data de 30.03.2020, în urma sesizărilor  din presă,  inspectori din cadrul Serviciului de Control în Sănătate Publică al DSP Dolj au efectuat un control la un centru de carantină din judeţul Dolj. Controlul s-a desfăşurat în intervalul orar 21:00 – 00:30.

În urma controlului efectuat, s-au constatat următoarele deficienţe:

1.       Lipsa contractului pentru deşeuri cu potenţial periculos şi colectarea necorespunzătoare în saci menajeri negri.

2.       Nu există contract deratizare-dezinfecţie-dezinsecţie

3.       Lipsă contract spălare, dezinfecţie lenjerie.

4.       Camere şi grupuri sanitare neigienizate, cu defecţiuni ale instalaţiilor sanitare

5.       Lipsă dotare persoane carantinate cu obiecte de uz personal şi intim: există doar săpun şi hârtie igienică

6.       Lipsă materiale şi substanţe de curăţenie în camere: găleţi, mop, matură, detergent, biocid.

7.       Lipsă procedură de schimbare a lenjeriei.

 

Măsuri:

Amendă conf. HG 857/2011, art. 30, lit. h în sumă de 30.000 lei Primăriei locale.        

Sancţiune cu avertisment conf. OG 2/2001 unitate catering pentru neinscripţionarea orei pe recipientele destinate probelor alimentare.

 

Termen de remediere: imediat

Recontrol – 48 de ore.

 

Urmare a acestor constatări, aduse la cunoştinţa Prefectului judeţului Dolj, s-a decis relocarea persoanelor carantinate într-un alt centru din judeţ.

 

Purtător de cuvânt,

Dr. Ştefan Popescu

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 4/11.03.2020

CAMPANIA „ZÂMBEȘTE CU ÎNCREDERE. SĂNĂTATE ORALĂ PENTRU TOȚI ! ” - MARTIE 2020

 

În luna martie Ministerul Sănătăţii, prin Programul Naţional de Evaluare și Promovare a Sănătăţii finanţează și organizează campania Zâmbește cu încredere. Sănătate orală pentru toţi ! , campanie care aduce în atenţia publică problematica sănătăţii orale pentru populaţia generală (inclusiv copii și adolescenţi) și are ca obiective generale creşterea numărului de persoane informate privind importanţa sănătăţii orale şi riscurile neglijării acesteia, a celor care adoptă comportamente sănătoase în vederea menţinerii sănătăţii orale precum și formarea unor deprinderi sănătoase şi încurajarea tratamentului precoce al potenţialelor probleme dentare, pentru a evita îngrijirile tardive, mai dificile şi mai costisitoare

Sănătatea orală include capacitatea de a vorbi, zâmbi, mirosi, gusta, atinge, mesteca, înghiţi şi de exprima o serie de emoţii prin intermediul expresiei faciale, cu încredere şi fără durere, discomfort sau boli cranio-faciale complexe.

Ultimul studiu efectuat în România la care au participat 4592 de respondenţi efectuat de specialiștii INSP prin inter referitor la evaluarea practicilor privind menţinerea sănătăţii orale arată că în ceea ce privește frecvenţa spălării zilnice pe dinţi pe 18 % dintre participanţi se spală de mai puţin de două ori pe zi pe dinţi, 33,7% se spală mai puţin de două minute pe dinţi și doar 33,6 % după ce mănâncă în maximum 15 minute. Numai 70,2% din respondenţi au fost instruiţi cu privire la tehnica corectă de periaj al dinţilor și doar 28,2% își schimbă lunar periuţa de dinţi. Referitor la mijoacele utilizate pentru asigurarea igienei orale: 1,9% nu utilizează pastă de dinţi, doar 57,3% utilizează o pastă de dinţi cu fluor, 24,7% folosesc doar periuţa de dinţi, 55,6% folosesc apa de gură și 29,5% aţa interdentară. Un procent relativ mare, 48,7 %, utilizează guma de mestecat ca mijloc de asigurare a igienei orale, iar 24,9% folosesc scobitori. În ceea ce privește starea de sănătate orală doar 27,6% dintre participanţii la studiu au afirmat că în ultimul an nu au avut nici un disconfort la nivelul dinţilor și doar 15,9% se duc de două ori pe an la control la medicul stomatolog. Referitor la consumul de produse îndulcite, alcool și fumat: Doar 50,4% dintre respondenţi nu consumă zilnic dulciuri, 53,4% nu consumă zilnic băuturi acidulate îndulcite și 61,3 % nu consumă deloc băuturi alcoolice. 20,1% dintre participanţii la studiu fumează.

Campania este implementată la nivel judeţean de către DSP Dolj împreună cu partenerii tradiţionalii: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, Colegiul Medicilor Dentişti Dolj, Primăriile din judeţ prin reţeaua de medicină şcolară şi asistenţii comunitari, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Cabinetele de medicină de familie, Crucea Roșie Dolj.

Date suplimentare - Dr. Narciza Dinică, telefon 0771015675, website www.dspdolj.ro, rubrica „Educaţie pentru sănătate”.

 

Purtător de cuvânt,

Dr. Ştefan Popescu

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 3/07.02.2020

CAMPANIA „PROTEJEAZĂ-ŢI SĂNĂTATEA!

SĂNĂTATEA REPRODUCERII - DREPTUL ŞI RESPONSABILITATEA TA!” - FEBRUARIE 2020

 

În luna februarie, Ministerul Sănătăţii, prin Programul Naţional de Evaluare şi Promovare a Sănătăţii finanţează şi organizează campaniaProtejează-ţi sănătatea! Sănătatea reproducerii – dreptul şi responsabilitatea ta!”, campanie care aduce în atenţia publică problematica sănătăţii reproducerii pentru adolescenţi şi femeile gravide şi are ca obiectiv creşterea nivelului de informare al acestora despre contracepţie, importanţa planificării familiale, sănătatea în perioada sarcinii, avorturile şi complicaţiile acestora, bolile cu transmitere sexuală.

Direcţia de Sănătate Publică Dolj, va desfăşura această campanie în parteneriat cu Autorităţile publice locale care au în subordine Cabinetele şcolare, Asistenţii comunitari, Mediatorii sanitari, Cabinetele de planning familial şi Cabinetele de Medicină de familie şi cu Europrotector şi Societatea Studenţilor Medicinişti din Craiova.

Sănătatea reproducerii definită ca fiind o bună stare fizică, mentală şi socială şi nu doar absenţa bolii sau a infirmităţii, în toate aspectele referitoare la sistemul reproducător şi la funcţiile şi procesele acestuia, se referă la faptul că oamenii sunt capabili să aibă o viaţă sexuală satisfăcătoare şi sigură şi că au capacitatea de a se reproduce şi libertatea de a decide cu privire la viaţa lor sexuală.

          În perioada 2007-2017, România se situează pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte procentul naşterilor înregistrate la adolescente. Acest aspect este unul complex, ale cărui consecinţe afectează atât mama, cât şi copilul. Fenomenul „copiilor cu copii”, mai multe naşteri premature, rată de vaccinare scăzută şi riscuri sociale – este un fenomen social, pentru că efectele nu se limitează doar la situaţia unei mame sau a unei comunităţi, ci vizează, în lanţ, sănătatea fizică şi emoţională a unor copii care se nasc într-un mediu vulnerabil şi supus riscurilor sociale. Pe de altă parte, mamele minore sunt mai predispuse să nască prematur, iar prematuritatea rămâne una dintre cauzele majore ale mortalităţii infantile. 

În 2017 România era pe primul loc în UE în ce priveşte numărul de naşteri înregistrate la adolescente cu vârste sub 15 ani, reprezentând 9,78% din totalul naşterilor, conform datelor Eurostat. Comparativ cu anul 2017, în 2018, a crescut numărul şi ponderea gravidelor cu vârsta sub 15 ani, o grupă de vârstă de mare risc pentru mamă şi copil, care necesită monitorizarea lor pe întreaga perioadă a sarcinii.

 

În judeţul Dolj, în ultimii ani s-au înregistrat următoarele date:

Nr.

An

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

Gravide sub 15 ani

40

51

92

54

35

28

57

41

2

Gravide 15-19 ani

672

564

888

549

1013

899

710

614

3

Avorturi

2406

2229

2327

2169

1968

1670

1353

1136

4

Avorturi sub 15 ani

8

6

10

13

9

9

5

6

4

Avorturi 15-19 ani

272

248

214

207

192

155

136

170

 

Purtător de cuvânt,

Dr. Ştefan Popescu

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 2/23.01.2020

CAMPANIA „ÎMPREUNĂ PENTRU SĂNĂTATEA MINTALĂ! SĂ ÎNLĂTURĂM STIGMATUL BOLILOR MINTALE!” - IANUARIE 2020

 

Sănătatea mintală reprezintă o componentă fundamentală a sănătăţii individuale şi a „stării de bine”, descriind nu numai absenţa bolii, ci şi capacitatea unui individ de a se integra cu succes în viaţa familială, socială şi profesională.

Spre deosebire de afecţiunile somatice, identificarea şi intervenţia timpurie în cazul tulburărilor neuropsihice sunt mai dificile din cauza unor factori precum natura subiectivă a acuzelor şi teama stigmatizării. Tulburările mintale constituie una dintre cauzele principale ale poverii bolii şi ale anilor de sănătoasă pierduţi (disability-adjusted life years, DALY), afectând calitatea vieţii.

În anul 2018, în România, ponderea pacienţilor cu tulburări mintale şi de comportament a fost de 2445 cazuri la 100.000 de locuitori.

Direcţia de Sănătate Publică Dolj, în parteneriat cu Autorităţile publice locale care au în subordine Spitalele, Cabinetele şcolare, Asistenţii comunitari, Mediatorii sanitari,  şi Cabinetele de Medicină de familie şi cu Europrotector şi Societatea Studenţilor Medicinişti din Craiova organizează în luna ianuarie campania cu tema  Sănătatea mintală.

Scopul campaniei este: creşterea nivelului de informare şi conştientizare a populaţiei generale şi a profesioniştilor din asistenţa medicală primară  privind problematica sănătăţii mintale

Grupurile ţintă ale campaniei sunt: Populaţia generală şi Profesioniştii din asistenţa medicală primară.

Sloganul campaniei este: „Împreună pentru sănătatea mintală! Să înlăturăm stigmatul bolilor mintale!”

Obiectivele campaniei sunt:

-         informarea populaţiei generale privind importanţa identificării şi intervenţiei timpurii în cazul tulburărilor  mintale,

-         conştientizarea şi promovarea unei mai bune înţelegeri a impactului tulburărilor mintale asupra vieţii oamenilor,

-         creşterea accesului la informaţii pentru:

-         îmbunătăţirea îngrijirilor şi înlăturarea stigmatizării persoanelor cu  tulburări  mintale

-         aplicarea testelor de  screening în cabinetele medicilor de familie.

Date suplimentare - Dr. Narciza Dinică, telefon 0771015675, website www.dspdolj.ro, rubrica „Educaţie pentru sănătate”.

 

Purtător de cuvânt,

Dr. Ştefan Popescu

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 1/22.01.2020

PROGRAMUL UNITĂŢILOR SANITARE ÎN PERIOADA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ

 

Direcţia de Sănătate Publică  Dolj comunică populaţiei că cu prikejul sărbătoririi Unirii Principatelor Române, în perioada 24-26.01.2020 unităţile sanitare au program de zile libere, asigurând rezolvarea urgenţelor medico-chirurgicale prin Serviciile de Primiri Urgenţe si Camerele de Gardă.

Serviciul Judeţean de Ambulanţă şi SMURD au activitate continuă, fiind apelabile la telefon 112.

Cabinetele de medicină de familie asigură permanenţa prin centrele de permanenţă cu funcţionare non stop din localităţile: Afumaţi,Amăraştii de Jos, Bechet, Brabova, Bulzesti-Fraţila,Cetate, Coţofenii din Dos, Gherceşti, Ghidici, Goicea, Murgaşi, Pleniţa, Piscu Vechi, Seaca de Câmp, Teasc, Vârvoru de Jos, Sadova şi Craiova, str. George Enescu, nr. 76, bl. 15 şi str. Împăratul Traian, nr. 213, bl. P4.

Urgenţele stomatologice sunt asigurate non stop de cabinetele de medicină dentară de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova (str. Tabaci, nr. 1), Spitalul Municipal Filantropia Craiova (str. Brestei, nr. 8) şi Spitalul Municipal Calafat.

La nivelul Direcţiei de Sănătate Publică Dolj funcţionează serviciul de gardă epidemiologie  zilnic între orele 8 şi 22, telefon 0251/554872.

 

Purtător de cuvânt,

Dr. Ştefan Popescu

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 43/23.12.2019

SFATURI PENTRU SĂNĂTATEA NOASTRĂ

 

Sfintele Sărbători de Crăciun şi Anul Nou bat la uşă, să ne respectăm tradiţiile cu care ne-am obişnuit în familie, dar, în acelaşi timp, să fim mai atenţi la consecinţele exceselor şi abuzurilor alimentare, care se întâmplă mai tot timpul în aceste ocazii, mai ales că, foarte mulţi credincioşi au ţinut post, iar revenirea la o alimentaţie normală trebuie făcută cu multă grijă.

Cu moderaţie şi echilibru, toate bunătăţile, (carnea de porc, sarmalele, caltaboşul, leberul, cârnaţii, jumările, piftiile, salatele cu maioneza, cozonacul, vinul etc.) care vor fi puse pe masa de sărbători, ne vor bucura şi ne vor ţine departe de medici şi spital. Altfel, mesele copioase vor crea probleme de sănătate cum ar fi: indigestiile, colicile abdominale, balonările, arsurile gastrice, mahmureala, pancreatitele, puseele de hipertensiune arteriala, aritmiile etc.

Respectând următoarele recomandări, vom avea sărbători liniştite cu bucurie şi sănătate:

- carnea de porc (din gospodăriile proprii) trebuie să fie verificată pentru trichineloză, ambalată corect, depozitată, transportată şi manipulată în condiţii de igienă;

- toate produsele alimentare trebuie achiziţionate din unităţi comerciale care îndeplinesc condiţii de siguranţă alimentară, verificate din punct de vedere al termenului de valabilitate, ambalajului, compoziţiei (cât mai putine E-uri);

- indiferent de friptura pe care o alegem - porc, pui, curcan, vită - ea trebuie consumată în cantităţi moderate, de preferat cu garnituri de legume - broccoli, fasole verde, varză, salate şi mai puţin cu garnituri de cartofi, orez sau paste;

- modul de preparare al alimentelor este şi el foarte important, prăjelile în ulei sau untură trebuie evitate mai ales de cei care au probleme digestive, fiind preferat grătarul sau friptura la tava şi legumele la grill;

- dulciurile, în special prajiturile cu cremă, cozonacul cu nucă, trebuie consumate în cantitati foarte mici la 2-3 ore dupa masă, sau chiar înlocuite cu salatele de fructe sau fructele proaspete;

- alcoolul trebuie şi el consumat cu moderaţie, evitându-se băuturile spirtoase şi cele carbogazoase;

- evitaţi consumul exagerat de sare şi consumaţi moderat condimente ca ardei iute, piper, muştar, hrean, usturoi etc.;

- nu uitaţi să vă hidrataţi cu minim 2 litri de lichide pe zi;

- evitaţi fumatul şi cafeaua în exces;

- evitaţi mesele copioase, mâncaţi mai putin şi fiţi mai atenţi la felul cum combinaţi diferitele feluri de mâncare;

- după o masă încărcată cu toate bunătăţile, din care n-am scăpat nimic, se recomandă un pic de mişcare, măcar o plimbare în aer liber;

- petreceţi cât mai mult timp (în funcţie şi de temperatura de afară) în mijlocul naturii, relaxându-vă cu familia şi prietenii;

- atenţie şi la greutate, ea poate creşte mult în aceste zile prin excesele alimentare;

- persoanele vârstnice şi cei cu afecţiuni cronice nu trebuie să-şi întrerupă tratamentul, să fie însă mult mai atenţi şi mai responsabili la ce, cum, şi mai ales cât mănâncă;

- este bine să nu ne lipsească din farmacia casei ceaiurile digestive, antispasticele, pansamentele gastrice, fermentii digestivi etc.;

- nu vă administraţi medicamente decât la recomandarea medicilor.

 

La mulţi ani, sănătate multă, să ne bucurăm şi să împărţim bucurie!

 

Purtător de cuvânt,                                   Compartiment Promovarea Sănătăţii,

Dr. Ştefan Popescu                                              Dr. Narciza Dinică

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 42/23.12.2019

Programul unităţilor sanitare în perioada Sărbătorilor de iarnă

 

Direcţia de Sănătate Publică  Dolj comunică populaţiei că în perioada Sărbătorilor de Crăciun (25-27.12.2019) şi de Anul Nou (01.01,2020 - 03.01.2020) unităţile sanitare au program de zile libere, asigurând rezolvarea urgenţelor medico-chirurgicale prin Serviciile de Primiri Urgenţe si Camerele de Gardă.         

Serviciul Judeţean de Ambulanţă şi SMURD  au activitate continuă, fiind apelabile la telefon 112.

Cabinetele de medicină de familie  asigură permanenţa prin centrele de permanenţă cu funcţionare non stop din localităţile: Afumaţi,Amăraştii de Jos, Bechet, Brabova, Bulzesti-Fraţila,Cetate, Coţofenii din Dos, Gherceşti, Ghidici, Goicea, Murgaşi, Pleniţa, Piscu Vechi,Seaca de Câmp,Teasc, Vârvoru de Jos, Sadova şi Craiova, str.George Enescu, nr.76, bl. 15 şi str. Împăratul Traian, nr.213, bl.P4.

Urgenţele stomatologice sunt asigurate non stop de cabinetele de medicină dentară de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova(str.Tabaci,nr.1),Spitalul Municipal Filantropia Craiova(str.Brestii,nr.8) şi Spitalul Municipal Calafat.

La nivelul Direcţiei de Sănătate Publică Dolj funcţionează serviciul de gardă epidemiologie  zilnic între orele 8 şi 22, telefon 0251/554872.

Vă informăm că farmaciile cu program NON STOP, în relaţie cu CAS Dolj,sunt următoarele:

- Anedio farm –str.George Enescu, complex Racheta, nr. 76, bloc 15, Craiova, tel: 0251/587777;

- Farm Galan.- str. Calea Bucuresti, nr. 37,bloc 21e parter, Craiova, tel : 0722-289074

- Farmacia Trei F. - str Calea Bucuresti,bl 17 b parter,Craiova, tel : 0251-411787.

- Medplastik Tehnology - str. Tabaci nr. 22, Craiova,tel : 0351-885073.

- Urania farm - str. Calea Bucuresti, nr. 29, bl. 17c, parter, tel : Craiova 0371-300260.

- Prima Warehouse - str. Tabaci, nr. 10, zona a, zona b, zona c, Craiova,  telefon : 0371-300262

 

Director executiv,                                                   Purtător de cuvânt,

                         Dr. Ludmila Prunariu                                               Dr. Ştefan Popescu

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 41/12.12.2019

Trichineloza - O boală ce poate fi prevenită

 

De cele mai multe ori boala apare la om în urma ingestiei produselor din carne de porc infestată. Deşi bovinele (fiind ierbivore) nu sunt în mod normal gazde pentru Trichinella, şi carnea de vita a fost implicată în apariţia unor epidemii, când a fost contaminată sau amestecată cu carne de porc infestată.

Simptomele clinice ale trichinelozei apar atât la oamenii maturi, cât şi la copii, datorită valurilor succesive de invazie intestinală a parazitului, migrării larvare şi închistării musculare. Aceste manifestări sunt în funcţie de cantitatea de larve ingerate, dar şi de rezistenţa şi reactivitatea alergică a organismului. Majoritatea infecţiilor uşoare (sub 10 larve pe gramul de masă musculară) sunt asimptomatice, în timp ce infecţiile grave (peste 50 de larve pe gram) pot pune viaţa în pericol. Invazia intestinului de către un număr mare de paraziţi provoacă, ocazional, diaree, în timpul primei săptămâni de infecţie. Durerea abdominală, constipaţia, greaţa şi vărsăturile pot fi, de asemenea, accentuate.

Simptomele datorate migrării larvare şi invaziei musculare încep să apară în a doua săptămână după infecţie. Larvele de Trichinella care migrează provoacă o reacţie marcată de hipersensibilitate locală şi sistemică, cu febră ridicată, dureri de cap, ameţeli, astenie, dureri în masele musculare, dificultate în mers, în masticaţie, în înghiţire, la respiraţie. Caracteristice sunt edemul facial (umflarea feţei) şi periorbital (în jurul ochilor), dar şi erupţiile urticariene.

Câteodată sunt prezente cefalee, tuse, dispnee (respiraţie dificilă) sau disfagie (înghiţire dificilă). Alteori poate apare miocardita (inflamaţie a muşchiului cardiac), cu tahiaritmii sau insuficienţă cardiacă, sau, foarte rar, encefalita sau pneumonia - acestea fiind cauza cea mai frecventă a decesului în trichineloză.

Tratamentul este recomandat numai de medicul de familie sau de specialist. Antihelminticele curente sunt insuficiente faţă de larvele de Trichinella din muşchi. Din fericire, pacienţii cu infecţii mai uşoare se însănătoşesc doar prin repaus la pat, alimentaţie uşoară în care predomină consumul de legume şi fructe, aport suficient de lichide, uneori apelând la medicamente care scad febra şi care combat durerea. În cazul unor simptome severe, bolnavii se internează în spital unde se va completa tratamentul.

Larvele pot fi distruse prin prepararea culinară a cărnii de porc, până când culoarea acesteia nu mai este roşie, sau prin congelare la -15 grade C timp de 3 săptămâni.

 

Măsuri de prevenire:

-       evitarea consumului de carne şi produse de carne crudă (afumături, salamuri) obţinute din tăieri necontrolate sanitar-veterinar;

-       creşterea animalelor să fie făcută în condiţii igienice, în ferme şi gospodării, prin deratizări sistematice, strângerea şi incinerarea tuturor cadavrelor de şobolani;

-       amenajarea şi salubrizarea locurilor de depozitare a gunoaielor menajere;

-       este obligatorie efectuarea examenului trichineloscopic al cărnii din gospodăria proprie, sau dacă nu este cumpărată din locuri special amenajate şi verificată. Acest examen se poate face la orice dispensar veterinar, iar rezultatul se dă imediat;

-       verificarea existenţei ştampilelor de control sanitar-veterinar.

 

Important: înainte de consumarea cărnii de porc, să aveţi grijă de unde o cumpăraţi, să aibă avizul medicului veterinar, iar în cazul copiilor mici, chiar dacă este o carne sănătoasă, să fie consumată în cantităţi mici şi foarte bine prelucrată termic.

 

Purtător de cuvânt,                                   Compartiment Promovarea Sănătăţii,

Dr. Ştefan Popescu                                              Dr. Narciza Dinică

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 40/05.12.2019

Gerul de afară ne poate afecta grav sănătatea - recomandări pentru populaţie

 

Având în vedere temperaturile reci care, conform prognozelor meteorologice, se vor instala în următoarea perioadă, facem câteva recomandări generale pentru populaţie, în scopul prevenirii unor îmbolnăviri sau a apariţiei unor complicaţii provocate de ger.

 

Evitaţi expunerile prelungite în aer liber. Persoanele vârstnice, copiii, bolnavii cu afecţiuni cronice cardio-vasculare şi respiratorii să evite pe cât posibil aceste expuneri.

Folosiţi îmbrăcăminte şi încălţăminte adecvată pentru a evita degerăturile (o îmbrăcăminte şi o încălţăminte strâmtă nu este recomandată pentru ca nu păstrează caldura).

Purtaţi căciulă, fular şi mănuşi pentru a vă feri extremităţile, care sunt cele mai mult expuse riscului de îngheţ.

Mersul pe jos (pentru distanţe mici) este de preferat unor staţionări prelungite în aşteptarea unui mijloc de transport în comun.

Evitati eforturile fizice mari care suprasolicită organismul.

Asiguraţi-vă o alimentaţie completă adaptată la vârsta şi activitatea zilnică care să fie bazată pe o hrană caldă, cu multe legume şi fructe proaspete ce aduc un aport crescut de vitamine şi minerale, cresc imunitatea şi ne apară de temutele viroze şi infecţii respiratorii.

Asigurati-vă hidratarea corespunzatoare din care să nu lipsească supele calde, ceaiurile vitaminizante.

Folositi (în limita toleranţei) mierea de albine şi usturoiul ca şi adjuvante naturale împotriva răcelilor.

Evitaţi consumul de alcool (este chiar periculos), opriţi de la consum, cel putin pe perioada aceasta, fumatul şi cafeaua.

Urmati corect tratamentul bolilor cronice de care suferiţi şi nu-l înterupeţi decât cu acordul medicului; altfel, există riscul decompensarii unor boli grave.

În caz de apariţie a unor simptome de răceală, degerături, mergeţi la medic, NU încercaţi să vă autotrataţi.

Păstraţi un ambient adecvat în locuinţă cu temperatură optimă de 22-24 grade; sub 20 grade intervine stresul asupra organismului făcandu-l vulnerabil şi incapabil să se concentreze sau să se odihnească.

NU folosiţi aragazul pentru încălzirea locuinţei.

Informaţi-vă despre starea vremii şi a drumului în cazul în care doriţi să plecaţi într-o calatorie pentru a evita eventualele surprize.

 

Purtător de cuvânt,                                   Compartiment Promovarea Sănătăţii,

Dr. Ştefan Popescu                                              Dr. Narciza Dinică

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 39/29.11.2019

Ziua Mondială de luptă împotriva HIV SIDA - 1 decembrie 2019

 

Ziua Mondială de Luptă Împotriva HIV/SIDA se celebrează la 1 decembrie începând din 1988, ca oportunitate a oamenilor de pretutindeni de a se uni în lupta împotriva HIV, de a oferi suport celor diagnosticaţi cu această infecţie și de a comemora pe cei care au decedat din cauza bolilor asociate cu SIDA.

În 2019, slogamul campaniei mondiale de luptă împotriva HIV/SIDA este „Comunităţile fac diferenţa”.

În 2018, la nivel mondial, un număr de 37,9 milioane de persoane erau infectate cu HIV, dintre care 36,2 milioane adulţi și 1,7 milioane copii. Un procent de aprox.79% dintre persoanele infectate știau că au HIV/SIDA. În 2018 au existat 1,7 milioane noi infecţii HIV (dintre care 1,6 milioane adulţi și 160.000 copii sub 15 ani), iar 23,3 milioane persoane au primit terapie antiretrovirală. Un număr de 770.000 de persoane au decedat datorită bolilor asociate cu SIDA.

În România, conform Conform OMS, în iulie 2018, existau 15.661 persoane infectate cu HIV (prevalenţă 0,1%).

La 31 decembrie 2018 au fost raportate de către Compartimentul pentru Monitorizarea şi Evaluarea Infecţiei HIV/SIDA în România, din cadrul Institutului Naţional de Boli Infecţioase “Prof.dr.Matei Balş”: un număr de 7.786 cazuri HIV și 16.106 cazuri SIDA; un număr de 188 cazuri cu vârste sub 15 ani și 15.322 cu vârste peste 20 ani; un număr de 12.862 cazuri au primi tratament ARV la nivelul anului 2018 (acoperire de 54%). În 2018, în România, numărul cazurilor noi de HIV/SIDA a scăzut faţă de 2010 (respectiv de la 730, la 691).

Scopul campaniei: Informarea și conștientizarea populaţiei generale și în special a grupurilor cu risc crescut cu privire la modalităţile de transmitere și prevenire a infecţiei HIV/SIDA și a importanţei consilierii, testării și tratamentului.

Obiectivele campaniei: Cresterea acccesului la informaţie despre modalităţile de transmitere și prevenire a infecţiei HIV/SIDA și a importanţei consilierii, testării și tratamentului; creșterea numărului de persoane din populaţia generală informate despre HIV/SIDA; combaterea stigmatizării și a discriminării legate de HIV/SIDA.

Parteneri în realizarea campaniei: Autorităţile publice locale care au în subordine Cabinetele Şcolare, Cabinetele de Planificare familială, Asistenţii comunitari, Mediatorii sanitari, Cabinetele de Medicină de familie, Uniunea Naţională a Organizaţiior Persoanelor Afectate de HIV/SIDA, World Vision România, Crucea Roşie Dolj, Societatea Studentilor Medicinisti din Craiova Organizatia Studentilor Farmacisti Craiova. Europrotector şi Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj.

Date suplimentare - Dr. Narciza Dinică, telefon 0771015675, website www.dspdolj.ro, rubrica „Educaţie pentru sănătate”.

 

Purtător de cuvânt,

Dr. Ştefan Popescu

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 38/20.11.2019

Ziua Naţională fără Tutun - 21 noiembrie 2019

      

    Direcţia de Sănătate Publică Dolj, în parteneriat cu Centrul Regional de Prevenire,  Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj, Autoritaţile publice locale care au în subordine Cabinetele Şcolare, Asistenţii comunitari, Mediatorii sanitari, Cabinetele de Medicină de familie, Societatea Studentilor Medicinisti din Craiova Organizatia Studentilor Farmacisti Craiova și Crucea Rosie Dolj celebrează în data de 21 noiembrie 2019 Ziua Naţională fără Tutun

În fiecare an,  în a treia joi a lunii noiembrie este celebrată „Ziua naţională fără tutun” având scopul de a conştientiza publicul şi decidenţii politicilor de sănătate în privinţa poverii sociale enorme (boli/dizabilităţi/decese premature) atrasă de consumul de tutun și a stimula modificări comportamentale și măsuri legislative specifice.

În Rromânia se înregistrează o prevalenţă semnificativă a consumului de tutun, peste 5 milioane şi jumătate de fumători, dintre care mai mult de 5 milioane fumează zilnic. Consumul produselor noi de tutun (produsele cu tutun care se încălzeşte), peste 230000 de adulţi  şi al ţigărilor electronice se conturează ca o nouă ameninţare la adresa sănătăţii populaţiei, mai ales în lumina celor mai recente date privind impactul pe sănătate al acestor produse (efecte hepatolitice observate în studii experimentale pentru produsele cu tutun care se încălzeşte, respectiv pneumonia de tip chimic pentru ENDS).  Studiul GATS România 2018 a arătat că PREVALENȚA CONSUMULUI DE TUTUN ÎN ROMÂNIA ESTE DE 30,7%.

Povara economică și costurile pentru sănătate cauzate de consumul de tutun pot fi reduse prin implementarea măsurilor Convenţiei Cadru pentru Controlul Tutunului a OMS, măsuri care s-au dovedit a fi eficiente şi pe care România le implementează de la adoptarea lor. Fiind una dintre ţările care au ratificat Convenţia Cadrul pentru Controlul Tutunului a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, România și-a asumat un angajament internaţional de a continua să pună accentul pe sănătate prin implementarea fiecăreia dintre acţiunile aferente pachetului MPOWER:

Monitorizare (şase studii în cadrul  Sistemului Global de Supraveghere a Tutunului (Global Tobacco Surveillance System - GTSS) sub egida OMS/CDC),

Protecţie, prin interzicerea fumatului în toate spaţiile publice închise în anul 2016,

Oferirea de ajutor pentru renunţarea la fumat,

Warning - avertizare prin introducerea avertismentelor grafice pe pachetele de ţigări

Enforce bans - implementarea legislaţiei privind  publicitatea, promovarea şi sponsorizarea produselor din tutun

Raise - creşterea taxelor pe tutun.

Cu toate măsurile remarcabile pe care România le-a luat pentru combaterea acestui flagel, între anii 2011 şi 2018, consumul de tutun în România a crescut cu 14,9%, mai ales prin creşterea consumului în rândul tinerilor din grupa de vârstă 15-24 de ani (cu o creştere relativă de 48,3%) şi al femeilor (cu o creştere relativă de 27%), în condiţiile în care proporţia celor care au avut o tentativă de renunţare la fumat în ultimul an a suferit o scădere relativă semnificativă, comparativ cu 2011 (de 37%), chiar dacă aproape 5 din 10 fumători (48,2%) afirmă  că vor să se renunţe la acest obicei în viitor.

Potrivit Societăţii Române de Pneumologie aproximativ 85% dintre pacienţii cu cancer bronhopulmonar din România sunt fumători, iar  42.000 de decese pe an se datorează fumatului. Fumatul omoara mai mult decat alcoolul, accidentele de circulatie, drogurile, obezitatea, tentativele de sinucidere, toate la un loc.

Campania din acest an este un apel pentru sănătate prin sloganul: „Pentru sănătate spune NU consumului de tutun!”

Scopul campaniei este Prevenirea consumului de tutun în orice formă printr-o informare corectă şi conştientizare asupra beneficiilor   renunţării la fumat

Obiectivele campaniei sunt:

·        Creşterea numărului de persoane din grupul ţintă informate cu privire la beneficiile renunţării la fumat;

·        Informarea și conștientizarea persoanelor nefumătoare, sau a celor care doar au experimentat fumatul, cu privire la efectele nocive ale fumatului asupra sănătăţii lor cât și a celor din jur;

·        Sensibilizarea populaţiei şi a profesioniştilor din sistemul sanitar în privinţa pericolului pe care îl reprezintă utilizarea dispozitivelor electronice cu nicotină (ţigări electronice sau tutun încălzit – IQOS).

Date suplimentare - Dr. Narciza Dinică, telefon 0771015675, website www.dspdolj.ro, rubrica „Educaţie pentru sănătate”.

 

Purtător de cuvânt,

Dr. Ştefan Popescu

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 37/15.11.2019

Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice - 18 noiembrie 2019

 

Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice (ZEIA), celebrată anual pe 18 noiembrie, este o iniţiativă europeană de sănătate publică desfăşurată în scopul sensibilizării profesioniştilor, a publicului şi a factorilor decidenţi cu privire la situaţia îngrijorătoare generată de rezistenţa antimicrobiană (RAM) şi la numărul pacienţilor infectaţi cu bacterii rezistente. 

Deoarece RAM continuă să reprezinte o ameninţare majoră pentru sănătatea publică, utilizarea prudentă a antibioticelor poate ajuta la oprirea dezvoltării bacteriilor rezistente şi poate contribui la menţinerea eficienţei antimicrobienelor pentru generaţiile viitoare.

În România, campania ZEIA 2019 are ca temă „Utilizarea corectă a antibioticelor în contextul creşterii rezistenţei la antimicrobiene şi se adresează pacienţilor, precum şi profesioniştilor din sănătate cu sloganul „Ai grijă, NU antibioticelor!”.

Scopul campaniei este de a reitera importanţa creşterii prudenţei în administrarea antibioticelor, o prioritate pentru sănătatea publică şi are ca obiective principale:

-         Creşterea gradului de conştientizare în utilizarea prudentă a antibioticelor;

-         Angajarea mass-media în sensibilizarea publicului în ceea ce priveşte utilizarea prudentă a antibioticelor şi fenomenul RAM;

-         Menţinerea problematicii rezistenţei antimicrobiene (RAM) pe agenda politică a decidenţilor din instituţiile specifice din România şi implicarea acestora ca multiplicatori şi ambasadori ai mesajelor ECDC (asociate RAM).

Mesajele cheie lansate de ZEIA 2019 sunt îndreptate către profesioniştii din sănătate şi către pacienţi şi ţintesc prescrierea corectă, precum şi utilizarea prudentă a antibioticelor.

Mesaje cheie pentru profesionişti:

         RAM compromite eficienţa antibioticelor acum şi în viitor;

         Contracararea RAM impune încurajarea utilizării limitate de antibiotice, la pacienţii fără alte soluţii terapeutice;

         Evitaţi profilaxia inutilă cu antibiotice;

         Documentaţi indicaţia tratamentului cu antibiotice, alegerea medicamentului, doza, calea de administrare şi durata tratamentului în fişa pacientului. 

Mesajele cheie către pacienţi:

         Antibioticele pot fi prescrise numai de medic;

         Antibioticele nu sunt analgezice şi nu vindecă orice boală;

         Administrarea antibioticelor pentru răceală sau gripă, nu poate ajuta!

*

În România 2017, distribuţia consumului comunitar de antibacteriene, plasa pe primul loc penicilinele betalactamice, urmate de alte betalactamice şi Quinolone, în timp ce tendinţa privind media consumului comunitar continuă să înregistreze penicilinele betalactamice ca fiind cele mai utilizate antibacteriene, urmate de alte betalactamice şi de Quinolone.

*

Deoarece rezistenţa la antimicrobiene continuă să ameninţe eficienţa tratamentelor împotriva infecţiilor cauzate de bacterii, conştientizarea publicului privind necesitatea consumului responsabil de antibiotice (numai pe reţetă), devine esenţială pentru îmbunătăţirea situaţiei defavorabile RAM în ţara noastră.

Direcţia de Sănătate Publică Dolj celebrează ZEIA 2019 împreună cu Autoritaţile publice locale care au în subordine Spitalele, Cabinetele Şcolare, Asistenţii comunitari, Mediatorii sanitari, Cabinetele de Medicină de familie, Societatea Studenţilor Medicinişti din Craiova, Organizaţia Studenţilor Farmacişti din Craiova şi Crucea Roşie Dolj prin întâlniri de informare cu personalul medical din unităţile sanitare.

Date suplimentare - Dr. Narciza Dinică, telefon 0771015675, website www.dspdolj.ro, rubrica „Educaţie pentru sănătate”.

 

Purtător de cuvânt,

Dr. Ştefan Popescu

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 36/13.11.2019

Ziua Mondială a Diabetului - 14 noiembrie 2019

 

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Dolj în colaborare cu Autorităţile publice locale care au în subordine Cabinetele Şcolare, Asistenţii comunitari, Mediatorii sanitari, Cabinetele de Medicină de familie, Societatea Studenţilor Medicinişti din Craiova, Organizaţia Studenţilor Farmacişti din Craiova şi Crucea Roşie Dolj celebrează Ziua Mondială a Diabetului, în data de 14 noiembrie 2019.

În fiecare an la 14 noiembrie este sărbătorită „Ziua Mondială a Diabetului”, iar celebrarea este condusă de către Federaţia Internaţională de Diabet (FID) şi asociaţiile membre. „Ziua Mondială a Diabetului” a fost stabilită în 1991 de către Federaţia Internaţională de Diabet şi de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), ca răspuns la preocupările crescânde cu privire la ameninţarea la adresa sănătăţii pe care o reprezintă diabetul. „Ziua Mondială a Diabetului” a devenit o Zi Oficială a Naţiunilor Unite în 2007 prin adoptarea Rezoluţiei Naţiunilor Unite 61/225.

Campania îşi propune să atragă atenţia asupra problemelor de importanţă majoră în privinţa diabetului zaharat şi să menţină diabetul în atenţia populaţiei în mod susţinut.

„Ziua Mondială a Diabetului” este sărbătorită în întreaga lume de peste 200 de asociaţii membre ale Federaţiei Internaţionale de Diabet, în peste 160 de ţări, printre care şi România, toate fiind State Membre ale Naţiunilor Unite, de către alte asociaţii, organizaţii, companii, cadre medicale şi persoane suferind de diabet zaharat, precum şi familiile lor.

Logoul ZMD este cercul albastru - simbolul global al diabetului.

Implicarea OMS în prevenirea şi controlul Diabetului Zaharat are scopul de stimulare şi sprijin pentru adoptarea de măsuri eficiente în supravegherea, prevenirea şi controlul diabetului şi complicaţiilor acestuia.

Strategia globală privind dieta, activitatea fizică şi sănătatea completează munca OMS în domeniul diabetului, prin canalizarea pe abordări populaţionale pentru promovarea alimentaţiei sănătoase şi a activităţii fizice regulate, iar astfel, de reducere a problemei globale legată de obezitate şi persoanele supraponderale.

În anul 2017, la nivel mondial, trăiau peste 425 milioane de persoane (20-79 ani) cu diabet, în 2045 se prognozează un număr de 629 milioane, iar cele mai multe dintre aceste persoane aveau diabet tip 2 (352 milioane), care poate fi prevenit prin activitate fizică regulată, dieta sănătoasă, echilibrată şi promovarea unui stil sănătos de viaţă.

În acelaşi an (2017) numărul deceselor datorate diabetului şi hiperglicemiei a fost de 3,7 milioane, iar 1,5 milioane decese au fost cauzate de diabet.

Conform Studiului Naţional privind „Prevalenţa Diabetului, Prediabetului, Supraponderii, Obezităţii, Dislipidemiei, Hiperuricemiei şi Bolii Cronice de Rinichi” (PREDATORR), în anul 2017, în România, la o populaţie adultă de 14.382.000 erau înregistrate 1.785.300 cazuri de diabet la adulţi cu vârste între 20 şi 79 de ani, cu o prevalenţă a bolii de 12,4%. În realitate există numeroase cazuri de diabet nediagnosticate.

CAMPANIA ZIUA MONDIALĂ A DIABETULUI 2018-2019: „FAMILIA ŞI DIABETUL”

La recomandările FID, campania dedicată ZMD are o durată de 24 de luni şi are ca scop conştientizarea populaţiei cu privire la impactul diabetului asupra familiei precum şi promovarea rolului familiei în managementul, îngrijirea, prevenirea şi educaţia despre diabet.

Pentru anul 2019 sloganul campaniei naţionale este „Diabetul - o problemă şi a familiei”.

Scopul acesteia este: O mai bună informare a membrilor familiilor persoanelor diagnosticate cu diabet, în ceea ce priveşte gestionarea acestei afecţiuni.

Familiile au un rol cheie în gestionarea factorilor modificabili de risc pentru diabetul de tip 2 şi trebuie susţinute prin educaţie, resurse şi oportunităţi necesare adoptării unui stil de viaţă sănătos.

În România, Campania cu sloganul „Diabetul - o problemă şi a familiei” este coordonată metodologic de Ministerul Sănătăţii prin Institutul Naţional de Sănătate Publică.

Date suplimentare - Dr. Narciza Dinică, telefon 0771015675, website www.dspdolj.ro, rubrica „Educaţie pentru sănătate”.

 

Purtător de cuvânt,

Dr. Ştefan Popescu

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 35/08.11.2019

Ziua Internaţională a Radiologiei - 8 noiembrie 2019

 

„Să sărbătorim împreună!”

 

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Dolj în colaborare cu Autorităţile publice locale care au în subordine Cabinetele Şcolare, Asistenţii comunitari, Mediatorii sanitari, Cabinetele de Medicină de familie, Societatea Studenţilor Medicinişti din Craiova, Organizaţia Studenţilor Farmacişti din Craiova şi Crucea Rosie Dolj organizează în data de 8 noiembrie 2019, activităţi de celebrare a Zilei Internaţionale a Radiologiei cu tema „Imagistica Sportivă”.

Prin tematicile alese campania are în vedere conştientizarea şi informarea populaţiei cu privire la:

1.     Potenţialul medical şi ştiinţific al imagisticii medicale

2.     Rolul esenţial al radiologilor şi al imagiştilor în cadrul echipei medicale

3.     Standardele educaţionale şi profesionale crescute solicitate personalului care lucrează în domeniul imagisticii medicale.

Campania are ca scop evidenţierea rolului esenţial pe care specialiştii din domeniul imagisticii îl joacă în detectarea, diagnosticul şi managementul bolilor musculo-scheletale, aceştia contribuind la creşterea calităţii tratamentului acestor pacienţi.

Obiectivele campaniei sunt creşterea nivelului de informare a populaţiei cu privire la rolul radiologiei şi a imagisticii în cadrul unor îngrijiri de sănătate sigure, precum şi îmbunătăţirea înţelegerii poziţiei pe care medicii şi tehnicienii radiologi îl ocupă în procesul de acordare a îngrijirilor de sănătate.

Cu acest prilej, promovăm sloganul campaniei mondiale „Să sărbătorim împreună!” şi sloganul campaniei naţionale „Imagistica Sportivă – o mână întinsă noilor recorduri!”, împreună cu materialele elaborate de CNEPSS-CRSP Cluj.

Date suplimentare - Dr. Narciza Dinică, telefon 0771015675, website www.dspdolj.ro, rubrica „Educaţie pentru sănătate”.

 

Purtător de cuvânt,

Dr. Ştefan Popescu

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 34/15.10.2019

Ziua Naţională a Alimentaţiei şi a Combaterii Risipei Alimentare - 16 octombrie 2019

 

La data de 16 octombrie 2019 va fi celebrată ZIUA NAŢIONALĂ A ALIMENTAŢIEI ŞI A COMBATERII RISIPEI ALIMENTARE.  Alimentaţia este o nevoie fundamentală a omului şi o condiţie necesară supravieţuirii şi prosperităţii fiinţei umane iar cu această ocazie atragem atenţia întregii societăţi asupra problemei siguranţei şi a risipei  alimentare.

În 16 octombrie 2019 la DSP  Dolj se organizează campania de celebrare a zilei naţionale a alimentaţiei şi a combaterii risipei alimentare în cadrul subprogramului de promovare a unui stil de viaţă sănătos al Ministerului Sănătăţii.         

Parteneri în realizarea campaniei sunt: Autorităţile publice locale care au în subordine Cabinetele şcolare, Asistenţii comunitari, Mediatorii sanitari, Cabinetele de Medicină de familie, Crucea Roşie Dolj, Europrotector, Societatea Studenţilor Medicinişti din Craiova şi Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman Dolj.

Risipa de alimente este o problemă mondială care a căpătat o importanţă din ce în ce mai mare pe agenda publică şi politică din ultimii ani. Importanţa acestui subiect va continua să crească, în special având în vedere nevoia de a hrăni o populaţie mondială aflată în creştere.

Asigurarea securităţii alimentare a populaţiei, este obligaţia fiecărui stat. Problema securităţii alimentare, a accesului populaţiei la produse agroalimentare de bază şi de calitate corespunzătoare, constituie o preocupare majoră cu care se confruntă, într-o măsură mai mare sau mai mică, toate statele lumii, dar în primul rând cele subdezvoltate sau în curs de dezvoltare. Asigurarea securităţii alimentare pentru toţi indivizii, contribuie la liniştea socială, la stabilitate şi prosperitate

*

Scopul campaniei: este o iniţiativă de informare şi de conştientizare a publicului larg privind problema siguranţei şi a risipei alimentare la noi în ţară.

*

Sloganul campaniei: Opriţi risipa alimentară! Împreună să  păstrăm planeta verde!

*

Obiectivele principale ale campaniei sunt: creşterea rolului şi a gradului de informare şi implicare a societăţii civile şi a publicului larg în realizarea şi implementarea politicilor publice în domeniul reducerii risipei de hrană din România şi asigurarea siguranţei alimentelor; promovarea pe agenda guvernamentală şi parlamentară a măsurilor privind reducerea risipei de alimente în România; conştientizarea decidenţilor politici asupra necesităţii aplicării urgente a Legii 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare şi a normelor de aplicare ale acesteia.

*

Mesaje cheie:

Împreună să păstrăm planeta verde!

Lupta contra risipei alimentare este o urgenţă mondială.

Cumpărând cu chibzuinţă, salvăm planeta.

Donaţi ce nu consumaţi!

Folosiţi surse de apă şi materii prime sigure!

*

Ministerul Sănătăţii şi Institutul Naţional de Sănătate Publică asigură finanţarea, coordonarea, analiza şi evaluarea rezultatelor Campaniei.

Date suplimentare - Dr. Narciza Dinică, telefon 0771015675, website www.dspdolj.ro, rubrica „Educaţie pentru sănătate”.

 

Purtător de cuvânt,

Dr. Ştefan Popescu

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 33/01.10.2019

Luna Internaţională de Conștientizare despre Cancerul de Sân (LICCS) - 1-31 Octombrie 2019

 

Octombrie este luna de conştientizare a ceea ce reprezintă cancerul de sân. Marcată în ţări din întreaga lume, campania îşi propune să crească atenţia şi gradul de conştientizare privind depistarea precoce, tratamentul, dar şi prevenirea acestei boli deosebit de grave.

Direcţia de Sănătate Publică Dolj, în parteneriat cu Autorităţile publice locale care au în subordine Cabinetele şcolare, Asistenţii comunitari, Mediatorii sanitari, Cabinetele de planing familial şi Cabinetele de Medicină de familie şi cu Europrotector şi Societatea Studenţilor Medicinişti din Craiova desfăşoară în perioada 01-31 octombrie o campanie de informare a populaţiei privind depistarea precoce, tratamentul, dar şi prevenirea Cancerului de sân.

Rata de incidenţă a cancerului de sân depăşeşte cu mult rata celorlalte tipuri de cancer, în toate ţările, indiferent de nivelul de dezvoltare al acestora. De asemenea, reprezintă principala cauză de deces prin cancer, fiind responsabil pentru 15% din totalul deceselor cauzate de această boală în rândul populaţiei feminine, la nivel global.

Desfăşurată pentru prima dată în România, sub sloganul Depistarea precoce a cancerului de sân vă poate salva viaţa! campania dedicată LICCS are ca temă în 2019, Screening-ul - esenţial în depistarea precoce a cancerului de sân.

Scopul campaniei este de a Informarea şi conştientizarea:

a.  Profesioniştilor din asistenţa medicală primară despre cancerul de sân.

b. Populaţiei generale şi în special a celei feminine cu vârsta peste 40 ani asupra metodelor de prevenţie existente, posibilităţilor de diagnostic şi tratament.

Campania are ca obiective creşterea nivelului de informare şi conştientizare ( prin organizare de evenimente şi alte activităţi ) despre:

·        Factorii de risc şi modul prin care aceştia pot influenţa evoluţia bolii

·        Metodelor de prevenire a cancerului de sân

·        Importanţa efectuării screening-ului pentru cancer de sân

Mesajele principale ale campaniei sunt:

ü     Cancerul de sân este cel mai răspândit tip de cancer în rândul femeilor,

ü     Cancerul de sân diagnosticat tardiv are o evoluţie gravă.

ü     Cancerul de sân netratat are o evoluţie gravă;

ü     Cancerul  de sân depistat precoce şi tratat corect creşte şansa de supravieţuire cu o bună calitate a vieţii;

ü     Screening-ul mamar este esenţial în depistarea precoce a cancerului de sân. 

În România, cancerul de sân ocupa în 2018, prima poziţie cu o pondere a incidenţei de 25,1% (9 629 cazuri noi), la mare distanţă de cancerul de colon (11,9%; 4 576 cazuri noi) şi cancerul de col uterin (8,6%; 3 308 cazuri noi)

În 2017, numărul deceselor înregistrate în rândul femeilor prin cancerul mamar, a fost de 3 484, în creştere faţă de 2016 (3 457 decese).

În 2018, a fost demarat în România, proiectul de implementare a Programului pilot pentru depistarea precoce a cancerului de sân, program de prevenţie, depistare, diagnostic şi tratament precoce al cancerului mamar, ce se va derula pe o perioadă de 5 ani.

Conform Ministerului Sănătăţii, Programul pilot va furniza ghiduri şi protocoale de testare, diagnostic şi tratament ale cancerului de sân, va pregăti personal medical şi va dezvolta infrastructura, astfel încât să poată fi extinsă testarea la nivel naţional.  

*

Lipsa screening-ului pentru cancerul de sân în rândul populaţiei feminine a generat o situaţie mai mult decât îngrijorătoare în România. Procentul redus al persoanelor care au efectuat examenul mamar (6%) ne situează pe ultimul loc în UE.

De aceea implicarea promotorilor sănătăţii în stimularea schimbării comportamentale a populaţiei, prin adoptarea unui stil de viaţă sănătos, reprezintă o modalitate accesibilă de prevenţie în apariţia cancerului de sân fiind la îndemâna tuturor.

De asemenea, mediatizarea largă a LICCS 2019 prin toate canalele de informare, poate ajuta publicul larg să conştientizeze mai bine asupra prevenţiei acestei boli.

Date suplimentare - Dr. Narciza Dinică, telefon 0771015675, website www.dspdolj.ro, rubrica „Educaţie pentru sănătate”.

 

Purtător de cuvânt,

Dr. Ştefan Popescu

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 32/30.09.2019

Ziua Europeană Anti-Depresie - 1 octombrie 2019

 

Direcţia de Sănătate Publică Dolj, în parteneriat cu Autorităţile publice locale care au în subordine Cabinetele şcolare, Asistenţii comunitari, Mediatorii sanitari, Cabinetele de planing familial şi Cabinetele de Medicină de familie şi cu Europrotector şi Societatea Studenţilor Medicinişti din Craiova marchează la data de 1 octombrie 2019, Ziua Europeană Anti-Depresie şi organizează Campania cu sloganul: „Împreună împotriva depresiei!”

Tema campaniei din anul acesta a Zilei Europene Anti-Depresie este: „Conştientizarea şi managementul depresiei”.

Campania din acest an dedicată Zilei Europene Anti-Depresie are ca scop informarea şi conştientizarea:

       medicilor de familie privind problematica depresiei şi metodele de management ale depresiei;

       populaţiei generale şi, în special a gravidelor şi lăuzelor asupra recunoaşterii semnelor şi simptomelor specifice depresiei postnatale şi a posibilităţilor de tratament.

Ziua Europeană Anti-Depresie este marcată în fiecare an, la data de 1 octombrie 2019, fiind o iniţiativă a Asociaţiei Europene pentru Combaterea Depresiei – European Depression Association – EDA.

Având în vedere faptul că depresia reprezintă o problemă de sănătate publică prevalentă în multe din statele membre ale UE, afectând peste 50 de milioane de europeni, iar în România, peste 5% din populaţie suferă de depresie, conform OMS, obiectivele campaniei sunt:

-         Informarea populaţiei generale cu privire la semnele şi simptomele depresiei, a cauzelor şi consecinţelor acesteia şi a mijloacelor de prevenire şi tratament;

-         Informarea gravidelor şi lăuzelor cu privire la semnele şi simptomele depresiei post-partum;

-         Conştientizarea şi promovarea unei mai bune înţelegeri a impactului pe care îl are depresia asupra vieţii oamenilor;

-         Importanţa aplicării screening-ului depresiei în cabinetele medicilor de familie;

Depresia este o boală care se tratează, de aceea este esenţial ca întreaga populaţie să conştientizeze importanţa recunoaşterii timpurii a semnelor şi simptomelor depresiei, ştiut fiind faptul că o mulţime de cazuri rămân nediagnosticate, fie ca urmare a nerecunoaşterii simptomatologiei depresiei, fie din cauza stigmatului pe care îl poartă orice tulburare psihică.

Date suplimentare - Dr. Narciza Dinică, telefon 0771015675, website www.dspdolj.ro, rubrica „Educaţie pentru sănătate”.

 

Purtător de cuvânt,

Dr. Ştefan Popescu

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 31/25.09.2019

Ziua Mondială a Contracepţiei - 26 septembrie 2019

 

Direcţia de Sănătate Publică Dolj, în parteneriat cu Autorităţile publice locale care au în subordine Cabinetele şcolare, Asistenţii comunitari, Mediatorii sanitari, Cabinetele de planing familial şi Cabinetele de Medicină de familie şi cu Europrotector şi Societatea Studentilor Medicinişti din Craiova desfăşoară în perioada 26 septembrie – 15 octombrie  o campanie de informare a populaţiei privind contracepţia, cu prilejul "Zilei Mondiale a Contracepţiei", având sloganul Contracepţia: Dreptul tău, este şi responsabilitatea ta!

În 2017 România era pe primul loc în UE în ce priveşte numărul de copii născuţi de mame cu vârste sub 15 ani, reprezentând 41% dintre toate cazurile Uniunii Europene (383 născuţi vii), conform datelor Eurostat.

Fenomenul mamelor minore, care plasează România pe primele locuri din Europa, este unul complex, ale cărui consecinţe afectează atât mama, cât şi copilul.” Fenomenul „copiilor cu copii” –mai multe naşteri premature, rată de vaccinare scăzută şi riscuri sociale–este un fenomen social, pentru că efectele nu se limitează la situaţia unei mame sau a unei comunităţi, ci vizează, în lanţ, sănătatea fizică şi emoţională a unor copii care se nasc într-un mediu vulnerabil şi supus riscurilor sociale. Pe de altă parte, mamele minore sunt mai predispuse să nască prematur, iar prematuritatea rămâne una dintre cauzele majore ale mortalităţii infantile. Astfel, potrivit ultimei analize a Salvaţi Copiii (România, 2018), cinci din zece mame cu vârsta sub 18 ani nu au fost niciodată la control ginecologic, ceea ce a dus la o rată de patru ori mai mare a naşterilor premature. Există o corelaţie directă între vârsta precoce a mamei, care înseamnă şi o dezvoltare emoţională, dar şi socială, încă incomplete, şi lipsa accesului la educaţie pentru sănătate şi la servicii medicale (Salvaţi Copiii România).

Contracepţia/planificarea familială (PF) urmăreşte conştientizarea importanţei cunoaşterii metodelor, prevenirea sarcinilor nedorite, prevenirea deceselor mamei şi copiilor, spaţierea sarcinilor/naşterilor, reducerea numărului de avorturi, cu scopul de a ajuta la luarea unor decizii informate.

 

Sloganul campaniei  Ziua Mondială a Contracepţiei 2019: “CONTRACEPȚIA: DREPTUL TĂU, ESTE ȘI RESPONSABILITATEA TA!".

Scopul campaniei: informarea populaţiei generale, în special tinerilor şi populaţiilor defavorizate, cu privire la importanţa metodelor contraceptive pentru a face alegeri corecte legate de propria sănătate sexuală şi reproductivă.

Grupuri vulnerabile: copiii cu vârste 10-18 ani, copiii din zonele rurale, persoanele cu o condiţie social-economică precară, persoanele cu dizabilităţi mentale.

Campania este finanţată de către Ministerul Sănătăţii prin Programul Naţional de Evaluare şi Promovare a Sănătăţii şi organizată la nivelul judeţului de către Direcţia de Sănătate Publică. Suportul metodologic al campaniei este asigurat de Institutul Naţional de Sănătate Publică.

 

În judeţul Dolj, în ultimii ani s-au înregistrat următoarele date:

Nr

An

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

Gravide sub 15 ani

40

51

92

54

35

28

57

41

2

Gravide 15-19 ani

672

564

888

549

1013

899

710

614

3

Avorturi

2406

2229

2327

2169

1968

1670

1353

1136

4

Avorturi sub 15 ani

8

6

10

13

9

9

5

6

4

Avorturi 15-19 ani

272

248

214

207

192

155

136

170

 

Menţionăm că în judeţul Dolj din anul 1994 funcţionează 7 cabinete de Planning familial, toate în mediul urban: 3 în Craiova şi câte unul în Băileşti, Calafat, Filiaşi şi Segarcea. În aceste cabinete îşi desfăşoară activitatea 10 medici generalişti cu competenţă în planificarea familială.

Acţiunile de informare, educare şi comunicare planificate se concentrează asupra metodelor contraceptive, care pot fi utilizate în planificarea familială. 

Date suplimentare - Dr. Narciza Dinică, telefon 0771015675, website www.dspdolj.ro, rubrica „Educaţie pentru sănătate”.

 

Purtător de cuvânt,

Dr. Ştefan Popescu

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ NR. 30/20.09.2019

Ziua Mondială de Luptă Împotriva Maladiei Alzheimer - 21 septembrie 2019

 

Direcţia de Sănătate Publică Dolj, în parteneriat cu Autorităţile publice locale care au în subordine Unităţile sanitare cu paturi, Cabinetele şcolare, Asistenţii comunitari, Mediatorii sanitari şi Cabinetele de Medicină de familie celebrează în data de 21 septembrie 2019, Ziua Mondială de Luptă Împotriva Maladiei Alzheimer şi organizează Campania cu sloganul: „Să nu-i uităm pe cei care uită”.

Tema campaniei din anul acesta este „Înţelegerea şi conştientizarea bolii Alzheimer”.

Campania din acest an dedicată Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Maladiei Alzheimer are ca scop informarea  şi conştientizarea:

q    profesioniştilor din sănătate despre problematica demenţei şi maladiei Alzheimer şi metodele de management al pacienţilor;

q    aparţinătorilor şi îngrijitorilor pacienţilor cu Alzheimer asupra posibilităţilor de diagnosticare, tratament şi cu privire la realizarea deplină a drepturilor persoanelor diagnosticate cu această boală.

La data de  21 septembrie a fiecărui an, organizaţiile de sprijin împotriva maladiei Alzheimer din întreaga lume îşi concentrează eforturile în vederea sensibilizării populaţiei generale cu privire la problematica demenţei de tip Alzheimer.

Boala Alzheimer este cea mai frecventă formă de demenţă, care afectează funcţionarea mentală.

Anul acesta, la data de 21 septembrie 2019, persoanele care suferă de Alzheimer, familiile acestora, organizaţiile implicate, politicienii, profesioniştii din sistemul sanitar, cercetătorii se reunesc în spirit de solidaritate pentru a conştientiza opinia publică în legătură cu maladia Alzheimer.

Ministerul Sănătăţii şi Institutul Naţional de Sănătate Publică asigură finanţarea, coordonarea, analiza şi evaluarea rezultatelor Campaniei.

Date suplimentare - Dr. Narciza Dinică, telefon 0771015675, website www.dspdolj.ro, rubrica „Educaţie pentru sănătate”.

 

Purtător de cuvânt,

Dr. Ştefan Popescu

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ NR. 29/16.09.2019

Ziua Mondială pentru Siguranţa Pacientului (ZMSP) - 17 septembrie 2019

 

În octombrie 2004, OMS a lansat programul WHO Patient Safety privind siguranţa pacientului, ca răspuns la o rezoluţie a Adunării Mondiale a Sănătăţii (2002), care solicita Organizaţiei şi Statelor Membre să acorde atenţie maximă acestei probleme. Programul WHO Patient Safety îşi propune să coordoneze, să difuzeze şi să accelereze îmbunătăţirea siguranţei pacienţilor în întreaga lume.

Ziua Mondială pentru Siguranţa Pacientului a fost creată pentru a facilita dezvoltarea politicilor şi practicilor privind siguranţa pacienţilor în toate Statele Membre OMS şi pentru a acţiona ca o forţă majoră la îmbunătăţirea siguranţei acestora.

Campania ZMSP din acest an, organizată pentru prima oară în România, cu tema Îngrijirile medicale în condiţii de siguranţă are ca scop Conştientizarea  profesioniştilor din domeniul furnizării serviciilor de sănătate, precum şi a pacienţilor asupra importanţei îngrijirilor medicale de calitate cât şi asupra siguranţei pacienţilor.

Obiectivele campaniei sunt:

·         informarea profesioniştilor din sănătate asupra importanţei îngrijirilor medicale în condiţii de siguranţă;

·         conştientizarea medicilor asupra necesităţii utilizării corecte a tehnologiilor şi instrumentelor pentru realizarea unui act medical mai sigur cu efecte secundare reduse;

·         informarea pacienţilor şi aparţinătorilor acestora asupra importanţei implicării eficiente în îngrijirea lor în cursul terapiei.

Strategia naţională de sănătate 2014 – 2020 şi Planul de acţiuni pe perioada 2014 – 2020 prevede o serie de direcţii strategice de acţiune şi măsuri printre care şi Creşterea gradului de siguranţă a pacientului şi a calităţii serviciilor medicale în unităţile sanitare prin:

ŕ         introducerea evaluărilor de rutină ale performanţei la toate nivelurile de îngrijire folosind protocoale de estimare a performanţei pe diferite niveluri de îngrijire;

ŕ         implementarea la nivel naţional a conceptului de siguranţă a pacientului precum şi a instrumentelor/procedurilor aferente, bazate pe evidenţele/bunele practici internaţionale (OMS, UE);

ŕ         elaborarea şi implementarea unui plan strategic naţional cuprinzând măsuri generale pentru îmbunătăţirea siguranţei pacientului; dezvoltarea şi implementarea programelor de raportare, investigare şi concluzionare privind evenimentele adverse;

ŕ         dezvoltarea unor programe de cercetare privind siguranţa pacientului;

ŕ         informarea-educarea populaţiei împotriva abuzului de antibiotice.

În judeţul nostru, cu ocazia  Zilei Mondiale pentru Siguranţa Pacientului  2019, Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate organizează Conferinţa Siguranţa pacientului în sistemul sanitarcare va avea loc în data de 17.09.2019, orele 16, în sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului Dolj din Craiova, Calea Unirii, nr. 1.

Date suplimentare - Dr. Narciza Dinică, telefon 0771015675, website www.dspdolj.ro, rubrica „Educaţie pentru sănătate”.

 

Purtător de cuvânt,

Dr. Ştefan Popescu

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ NR. 28/13.09.2019

Săptămâna Europeană a Mobilităţii - 16-22 septembrie 2019

 

Direcţia de Sănătate Publică Dolj, în parteneriat cu Autorităţile publice locale care au în subordine Cabinetele şcolare, Asistenţii comunitari, Mediatorii sanitari şi Cabinetele de Medicină de familie celebrează în perioada 16-22 septembrie 2017 campania cu titlul: Săptămâna Europeană a Mobilităţii, având sloganul: Mobilitate în comun, curată şi inteligentă”.

Tema campaniei din anul acesta a Săptămânii Europene a Mobilităţii este: Mersul pe jos şi cu bicicleta în condiţii de siguranţă rutieră.

În cadrul campaniei, ziua de 22 septembrie este declarată Ziua fără maşini!

Campania SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A MOBILITĂȚII din acest an încurajează oamenii să aleagă moduri active de deplasare : să combine mersul pe jos  cu bicicleta şi cu transportul public.

Ediţia din acest an a campaniei este o oportunitate de a face parte dintr-o mişcare europeană adresată autorităţilor locale şi locuitorilor din mediul urban pentru a-şi corobora eficient acţiunile în vederea reducerii gradului de poluare urbană.

Obiectivele campaniei sunt:

         Conştientizarea populaţiei în  formării unor  atitudini pozitive faţă de stilul de viaţă sănătos prin adoptarea mobilităţii alternative (mersul pe jos şi cu bicicleta)

         Prezentarea de alternative de mobilitate durabilă locuitorilor din mediul urban

La nivel judeţean se vor organiza evenimente  de informare şi  conştientizare a populaţiei  asupra problematicii poluării mediului din oraşe şi a posibilităţii creşterii calităţii vieţii lor prin adoptarea modului de deplasare multimodal.

Ministerul Sănătăţii şi Institutul Naţional de Sănătate Publică asigură finanţarea, coordonarea, analiza şi evaluarea rezultatelor Campaniei.

Date suplimentare - Dr. Narciza Dinică, telefon 0771015675, website www.dspdolj.ro, rubrica „Educaţie pentru sănătate”.

 

Purtător de cuvânt,

Dr. Ştefan Popescu

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ NR. 27/13.08.2019

Funcţionare unităţi sanitare în zilele 15-18 august 2019

 

Direcţia de Sănătate Publică Dolj comunică populaţiei că în zilele de 15-18.08.2019, cu ocazia sărbătorilor de Sfânta Maria, unităţile sanitare au program de zile libere, asigurând rezolvarea urgenţelor medico-chirurgicale prin serviciile de primiri urgenţe şi camerele de gardă.

Serviciul Judeţean de Ambulanţă Dolj şi SMURD au activitate continuă, fiind apelabile la telefon 112.

Cabinetele de medicină de familie asigură permanenţa prin centrele de permanenţă cu funcţionare non-stop din localităţile Afumaţi, Amărăştii de Jos, Bechet, Brabova, Bulzeşti-Frăţila, Cetate, Coţofenii din Dos, Gherceşti, Ghidici, Goicea, Murgaşi, Pleniţa, Piscu Vechi, Vârvoru de Jos, Sadova, Seaca de Câmp, Ţuglui şi Craiova (str. George Enescu, nr. 51, bl. 37 şi str. Împăratul Traian, nr. 213, bl. P4).

La nivelul Direcţiei de Sănătate Publică Dolj funcţionează serviciul de gardă epidemiologie între orele 08-22, telefon 0251554872.

 

Purtător de cuvânt,

Dr. Ştefan Popescu

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ NR. 26/08.08.2019

Măsuri de protecţie temperaturi ridicate

 

Având în vedere că în perioada următoare meteorologii anunţă temperaturi ridicate, specialiştii DSP Dolj fac următoarele recomandări pentru populaţie în vederea prevenirii incidentelor determinate de temperaturile extreme:

 

1) RECOMANDĂRI PENTRU POPULAŢIA GENERALĂ

a) Evitaţi, pe cât posibil, expunerea prelungită la soare între orele 11 - 18.

b) Purtaţi pălării de soare, haine lejere şi ample, din fibre naturale, de culori deschise.

c) Pe parcursul zilei faceţi duşuri călduţe, fără a vă şterge de apă.

d) Beţi zilnic 1,5 - 2 litri de lichide, fără a aştepta să apară senzaţia de sete. În perioadele de caniculă se recomandă consumul unui pahar de apă (sau echivalentul acestuia) la fiecare 15 - 20 de minute.

e) Nu consumaţi alcool (inclusiv bere sau vin) deoarece acestea favorizează deshidratarea şi diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii.

f) Evitaţi băuturile cu conţinut ridicat de cofeină (cafea, ceai, cola) sau de zahăr (sucuri răcoritoare carbogazoase) deoarece acestea sunt diuretice.

g) Consumaţi fructe şi legume proaspete (pepene galben, roşu, prune, castraveţi, roşii) deoarece acestea conţin o mare cantitate de apă.

h) O doză de iaurt produce aceeaşi hidratare ca şi un pahar de apă.

i) Evitaţi activităţile în exterior care necesită un consum mare de energie (sport, grădinărit etc.).

j) Aveţi grijă de persoanele dependente de voi (copii, vârstnici, persoane cu dizabilităţi) oferindu-le, în mod regulat lichide, chiar dacă nu vi le solicită.

k) Păstraţi contactul permanent cu vecini, rude, cunoştinţe care sunt în vârstă sau cu dizabilităţi, interesându-vă de starea lor de sănătate.

l) Dacă aveţi aer condiţionat, reglaţi aparatul astfel încât temperatura să fie cu 5 grade mai mică decât temperatura exterioară.

m) Ventilatoarele nu trebuie folosite dacă temperatura aerului depăşeşte 32 grade Celsius.

n) Dacă nu aveţi aer condiţionat în locuinţă, la locul de muncă, petreceţi 2-3 ore zilnic în spaţii care beneficiază de aer condiţionat (cinematografe, spaţii publice, magazine).

o) Cum putem să limităm creşterea temperaturii în locuinţe:

- Închideţi ferestrele expuse la soare, trageţi jaluzelele şi/sau draperiile.

- Ţineţi ferestrele închise pe toată perioada cât temperatura exterioară este superioară celei din locuinţă.

- Deschideţi ferestrele seara târziu, noaptea şi dimineaţa devreme, provocând curenţi de aer, pe perioada cât temperatura exterioară este inferioară celei din locuinţă.

- Stingeţi sau scădeţi intensitatea luminii artificiale.

- Închideţi orice aparat electro-casnic de care nu aveţi nevoie.

 

2. RECOMANDĂRI PENTRU PREVENIREA APARIȚIEI DE ÎMBOLNAVIRI ÎN RÂNDUL COPIILOR

2.1. Pentru sugari şi copiii mici

a) realizarea unui ambient cat mai normal, ferit de căldură, umiditate excesivă şi curenţi de aer;

b) sistemul de alimentaţie avut până în acel moment nu trebuie modificat prin introducerea de alimente noi în aceasta perioadă;

c) se va realiza hidratarea corespunzătoare, iar pentru sugari mama va alăpta ori de câte ori sugarul solicită;

d) copilul va fi îmbrăcat lejer, cu hăinuţe din materiale textile vegetale comode;

e) nu va fi scos din casa decât în afara perioadelor caniculare din zi şi obligatoriu cu căciuliţă pe cap;

f) copiii vor primi apă plată sau apă cu proprietăţi organoleptice corespunzătoare, ceai foarte slab îndulcit, fructe proaspete şi foarte bine spălate;

g) mamele care alăptează trebuie să se hidrateze corespunzător cu apă plată sau apă cu proprietăţi organoleptice corespunzătoare, ceai slab îndulcit, sucuri naturale de fructe făcute în casă fără adaus de conservanţi. Se va evita în acelaşi timp consumul de cafea sau alcool şi vor avea grijă să menţină o igienă riguroasă a sânului şi, evident, igienă generală;

h) la cel mai mic semn de suferinţă a copilului sau mamei, aceştia se vor prezenta la medicul de familie care va decide conduita terapeutică;

i) atenţie deosebita se va acorda condiţiilor de igienă atât pentru copil cât şi pentru mamă. Copilul va fi ţinut cu hăinuţe sau scutece curate şi uscate, iar mama se va îngriji de igiena riguroasă a pielii acestuia. În acest sens. copilul va fi îmbăiat cel puţin o dată pe zi, şi obligatoriu seara la culcare iar în restul timpului i se va face toaleta locală ori de câte ori este nevoie;

j) copiilor preşcolari li se vor face duşuri cu apă la temperatura camerei.

2.2. Pentru copiii aflaţi în tabere

- se vor asigura condiţii corespunzătoare de cazare;

- alimentele trebuie să respecte riguros normele de igienă şi să fie proaspete;

- se va avea grijă de hidratarea corespunzătoare a copiilor;

- copiii vor fi supravegheaţi, iar locul de joacă va fi amplasat la umbră, în afara orelor de caniculă având capul protejat de pălăriuţe;

- scăldatul, acolo unde e cazul, va fi făcut sub absoluta supraveghere a însoţitorului.

 

3. RECOMANDARI PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE ŞI CU AFECŢIUNI CRONICE

a) crearea unui ambient care sa nu suprasolicite capacitatea de adaptare a organismului;

b) hidratare corespunzătoare cu apă plată sau apă cu proprietăţi organoleptice corespunzătoare, ceai slab îndulcit, sucuri naturale de fructe făcute în casa fără adaus de conservanţi;

c) alimentaţia va fi predominat din legume şi fructe proaspete;

d) se vor consuma numai alimente proaspete din magazinele care dispun de instalaţii frigorifice funcţionale de păstrare a alimentelor. Se va evita consumul alimentelor uşor perisabile;

e) este interzis consumul de alcool şi cafea în timpul caniculei;

f) se va evita circulaţia în perioadele de vârf ale caniculei, sau dacă este absolut necesar se va folosi îmbrăcăminte uşoară din materiale vegetale precum şi pălăriuţă de protecţie pe cap;

g) persoanele care suferă de anumite afecţiuni îşi vor continua tratamentul conform indicaţiilor medicului. Este foarte util ca în aceste perioade, persoanele cu afecţiuni cronice, cardio-vasculare, hepatice, renale, pulmonare, de circulaţie, mentale sau cu hipertensiune să consulte medicul curant în vederea adaptării schemei terapeutice la condiţiile existente;

h) menţinerea cu rigurozitate a igienei personale, efectuarea a cate 3 - 4 duşuri pe zi.

 

4. RECOMANDARI PENTRU PERSOANELE CARE PRIN NATURA ACTIVITAŢILOR LOR DEPUN UN EFORT FIZIC DEOSEBIT

a) aceştia vor încerca dozarea efortului în funcţie de perioadele zilei încercând să evite excesul de efort în vârfurile de caniculă. Dacă valorile de căldura sunt foarte mari se va proceda la stoparea activităţii;

b) se va asigura hidratarea corespunzătoare cu apă minerală, apă plată sau apă cu proprietăţi organoleptice corespunzătoare, ceai slab îndulcit, sucuri naturale de fructe făcute în casă fără adaus de conservanţi;

c) este total contraindicat consumul de cafea şi alcool în aceasta perioadă;

d) utilizarea unui echipament corespunzător, din materiale vegetale şi echipament pentru protejarea capului de efectele căldurii excesive.

 

5. RECOMANDĂRI PENTRU ANGAJATORI

5.1. Pentru ameliorarea condiţiilor de muncă

 a) reducerea intensităţii şi ritmului activităţilor fizice;

 b) asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă;

 c) alternarea efortului dinamic cu cel static;

 d) alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer.

5.2. Pentru menţinerea stării de sănătate a angajaţilor

 a) asigurarea apei minerale adecvate, câte 2 - 4 litri/persoană/schimb;

 b) asigurarea echipamentului individual de protecţie;

 c) asigurarea de duşuri.

 

RECOMANDĂRI PENTRU SITUAŢIILE DE COD ROŞU

- reduceţi deplasările la cele esenţiale;

- nu va deplasaţi între orele 11:00-17:00;

- consumaţi lichide între 2-4 litri /zi;

- nu consumaţi alcool;

- daca faceţi tratamente pentru afecţiuni cronice, luaţi-vă medicamentele în mod regulat, cu multă apă;

- nu scoateţi copii sub 3 ani afară decât înainte de ora 9 dimineaţa şi după ora 20:00;

- evitaţi mâncărurile grele şi mesele copioase;

- folosiţi serviciile medicale spitaliceşti sau de urgenţă doar în cazuri justificate. Pentru probleme curente de sănătate anunţaţi telefonic medicul de familie.

 

Purtător de cuvânt,

Dr. Ştefan Popescu

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ NR. 25/31.07.2019

Săptămâna Mondială a Alimentaţiei la Sân 1-7 August

 

Direcţia de Sănătate Publică Dolj, în parteneriat cu Autorităţile publice locale prin secţiile de obstetrică-ginecologie, neonatologie şi pediatrie din unităţile sanitare cu paturi, cu cabinetele de medicină de familie şi asistenţii comunitari şi cu asociaţia World Vision International - Filiala Dolj,  celebrează în perioada 1-7 August 2019, Săptămâna Mondială a Alimentaţiei la Sân şi organizează Campania cu sloganul: „Informaţi părinţii. Promovaţi alimentaţia la sân! Acum şi pentru viitor!”

Săptămâna Mondială a Alimentaţiei la Sân (SMAS) este celebrată în fiecare an în perioada 1-7 august, în peste 120 de ţări, dintr-un motiv foarte simplu, alăptarea este una dintre cele mai eficiente modalităţi de a oferi copiilor de pretutindeni cel mai bun început în viaţă.

Alăptarea este o soluţie universală care oferă tuturor un start corect şi şanse egale în viaţă.

Alăptare exclusivă - hrănirea sugarilor nu numai cu lapte matern în primele şase luni de viaţă - ajută copiii să crească, prevenind subnutriţia, promovând dezvoltarea creierului şi reducând riscul ca copiii să devină supraponderali.

Alăptarea este, de asemenea, primul vaccin al nou-născutului, oferind anticorpi vitali şi o stimulare a imunităţii.

De la primele momente ale vieţii copilului, alăptarea poate însemna diferenţa dintre viaţă şi moarte. Punerea de nou-născuţi la sân în prima oră a vieţii garantează împotriva deceselor nou-născute.

De aceea, Adunarea Mondială a Sănătăţii a îmbrăţişat sărbătorirea anuală a Săptămânii Mondiale a Alăptării de către statele membre, ca o modalitate valoroasă de a susţine, proteja şi promova alimentaţia la sân în întreaga lume.

În ciuda acestor beneficii clare, mulţi copii nu sunt alăptaţi. La nivel global, numai aproximativ două din cinci dintre toţi nou-născuţii sunt puşi la sân în decurs de o oră de la naştere - şi numai 40% dintre copii sub şase luni sunt alăptaţi exclusiv.

Conform unui studiu desfăşurat în 2016 de Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului, în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii şi UNICEF, în România, rata alăptării exclusive a fost de 12,6%, printre cele mai mici din Europa. Datele analizate în dinamică, indică o scădere a ratei alăptării exclusive în  ultimii ani. În Studiul sănătăţii reproducerii (2004,) prevalenţa alăptării exclusive era de 14,4 %, iar în studiul privind Statusul nutriţional al copiilor sub 5ani (2005) prevalenţa alăptării exclusive era de 20,8%. Analiza detaliată a prevalenţei alăptării exclusive a copiilor mai mici de 6 luni pe grupe de vârstă lunare relevă că, chiar şi în prima lună de viaţă, ponderea copiilor alăptaţi exclusiv depăşeşte doar cu puţin 30%. Indiferent de studiul pe care l-am considera de referinţă prevalenţa alăptării exclusive a scăzut în ultimii 7-8 ani. Iniţierea alăptării în prima jumătate de oră s-a realizat la 8,3 % dintre nou născuţi.

Campania are ca obiectiv general asigurarea unei nutriţii optime a copiilor până la vârsta de 24 de luni, iar ca obiective specifice în acord cu obiectivului OMS, creşterea la 50% a copiilor alimentaţi exclusiv la sân în primele 6 luni de viaţă, până în anul 2025.

Este necesar creşterea nivelului de informare, conştientizare şi responsabilizare a populaţiei privind alimentaţia şi sănătatea nou născutului şi copilului mic prin creşterea accesibilităţii la informaţii de specialitate de bază precum şi diseminarea unor noutăţi ştiinţifice legate de această temă. Trebuie subliniat rolul pozitiv pe care alimentaţia la sân exclusivă îl are asupra sănătăţii nou născutului şi prevenirii îmbolnăvirilor şi a mortalităţii premature a acestora. Există dovezi temeinice că o alăptare eficientă are numeroase efecte asupra:

·        Copilului: combate bolile infecţioase, reduce incidenţa şi severitatea diareei, reduce infecţiile respiratorii şi otita medie acută, previne malocluzia şi cariile dentare şi sporeşte inteligenţa etc.

·        Mamei: creşte distanţa dintre sarcini, reduce riscul de cancer mamar şi ovarian şi reduce riscul de hipertensiune arterială, etc.

Ţintele majore ale campaniei sunt: profesioniştii din asistenţa medicală primară (medici de familie, moaşe, asistente medicale generaliste, asistente comunitare, consilieri pentru alăptare, voluntari), cei care se ocupă de sănătatea copiilor până la împlinirea vârstei de 24 de luni, gravide sau femei care alăptează precum şi părinţii acestora.

Ministerul Sănătăţii şi Institutul Naţional de Sănătate Publică asigură finanţarea, coordonarea, analiza şi evaluarea rezultatelor Campaniei.

Date suplimentare : Dr. Narcisa Dinică, tel 0745639328, Compartimentul Promovarea Sănătăţii al DSP Dolj.

 

Purtător de cuvânt,

Dr. Ştefan Popescu

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ NR. 24/26.07.2019

Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei - 28 iulie 2019

 

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Dolj  împreună cu Spitalele din judeţ şi cu Autorităţile publice locale care au în subordine Asistenţii comunitari, Mediatorii sanitari, Cabinetele Şcolare, Cabinetele de Medicină de Familie, Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor Dolj şi  Societatea Studenţilor Medicinişti celebrează în data de 28 iulie 2019, Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei.

Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei (ZMH) este un eveniment anual, cu atenţia mondială îndreptată asupra grupurilor de pacienţi şi persoanelor care trăiesc cu hepatită virală. Este o oportunitate globală de a sensibiliza şi de a induce o schimbare reală în prevenirea bolilor şi a accesului la testare şi tratament.

În 2016, 194 de guverne au adoptat Strategia globală a OMS privind hepatita

virală, care include obiectivul de a elimina hepatita B și C până în 2030, dar numai câteva ţări sunt pe cale de a îndeplini aceste obiective.

Din cele 325 de milioane de oameni care trăiesc cu hepatită virală la nivel global, mai mult de 290 de milioane (9 din 10!) trăiesc cu hepatita B sau C, fără să știe. Fără o îmbunătăţire masivă în diagnostic, ratele de tratament vor scădea, ratele de infectare vor crește și vom pierde posibilitatea de a elimina hepatita virală până în 2030.

     Sloganul CAMPANIEI ZMH 2019: „să eliminăm hepatita!”

     Deoarece scopul de eliminare a hepatitei virale nu poate fi atins fără a preveni boala și a găsi persoanele nediagnosticate și fără conectarea acestora la îngrijire si tratament, campania de sensibilizare care continuă și în anul 2019, își propune să educe, să influenţeze politicile naţionale de testare și să încurajeze oamenii să se testeze și/sau să devină susţinători în încercarea de a găsi cazurile nediagnosticate. 

     În România, Planul-cadru naţional pentru controlul hepatitelor virale urmărește crearea unui cadru de intervenţie bazat pe dovezi pentru un răspuns cuprinzător și sistematic al sectorului de sănătate la hepatitele virale, luând în considerare contextul, nevoile și priorităţile naţionale.

     Campania cu tema „ELIMINAREA HEPATITEI” este coordonată metodologic de Ministerul Sănătăţii prin Institutul Naţional de Sănătate Publică.

Date suplimentare - Dr. Narciza Dinică, telefon 0771015675, website www.dspdolj.ro.

 

Purtător de cuvânt,

Dr. Ştefan Popescu

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ NR. 23/24.06.2019

Ziua Internaţională de Luptă împotriva Abuzului şi Traficului Ilicit de Droguri - 26 iunie 2019

 

Direcţia de Sănătate Publică Dolj, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Dolj, Inspectoratul de Poliţie Dolj, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj, Inspectoratul Şcolar Dolj, EUROPROTECTOR celebrează în data de 26 iunie 2019 Ziua Mondială de Luptă împotriva Abuzului şi Traficului Ilicit de Droguri şi organizează în perioada 26 iunie – 19 iulie 2019 Campania cu sloganul „În primul rând, ASCULTĂ” şi mesajul-cheie „Să îi asculţi pe copii şi tineri este primul pas pentru a-i ajuta să crească sănătoşi şi în siguranţă”.

Campania „În primul rând, ASCULTĂ” este o iniţiativă de creştere, pe baze ştiinţifice, a sprijinului pentru prevenirea consumului de droguri, fiind astfel o investiţie efectivă în bunăstarea copiilor şi tinerilor, a familiilor şi a comunităţilor din care fac parte aceştia.

Drogurile ilegale ameninţă sănătatea şi bunăstarea oamenilor.

La nivel global, există un minim estimat de 190.000 de decese premature (în cele mai multe cazuri evitabile) din cauza consumului de droguri, majoritatea atribuite utilizării opioidelor.

Drogurile nu afectează doar consumatorii; acestea provoacă familiilor şi celor dragi, dificultăţi enorme şi suferinţă.

În România, consumul oricărui drog ilicit prezintă prevalenţe de două ori mai mari în rândul adulţilor tineri (grupa de vârstă 15-34 ani), faţă de cele înregistrate în populaţia generală (15-64 ani), dar ratele sunt similare celor identificate în populaţia şcolară (16 ani).

Tulburările cauzate de consumul de droguri subminează relaţiile cu persoanele apropiate, deteriorează viaţa familială şi pot ruina oportunităţile copiilor şi tinerilor de educaţie şi angajare. Impactul acestora se resimte în comunităţi, sistemele de justiţie penală şi în întreaga societate.

Cu ocazia Zilei Internaţionale de Luptă împotriva Consumului şi Traficului de Droguri, este important să ne amintim că, tulburările cauzate de consumul de droguri pot fi prevenite şi tratate.

Acţiunile de Informare-Educare-Comunicare, vor sublinia importanţa unei atitudini vigilente şi responsabile din partea adulţilor: părinţi, profesori, personal din serviciile preventive, decidenţi, şi vor încuraja copiii şi tinerii din comunităţile noastre să stea departe de droguri.

PĂRINȚII au cea mai mare influenţă în a-şi ajuta copiii să crească fericiţi şi să înveţe să se descurce bine în situaţii dificile de viaţă.

PROFESORII pot avea o influenţă pozitivă asupra copiilor şi tinerilor pentru a-i ajuta să crească fericiţi şi optimişti.

Ministerul Sănătăţii şi Institutul Naţional de Sănătate Publică asigură finanţarea, coordonarea, analiza şi monitorizarea activităţilor campaniei.             

Toată lumea trebuie să se implice, pentru a proteja copiii şi tinerii de substanţele periculoase. Pentru succesul acestei campanii, contăm pe sprijinul dumneavoastră!

Date suplimentare - Dr. Narciza Dinică, telefon 0771015675, website www.dspdolj.ro.

 

Purtător de cuvânt,

Dr. Ştefan Popescu

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ Nr. 22/14.06.2019

Recomandări privind scăldatul

 

Scăldatul în locuri neamenajate corespunzător (plaje, grupuri sanitare, duşuri) determină riscuri majore pentru sănătate.

Chiar dacă temperaturile ridicate din ultima perioadă determină mulţi cetăţeni să meargă la scăldat în râuri, lacuri, iazuri, canale de irigaţie, Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Dolj recomandă populaţiei să meargă la scăldat doar în locuri special amenajate (ştranduri şi piscine) care respectă normele minime de igienă, în condiţiile în care în judeţul nostru nu exista nici o zonă naturală amenajată pentru îmbăiere.

Riscurile pentru sănătate la care se expun persoanele care se scaldă în râuri, lacuri, iazuri, canale de irigaţie, în locurile care nu sunt special amenajate, sunt următoarele:

- deces prin înec, deoarece nu este cunoscută exact adâncimea locului în care se scaldă, iar în apele curgătoare se pot forma vârtejuri;

- îmbolnăviri prin;

o       leptospiroză (boală infecţioasă manifestată prin febră, dureri de cap, dureri musculare, afectarea ficatului şi icter, afectarea rinichilor);

o       meningită (inflamaţia foiţelor de înveliş ale creierului şi/sau măduvei spinării, manifestată prin febră, durere de cap severă şi persistentă, gât înţepenit şi dureros la mişcare, convulsii şi tulburări ale stării de conştienţă);

o       boli de piele - micoze, eczeme;

o       boli digestive - boală diareică, hepatită de tip A, holera, febra tifoidă, dizenteria;

o       afecţiuni ale ochilor şi urechilor - blefarite, conjunctivite, otite, sinuzite;

- întepaturi de capuşe - Boala Lyme (un risc major pe maluri cu boscheţi, vegetaţie sălbatică etc.).                                 

Date fiind riscurile majore pentru sănătate ale scăldatului în locuri nepermise din cursurile de apă (boli grave şi chiar deces), solicităm cetăţenilor să evite această activitate pentru menţinerea propriei sănătăţi şi să supravegheze minorii aflaţi în grijă pentru a nu îşi periclita sănătatea sau chiar viaţa.

 

Purtător de cuvânt,

Dr. Ştefan Popescu

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 21/13.06.2019

Program unităţi sanitare în perioada 15 - 17 iunie 2019

 

Direcţia de Sănătate Publică  DOLJ comunică populaţiei că în perioada de repaus prilejuită de Sărbătorile de  Rusalii (15-17 mai 2019) unităţile sanitare au program de zile libere asigurând rezolvarea urgenţelor medico-chirurgicale prin Serviciile de Primiri Urgenţe şi Camerele de Gardă ale spitalelor.         

Serviciul Judeţean de Ambulanţă şi SMURD  au activitate continuă, fiind apelabile la telefon 112.

Cabinetele de medicină de familie  asigură permanenţa prin centrele de permanenţă cu funcţionare non stop din localităţile: Afumaţi, Amăraştii de Jos, Bechet, Brabova, Bulzesti-Fraţila, Cetate, Ciupercenii din Dos, Gherceşti, Ghidici, Goicea, Murgaşi, Pleniţa, Piscu Vechi, Vârvoru de Jos, Sadova, Seaca de Câmp,Țuglui şi Craiova, str. George Enescu nr. 51, bl. 37 şi str. Împăratul Traian, nr. 213, bl. P4.

Urgenţele stomatologice sunt asigurate non stop de cabinetele de medicină dentară de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova(str.Tabaci,nr.1),Spitalul Municipal Filantropia Craiova(str.Brestii,nr.8) şi Spitalul Municipal Calafat.

La nivelul Direcţiei de Sănătate Publică Dolj funcţionează serviciul de gardă epidemiologie între orele 8 şi 22, telefon 0251.554872.

Vă informăm că farmaciile cu program NON STOP, în relaţie cu CAS Dolj, sunt următoarele:

- Farm Galan.- str. Calea Bucureşti, nr. 37, bl. 21e, parter, Craiova, tel. 0722289074

- Farmacia Trei F. – str. Calea Bucureşti, bl. 17 b, parter, Craiova, tel. 0251411787

- Prima Warehouse - str. Tabaci, nr. 10, zona a, zona b, zona c, Craiova,  tel. 0371300262

 

Purtător de cuvânt,

Dr. Ştefan Popescu

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ NR. 20/12.06.2019

Măsuri de protecţie temperaturi ridicate

 

Având în vedere că în perioada următoare prognoza meteo anunţă temperaturi în jur de 30şC, specialiştii DSP Dolj fac următoarele recomandări pentru populaţie în vederea prevenirii incidentelor determinate de temperaturile extreme.

 

1. RECOMANDARI PENTRU POPULATIA GENERALA

a) Evitaţi, pe cât posibil, expunerea prelungită la soare între orele 11 – 18;

b) Purtaţi pălării de soare, haine lejere şi ample, din fibre naturale, de culori deschise;

c) Pe parcursul zilei faceţi duşuri calduţe, fără a vă şterge de apă;

d) Beţi zilnic între 1,5 – 2 litri de lichide, fără a aştepta să apară senzaţia de sete. În perioadele de caniculă se recomandă consumul unui pahar de apă (sau echivalentul acestuia) la fiecare 15 – 20 de minute.

e) Nu consumaţi alcool (inclusiv bere sau vin) deoarece acesta favorizează deshidratarea şi diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii;

f) Evitaţi băuturile cu conţinut ridicat de cofeina (cafea, ceai, cola) sau de zahăr (sucuri racoritoare carbogazoase) deoarece acestea sunt diuretice;

g) Consumaţi fructe şi legume proaspete (pepene galben, roşu, prune, castraveţi, roşii) deorece acestea conţin o mare cantitate de apă;

h) O doză de iaurt produce aceeaşi hidratare ca şi un pahar de apă;

i) Evitaţi activitaţile în exterior care necesită un consum mare de energie (sport, gradinarit etc.);

j) Aveţi grijă de persoanele dependente de voi (copii, vârstnici, persoane cu dizabilităţi) oferindu-le, în mod regulat lichide, chiar dacă nu vi le solicită;

k) Păstraţi contactul permanent cu vecini, rude, cunoştinţe care sunt în vârstă sau cu dizabilităţi, interesandu-vă de starea lor de sănătate.

l) Dacă aveţi aer condiţionat, reglaţi aparatul astfel încât temperatura să fie cu 5 grade mai mică decât temperatura ambientală;

m) Ventilatoarele nu trebuie folosite dacă temperatura aerului depaşeşte 32ş Celsius;

n) Dacă nu aveţi aer condiţionat în locuinţă, la locul de muncă, petreceţi 2-3 ore zilnic în spaţii care beneficiază de aer condiţionat (cinematografe, spaţii publice, magazine);

o) Cum putem să limităm creşterea temperaturii în locuinţe:

- Inchideţi ferestrele expuse la soare, trageţi jaluzelele şi/sau draperiile;

- Ţineţi ferestrele închise pe toată perioada cât temperatura exterioară este superioară celei din locuinţă.

- Deschideţi ferestrele seara târziu, noaptea şi dimineaţa devreme, provocând curenţi de aer, pe perioada cât temperatura exterioară este inferioară celei din locuinţă.

- Stingeţi sau scadeţi intensitatea luminii artificiale.

- Închideţi orice aparat electro-casnic de care nu aveţi nevoie.

 

2. RECOMANDARI PENTRU PREVENIREA APARITIEI DE IMBOLNAVIRI IN RANDUL COPIILOR

2.1. Pentru sugari si copiii mici

a) realizarea unui ambient cat mai normal, ferit de cadura, umiditate excesiva si curenti de aer.

b) sistemul de alimentatie avut pana in acel moment nu trebuie modificat prin introducerea de alimente noi in aceasta perioada

c) se va realiza hidratarea corespunzatoare, iar pentru sugari mama va alapta ori de cate ori sugarul solicita

d) copilul va fi imbracat lejer, cu hainute din materiale textile vegetale comode

e) nu va fi scos din casa decat in afara perioadelor caniculare din zi, si obligatoriu cu caciulita pe cap

f) copiii vor primi apa plata sau apa cu proprietati organoleptice corespunzatoare, ceai foarte slab indulcit, fructele proaspete si foarte bine spalate

g) mamele care alapteaza trebuie sa se hidrateze corespunzator cu apa plata sau apa cu proprietati organoleptice corespunzatoare, ceai slab indulcit, sucuri naturale de fructe facute in casa fara adaus de conservanti. Se va evita in acelasi timp consumul de cafea sau alcool si vor avea grija sa mentina o igiena riguroasa a sanului si evident igiena generala

h) la cel mai mic semn de suferinta al copilului sau mamei, acestia se vor prezenta la medicul de familie care va decide conduita terapeutica

i) atentie deosebita se va acorda conditiilor de igiena atat pentru copil cat si pentru mama. Copilul va fi tinut cu hainute sau scutece curate si uscate si mama se va ingriji de igiena riguroasa a pielii acestuia. In acest sens copilul va fi imbaiat cel putin odata pe zi, si obligatoriu seara la culcare iar in restul timpului i se va face toaleta locala ori de cate ori este nevoie.

j) copiilor prescolari li se vor face dusuri cu apa la temperatura camerei.

2.2. Pentru copiii aflati in tabere

- se vor asigura conditii corespunzatoare de cazare,

- alimentele trebuie sa respecte riguros normele de igiena si sa fie proaspete.

- se va avea grija de hidratarea corespunzatoare a copiilor

- copiii vor fi supravegheati, iar locul de joaca va fi amplasat la umbra, in afara orelor de canicula avand capul protejat de palariute.

- scaldatul, acolo unde e cazul, va fi facut sub absoluta supraveghere a insotitorului.

 

3. RECOMANDARI PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE ŞI CU AFECŢIUNI CRONICE

a) creearea unui ambient care sa nu suprasolicite capacitatea de adaptare a organismului

b) hidratare corespunzatoare cu apa plata sau apa cu proprietati organoleptice corespunzatoare, ceai slab indulcit, sucuri naturale de fructe facute in casa fara adaus de conservanti

c) alimentatia va fi predominat din legume si fructe proaspete

d) se vor consuma numai alimente proaspete din magazinele care disupun de instalatii frigorifice functionale de pastrare a alimentelor. Se va evita consumul alimentelor usor perisabile

e) este interzis consumul de alcool si cafea in timpul caniculei

f) se va evita circulatia in perioadele de varf ale caniculei, sau daca este absolut necesar se va folosi imbracaminte usoara din materiale vegetale precum si palariuta de protectie pe cap

g) persoanele care sufera de anumite afectiuni isi vor continua tratamentul conform indicatiilor medicului. Este foarte util ca in aceste perioade, persoanele cu afectiuni cronice, cardio-vasculare, hepatice, renale, pulmonare, de circulatie, mentale sau cu hipertensiune sa consulte medicul curant in vederea adaptarii schemei terapeutice la conditiile existente

h) mentinerea cu rigurozitate a igienei personale, efectuarea a cate 3 – 4 dusuri pe zi.

 

4. RECOMANDARI PENTRU PERSOANELE CARE PRIN NATURA ACTIVITAŢILOR LOR DEPUN UN EFORT FIZIC DEOSEBIT

a) acestia vor incerca dozarea efortului in functie de periodele zilei incercand se evite excesul de efort in varfurile de canicula. Daca valorile de caldura sunt foarte mari se va proceda la stoparea activitatii

b) se va asigura hidratarea corespunzatoare cu apa minerala, apa plata sau apa cu proprietati organoleptice corespunzatoare, ceai slab indulcit, sucuri naturale de fructe facute in casa fara adaus de conservanti

c) este total contraindicat consumul de cafea si alcool in aceasta perioada.

d) utilizarea unui echipament corespunzator, din materiale vegetale si echipament pentru protejarea capului de efectele caldurii excesive

 

5. RECOMANDARI PENTRU ANGAJATORI

5.1. Pentru ameliorarea condiţiilor de muncă:

a) reducerea intensităţii şi ritmului activităţilor fizice;

b) asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă;

c) alternarea efortului dinamic cu cel static;

d) alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer.

5.2. Pentru menţinerea stării de sănătate a angajaţilor:

a) asigurarea apei minerale adecvate, câte 2 - 4 litri/persoană/schimb;

b) asigurarea echipamentului individual de protecţie;

c) asigurarea de duşuri.

 

Recomandari pentru situatiile de cod rosu

- reduceti deplasarile la cele esentiale

- nu va deplasati intre orele 11.00-17.00

- consumati lichide intre 2-4 litri /zi

- nu consumati alcool

- daca faceti tratamente pentru afectiuni cronice, luati-va medicamentele in mod regulat, cu multa apa,

- nu scoateti copii sub 3 ani afara decat inainte de ora 9 dimineata si dupa ora 20.00

- evitati mancarurile grele si mesele copioase

- folositi serviciile medicale spitalicesti sau de urgenta doar in cazuri justificate; pentru probleme curente de sanatate anuntati telefonic medicul de familie.

 

Purtător de cuvânt,

Dr. Ştefan Popescu

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 19/06.06.2019

SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL INFECŢIEI CU VIRUSUL WEST NILE

 

În perioada 3 iunie - 15 noiembrie 2019 se va efectua activitatea de supraveghere a neuroinfecţiei cu virusul West Nile în România.

Puteţi afla amănunte suplimentare din materialul elaborat de dna dr. Ana Bobîrnac, medic primar epidemiolog, având ca sursă date de pe site-ul Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile şi date de supraveghere colectate la nivelul CSECBT al DSP Dolj, publicat pe site-ul www.dspdolj.ro în secţiunea Supraveghere epidemiologică – Virusul West Nile – Supraveghere 2019.

 

Purtător de cuvânt,

Dr. Ştefan Popescu

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 18/04.06.2019

 

Pe 5 iunie, locuitorii judeţului Dolj sunt aşteptaţi să afle ce înseamnă „prea mult”, la Ziua Naţională a Testării Consumului Personal de Alcool.

Miercuri, 5 iunie 2019, ALIAT (Alianţa pentru Lupta Împotriva Alcoolismului şi Toxicomaniilor), Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) şi Ministerul Sănătăţii organizează împreună cu DSP Dolj Ziua Naţională a Testării Consumului Personal de Alcool, cel mai amplu proiect de testare şi prevenire a consumului riscant de alcool din ţară. Locuitorii judeţului Dolj sunt aşteptaţi în unul dintre centrele locale să se alăture românilor din toată ţara şi să îşi evalueze, în doar 5 minute, nivelul de consum de alcool, prin aplicarea chestionarului AUDIT, alcătuit din 10 întrebări scurte.

Consumul dăunător de alcool reprezintă o problemă importantă de sănătate publică: România este pe locul 8 în Regiunea Europeană şi pe locul 9 în lume la consumul de alcool pe cap de locuitor, cu 12,6 litri de alcool pur/locuitor/an, peste media Uniunii Europene de 9.8 l, potrivit ultimului raport global al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii din 2018. Astfel, Ziua Naţională a Testării Consumului Personal de Alcool îşi propune să le ofere celor care se confruntă cu un consum riscant îndrumarea necesară pentru a evita viitoare probleme de sănătate, să permită o înţelegere mai clară a fenomenului consumului problematic de alcool existent la nivel naţional, precum şi colectarea de date utile dezvoltării unor programe de prevenire eficiente.

„Suntem tentaţi să asociem consumul riscant de alcool cu problemele severe legate de abuz şi dependenţă. Totuşi problemele mari de mâine încep cu problemele mici de azi şi, dacă reuşim să depistăm problemele mici azi, putem să prevenim agravarea lor. Chestionarul AUDIT cuprinde 10 întrebări scurte, iar scorul obţinut pe baza răspunsurilor îi indică respondentului dacă felul în care consumă alcool îi afectează sau nu sănătatea. Astfel, îndemnăm oamenii care consumă alcool, indiferent de cantitate sau de frecvenţă, să afle ce scor obţin, pentru a se cunoaşte mai bine, pentru a afla din timp dacă se află sau nu într-o categorie de risc şi pentru a beneficia de informaţii suplimentare despre cum să îşi protejeze sănătatea”, a declarat Dr. Eugen Hriscu, psihiatru şi psihoterapeut cu experienţă în adicţii, Directorul ştiinţific al ALIAT.

Chestionarul AUDIT este un instrument ştiinţific de evaluare a consumului personal de alcool, dezvoltat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi utilizat în peste 190 de ţări din lume, fiind cel mai de încredere instrument pentru diagnosticarea timpurie a unui consum riscant. Cu ajutorul acestuia, participanţii la Ziua Naţională a Testării Consumului Personal de Alcool vor putea, în doar 5 minute, răspunzând la 10 întrebări scurte, să îşi evalueze consumul de alcool şi să evite astfel problemele de sănătate viitoare, cauzate de un consum dăunător. Harta locaţiilor din ţară în care se află centrele de testare poate fi accesată pe www.ziuaaudit.ro.

Evenimentul este derulat în cadrul campaniei Luna Naţională a Informării despre Efectele Consumului de Alcool care va fi organizată de Ministerul Sănătăţii şi se va desfăşura pe tot parcursul lunii iunie, sub coordonarea locală a DSP.

Fiţi alături de noi pe 5 iunie la Ziua Testării Consumului Personal de Alcool!

Centrele de testare din judeţul Dolj sunt :

       Direcţia de Sănătate Publică Dolj, str. Tabaci, nr. 1, Craiova

       Primăria Işalniţa

       Primăria Calafat

Harta locaţiilor în care se află centrele de testare se actualizează constant şi poate fi accesată pe www.ziuaaudit.ro.

 

Purtător de cuvânt,

Dr. Ştefan Popescu

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 17/03.06.2019

LUNA NIONALĂ A INFORMĂRII DESPRE EFECTELE CONSUMULUI DE ALCOOL

 

Direcţia de Sănătate Publică Dolj, în parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj, Autorităţile publice locale prin reţeaua de medicină şcolară şi asistenţii comunitari, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Cabinetele de medicina de familie şi ONG-uri: Crucea Roşie Dolj, Societatea Studenţilor Medicinişti desfăşoară pe perioada lunii iunie 2019 campania de informare-educare-conştientizare cu tema LUNA NIONALĂ A INFORMĂRII DESPRE EFECTELE CONSUMULUI DE ALCOOL.

În parteneriat cu asociaţia ALIAT - Alianţa pentru Lupta Împotriva Alcoolismului şi Toxicomaniilor, în data de 5 iunie, se va organiza ZIUA NAȚIONALĂ DE TESTARE A CONSUMULUI DE ALCOOL.

Conform Organizaţiei Mondiale a nătăţii, alcoolul este a treia cauză de boală şi moarte prematură pentru populaţia generală, fiind responsabil pentru mai mult de 200 de boli. Adolescenţii şi tinerii reprezintă o populaţie în mod particular la risc, datorită percepţiei inadecvate asupra consecinţelor alcoolului. Unul din zece decese la femeile cu vârsta între 15 şi 29 de ani, şi unul din patru decese la bărbaţii de aceeaşi vârstă este legat de consumul de alcool. Aproximativ 80% din adolescenţii români în vârstă de 16 ani au consumat cel puţin o dată în viaţă alcool. Vârsta medie la care adolescenţii români încep să bea este 14 ani, numărul băieţilor care consumă alcool dublându-se până la vârsta majoratului. Cei mai vulnerabili la efectele alcoolului sunt adolescenţii care încep să bea înainte de a împlini 15 ani. Aceştia au un risc de patru până la şapte ori mai mare de a deveni dependenţi de alcool faţă de colegii lor care încep să bea după vârsta de 17 ani. Pe perioada adolescenţei, cu fiecare an câştigat fără consum de alcool, riscul dependenţei scade în medie cu 10 procente. La gravide, consumul de alcool este un factor de risc pentru evoluţia sarcinii, fiind asociat cu moartea fătului, avort spontan, naştere prematură, creştere intrauterină deficitară a fătului, greutate mică la naştere a nou-născutului. Alcoolul interferează cu dezvoltarea normală a diferitelor ţesuturi şi organe ale fătului, în principal la nivelul sistemului nervos, determinând un spectru de tulburări ireversibile cunoscute sub denumirea de sindrom alcoolic fetal. Semnele şi simptomele sindromului includ malformaţii ale capului, feţei şi organelor interne, retard mental şi tulburări comportamentale, dificultăţi de funcţionare şi de adaptare la viaţa cotidiană, cu manifestare pe parcursul întregii vieţi. Formele de manifestare şi severitatea acestora pot varia de la individ la altul. Sindromul alcoolic fetal poate fi prevenit prin abstinenţa de la alcool pe durata sarcinii.

Scopul campaniei este: formarea unor valori şi atitudini pozitive faţă de stilul de viaţă sănătos şi stimularea schimbărilor pozitive în comportamentul legat de alcool. 

Grupurile ţintă ale campaniei din acest an sunt: gravidele, femeile care planifică o sarcină în viitorul apropiat, precum şi copiii şi tinerii sub 18 ani.

Sloganul campaniei este : „Nu merită să rişti!

Mesajul cheie pentru gravide este:Pentru gravide, nu există un tip de băutură alcoolică sau cantitate sigură de alcool care să poată fi consumate fără riscul unor efecte negative asupra sarcinii şi dezvoltării fătului.”

Mesajul cheie pentru copii şi tineri  este: „Consumul de  alcool în copilărie  sau adolescenţă îţi poate afecta dezvoltarea sistemului nervos şi performanţele şcolare, relaţiile cu cei din jur, comportamentul social şi sănătatea mintală”

Date suplimentare - Dr. Narciza Dinică, telefon 0771015675, website www.dspdolj.ro, rubrica „Educaţie pentru sănătate”.

 

Purtător de cuvânt,

Dr. Ştefan Popescu

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 16/30.05.2019

ZIUA MONDIALĂ FĂRĂ TUTUN - 31 mai 2019

 

În fiecare an, pe 31 mai, OMS împreună cu partenerii de pe glob celebrează Ziua Mondială fără Tutun (ZMFT). Campania reprezintă o oportunitate pentru creşterea gradului de conştientizare în rândul populaţiei privind efectele nocive ale consumului de tutun şi ale fumatului pasiv, precum şi pentru descurajarea utilizării acestuia sub orice formă. Campania cheamă la acţiune toţi factori decidenţi, susţinând politicile eficiente de reducere a consumului de tutun şi activarea tuturor sectoarelor implicate în lupta pentru controlul tutunului.

În 2019, atenţia campaniei se îndreaptă către riscurile apariţiei şi dezvoltării bolilor pulmonare, cauzate de consumul de tutun şi de expunerea pasivă la fumul de tutun.

Tema ZMFT din acest an, Tutunul şi bolile pulmonare, focalizează pe impactul negativ pe care îl are fumatul asupra sănătăţii pulmonare, de la cancer până la bolile respiratorii cronice şi TBC.

*

Fumatul reprezintă principala cauză a cancerului pulmonar, responsabil pentru mai mult de 2/3 din decesele cauzate de acest tip de cancer la nivel global. Fumatul activ sau pasiv şi particulele inhalabile din ambientul căminului sunt principalii factori de risc pentru bronhopneumopatiile obstructive cronice (BPOC). Astmul, care limitează activitatea fizică şi contribuie la dizabilităţi este exacerbat de fumat; fumatul şi astmogenii ocupaţionali au fost singurele riscuri cuantificate pentru astm. Tuberculoza este agravată de fumat, acesta putând compromite eficacitatea medicaţiei specifice.

Pe glob, în 2015, 3,2 milioane persoane au decedat din cauza BPOC, o creştere de 11,6% faţă de 1990, în timp ce 400 000 de persoane au decedat din cauza astmului, o scădere de 26,7% faţă de 1990.

În Regiunea Euro-OMS, 650 000 de persoane mor anual, din cauza bolilor asociate tutunului, dintre care 79 000 în urma fumatului pasiv.

*

Copiii reprezintă segmentul de populaţie cel mai vulnerabil la expunerea fumului de tutun, în special în primii ani de viaţă, prezentând riscuri crescute pentru boli ale tractului respirator superior şi inferior.

În 2012, 1,7 milioane dintre decesele înregistrate în lume la copiii sub cinci ani au fost atribuite condiţiilor de mediu neadecvate. Dintre acestea, 570 000 au fost cauzate de infecţiile respiratorii. Circa 700 milioane de copii, adică jumătate din populaţia globală a acestei categorii, este expusă fumului de tutun din mediul înconjurător.

*

România raportează în anii recenţi o prevalenţă a fumătorilor curenţi (minimum o dată în ultima săptămână) de 27,2% din populaţia ≥15 ani în 2014, ceea ce o situează între statele europene cu nivel mediu al prevalenţei fumatului, în progres faţă de anii ’90 datorat alinierii la politicile anti-tabac promovate de UE.

Există diferenţe mari între genuri (40,8% la bărbaţi, faţă de 22% la femei). Cel mai recent studiu (Ancheta stării de sănătate prin interviu), realizat de Institutul Naţional de Statistică în 2014, semnalează faptul că 1/4 din populaţia rezidentă ≥15 ani fumează, 19,6% dintre aceştia fiind fumători zilnici.

Tot în 2014, studiul Health Behaviour în School-aged Children (HBSC) a evidenţiat un consum curent de tutun (cel puţin o dată în ultima săptămână) în rândul elevilor cu vârsta de 15 ani împliniţi, de 19,3% la băieţi şi de 16,7% la fete, diferenţa procentuală între băieţii şi fetele cu această vârstă fiind mai mică în comparaţie cu elevii cu vârsta de 13 ani la care prevalenţa era de 9,6% la băieţi şi de 6% în rândul fetelor. S-a observat că procentul fumătorilor curenţi în rândul elevilor este în creştere odată cu înaintarea în vârstă, în special la fete.

*

În România 2017, numărul deceselor cauzate de bolile aparatului respirator a crescut cu 961 faţă de anul 2016; mortalitatea specifică a crescut de la 65,5 la 69,9/100 000 locuitori. Astfel, numărul deceselor prin BPOC se ridica la 6 231 (28,1/100 000 loc), notabil mai mare decât în 2016 – 5 916 (26,6/100 000 loc). Tot în 2017, numărul deceselor cauzate de tuberculoză era de 927 (4,2/100 000 loc), ceva mai mic decât în 2016 - 972 (4,4/100 000 loc).

          În judeţul Dolj  în anul 2017 numărul deceselor cauzate de bolile aparatului respirator a fost de 511 cazuri din care 146 cauzate de BPCO şi 50 prin tuberculoză.

     Direcţia de Sănătate Publică Dolj, în parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj, Autorităţile publice locale prin reţeaua de medicină şcolară şi asistenţii comunitari, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Cabinetele de medicina de familie şi ONG-uri : Crucea Roşie Dolj, Societatea Studenţilor Medicinişti, vor informa populaţia cu privire la beneficiile unui stil de viaţă sănătos fără tutun.

Date suplimentare - Dr. Narciza Dinică, telefon 0771015675, website www.dspdolj.ro, rubrica „Educaţie pentru sănătate”.

 

Purtător de cuvânt,

Dr. Ştefan Popescu

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 15/28.05.2018

MĂSURI DE COMBATERE A ŢÂNŢARILOR

 

Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) a publicat metodologia de supraveghere şi control a neuroinfecţiei cu virusul West Nile pentru sezonul 2019 şi în acest context a recomandat revizuirea, de către autorităţile publice locale, a programelor de combatere a dăunătorilor, inclusiv a ţânţarilor.

- aplicarea planului de combatere a ţânţarilor astfel încât să fie asigurată folosirea substanţelor active pentru combaterea ţânţarilor

- intensificarea măsurilor de desţânţărizare în zonele cunoscute a fi posibile locaţii de înmulţire a acestora (zonele parcurilor, lacurilor, etc. inclusiv depozite de anvelope sau oricare altele caracterizate prin acumulări de apă),

- pe fondul apropierii sezonului cald, când populaţiile de ţânţari de origine autohtonă încep să se înmulţească, este imperios necesară respectarea acţiunilor de prevenţie. 

Aceste recomandări se înscriu în cadrul general de măsuri de prevenţie destinate combaterii apariţiei unor eventuale cazuri de îmbolnăviri.

Pentru prevenirea infecţiilor virale transmise prin înţepătura de ţânţar (West - Nile, Zika), Direcţia de Sănătate Publică Dolj  recomandă populaţiei:

-          să evite expunerea la ţânţari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi pantaloni lungi;

-          să utilizeze substanţe chimice repelente de ţânţari;

-          să împiedice pătrunderea ţânţarilor în casă;

-          să ia măsuri de eliminare a surselor larvare situate pe proprietăţile private sau în vecinătatea lor

 

Tipuri de surse larvare

 

Masuri

Mici recipiente care pot acumula apa, aflate în gospodării, ori aruncate pe terenuri virane : cutii de conserve, găleţi, borcane, jucării de material plastic, butoaie, farfuriuţe suport pentru ghivece de flori, folii de polietilenă în care se aduna apa de ploaie ori din stropitul grădinii.

Orice recipient (borcane, cutii conserve, jucării, obiecte/deşeuri material plastic),care ţine apa trebuie eliminat, stocat în interior,sau golit şi răsturnat. Butoaiele, bidoanele,găleţile cu apă pentru udare trebuie acoperite cu capace compacte ori capace din plasă de ţânţari,care împiedică accesul insectelor. Farfurioarele de sub ghivecele de flori trebuie scoase sau se umplu cu nisip care să absoarbă apa.

Terenurile virane trebuie igienizate şi curăţate.

Vaze de flori în exterior, recipiente pentru adăparea animalelor

Recipientele în care este necesară menţinerea apei ,trebuie golite complet prin răsturnare pe sol, de două ori pe săptămână şi umplute din nou cu apă proaspătă

Surse de apă (fântâni/puţuri descoperite, expuse la ţânţari)

Se acoperă pentru a împiedica accesul insectelor.

Piscine, bazine

Bazinele pline cu apă şi corect întreţinute şi igienizate nu reprezintă un habitat larvar adecvat; se va evita golirea lor incompletă şi menţinerea fără apă,deoarece  apa reziduală ori apa de ploaie acumulată formează habitate favorabile

Acumulări de apă rezultate din scurgeri de la conducte, hidranţi, cămine de vizitare, drenuri şi canale de drenaj şi evacuare a apei, incorect întreţinute şi colmatate

Trebuie remediate pentru a evita pierderile de apă şi acumularea ei.

Rigolele drenurile,burlanele trebuie curăţate şi decolmatate

Canale pluviale cu spaţiu pentru sedimentare, fântâni ornamentale

Se verifică dacă sunt focare larvare active şi se tratează cu produse larvicide

Anvelope expuse la precipitaţii

Nu trebuie ţinute sub cerul liber pentru a nu acumula apă de ploaie. Trebuie ridicate de pe terenurile virane, iar dacă sunt reutilizate în alte scopuri în gospodării, trebuie umplute cu pământ sau nisip pentru a nu acumula apă în partea inferioară

Arbori cu scorburi

Trebuie plombate scorburile

Fără implicarea populaţiei în eliminarea surselor larvare de pe domeniile private, eficienţa măsurilor luate de autorităţi pe domeniul public este limitată.

 

Purtător de cuvânt,

Dr. Ştefan Popescu

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ NR. 14/24.05.2019

SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA CANCERULUI 25-31 MAI 2019

 

Direcţia de Sănătate Publică Dolj, în parteneriat cu Autorităţile publice locale prin reţeaua de medicină şcolară şi asistenţii comunitari, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Cabinetele de medicina de familie şi ONG-uri : Crucea Roşie Dolj, Societatea Studenţilor Medicinişti, Europrotector,  celebrează în perioada 25-31 mai 2019 – Săptămâna Europeană de Luptă împotriva Cancerului.

Campania Săptămâna Europeană de Luptă împotriva Cancerului (SELIC) are loc între 25 și 31 mai în fiecare an și se încheie cu Ziua Mondială Fără Tutun în data de 31 mai. Fumatul este de departe cea mai importantă cauză de cancer care poate fi prevenită.

În perioada campaniei, factorii politici europeni și publicul larg se angajează în diferite activităţi legate de sensibilizarea cu privire la prevenirea cancerului, accesul la tratament și sprijin pentru pacienţii și supravieţuitorii cancerului. Cel puţin o treime din cancerele frecvente sunt prevenibile.

În România, scopul campaniei este să crească nivelul de conştientizare al populaţiei în privinţa modalităţilor prin care putem preveni cancerul, prin intermediul alegerilor pe care le facem.

Sub sloganul „Și cancerul poate fi prevenit!”, campania naţională Săptămâna Europeană de Luptă împotriva Cancerului își propune să crească nivelul de conștientizare asupra riscurilor de apariţie a cancerului și să promoveze CODUL EUROPEAN ÎMPOTRIVA CANCERULUI,

în cadrul tuturor activităţilor și prin toate mijloacele disponibile.

Tema campaniei pentru anul 2019 este „Tinerii de astăzi previn cancerul prin obiceiuri sănătoase”.

Aspecte cheie despre cancer:

Ř     9,6 milioane  de persoane mor prin cancer în fiecare an.

Ř     Cel puţin o treime din cancerele frecvente sunt prevenibile.

Ř     Cancerul este a doua cauză de deces în lume.

Ř     70% din decesele prin cancer apar în ţările slab-spre-mediu dezvoltate.

Ř     Până la 3,7 milioane vieţi pot fi salvate anual prin implementarea cu resurse adecvate  a strategiilor de prevenire, depistare precoce și tratament al cancerelor.

Ř      Costul economic anual al cancerului este estimat la 1,16 trilioane de dolari.

Campania naţională de celebrare a evenimentului „Săptămâna Europeană de Luptă împotriva cancerului” îi cheamă pe toţi cei care au ceva de spus despre cum îşi vor trăi tinerii propriile vieţi – părinţi, profesori, profesionişti din sistemul sanitar, decidenţi – să ajute tinerii să facă alegeri sănătoase, alegeri care pot însemna un viitor fără cancer.

În România, Campania Săptămâna Europeană de Luptă împotriva cancerului este coordonată de Ministerul Sănătăţii prin Institutul Naţional de Sănătate Publică.

Date suplimentare - Dr. Narciza Dinică, telefon 0771015675, website www.dspdolj.ro, rubrica „Educaţie pentru sănătate”.

 

Purtător de cuvânt,

Dr. Ştefan Popescu

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ NR. 13/20.05.2019

ZIUA EUROPEANĂ ÎMPOTRIVA OBEZITĂŢII (ZEIO)

 

Direcţia de Sănătate Publică Dolj, în parteneriat cu Autorităţile publice locale prin reţeaua de medicină şcolară şi asistenţii comunitari, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Cabinetele de medicina de familie şi ONG-uri: Crucea Roşie Dolj, Societatea Studenţilor Medicinişti, Europrotector, celebrează în data de 20 mai 2019 Ziua Europeană împotriva Obezităţii (ZEIO)

          Ziua Europeană Împotriva Obezităţii (ZEIO) este o platformă de campanie a Asociaţiei Europene pentru Studiul Obezităţii, cea mai importantă organizaţie europeană responsabilă de cercetarea în domeniul obezităţii. Cu ocazia ZEIO, comunităţile din sănătate, cele ale pacienţilor şi cele politice îşi adună forţele pentru a creşte gradul de informare şi conştientizare în ceea ce priveşte obezitatea şi multe aIte afecţiuni asupra cărora aceasta are impact.

          ZEIO a avut loc pentru prima dată în 2010, iar de atunci se desfăşoară în fiecare an în a treia sâmbătă a lunii mai.

          Tema pentru 2019 este Împreună Împotriva Obezităţii, iar sloganul este Să acţionăm pentru un viitor mai sănătos ! Scopul campaniei este creşterea numărului de persoane informate în privinţa riscurilor pentru sănătate pe care le prezintă supragreutatea, a nutriţiei echilibrate, precum şi a gradului de informare a profesioniştilor din sănătate asupra problematicii obezităţii  şi  metodelor de management al pacienţilor cu obezitate.

          Mai multe rapoarte ştiinţifice au arătat că, în cazul în care obezitatea şi supragreutatea continuă să crească în ritmul alarmant de până acum, acest fenomen va afecta mai mult de jumătate din cetăţenii europeni până în anul 2030. În unele ţări, procentul ar putea ajunge la 90%.  

          Printre statele membre ale UE pentru care sunt disponibile date, cele mai mici ponderi ale obezităţii în 2014 în rândul populaţiei cu vârsta de 18 ani şi peste s-au înregistrat în România (9,4%) şi Italia (10,7%), înainte de Olanda (13,3%), Belgia şi Suedia (ambele 14,0%). La polul opus al scalei, obezitatea a afectat mai mult de 1 din 4 dintre adulţii din Malta (26,0%), şi aproximativ 1 din 5, în Letonia (21,3%), Ungaria (21,2%) şi Estonia (20,4%).

          Urmărind evoluţia prevalenţei obezităţii la adulţi la noi în ţară în perioada 1975-2016, se observă o tendinţă anuală de creştere a acesteia, de la 8,3% în 1975 la 22,5% în 2016.

          Printre activităţile propuse pentru anul acesta se numără informarea populaţiei cu privire la obezitate şi riscurile ei, transmiterea materialelor informative despre campanie, seminarii,  mese rotunde cu profesionişti din domeniul sănătăţii.

În România, ZEIO este susţinută de direcţiile de sănătate publică judeţene, inspectorate şcolare, organizaţii neguvernamentale, companii, mass-media, personalităţi ale vieţii publice şi jurnalişti.

Date suplimentare - Dr. Narciza Dinică, telefon 0771015675, Compartimentul Promovarea Sănătăţii al DSP Dolj şi website www.dspdolj.ro.

 

Purtător de cuvânt,

Dr. Ştefan Popescu

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ NR. 12/16.05.2018

ZIUA MONDIALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA HIPERTENSIUNII 17 Mai 2019 “Cunoaşte-ţi valorile presiunii arteriale!

 

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Dolj în colaborare cu . Primăriile din judeţ prin reţeaua de medicină şcolară şi asistenţii comunitari, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Cabinetele de medicina de familie şi ONG-uri, Crucea Roşie Dolj, Societatea Studenţilor Medicinişti organizează în perioada 17-24 mai 2019, activităţi de informare şi conştientizare a populaţiei, referitoare la hipertensiunea arterială.

Hipertensiune arterială reprezintă o provocare globală de sănătate, dată fiind prevalenţa ridicată şi comorbiditatea cardiovasculară şi renală asociată, fiind principalul factor de risc pentru deces şi disabilitate la scară globală, conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi Societăţii Internaţionale de Hipertensiune.

Se estimează că hipertensiunea arterială a fost responsabilă pentru 9.4 milioane decese şi 162 milioane ani de viaţă pierduţi în 2010, 50% dintre bolile cardiace, accidentele vasculare cerebrale şi insuficienţa cardiacă, 13% dintre decese la scară globală şi peste 40% dintre decesele la persoanele cu diabet.

În prezent HTA a atins dimensiuni epidemice. Numărul persoanelor cu HTA a crescut de la 600 milioane în 1980 la aproape 1 miliard în 2008 şi ca urmare a procesului de creştere a populaţiei şi a fenomenului de îmbătrânire se estimează o creştere de până la 1,56 miliarde în 2025.

          În România a fost derulat în anul 2016 studiul SEPHAR III, care a relevat o prevalenţă a hipertensiunii arteriale de 45,1% în rândul populaţiei adulte. Conform studiului 80,9% dintre adulţii hipertensivi ştiau că suferă de această boală, în timp ce restul de 19,1% au fost diagnosticaţi cu ocazia studiului. Aceasta înseamnă că aproximativ 1 din 5 români cu hipertensiune arterială nu este conştient de această condiţie, fiind expus unor riscuri importante în ceea ce priveşte starea de sănătate, generate de lipsa unei îngrijiri adecvate, care să asigure controlul eficient al afecţiunii.

          În ultimii ani, rata de cunoaştere a hipertensiunii arteriale a cunoscut o îmbunătăţire semnificativă, crescând succesiv, de la 44,3% în anul 2005 (SEPHAR I), 69, 55% în 2012 (SEPHAR II), la 80,9% în anul 2016 (SEPHAR III).

          România rămâne totuşi în topul ţărilor cu risc cardiovascular ridicat, iar rezultatele SEPHAR III confirmă, încă o dată, că hipertensiunea arterială, alături de ceilalţi factori de risc cardiovascular reprezintă probleme majore la nivelul sănătăţii populaţionale.

Hipertensiunea arterială, factor de risc major pentru boala coronariană şi AVC creează o presiune majoră asupra sistemului de sănătate. În România, conform celor mai recente estimări ale WHO, DALYs(000) a fost de 149.0 la ambele sexe, cu 69.1 la sexul masculin şi 79.9 la sexul feminin.

Este îmbucurător însă faptul că numărul persoanelor care au hipertensiune arterială şi au fost diagnosticate, precum şi al celor aflate sub tratament şi sub control terapeutic creşte de la an la an.

Eforturile se concentrează în prezent pe conceperea şi implementarea unor programe de prevenţie, diagnosticare precoce şi control pe termen lung.

          Cu acest prilej, promovăm sloganul „Cunoaşte-ţi valorile presiunii arteriale!” şi materialele informative propuse de Liga Mondială şi Societatea Internaţională pentru Hipertensiune, aflate pe website-ul http://www.whleague.org precum şi materialele elaborate de CNEPSS-CRSP Cluj. 

Date suplimentare - Dr. Narciza Dinică, telefon 0771015675, website www.dspdolj.ro, rubrica „Educaţie pentru sănătate”.

 

Purtător de cuvânt,

Dr. Ştefan Popescu

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 11/09.05.2019

ATENŢIE LA ÎNŢEPĂTURILE DE CĂPUŞE

 

Odată cu încălzirea vremii, toată lumea evadează în mijlocul naturii, în grădini, parcuri cu multă verdeaţă, păduri sau la munte. Trebuie să ştim însă că ne expunem pericolului înţepăturilor de insecte care pot transmite variate boli (bacteriene, virale), unele dintre ele chiar cu evoluţie letală.

Căpuşele fac parte din categoria arahnoidelor şi pot fi un vector al unor boli variate, bacteriene (borelioza = boala Lyme, babesioza), virale, parazitare, care pot evolua timp îndelungat.

Doar un procent redus de căpuşe între 10-20% (Ixodes ricinum, Ixodes dafni) este infectat cu Borrelia burgdorferi, bacteria răspunzătoare de apariţia bolii Lyme (borelioza).

Căpuşele sunt vizibile cu ochiul liber, înţepătura lor nu doare şi de aceea, periodic, pielea trebuie examinată, ideal seara la baie cu atât mai mult cu cât pot afecta zonele mai ascunse (pielea păroasă a capului, zona subraţului, ombilic, zona din spate etc.), de care rămân ataşate până când sunt îndepărtate; ele nu zboară şi nu sar trecând direct pe tegument şi se întâlnesc cu predilecţie în iarba înaltă, zonele umede (păduri, tufişuri, poieniţe), dar pot exista şi în grădina casei, terenul de joacă sau chiar pe animale (câini, pisici).

Dacă la inspecţia tegumentului găsiţi căpuşe, este foarte important să nu încercaţi să le scoateţi, deoarece de foarte multe ori rămân părţi din corpul acestora mult mai dificil de extras. Trebuie să vă prezentaţi de urgenţă la medic sau la serviciul de gardă, acolo unde se va îndepărta căpuşa, se va dezinfecta zona şi se va recomanda tratamentul profilactic.

Boala Lyme este o boala infecţioasă determinată de Borrelia ce presupune o afectare multisistemică cu evoluţie insidioasă, frustă, înşelătoare. Foarte important este şi faptul că nu se transmite de la om la om nefiind boala contagioasă.

În funcţie de momentul infectării se disting 3 stadii evolutive:

a) stadiul I: (perioada de incubaţie cu durată variabilă între 3 zile şi 3-4 săptămâni) se caracterizează prin:

 - ECM = eritem cronic migrator - o leziune circulară, de obicei mică (3-5 cm, ce poate creste până la 10 cm, uneori 40-50 cm), de culoare roşie pe margini cu centrul deschis la culoare, cu diferite localizări (cel mai frecvent coapse, fese, zona axilară);

- subfebrilităţi/febră, transpiraţii;

- dureri musculare, oboseală musculară, dureri articulare;

- astenie/adinamie/tulburări de somn;

- cefalee (durere de cap), tulburări de vedere (vedere în ceaţă), ameţeli;

b) stadiul II: infecţie diseminată:

- apare la cel puţin 4 săptămâni de la momentul infecţiei şi de datorează diseminării Borreliei în diferite ţesuturi şi organe;

- caracteristice sunt simptomele neurologice, cardiace (miocardita, pericardita), precum şi afectarea articulară;

- debutul poate fi brusc sub forma unei meningite seroase (greţuri, vărsături, dureri intense de cap, fotofobie etc.), a unei encefalite sau a unei afectări neurologice progresive cu pareze faciale, parestezii (amorţeli, furnicături la nivelul membrelor), oboseală musculară, dureri articulare (afectează articulaţiile mari şi schimbă periodic sediul);

- tulburări de vedere, îngustarea câmpului vizual, senzaţie de „nisip în ochi”;

- mai rar poate exista şi afectare cardiacă de tipul miocarditei, pericarditei;

c) stadiul III: infecţie cronică, persistentă:

- debutul este la câteva luni, uneori chiar ani de la momentul infecţiei, când boala poate fi deja la stadiul de cronicizare; simptomatologia este aşa de nespecifică încât se impune diagnostic diferenţial cu o multitudine de alte boli;

- afectarea articulară se asociază celei neurologice, cel mai frecvent implicate fiind articulaţiile mari (genunchi, şold etc.); durerile pot fi foarte intense cu durata de zile, săptămâni, urmând un interval liber urmat întotdeauna de reapariţia lor; la o parte din pacienţi, mai ales la adult, se pot dezvolta leziuni de tip eroziv, frecvent ale articulaţiei şoldului;

- afectarea cutanată se manifestă sub forma acrodermatitei cronice atrofice, cu sediul la nivelul membrelor inferioare şi a pseudolimfoamelor cutanate;

- apar tulburări emoţionale, depresie, anxietate, diferite fobii, obsesii care de multe ori orientează diagnosticul spre o afectare de tip psihiatric (tulburări bipolare).

Diagnosticul este sugerat de antecedentele muşcăturii de căpuşă asociate cu manifestările descrise mai sus şi confirmat de dozarea anticorpilor (test Elisa, test Western Blot), de Reacţia polimerică în lanţ (PCR) sau prin microscopie cu imunofluorescenţă a sângelui sau a lichidului cefalorahidian.

Prognosticul depinde de momentul diagnosticării şi poate fi considerat bun atunci când diagnosticul se stabileşte la distanţă mică de momentul înţepăturii şi mai rezervat în cazurile tardive când datorită afectării multisistemice există posibilitatea rămânerii unor sechele, în special neurologice.

Tratamentul trebuie prescris doar de medic, fiind adaptat stadiului bolii.

Prevenire:

Ř     folosirea de spray-uri aplicate pe piele care conţin substanţe ce înlătură insectele;

Ř     îmbrăcăminte deschisă la culoare, ideal pantaloni lungi sau măcar şosete trei sferturi;

Ř     evitaţi să vă aşezaţi direct pe iarbă;

Ř     inspectaţi tegumentele la câteva ore după expunere şi în special seara la duş; atenţie şi la pielea păroasă a capului şi la zonele „ascunse” (spatele urechilor, axile, regiunea din spatele genunchiului);

Ř     atenţie sporită la animalele de companie, care pot transmite căpuşele; informaţi-vă de la medicul veterinar de produsele existente pentru protecţia animalelor;

Ř     solicitaţi ajutor medical atunci când aţi fost înţepat de căpuşe, doar personalul medical fiind în măsură să înlăture corect căpuşa şi să vă recomande, sau nu, tratament profilactic.

Creşterea de 3 ori, în anul 2010, a incidenţei bolii Lyme in România, comparativ cu anul precedent, a determinat introducerea de către CNSCBT Bucureşti a Fişei de supraveghere a cazului de Boală Lyme, pentru a obţine informaţii epidemiologice care analizate să permită o înţelegere mai corectă şi recomandarea de măsuri de sănătate publică.

În judeţul Dolj, în anul 2010 a fost diagnosticat un singur caz de Boala Lyme, la o persoană în vârstă de 6 ani, din Craiova, înţepată de căpuşe în septembrie 2010, diagnosticată, internată şi tratată în Spitalul de Boli Infecţioase în noiembrie 2010.

În anul 2011 au fost suspectate 8 persoane, dar diagnosticate 2 cazuri de Boala Lyme la o persoană în vârstă de 5 ani, din Dioşti, înţepată de căpuşe în martie 2011, diagnosticată, internată şi tratată în Spitalul de Boli Infecţioase în aprilie 2011 şi la o persoană în vârstă de 52 ani, din Craiova, înţepată de căpuşe în iunie 2011, diagnosticată, internată şi tratată în Spitalul de Boli Infecţioase în august 2011.

În anul 2012 au fost diagnosticate 2 cazuri de boala Lyme: la o persoană în vârstă de 54 ani, din Craiova, diagnosticată, internată şi tratată în Spitalul de Boli Infecţioase în iunie 2012 şi la o persoană în vârstă de 33 ani, din Craiova, diagnosticată, internată şi tratată în Spitalul de Boli Infecţioase în iulie 2012.

În ultimii ani (2013-2018) în judeţul Dolj nu au fost diagnosticate cazuri de boală Lyme.

 

Purtător de cuvânt,                Medic epidemiolog,

Dr. Ştefan Popescu                 Dr. Titina Ciocan

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 10/03.05.2019

SALVEAZĂ VIEŢI - Igiena Mâinilor - 5 mai 2019

 

Direcţia de Sănătate Publică Dolj împreună cu Spitalele din judeţ şi cu Autorităţile publice locale care au în subordine Cabinetele Şcolare, Asistenţii comunitari, Mediatorii sanitari, Cabinetele de Medicină de Familie, Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor Dolj şi  Societatea Studenţilor Medicinişti din Craiova celebrează în data de 5 mai 2019, campania „SALVEAZĂ VIEŢI: Igiena Mâinilor”.

Iniţiativa anuală „SALVEAZĂ VIEŢI: Igiena Mâinilor” este parte a efortului major global coordonat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), care îndrumă profesioniştii din domeniul sănătăţii să-şi îmbunătăţească igiena mâinilor şi să sprijine astfel prevenirea infecţiilor asociate asistenţei medicale (IAAM).

În acest an, tema campaniei este: Îngrijirea curată pentru toţi - este în mâinile voastre.

În fiecare zi, IAAM duc la spitalizare prelungită, dizabilitate de durată mai mare, creşterea rezistenţei microorganismelor la antibiotice, costuri suplimentare masive pentru sistemele de sănătate, costuri mari pentru pacienţi şi familiile aparţinătoare şi decese care puteau fi evitate.

Multe măsuri de prevenire şi control al infecţiilor ( inclusiv igiena mâinilor) sunt simple, ieftine şi eficiente, dar aceste măsuri presupun responsabilitatea personalului medico-sanitar şi schimbări de comportament.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a anunţat următoarele grupuri ţintă şi teme de acţiune aliniate cu sloganul:

·        Profesioniştii din domeniul sănătăţii: “Menţineţi şi promovaţi îngrijirea curată – este în mâinile voastre."

·        Coordonatorii Programelor de Prevenirea şi Controlul Infecţiilor (PCI): “Monitorizaţi standardele de prevenirea şi controlul infecţiilor – acţionaţi şi îmbunătăţiţi practicile.”

·        Managerii de spitale: “Unitatea pe care o conduceţi respectă standardele OMS de control al IAAM şi de igienă a mâinilor? Participaţi la studiul OMS 2019 şi acţionaţi!”

·        Ministerul Sănătăţii: “În ţara dumneavoastră sunt respectate standardele de prevenirea şi controlul infecţiilor asociate asistenţei medicale? Monitorizaţi si acţionaţi pentru realizarea acoperirii universale cu servicii medicale de calitate.“

·        Grupurile de susţinere pentru pacienţi: “Solicitaţi îngrijirea curată – este dreptul vostru.“

Se recomandă continuarea utilizării posterelor OMS “Cele 5 Momente pentru igiena mâinilor”, pentru a evidenţia momentele cheie în care furnizorii de servicii medicale trebuie să realizeze igiena mâinilor.

Spitalele şi alte unităţi sanitare sunt invitate să ia parte la această iniţiativă globală pentru a continua creşterea nivelului de conştientizare în privinţa importanţei igienei mâinilor, pentru a transfera acţiunile la nivelul îngrijirilor şi pentru a reduce riscul de IAAM.

Spitalele şi alte unităţi sanitare care doresc să-şi îmbunătăţească controlul infecţiilor, sunt invitate să se înregistreze pentru „SALVEAZĂ VIEŢI: Igiena Mâinilor” la următoarea adresă: www.who.int/gpsc/5may/register/en/

În România, Campania „SALVEAZĂ VIEŢI: Igiena Mâinilor”, cu sloganul:

ÎNGRIJIREA CURATĂ PENTRU TOȚI -  ESTE ÎN MÂINILE VOASTRE

este coordonată de Ministerul Sănătăţii prin Institutul Naţional de Sănătate Publică şi se pune în aplicare de Direcţiile de Sănătate Publică judeţene şi cea a municipiului Bucureşti

Date suplimentare - Dr. Narciza Dinică, telefon 0771015675, website www.dspdolj.ro, rubrica „Educaţie pentru sănătate”.

 

Purtător de cuvânt,

Dr. Ştefan Popescu

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 9 /24.04.2019

Sărbatori Pascale - 2019

 

Direcţia de Sănătate Publică Dolj comunică populaţiei că în perioada de repaus prilejuită de Sărbătorile de Paşte și 1 Mai (26.04 – 01.05.2019) unităţile sanitare au program de zile libere asigurând rezolvarea urgenţelor medico-chirurgicale prin Serviciile de Primiri Urgenţe şi Camerele de Gardă ale spitalelor.

Serviciul Judeţean de Ambulanţă şi SMURD au activitate continuă, fiind apelabile la telefon 112.

Cabinetele de medicină de familie asigură permanenţa prin centrele de permanenţă cu funcţionare non stop din localităţile: Afumaţi, Amăraştii de Jos, Bechet, Brabova, Bulzesti-Fraţila, Cetate, Ciupercenii din Dos, Gherceşti, Ghidici, Goicea, Murgaşi, Pleniţa, Piscu Vechi, Vârvoru de Jos, Sadova, Seaca de Câmp, Țuglui şi Craiova, str. George Enescu nr. 51 bl. 37 şi str. Împăratul Traian, nr. 213, bl. P4.

Urgenţele stomatologice sunt asigurate non stop de cabinetele de medicină dentară de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova (str. Tabaci, nr. 1), Spitalul Municipal Filantropia Craiova (str. Brestei, nr. 8) şi Spitalul Municipal Calafat.

La nivelul Direcţiei de Sănătate Publică Dolj funcţionează serviciul de gardă epidemiologie între orele 8 şi 22, telefon 0251/554872.

Vă informăm că farmaciile cu program NON STOP, în relaţie cu CAS Dolj,sunt următoarele:

- Farm Galan - str. Calea Bucureşti, nr. 37, bloc 21e parter, Craiova, tel. 0722-289074

- Farmacia Trei F. - str. Calea Bucureşti,bl 17 b parter,Craiova, tel. 0251-411787

- Prima Warehouse - str. Tabaci, nr. 10, zona a, zona b, zona c, Craiova, tel. 0371-300262

RECOMANDĂRI PENTRU UN PAŞTE FĂRĂ PROBLEME DE SĂNĂTATE

          Este important să petrecem Sfintele sărbători de Paşte păstrând tradiţiile cu care ne-am obişnuit în familie, dar trebuie să acordam mai multă atenţie consecinţelor provocate de alimentele pe care le vom consuma cu aceasta ocazie, mai ales că, foarte mulţi credincioşi au ţinut post, iar revenirea la o alimentaţie normală nu trebuie făcută brusc sau cu excese .

          Evitând excesele, mielul la tavă sau la proţap, ouăle roşii, drobul, sosurile, salatele cu maioneză, cozonacul, pasca şi vinul care nu vor lipsi de pe masa de sărbători, nu ne vor crea probleme de sănătate cum ar fi, indigestiile, colicile abdominale, balonările, arsurile gastrice, mahmureala, pancreatitele etc. sau mult mai grav, decompensări a unor afecţiuni cronice cum ar fi diabetul sau afecţiunile cardiovasculare sau digestive.

          Ca urmare, vă facem câteva recomandări :

          - ouăle nu trebuie consumate în exces, din cauza conţinutului crescut în colesterol (să nu depăşim 2 oua pe zi) ; ar fi bine să le asociem cu legume de sezon.

          - friptura de miel sau porc, trebuie consumată în cantităţi moderate, alături de garnituri de legume: broccoli, fasole verde, varză, salate şi mai puţin cu garnituri de cartofi, orez sau paste .

          - alimentele prăjite (de la carne până la legume) trebuie evitate mai ales de cei care au probleme digestive fiind preferat grătarul sau friptura la tava şi legumele la grill.

          - dulciurile, mai ales prăjiturile cu cremă, trebuie consumate în cantităţi foarte mici sau chiar înlocuite cu salate de fructe sau fructe proaspete.

          - alcoolul trebuie şi el consumat cu moderaţie, evitându-se băuturile spirtoase şi cele carbogazoase.

          - evitaţi consumul exagerat de sare şi consumaţi moderat condimente ca: ardei iute, muştar, hrean, usturoi etc.

          - nu uitaţi să vă hidrataţi cu minim 2 litri de lichide pe zi

          - evitaţi fumatul şi cafeaua în exces.

          - după o masa încărcată cu toate bunătăţile, din care n-am scăpat nimic, ar fi bine sa nu ne aşezam in fotoliu la televizor, ci să facem o plimbare în aer liber .

          - petreceţi cât mai mult timp în mijlocul naturii, relaxându-vă cu familia şi prietenii.

          - persoanele cu afecţiuni cronice trebuie, sa fie mult mai atente la ce, cât şi cum mănâncă şi nu trebuie să întrerupă tratamentul .

          - este bine ca din farmacia casei sa nu ne lipsească: ceaiurile digestive, antispasticele, pansamentele gastrice, fermenţii digestivi etc.

 

 Vă dorim să aveţi un Paşte liniştit, cu bucurii şi multă sănătate.

         

Purtător de cuvânt,                Consilier Principal,

Dr. Ştefan Popescu                 Dr. Narciza Dinică

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 8/19.04.2019

Săptămâna Europeană a Vaccinării -  20-25 aprilie 2019

 

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Dolj, în colaborare cu Autoritaţile publice locale care au în subordine Cabinetele Şcolare, Asistenţii comunitari, Mediatorii sanitari, Cabinetele de Medicină de familie, Inspectoratul Şcolar Dolj, Societatea Studentilor Medicinisti din Craiova, Crucea Rosie Dolj, celebrează în în perioada 20-25 aprilie 2018, Săptămâna Europeană a Vaccinării.

Săptămâna Europeană a Vaccinării (SEV) este o iniţiativă regională condusă şi coordonată de Biroul Regional al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru Europa al şi este implementată de Statele Membre ale Regiunii europene. Această campanie subliniază rolul important al vaccinării în eforturile regionale şi globale de promovare a sănătăţii, aşa cum se prevede în Planul European de Acţiune pentru Vaccinare, Politica europeană pentru sănătate ”Sănătate 2020”, Planul Global de Acţiune pentru Vaccinare şi Agenda ONU 2030 pentru o dezvoltare durabilă.

În România, în perioada 2016-2019, pînă la data de 22.03.2019, au fost confirmate 16211 cazuri de rujeolă, din care 62 decese. Ca măsură de limitare a epidemiei de rujeolă, la nivel naţional au fost organizate campanii de vaccinare cu RRO a copiilor nevaccinaţi şi incomplet vaccinaţi. Este necesară o acoperire vaccinală de 95% pentru prima şi a doua doză de vaccin RRO, pentru atingerea nivelului de imunitate a populaţiei necesar pentru a întrerupe transmiterea endemică a virusului.

De asemenea, de la începutul sezonului de gripă 2018-2019 până la data de 22.03.2019 au fost confirmate 2108 cazuri de gripă şi au fost înregistrate 180 decese confirmate cu virus gripal; au fost vaccinate antigripal 1327727 persoane din grupele la risc şi au fost publicate recomandări pentru populaţie şi pentru spitale.

Campania IEC pentru celebrarea SEV este coordonată de Ministerul Sănătăţii prin Institutul Naţional de Sănătate Publică şi este implementată local de Direcţiile de Sănătate Publică judeţene şi cea a municipiului Bucureşti. Pe teritoriul naţional, „Săptămâna Europeană a Vaccinării” se celebrează în perioada 20-25 aprilie 2019.

Sub sloganul „Prevenire. Protecţie. Vaccinare.”, se vor derula activităţi de informare şi implicare a grupelor ţintă de populaţie.

Pe teritoriul Europei, „Săptămâna Europeană a Vaccinării” se celebrează în perioada 24-30 aprilie 2019 şi este parte integrantă a campaniei Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii – „Săptămâna Mondială a Vaccinării”.

„Săptămâna Mondială a Vaccinării” are scopul de a sublinia necesitatea de conştientizare a beneficiilor vaccinării, pentru a garanta că fiecare persoană este protejată de bolile prevenibile prin vaccinare.  

Epidemiile recente subliniază responsabilitatea regională care este a noastră, a tuturor, de a menţine sub control bolile care pot fi prevenite prin vaccinare.

Tema din anul 2019 „Să ne protejăm împreună, #Vaccinurile sunt benefice”, încurajează oamenii să conştientizeze beneficiile vaccinării şi să îi celebreze pe toţi cei care contribuie în atât de multe feluri la protejarea vieţii prin vaccinare. Cei care fac posibilă vaccinarea, zi-de-zi, sunt:

-         personalul medical care administrează vaccinuri,

-         părinţii care aleg vaccinarea pentru protecţia copiilor şi

-         toţi cei care caută informaţii bazate pe dovezi şi le diseminează

pentru împuternicirea celorlalţi să acţioneze în scopul protejării vieţii.

În  judeţul Dolj, în perioada 2016-2019, până la data de 01 aprilie 2018, au fost confirmate 725 de cazuri de rujeolă, din care 7 decese.

În anul 2018 în judeţul Dolj în cadrul Programului Naţional de Imunizare s-au realizat 12 campanii lunare de vaccinare, la nivelul cabinetelor medicilor de familie şi în cele 7 maternităţi din judeţ. 

În acest an s-au administrat următoarele doze de vaccin :

Vaccin

Doze administrate

Hep B pediatric

5574

BCG

6243

DTPa-VPI-Hib-Hep. B

15687

DTPa - VPI

6006

RRO

13741

Pneumococic conjugat

11610

DTPa

4279

VTA gravide

763

Total

63903

În luna februarie s-a estimat Acoperirea Vaccinală la BCG1, HB PED 3, DTP 4, VPO/VPI 4 şi ROR 1, la cohorta de copii - născuţii iulie 2016 (vârstă de18 luni).

În luna februarie s-a estimat Acoperirea Vaccinală la doza a II-a la ROR pentru cohorta de copii - născuţii în anul 2012 (la vârstă de 5 ani) şi la dT pentru cohorta de copii – născuţii în anul 2003 (la vârstă de 14 ani).

Raportarea rezultate acoperire vaccinale la vârsta de 18 luni (Copii născuţi în LUNA IULIE 2015)

Tip vaccin si

nr. doze

AV urban

(%)

AV rural

(%)

BCG 1

97,55

97,39

HEP B 3

90,20

89,13

DTP 4

90,20

89,13

VPI 4

90,20

89,13

Hib 4

90,20

89,13

ROR 1

83,67

83,00

 

Estimarea acoperirii vaccinale

Tip vaccin

Nr. copii cu numărul indicat de doze de vaccin în antecedentele vaccinale

Urban

Rural

2

1

0

AV

(%)

2

1

0

AV

(%)

Vaccin ROR - cohorta de născuţi în 2012

2541

501

59

81,94

2331

513

27

81,19

Vaccin dT - cohorta de născuţi în 2003

-

2240

472

82,59

-

2082

422

83,14

În luna august s-a estimat Acoperirea Vaccinală la BCG1, HB PED 3, DTP 4, VPO/VPI 4 şi ROR 1, la cohorta de copii - născuţii iulie 2016 (vârstă de 12 luni),la cohorta de copii - născuţii iulie 2015 (vârstă de 24 luni).

Raportarea rezultate acoperire vaccinale la vârsta de 12 luni (Copii născuţi în LUNA IULIE 2017)

Tip vaccin şi

nr. doze

AV urban

(%)

AV rural

(%)

BCG 1

97,45

96,68

HEP B 3

96,18

97,15

DTP 4

88,98

88,57

VPI 4

88,98

88,57

Hib 4

88,98

88,57

ROR 1

78,38

77,52

 

Raportarea rezultate acoperire vaccinale la vârsta de 24 luni (Copii născuţi în LUNA IULIE 2016)

Tip vaccin si

nr. doze

AV urban

(%)

AV rural

(%)

BCG 1

97,93

97,87

HEP B 3

97,93

98,29

DTP 4

92,14

91,91

VPI 4

92,14

91,91

Hib 4

92,14

91,91

ROR 1

90,90

90,91

 

- Campania de vaccinare antigripală cu vaccin gripal trivalent = 68.506 persoane vaccinate  din grupele de risc. Sprijinul politic pentru vaccinare trebuie menţinut, altfel Europa riscă reapariţia bolilor foarte contagioase care duc la îmbolnăviri, dizabilităţi şi decese, care vor pune o povară considerabilă asupra sistemelor de sănătate. Epidemiile recente subliniază responsabilitatea regională care este a noastră, a tuturor, de a menţine sub control bolile care pot fi prevenite prin vaccinare.

În perioada 23-29 aprilie, în ţara noastră, sub sloganul „Prevenire. Protecţie. Vaccinare.”, se vor derula activităţi de informare şi implicare a publicului ţintă, şi de abordare a provocărilor legate de vaccinare, precum şi organizarea de puncte şi sesiuni de vaccinare accesibile comunităţilor cu risc.

În România, Campania pentru celebrarea SEV este coordonată de Ministerul Sănătăţii prin Institutul Naţional de Sănătate Publică şi implementată local de Direcţiile de Sănătate Publică judeţene şi cea a municipiului Bucureşti.

Prevenire. Protecţie. Vaccinare.

Date suplimentare - Dr. Narciza Dinica, telefon 0771015675, website www.dspdolj.ro, rubrica „Educaţie pentru sănătate”.

 

Purtător de cuvânt,

Dr. Ştefan Popescu

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ NR. 7/05.04.2019

Ziua Mondială a Sănătăţii - 7 Aprilie 2019

Acoperirea Universală cu Servicii de Sănătate Preventive „Prin prevenţie, sănătate pentru toţi

 

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Dolj împreună cu Autorităţile publice locale care au în subordine Cabinetele Şcolare, Asistenţii comunitari, Mediatorii sanitari, Cabinetele de Medicină de familie, Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor Dolj, Societatea Studenţilor Medicinişti din Craiova, Organizaţia Studenţilor Farmacişti Craiova, Crucea Roşie Dolj. organizează în perioada 7-14 Aprilie 2019 activităţi de informare şi conştientizare a populaţiei şi a personalului medical din medicina primară cu privire la importanţa Acoperirii Universale cu Servicii de Sănătate Preventive.

Conform datelor Organizaţiei Mondiale a sănătăţii, aproximativ jumătate din populaţia lumii nu are acces la servicii esenţiale de sănătate. De asemenea, aproximativ 800 de milioane de persoane (12% din populaţia lumii) plătesc cel puţin 10% din veniturile gospodăriei pentru serviciile de sănătate de care beneficiază iar 100 de milioane de persoane sunt împinse în „sărăcie extremă” (trăind cu $ 1.90 sau mai puţin pe zi) în urma cheltuielilor cu serviciile de sănătate.

Accesul la servicii esenţiale de sănătate de calitate şi la protecţie financiară în procesul de accesare a acestor servicii îmbunătăţesc sănătatea populaţiei, cresc speranţa de viaţă, protejează ţările de apariţia unor epidemii, reduc sărăcia şi riscul de foamete, creează locuri de muncă, susţin creşterea economică şi egalitatea de gen. Ţările care investesc în UHC îşi asigură o dezvoltare sănătoasă a capitalului uman naţional. Din acest considerent, în ultimele decenii UHC a devenit o strategie cheie pentru atingerea progresului în ceea ce priveşte indicatorii din sănătate şi din alte domenii de dezvoltare.

Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, acoperirea universală cu servicii de sănătate defineşte asigurarea accesului tuturor persoanelor la servicii de promovare a sănătăţii, de prevenire a îmbolnăvirilor, curative, de reabilitare şi paliative de o calitate suficientă astfel încât să fie eficiente, menţinând în acelaşi timp o povară financiară cât mai scăzută în rândul populaţiei în urma accesării acestor servicii.

România se situează pe locul 4 la nivelul ţărilor EU28 în ceea ce priveşte rata standardizată de mortalitate la 100.000 de locuitori pentru decesele prevenibile, având, în anul 2015, o rată de aproximativ 1,7 ori mai mare decât media ţărilor EU28.

În România, 40% din povara generală a bolii, măsurată în ani de viaţă ajustaţi pentru dizabilitate (disability adjusted life years – DALY), poate fi atribuită factorilor de risc comportamentali, respectiv fumatul, consumul de alcool, alimentaţiei nesănătoase şi activităţii fizice scăzute. Raportat la nivel european, cele mai importante probleme sunt reprezentate de consumul de alcool episodic excesiv, care în anul 2014 înregistra 53% în rândul bărbaţilor din România, cel mai mare procent din toate ţările UE, respectiv de obezitatea în rândul adolescenţilor, care, deşi se situează încă sub media UE, s-a dublat în ultimul deceniu, de la 7% în 2005-2006 la 14% în 2013-2014.

Având în vedere povara crescută prin boli prevenibile în România, cu prilejul celebrării Zilei Mondiale a Sănătăţii 2019, promovăm sloganul campaniei naţionale ZMS 2019 „Prin prevenţie, sănătate petru toti!” şi materialele informative propuse  de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, aflate la adresa: https://www.who.int/campaigns/world-health-day/world-health-day-2019 şi cele propuse de INSP, aflate la adresa: https://insp.gov.ro/sites/cnepss/publicatii/. 

Ministerul Sănătăţii, prin Institutul Naţional de Sănătate Publică, asigură coordonarea la nivel naţional a acestei campanii.

Date suplimentare - Dr. Narciza Dinica, telefon 0771015675, website www.dspdolj.ro, rubrica „Educaţie pentru sănătate”.

 

Purtător de cuvânt,

Dr. Ştefan Popescu

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ NR. 6/01.04.2019

Ziua Internaţională a Conştientizării Autismului - 2 aprilie 2019

 

Direcţia de Sănătate Publică Dolj în colaborare Autorităţile publice locale care au în subordine Cabinetele Şcolare, Asistenţii comunitari, Mediatorii sanitari, Cabinetele de Medicină de familie şi Crucea Roşie Dolj celebrează în data de 2 aprilie 2019, Ziua Internaţională a Conştientizării Autismului şi organizează Campania cu sloganul: „Să înţelegem autismul! Şanse egale şi participare activă!”

Tema campaniei din anul acesta a Zilei Internaţionale a Conştientizării Autismului este „Înţelegerea şi conştientizarea autismului”.

Campania din acest an dedicată Zilei Internaţionale a Conştientizării Autismului are ca scop informarea  şi conştientizarea :

q    profesioniştilor din sănătate şi educaţie despre problematica autismului şi metodele de management al pacienţilor cu autism;

q    părinţilor în general, părinţilor şi aparţinătorilor pacienţilor cu autism