ANUNȚ - 02.09.2020

Adresa MS NR 1451/31.08.2021 – Reglementări privind asistența medicală școlară/organizarea rețelei de asistență medicală școlară

 

ANUNȚ - 14.09.2020

Precizări privind începerea noului an școlar - în atenția medicilor de familie, părinților și cadrelor didactice  - Adresa DGAMMUPSP 1329 din 10.09.2020

 

ANUNȚ - 10.09.2020

Adresa MS 1329/08.09.2020 – în atenția medicilor de familie - documentele medicale necesare la înscrierea/frecventarea/terminarea unui ciclu de învățământ

Adeverința medicală pentru înscrierea în colectivitate

Aviz epidemiologic pentru (re)intrare în colectivitate / Fișa de vaccinări

 

 

ANUNŢ – 12.09.2019

Adresa MS-DPMDM nr. DOA37 din 03.09.2019 serializare medicamente

 

 

ANUNŢ – 07.06.2019

Protocol profilaxie post muşcătură de căpuşă

 

 

ANUNŢ – 18.09.2017

 

AUTORIZAŢIA SANITARĂ DE FUNCŢIONARE

 

Având în vedere succesiunea actelor normative în timp, privind autorizarea obiectivelor de asistenţă medicală, vă rugăm, în raport cu acestea, să intraţi în legalitate conform legislaţiei sanitare în vigoare.

Modificarea, de către autorităţile locale, a numelui străzii sau a numărului imobilului implică schimbarea formularului de autorizaţie sanitară de funcţionare.

 

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DOLJ

 

 

ANUNŢ – 21.11.2016

CĂTRE,

            Toţi furnizorii de servicii medicale care furnizează

            servicii medicale de radiologie de diagnostic,

             radiologie intervenţională, medicină nucleară şi

             radioterapie, din sistemul public şi privat

 

 

 

ANUNŢ – 04.03.2016

 

CĂTRE,

            Toţi furnizorii de servicii medicale care derulează programe naţionale de sănătate

 

         Vă informăm că a fost aprobat Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 219 / 2016 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 386 / 2015, care va intra în vigoare la publicarea acestuia, în cel mai scurt timp, în Monitorul Oficial al României.

         Pentru amănunte, vă rugăm să accesaţi următoarele LINK-uri :

OMS nr. 219 din 2016 pentru modificarea OMS nr. 380 din 2015

Adresa către toate Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene

 

 

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DOLJ

DEPARTAMENTUL DE SUPRAVEGHERE

          ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

            Nr. 8596 / 02.10.2015

 

                          PROTOCOL

 

În urma emiterii Ordinului MS nr. 1002/2015 ca o completare a Ordinelor MS nr. 5298 /1668 /2011 privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate, acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos şi a ordinului MS si MEC nr. 204/520 din 25 aprilie 2007 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educatie fizica si sport pentru elevi si studenti si a Baremului medical cuprinzand afectiunile pentru care se acorda scutirile medicale de la orele de educatie fizica si sport completată cu Metodologiea din 6 martie 2012 privind organizarea si desfasurarea activitatilor de educatie fizica si sport in invatamantul preuniversitar, a avut loc o întălnire între reprezentanţii Societăţii Medicilor din Colectivitatile de Copii si Tineri - filiala Dolj, cei ai Societaţii Naţionale de Medicină Generală (S.N.M.G.- filiala Dolj) şi cu reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Dolj.

         Având în vedere particularităţile judeţului Dolj în ceea ce priveşte acoperirea asistenţei medicale de colectivitate pentru toate unităţile de învăţământ din mediul urban prin cabinetele medicale şcolare s-a stabilit următorul circuit al documentelor medicale emise între medicul de familie care supravegheaza copii în afara unităţii de învăţămât şi medicul şcolar care asigura asistenţa medicală gratuită în timpul şcolarizării copiilor:

1.Adeverinţa medicală pentru înscrierea în colectivitate (anexa 1 din Ordinul MS 1002/2015) se emite:

-   în mediul urban de către medicul de familie la înscrierea copilului pentru prima dată într-o formă de învăţământ (ex. intrare în grădiniţă, grupa 0, sau cazurile particulare ca şcolarizarea la domiciliu, mutarea din altă localitate/judeţ/ţară).

-   Pentru restul copiilor care schimba ciclul de învăţământ (unitatea de învăţământ) completarea acestei adeverinţe se face de către medicul şcolar al unităţii care a supravegheat copilul către medicul şcolar de la noua unitate de învăţământ.

-   în mediul rural se emite de către medicul de familie al copilului către medicul de familie care supraveghează colectivitatea la intrarea în colectivitate şi la mutarea către altă unitate de învăţământ din afara localităţii.

2. Avizul epidemiologic pentru preşcolari la reintrarea în colectivitate după o absenţă mai mare de 3 zile se eliberează de către medicul de familie.

3. Avizul epidemiologic pentru elevi se emite de către mediul de familie la întoarcerea din vacanţa şcolară împreună cu precizarea pe acelaşi formular a evidenţei bolilor cronice, acute infecto contagioase sau parazitare. Acest act medical va servi şi la eliberarea adeverinţei pentru orele de educaţie fizică de către cabinetul medical şcolar prin efectuarea probelor de efort. La începutul fiecărui an şcolar medicul de familie va informa pe verso cabinetul medical şcolar asupra vaccinărilor efectuate la cabinetul medicului de familie în anul anterior.

4. În cazul elevilor, absenţa din motive medicale va fi semnalată medicului şcolar de către medicul de familie prin adeverinţa medicală în care este specificat motivul şi perioada absentării, în baza căreia medicul şcolar va elibera adeverinţa pentru motivarea absenţelor.

         Societatea Medicilor              Direcţia de Sănătate Publică Societatea Naţională

din Colectivitatile de Copii si Tineri                           Dolj                          Medicină Generală

         filiala Dolj                              Dr. Ludmila Prunariu                       filiala Dolj

           Dr. Cătălina Voinea                                                                               Dr. Carmen Adriana Dogaru

 

 

 

 

 

 

ANUNŢ – 07.08.2013

 

 

ANUNŢ – 28.01.2013

 

În atenţia Cabinetelor medicale care elibereaza Adeverinţe Medicale

 

 

Având în vedere adresa Ministerului Sănătăţii nr.66140/20.12.2012 pe care o prezentăm mai jos, Direcţia de Sănătate Publică Dolj face următoarele precizari:

 

1.     În cazul examinărilor medicale efectuate angajaţilor (prin structurile teritoriale de Medicina Muncii), rezultatele vor fi comunicate angajatorilor numai în termeni de aptitudine şi inaptitudine, exceptând cazurile prevăzute de lege, respectiv declararea accidentelor de muncă, bolilor profesionale şi a bolilor cu risc de transmitere în colectivitate.

2.     În cazul examinărilor medicale efectuate copiilor şi tinerilor (prin structurile teritoriale de Medicină Şcolară), adeverinţele medicale pentru grupul expus mai sus se vor elibera  cu diagnostic codificat (cod de boală).

3.     În cazul examinărilor medicale efectuate pacienţilor prin structurile teritoriale de Medicină de Familie, adeverinţele medicale de boli cronice, la fel cu cod de boală se vor elibera (când este cazul) spre personalul medical omolog al instituţiilor non-medicale.

 

Purtător de cuvânt

Dr. Popescu Ştefan

 

 

 

 

 

ANUNŢ – 22.12.2011

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”

Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”

 

POSDRU/63/3.2/S/20596  „Instruire şi prevenţie pentru o viaţă sănătoasă”

Anunţ recrutare 132 medici specialişti instructori şi 7200 medici specialişti participanţi

 

Minsterul Sănătății derulează proiectul POSDRU/63/3.2/S/20596 Instruire şi prevenţie pentru o viaţă sănătoasă, împreună cu partenerii:

·       Institutul Naţional de Sănătate Publică;

·       Colegiul Medicilor din România;

·       Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti;

·       Institutul Oncologic „Prof Dr I Chiricuţă” Cluj-Napoca;

·       Centro di Riferimento Oncologico (C.R.O.) di Aviano (Institutul de Cancer Aviano - Italia)

 

Obiectivul general al proiectului este creşterea gradului de formare a profesioniştilor din sistemul sanitar pentru a răspunde noilor priorităţi ale politicilor şi programelor de sănătate, urmârind creşterea gradului de adaptabilitate şi formare a lor, prin dobândirea de cunoştinţe necesare pentru asigurarea implementării unor programe de screening eficient pentru cancerul de col uterin, colon şi sân.

 

Grupul ţintă al proiectului este format din 7.332 medici instruiţi pentru implementarea unor programe de screening eficient pentru cancerul de col uterin, colon şi sân.

 

Grupul ţintă va fi instruit în cadrul activităţii nr. 5 “Instruirea şi formarea medicilor implicaţi în derularea Programelor de Screening”, astfel:

-        partenerii Ministerului Sănătăţii în cadrul proiectului, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti şi Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca, vor instrui 132 medici specialişti (84 medici specialiști Medicină de Familie  şi 48 medici specialişti, specialităţile- Anatomie Patologică 4, Medicină de Laborator 8, Sănătate Publică/Epidemiologie 2, Radiologie-Imagistică Medicală şi Medicină Nucleară 10, Obstetrică Ginecologie 16 şi Gastroenterologie 8);

-        cei 132 de medici specialişti instruiţi, devin instructori pentru 7.200 medici: 6.000 medici  specialitate Medicină de Familie  şi 1.200 medici specialişti - 80 Anatomie Patologică, 220 Medicină de Laborator, 40 Sănătate Publică/Epidemiologie, 260 Radiologie-Imagistică Medicală şi Medicină Nucleară, 400 Obstetrică Ginecologie şi 200 Gastroenterologie;

 

În cadrul proiectului se selectează 132 medici specialişti (84 medici specialişti Medicină de Familie  şi 48 medici specialişti, specialităţile- Anatomie Patologică 4, Medicină de Laborator 8, Sănătate Publică/Epidemiologie 2, Radiologie-Imagistică Medicală şi Medicină Nucleară 10, Obstetrică Ginecologie 16 şi Gastroenterologie 8), care au următoarele responsabilităţi:

·       asigură instruirea grupelor de participanţi în judeţele/regiunile alocate;

·       sprijină activităţile proiectului în judeţul/regiunea în care instruieşte;

·       asigură monitorizarea proiectului la nivel judeţean şi regional;

·       furnizează rapoarte lunare asupra activităţii sale.

Cei 48 de instructori medici specialişti vor avea disponibilitate de deplasare, în cele 8 regiuni de dezvoltare a României.

Cei 84 de instructori medici specialişti Medicină de familie vor avea disponibilitate de deplasare, în unul din cele 42 judeţe.

 

Sesiunile aferente fiecărui judeţ în parte sunt estimative, numărul final al acestora stabilindu-se în funcţie de numărul de medici ce vor dori participarea la instruire.

Numărul de medici specialişti ce aparţin unei regiuni sau unui judeţ este estimativ, acesta stabilindu-se în funcţie de candidaturile depuse.

 

Criteriile de selecţie pentru 132 medici specialişti instructori, aşa cum au fost elaborate de Colegiul Medicilor din România, partener în proiect;

 -        Studii universitare - Facultatea de Medicină;

-        Să fie medici specialişti şi/sau primari în domeniile specialităţilor medicale identificate;

-        Să aibă competenţele profesionale specifice, certificate în conformitate cu reglementările în vigoare, care să acrediteze implicit dreptul de liberă practică pentru respectiva calificare;

-        Să fie cadru didactic sau formator acreditat în domeniul corespondent celui în care urmează să facă instruirea;

-        Să fie disponibil de a fi instruit şi de a fi instructor;

-        Să aibă în dotare (sau să aibă acces la) aparatura necesară pentru derularea programelor de formare, corespunzător fiecarui tip de screenig;

-   Performanţa profesională; abilităţile în managementul formabililor; spiritul de inovaţie; spiritul de echipă; abilităţile de comunicare; abilităţile de formare în relaţia medic-pacient reprezintă un plus în situaţia în care pot fi demonstrate.

 Graficul de timp pentru instructori:

Acţiune

Perioadă estimativă

Termen limită de depunere candidaturi

31/01/2012, ora 16:00

Încheierea contractelor pentru instructori

Până 15/02/2012

Realizarea instruirii instructorilor

Din 01/03/2012 până 31/03/2012

Realizarea instruirii de către instructori

Din 01/04/2012 până 30/06/2012

 

În cadrul proiectului se selectează şi 7200 medici specialişti

Ř     6000 medici specialişti Medicină de Familie  şi

Ř     1.200 medici specialişti - 80 Anatomie Patologică, 220 Medicină de Laborator, 40 Sănătate Publică/Epidemiologie, 260 Radiologie-Imagistică Medicală şi Medicină Nucleară, 400 Obstetrică Ginecologie şi 200 Gastroenterologie.

 

Criteriile de selecţie pentru 7200 medici specialişti – participanţi, aşa cum au fost elaborate de Colegiul Medicilor din România, partener în proiect;

-  Disponibilitatea fiecarui participant;

-  Propunerea sau numirea din partea conducătorului unității unde lucrează medicul specialist.

 Criterii specifice în funcţie de tipul de screening pentru 1200 medici specialişti - 80 Anatomie Patologică, 220 Medicină de Laborator, 40 Sănătate Publică/Epidemiologie, 260 Radiologie-Imagistică Medicală şi Medicină Nucleară, 400 Obstetrică Ginecologie şi 200 Gastroenterologie.

 - Competenţa necesară efectuării tehnicilor cerute de fiecare tip de screening (specialitate, atestate de studii complementare, experienţa în portofoliu profesional individual).

Pentru cancerul de col:         

- medici specialişti sau primari Obstetrică Ginecologie;

- medici specialişti sau primari Anatomie Patologică şi Medicină de Laborator.

 Pentru cancerul de sân:

- medici specialişti sau primari Radiologie Imagistică Medicală, cu atestat Senologie;

 Pentru cancerul colo-rectal:          

- medici specialişti sau primari Gastroenterologie cu atestat de studii complementare în Endoscopie Digestiva Diagnostica  (EDD ) şi/sau terapeutica;

-   me    - medici specialişti Anatomie Patologică

 Numărul de medici specialişti ce aparţin unei regiuni sau unui judeţ este estimativ, acesta stabilindu-se în funcţie de candidaturile depuse.

 Graficul de timp pentru participanţi:

Acţiune

Perioadă estimativă

Termen limită de depunere candidaturi

31/01/2012, ora 16:00

Realizarea instruirii de către instructori

Din 01/04/2012 până 30/06/2012

 

Anexa 1

Numărul estimativ de instructori şi participanţi pentru specialitatea Medicină de Familie pentru fiecare judeţ

 

 

 

Judeţul

Instructori Medicină de Familie /Observaţii

Participanţi

Alba

2

 130

Arad

2

 150

Argeş

2

 210

Bacău

2

 180

Bihor

2

 320

Bistriţa  Năsăud

2

 85

Botoşani

0, au fost comasate cu cele din judetul Suceava

100

Brăila

2

 85

Braşov

2

 190

Buzău

2

 120

Călăraşi

2

 70

Caraş Severin

2, au fost comasate cu cele din județul Hunedoara

100

Cluj

2

 230

Constanţa

2

 240

Covasna

2

 65

Dâmboviţa

2

 140

Dolj

4 , au fost comasate cu cele din judeţul Olt

250

Galaţi

2

 75

Giurgiu

2

 75

Gorj

2

 130

Harghita

2

 75

Hunedoara

0, au fost comasate cu cele din judetul Caraş Severin

150

Ialomiţa

2

 70

Iaşi

2

 250

Ilfov

2

 80

Maramureş

2

 110

Mehedinţi

2

 150

Mureş

2

 200

Neamţ

2

 170

Olt

0, au fost comasate cu cele din judeţul Dolj

150

Prahova

2

 270

Sălaj

2

 

0, se folosesc instructori din Sălaj/ sau invers

80

Satu- Mare

110

Sibiu

2

 140

Suceava

2

 175

Teleorman

2

 110

Timiş

2

 300

Tulcea

0, se folosesc instructori  din Vrancea/ sau invers

55

Vaslui

2

 100

Vâlcea

2

 190

Vrancea

2

 35

M. Bucureşti

10

 500

Total

84

 6000

 

Anexa 2

Numărul estimativ de instructori şi participanţi pentru specialităţile implicate în screening – Anatomie Patologică, Gastroenterologie, Medicină de Laborator, Obstetrică Ginecologie, Radiologie-Imagistică Medicală şi Sănătate Publică

Specialitate

Instructori

Participanţi

Sănătate Publică

2

40

Anatomie Patologică

4

80

Medicină de Laborator

8

220

Radiologie-Imagistică Medicală

10

260

Obstetrică Ginecologie

16

400

Gastroenterologie

8

200

Total

48

1200

 

Anexa 3 – Repartiţia medicilor pe regiuni şi pe specialităţi: Anatomie Patologică, Gastroenterologie, Medicină de Laborator, Obstetrică Ginecologie, Radiologie-Imagistică Medicală şi Sănătate Publică

 

Obstetrică -

Ginecologie

 

Gastroenterologie

Radiologie

- Imagistică

medicală

Medicină

de

laborator

Anatomie

Patologica

 

Sănătate

Publică

1.Regiunea Nord-Est   

Iaşi, Botoşani, Neamţ, Suceava, Bacău, Vaslui

54

30

34

22

11

5

2. Regiunea Sud-Est Vrancea, Galaţi, Brăila, Tulcea, Buzău, Constanţa

32

8

21

13

7

1

3.Regiunea Sud

Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, Teleorman

26

9

17

14

7

3

4. Regiunea Sud – Vest

Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Olt, Dolj.

34

6

20

24

7

3

5. Regiunea Vest

Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş.

48

14

22

37

10

5

6.Regiunea Nord- Vest

Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu-Mare şi Sălaj

46

41

40

29

11

8

7.Regiunea Centru

Alba, Sibiu, Mureş, Harghita, Covasna, Braşov

40

16

29

27

9

5

8.Regiunea Bucureşti-Ilfov

122

76

81

55

19

11

Total =  1209

402

200

264

221

81

41

 

Anexa. 4

Formular de înscriere pentru Sesiunea de Formare în domeniul Screeningului pentru Cancerul de Col Uterin, Colo-rectal şi Sân

 Denumire proiect: ”Instruire şi prevenţie pentru o viaţă sănătoasă”.

 Beneficiar: Ministerul Sănătăţii

 Parteneri:

·                      Institutul Naţional de Sănătate Publică;

·                      Colegiul Medicilor din România;

·                      Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti;

·                      Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca;

·                      Centro di Riferimento Oncologico (C.R.O.) di Aviano (Institutul de Cancer Aviano - Italia).

I. Denumire Completă Organizaţie/Instituţie

II. Date de contact ale persoanei care coordonează instituţia ce recomandă medicul

Nume:

Ocupaţie:

Judeţ:

E-mail:

Telefon:

III. Persoana care participă la curs

Nume:

Ocupaţie:

Judeţ:

Telefon mobil:

E-mail:

IV. Cursul

·       Anatomie Patologică

·       Gastroenterologie

·       Medicină de familie

·       Medicină laborator

·       Obstetrică Ginecologie

·       Radiologie Imagistică Medicală

·       Sănătate Publică

V.  Opţiunea

·       Instructor

·       Participant

 

Informaţii utile pentru participanţi

1. Aşteptăm aplicaţiile dumneavoastră

Ř         formular de înscriere (anexa 4)  completat, semnat şi scanat;

Ř         scrisoare de recomandare din partea conducătorului unităţii în care lucrează medicul specialist, semnată şi scanată;

Ř         CV format european, în limba română, semnat şi scanat;

Ř         documentele justificative (copia diplomei de licenţă, copia diplomei de competenţă, etc)

 până cel târziu 31 ianuarie 2012, ora 16:00, la următoarele adrese de e-mail:

 selectie132medicispecialistiinstructori@ms.ro

 selectie1200medicispecialisti@ms.ro

 selectie6000medicispecialistimedicinafamilie@ms.ro

 Doar candidaţii selecţionati vor fi contactaţi.

Selecţia se va realiza după principiul “primul venit, primul aprobat”.

2. Costurile aferente implementării cursurilor de instruire (cazare, transport şi masă pentru participanţi) sunt  asigurate din  bugetul proiectului, după  cum  urmează:

Cazare: hotel de 3 stele;

 Masă: mic dejun, dejun şi cină pentru toate zilele de instruire – 3 zile ;

 Decontarea transportului dus-întors pentru participanţi se va face astfel:

- 7,5 l benzină/100 km cu documente justificative şi ordin de deplasare/delegaţie completată, semnată şi ştampilată de angajator,  cu precizarea "Se deplasează  cu auto propriu";

sau

- bilet de tren/ autobuz/ microbuz dus – întors în original însoţit de ordin de deplasare/delegaţie completată, semnată şi ştampilată de angajator. În  cazul  în  care deplasarea se face cu vagon  de dormit, delegaţia va include precizarea "Se deplasează  cu vagon  de dormit.

Exemplu de calcul pentru o distanţă de 300 km:

localitatea x-locaţie instruire-localitatea x = 300 km. 300 km x 7,5% = 22,5 litri. Numărul de litri rezultat se înmulţeşte cu preţul unui litru de benzină de pe bon şi rezultă suma de decontat în numerar, la faţa locului, în ultima zi de curs.

Transportul feroviar se decontează clasa a II pentru distanţe mai mici de 300 km şi clasa I pentru distanţe mai mari de 300 km, conform HG 1860/2006.

3. Locaţiile unde se vor desfăşura cursurile sunt menţionate în tabelul următor:

-pentru cei 132 instructori la Braşov sau Sibiu;

-pentru cei 6000 medici specialitatea Medicină de familie în capitalele de judeţ;

-pentru cei 1200 medici în cele 8 regiuni;

 4. Pentru buna desfăşurare a sesiunilor de instruire recomandăm fiecărui potenţial participant să evite situaţia de a fi însoţit de alte persoane. În cazuri excepţionale, când acest lucru nu este posibil, dorim să fie înţeles faptul că aceste persoane îşi asumă riscurile ce ar putea fi generate de acest fapt, iar costurile de cazare şi masă aferente însoţitorilor vor fi plătite separat, de participant.

 5. Motivarea participantilor prin:

o      Creditele EMC (18 credite Educaţie Medicală Continuă/3 zile);

o      Promovarea activităţilor de screening (activităţile 6 şi 7 din proiect);

o      pentru instructori, suma de bani aferentă celor trei zile de predare.

 6. Pentru alte detalii vă rugăm să contactaţi echipa Ministerului Sănătăţii, la numerele de telefon indicate mai jos:

- medic Mariana Postolache 021 3072 663 şi jurist Gabriela Bică 021 30 72 512 în intervalul orar 10:00-14:00.

 

 

ANUNŢ – 28.11.2011

 

In atentia medicilor de familie si epidemiologi

 

Stimaţi colegi,

 

Vă anunţăm că s-a deschis portalul www.epidemionet.ro în cadrul Proiectului POSDRU, derulat de către INSP intitulat “Formareaprofesională în domeniul epidemiologiei şi promovarea utilizării noilor tehnologii pentru personalul din domeniul sănătăţii”, care se adresează şi medicilor de familie.

Programul de formare profesională este creditat de Colegiul Medicilor din România cu 60 credite de Educaţie Medicală Continuă.

Creditarea se obţine în urma parcurgerii unui ciclu de 12 luni.

 

Cursul de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor are ca obiectiv îmbunătăţirea cunoştiinţelor informatice şi acoperă utilizarea programelor Word, PowerPoint, Excel, şi a mijloacelor moderne de comunicare. La finalul acestui curs va fi obţinut, în urma unui examen, un certificat de absolvire a acestui curs recunoscut în Uniunea Europeană.

Cursul de epidemiologie acoperă 3 domenii majore, respectiv al vaccinologiei – 4 module, supravegherii şi răspunsului în situaţii epidemice – 5 module şi 1 modul – EPIINFO şi legislaţie. Cursul de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor precum şi vaccinologia se adresează şi medicilor de familie.

 

Datele exacte de desfăşurare a cursurilor vor fi comunicate după încheierea perioadei de

înscriere.

 

Înscrierea se face individual până la 30 noiembrie 2011 si dupa, pana la completarea locurilor, prin completarea formularului de înscriere  şi expedierea acestuia la adresa :

contact@epidemionet.ro

 

Instrucţiunile de completare şi expediere a formularului de înscriere sunt ataşate.

 

Mai multe detalii despre acest proiect puteţi găsi la adresa

www.epidemionet.ro

 

 

ANUNŢ – 01.11.2011

 

 

ANUNŢ – 27.10.2011

 

    COLEGIUL MEDICILOR DOLJ

COMISIA ELECTORALĂ JUDEŢEANĂ

 

Anunţă membrii Colegiului Medicilor Dolj că alegerile  pentru

Consiliul Judeţean, Adunarea Generală şi Comisia de Cenzori

pentru legislatura 2012 – 2016 se vor desfăşura în zilele de

                   28-29 noiembrie 2011, orele 8-20

la sediul Colegiului Medicilor Dolj, str. Corneliu Coposu,  nr.

107, Craiova.

Turul al II-lea se va desfăşura în zilele de

                    8 – 9 decembrie 2011, orele 8 – 20

la sediul Colegiului Medicilor Dolj, str. Corneliu Coposu,  nr.

107, Craiova.

Depunerea candidaturilor se va face zilnic, între orele 9-14,

în zilele  lucrătoare, între 31 octombrie – 7 noiembrie 2011

inclusiv, la  sediul  Colegiului  Medicilor  Dolj,  str.  Corneliu

Coposu, nr. 107, Craiova.

Formularele de Declaraţii de candidatură se găsesc la

Secretariatul tehnic al Comisiei electorale.

Aceste declaraţii se depun PERSONAL

Observatorii care doresc să asiste la alegeri, vor solicita

acreditarea până în data de 23 noiembrie 2011, ora 14,

printr-o cerere adresată Comisiei Electorale.

Întreaga documentaţie privind alegerile se află pe

site-ul http://www.cmdj.ro.

Informaţii suplimentare se pot obţine între orele 9-14, la

telefon / Fax 0251-418412 sau telefon 0351-407203.

 

 

 

 

ANUNT – 17.08.2011

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DOLJ

Compartimentul de Informare si Relatii  Publice

 
 


 


       Craiova, str. Tabaci, nr. 1.

       Tel. : 0251-310067

       Fax: 0251-310071

       E-mai:rpdspdolj@yahoo.com

       Site : www.dspdolj.ro

 

 


   Nr.7204 /17.08.2011.

 

                            Către,

                            TOATE  SPITALELE

                            TOATE  CABINETELE DE  MEDICINA DE  FAMILIE

 Va trimitem, alaturat, adresa Fundatiei „Ana Aslan International”,  referitoare la organizarea, in colaborare cu Colegiul Medicilor din Romania, de cursuri de perfectionare in brainaging pentru medici si asistenti medicali si va rugam sa informati personalul medical din unitatea dumneavastra.

          Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV                   Consilier,

 DR. STELIAN VOINEA              Dr Stefan Popescu

 

 

ANUNT – 07.07.2011

 

Pentru înregistrarea şi validarea unităţilor şi medicilor specialişti în Registrul naţional de diabet zaharat, vă rugăm sa completaţi formularele intocmite conform modelelor ataşate prezentului anunt, pe care le puteti descărca de pe această pagina şi să le transmiteţi (semnate şi ştampilate) la fax numărul : 021.311.29.98.

 

Menţionăm că pentru validarea medicilor este necesară înregistrarea prealabilă a unităţii sanitare în cadrul căreia aceştia îşi desfăşoară activitatea.

 

Modelul de CERERE  ÎNREGISTRARE UNITATE SANITARA IN REGISTRUL NAŢIONAL DE DIABET ZAHARAT

poate fi descărcat accesând     acest link

 

 Modelul de ÎNREGISTRARE MEDIC SPECIALIST CA UTILIZATOR AL   REGISTRULUI NAŢIONAL DE DIABET ZAHARAT

poate fi descărcat accesând     acest link

 

 

CERERE ÎNREGISTRARE UNITATE SANITARA IN

 

REGISTRUL NAŢIONAL DE DIABET ZAHARAT

 

- MODEL -

 

 Catre :

 Institutul Naţional de Sănătate Publică

 In atentia :

                                                Centrului Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică

 

Subsemnatul __________________________________________________ , în calitate de  __________________________________________________ , vă rog să înregistraţi în Registrul naţional de diabet zaharat următoarea unitate sanitara care derulează Programul naţional de diabet zaharat, avand urmatoarele date de identificare :

 

 Numele unitatii sanitare : ________________________________________

 

 

Tip (bifaţi):    

 

 

       Spital;

 

 

        Cabinet medical de specialitate in ambulatoriu;                 

 

 

       Ambulatoriu spital;

 

 

       Altele ;

 

 

Cod Unic de Inregistrare (C.U.I.) : _________________________________

 

Judeţ : _______________________________________________________

 

Localitate : ____________________________________________________

 

Adresa : ______________________________________________________

 

Casa de asigurari de sanatate : ___________________________________

 

 Nr. Contract/Convenţie : _________________________________________

 

Semnătura reprezentantului legal

 

Ştampila unitatii sanitare

 

 

 

CERERE ÎNREGISTRARE MEDIC SPECIALIST CA UTILIZATOR AL 

 

REGISTRULUI NAŢIONAL DE DIABET ZAHARAT

 

- MODEL -

 

 Catre :

Institutul Naţional de Sănătate Publică

 In atentia :

Centrului Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică

 

Subsemnatul _________________________________________________ , avand in vedere prevederile art. 5, alin. (1) din Ordinul ministrului sanatatii nr. 1014/2011 privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului naţional de diabet zaharat, vă rog să mă înregistraţi în Registrul naţional de diabet zaharat cu drepturi de utilizator, avand urmatoarele date de identificare :

 

 CNP: _________________________________________________________

 

 Grad professional : _____________________________________________

 

Specialitatea/atestat de studii complementare/competenta ____________

 

 Cod Parafă: ___________________________________________________

 

 Judeţ: ________________________________________________________

 

 Localitate: ____________________________________________________

 

 Telefon servici : ________________________________________________

 

Telefon mobil: _________________________________________________

 

 E-mail : _______________________________________________________

 

 Unitatea sanitara :  _____________________________________________

 

 Modalitate de contact (bifaţi) :

 

 

    Doresc să primesc numele de utilizator şi parola pe mail;

 

 

   Doresc să primesc numele de utilizator şi parola prin poştă;

 

 

     Altă modalitate ____________________________________________

 

        Semnătura şi ştampila                                     Semnătura şi parafa      

        reprezentantului legal                                                  medicului

            al unitatii sanitare                             

 

 

Purtator de cuvant

Dr.Stefan Popescu

 

ANUNT - 06.06.2011

Infiintare centre de permanenta

 

In conformitate cu prevederile art.12 alin(1) din Ordinul MS  Nr. 697/112 din 25 mai 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, Directia de Sanatate Publica Dolj,cu acordul CAS Dolj si al Consiliilor locale a stabilit urmatoarele zone in care se pot infiinta Centre de permanenta : Amarastii de Jos, Bulzesti-Fratila, Goicea, Plenita ,Sadova (centre deja functionale), Bechet, Barca, Brabova, Celaru, Daneti/Marsani, Ghercesti, Giubega /Galiciuica, Rast/Ghidici, Melinesti, Motatei, Poiana Mare.

Medicii de familie din aceste localitati si din localitatile limitrofe, prin vointa liber exprimata pot infiinta centre de permanenta(Art.9.12.)

Actul de înfiinţare a centrului de permanenţă îl constituie decizia de înfiinţare a centrului de permanenţă, emisă de direcţia de sănătate publică.(art 13.)

Documentele în baza cărora se emite decizia de înfiinţare a centrelor de permanenţă  care se vor depune la sediul DSP Dolj, sunt următoarele:

    a) convenţia de asociere a medicilor de familie;

    b) dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze centrul de permanenţă, după caz, de către consiliile locale sau medicii de familie;

    c) autorizaţia sanitară de funcţionare a structurii sanitare în care funcţionează centrul de permanenţă sau raportul de inspecţie sanitară solicitate de consiliul local sau medicii de familie, după caz, prin care se confirmă îndeplinirea condiţiilor igienico-sanitare prevăzute de lege;

    d) după caz, copii ale contractelor de muncă sau ale contractelor de prestări de servicii pentru personalul medical care participă la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanenţă;

     e) documente care să ateste pregătirea profesională a personalului medical şi dreptul acestuia de a profesa, în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare;

    f) după caz, acordul serviciului de ambulanţă judeţean sau al municipiului Bucureşti - Ilfov ori hotărârea consiliului local privind punerea la dispoziţia centrului de permanenţă a autospecialelor de consultaţii la domiciliu

   

Purtator de cuvant

Dr.Stefan Popescu

 

ANUNT – 06.06.2011

Avizarea programului de lucru al furnizorilor de servicii medicale se face dupa incheierea contractului cu CAS.

Pentru avizare furnizorii trebuie sa depuna la DSP formularul completat conform anexei 39B din norme insotit de un act doveditor ca este in contract cu CAS (copie dupa contract)

 

HOTĂRÂRE   Nr. 262 din 31 martie 2010

pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010.

SECŢIUNEA a 3-a

Obligaţiile şi drepturile generale ale furnizorilor de servicii medicale, precum şi obligaţiile generale ale caselor de asigurări de sănătate

 

    ART. 14

i) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, cu avizul conform al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, în baza unui formular al cărui model este prevăzut în norme, program asumat prin contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate; avizul conform al direcţiei de sănătate publică se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului;

 

Purtator de cuvant

Dr.Stefan Popescu

 

02.06 2011 - METODOLOGIA DE SUPRAVEGHERE A BOLII  DIAREICE ACUTE (BDA) SI  A HOLEREI – 2011 

 

I. Denumirea si incadrarea bolii

Cod CIM:

A 00 = Holera

 

A 00.0 – cu Vibrio cholerae, serogrup O1, biovar ElTor sau clasis/O139

A 02 = Alte salmonelloze (cuprinde infectia sau intoxicatia alimentara cu alte Salmonelle decat typhi si paratyphi)

 

A 02.0 – Enterita cu Salmonella (salmonelloze)

A 03 = Shigelloza (dizenteria bacilara)

 

A 03.0 – Shigelloza cu Shigella dyzenteriae (grupa A)

A 03.1 – Shigelloza cu Shigella flexneri (grupa B)

A 03.2 – Shigelloza cu Shigella boydii (grupa C)

A 03.3 – Shigelloza cu Shigella sonnei (grupa D)

A 04 = Alte infectii intestinale bacteriene

 

A 04.0 – Infectia enteropatogena prin Escherichia coli patogen

A 04.1 – Infectia enterotoxigena prin Escherichia coli toxigen

A 04.2 – Infectia enteroinvaziva prin Escherichia coli

A 04.3 – Infectia enterohemoragica prin Escherichia coli

A 04.5 – Enterita prin Campylobacter

A 04.6 – Enterita prin Yersinia enterocolitica

A 04.7 – Enterocolita prin Clostridium difficile

A 07 = Alte boli intestinale prin protozoare

 

A 07.1 – Giardiaza

A 07.2 – Cryptosporidioza

A 08 = Alte infectii virale si intestinale, precizate

 

A 08.0 – Enterita prin Rotavirus

A 08.3 – Alte enterite virale (pentru Norovirus)

II. Fundamentarea supravegherii

Etiologia BDA este insuficient documentata in Romania, iar riscul de import al cazurilor de holera continua sa existe.Conditiile geo-climatice din zona Deltei Dunarii si cea a litoralului Marii Negre sunt favorabile dezvoltarii vibrionului holeric.

 

REFERINTE LEGISLATIVE:

LEGISLATIA EUROPEANA:

Decizia Comisiei Europene 2119/98/EC, modificata prin Decizia Comisiei Europene 2007/875/CE, stabileste necesitatea constituirii unei retele europene de supraveghere a bolilor transmisibile;

Decizia Comisiei Europene 2000/96/EC, modificata prin Decizia Comisiei Europene 2007/875/CE, contine lista bolilor transmisibile care prezinta obligativitatea supravegherii si raportarii

Decizia Comisiei Europene 2000/57/EC, inlocuita prin Decizia Comisiei Europene din 28/IV/2008, privind evenimentele care trebuie raportate in sistemul de alerta precoce si raspuns rapid, pentru prevenirea si controlul bolilor transmisibile.

LEGISLATIA ROMANA IN VIGOARE:

HG nr. 589/2007 privind stabilirea metodologiei de raportare si de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile;

Ordinul MSP nr. 1466/2008 pentru aprobarea circuitului informational al fisei unice de raportare a bolilor transmisibile

Ordinul MS nr. 883/2005 privind aprobarea Metodologiei de alerta precoce si raspuns rapid in domeniul bolilor transmisibile;

Ordinul MS nr. 860/2004 privind aprobarea Listei bolilor transmisibile prioritare in Romania prevede ca holera si boala diareica acuta sunt boli transmisibile prioritare, supravegheate pe baza unei metodologii de supraveghere;

Ordinul MS nr. 588/2000 privind stabilirea unor categorii de boli pentru care raportarea testarilor de laborator este obligatorie prevede ca toate laboratoarele medicale, indiferent de sistemul din care fac parte, vor raporta semestrial, incepand cu 01.08.2000, la INCDMI Cantacuzino, numarul microorganismelor izolate si identificate, precum si rezultatele antibiogramelor efectuate

Ordinul MSP nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in anul 2008 prevede realizarea indicatorului de rezultat – anual: indicele de confirmare in laborator al bolilor transmisibile – minimum 50% (nr. cazuri confirmate in laborator/nr. cazuri boala transmisibila raportate)

 

III. Scop:

- evaluarea potentialului epidemiologic al bolii diareice acute in Romania si a profilului microbiologic al acesteia

 

IV. Obiective:

- monitorizarea incidentei bolii diareice acute in vederea depistarii in timp util a focarelor/epidemiilor de BDA

- identificarea etiologiei in vederea analizarii pe tipuri gnosologice a sindromului diareic si cunoasterea rezistentei la antibiotice a celor bacterieni

- determinarea eficientei masurilor de control aplicat

- depistarea rapida a cazurilor sporadice suspecte de holera in Romania.

 

V. Definitie de caz:

V.1. Boala diareica acuta

Criterii clinice:

Diaree acuta: Orice persoana care prezinta cel putin trei scaune moi in ultimele 24 de ore, cu sau fara deshidratare.

Diaree acuta cu sange: Diaree acuta cu sange vizibil.

Criterii de laborator:

- identificarea agentului etiologic al BDA (bacterian, viral)

 

Criterii epidemiologice:

Cel putin unul din urmatoarele trei link-uri epidemiologice:

- expunere la o sursa comuna

- transmitere interumana

- expunere la elemente contaminate din mediu

3

Clasificarea cazurilor:

A. Caz posibil:

Orice persoana care intruneste criteriile clinice.

B. Caz probabil:

Orice persoana care intruneste criteriile clinice si un link epidemiologic.

C. Caz confirmat:

Orice persoana care intruneste criteriile clinice si de laborator.

V. 2. Holera

Criterii clinice:

Orice persoana care prezinta:

- diaree apoasa acuta

- varsaturi

- crampe musculare

- hipotermie

- deshidratare

- colaps

 

Criterii de laborator:

- izolarea Vibrio cholerae dintr-o proba biologica

 

si

- detectia antigenului O1 sau O139 in izolat

 

si

- detectia enterotoxinei holerice sau detectia genei enterotoxinei holerice in izolat

 

Criterii epidemiologice:

Cel putin unul din urmatoarele patru link-uri epidemiologice:

- expunere la o sursa comuna

- transmitere interumana

- expunere la alimente/apa de baut contaminate

- expunere la elemente de mediu contaminate

 

Clasificarea cazurilor:

A. Caz posibil:

NA (nu se aplica).

B. Caz probabil:

Orice persoana care intruneste criteriile clinice si un link epidemiologic.

C. Caz confirmat:

Orice persoana care intruneste criteriile clinice si de laborator.

VI. Tipuri de supraveghere:

Supravegherea epidemiologica a bolii diareice acute (BDA) si a holerei, cu notificare si raportare in baza HG nr. 589/2007, este pasiva si se desfasoara la nivelul TUTUROR Directiilor de Sanatate Publica Judetene (DSPJ) si a municipiului Bucuresti, iar la nivelul DSPJ Braila, Constanta, Galati si Tulcea, toate cazurile de BDA raportate vor fi investigate OBLIGATORIU cu laboratorul si pentru vibrionul holeric (sentinela).

Criteriile de selectie a judetelor Braila, Constanta, Galati si Tulcea pentru supravegherea circulatiei vibrionului holeric au fost:

- mediu propice dezvoltarii vibrionului holeric judetele Braila, Galati si Tulcea (riverane Dunarii si loc de varsare a fluviului)

 

si

- zona maritima importanta cu risc de import al holerei, judetul Constanta

4

VII. Perioada supravegherii:

Supravegherea epidemiologica a cazurilor se desfasoara in perioada iunie-noiembrie a fiecarui an.

Prima zi de raportare este 7 iunie 2011, pentru saptamana 30 mai - 5 iunie 2011.

In cazul in care nu se transmit noi instructiuni, supravegherea BDA se va incheia in luna noiembrie, ultima raportare fiind in data de 1 noiembrie 2011, pentru saptamana 24 - 30 octombrie 2011.

VIII. Culegerea, validarea datelor si circuitul informational:

1. Spitalul/sectia de boli infectioase, respectiv unitati sanitare altele decat cele cu profil de boli infectioase:

** raporteaza catre DSPJ, in fiecare zi de luni, pentru saptamana precedenta:

- numarul de cazuri internate cu diagnosticul de BDA

- numarul de cazuri externate cu diagnosticul etiologic precizat (conform CIM)

- numarul de cazuri externate cu diagnosticul de BDA cu agent etiologic neprecizat

- numarul cazurilor externate cu infirmarea BDA

 

pe urmatoarele grupe de varsta: sub 1 an, 1-4 ani, 5-9 ani, 10-14 ani, 15-64 ani si 65 de ani si peste, precum si,

- numarul de decese prin BDA inregistrate la copilul sub 1 an.

 

Prelevarea probelor biologice se va face inainte de administrarea de antibiotic, iar pastrarea si transportul probelor pentru diagnosticul de laborator, precum si a celor pozitive pentru confirmare, de la sectia/spitalul de boli infectioase, respectiv unitati sanitare altele decat cele cu profil de boli infectioase, la laboratorul de microbiologie al DSPJ se vor face conform protocoalelor de recoltare, pastrare si transport probe biologice din anexele 4, 5 si 6.

2. Laboratoarele de analize medicale (cu exceptia laboratorului DSPJ) din judet:

** raporteaza catre DSPJ, in fiecare zi de luni, numarul de examene coprobacteriogice efectuate in saptamana precedenta si etiologiile identificate, in saptamana precedenta

** trimit la laboratorul de microbiologie al DSPJ, pentru identificarea agentului etiologic, toate tulpinile neidentificate.

Pastrarea si transportul tulpinilor izolate la laboratorul de microbiologie al DSPJ, se va face conform protocoalelor din anexele 4, 5 si 6.

NOTA: In judetele Braila, Constanta, Galati si Tulcea, la toate cazurile raportate, internate sau nu, cu diagnosticul de BDA, probele prelevate pentru stabilirea etiologiei vor fi testate OBLIGATORIU si pentru vibrionul holeric.

3. Medicii de familie din judetele Braila, Constanta, Galati si Tulcea:

** raporteaza catre DSPJ, in fiecare zi de luni, pentru saptamana precedenta:

- cazurile diagnosticate cu BDA in saptamana precedenta, pe urmatoarele grupe de varsta: sub 1 an, 1-4 ani, 5-9 ani, 10-14 ani, 15-64 ani si 65 de ani si peste,

 

precum si,

- numarul de decese prin BDA inregistrate la copilul sub 1 an.

 

Prelevarea probelor biologice la cabinetul de medicina de familie sau la laboratorul de microbiologie al DSPJ se va face inainte de administrarea de antibiotic, pastrarea si transportul probelor pentru diagnosticul de laborator la laboratorul de microbiologie al DSPJ se vor face conform protocoalelor din anexele 4, 5 si 6.

In cazul emiterii unui diagnostic de suspiciune de holera:

** toti furnizorii de servicii medicale: 5

- raporteaza catre DSPJ, in baza HG nr. 589/2007, cazul suspect/confirmat de holera, imediat dupa depistare, initial telefonic, apoi pe Fisa unica de raportare caz de boala transmisibila, in 5 zile de la data depistarii/confirmarii.

Pentru usurinta supravegherii epidemiologice, definitia cazului suspect de holera este urmatoarea: “bolnav care prezinta diaree apoasa acuta, varsaturi, crampe musculare, hipotermie, colaps, deshidratare”.

Suspiciunea de holera poate fi emisa de orice medic, pe baza definitiei de caz.

Responsabilitatea completarii fisei revine initial medicului curant si este definitivata de catre medicul epidemiolog din DSPJ;

- directioneaza pentru internare la sectia/spitalul de boli infectioase, orice suspiciune de holera

** DSPJ si a municipiului Bucuresti, va notifica in prima ora de la depistare, telefonic, cazul suspect de holera atat la CRSP, cat si la CNSCBT, si vor incepe investigarea cazului

** confirmarea cazului suspect de holera se bazeaza pe diagnosticul bacteriologic stabilit de catre INCDMI Cantacuzino.

NOTA: diagnosticul bacteriologic de holera se face ierarhizat.

* TOATE tulpinile suspecte pe mediu de cultura BSA, aglutinabile cu ser de grup O1 si oxidazo-pozitive vor fi trimise la INCDMI Cantacuzino

* de asemenea, se vor trimite la INCDMI Cantacuzino toate tulpinile suspecte pe mediu de cultura BSA, oxidazo-pozitive, neaglutinabile cu ser O1, izolate de la bolnavii cu BDA

Probele biologice vor fi prelevate inainte de administrarea de antibiotic si vor fi pastrate si transportate de la sectia/spitalul de boli infectioase la laboratorul DSPJ, iar cele pozitive la INCDMI Cantacuzino, insotite de Formularul de trimitere a tulpinii din anexa 1, conform protocoalelor de recoltare, pastrare si transport din anexele 4, 5 si 6.

4. Directiile de Sanatate Publica Judetene si a municipiului Bucuresti,

** raporteaza la sectiile de epidemiologie a bolilor transmisibile din cadrul Centrelor Regionale de Sanatate Publica (CRSP) si la CNSCBT, in fiecare zi de marti, datele din saptamana precedenta raportarii (luni-duminica):

- numarul de cazuri internate cu diagnosticul de BDA

- numarul de cazuri externate cu diagnosticul etiologic precizat (conform CIM)

- numarul de cazuri externate cu diagnosticul de BDA cu agent etiologic neprecizat

- numarul cazurilor externate cu infirmarea BDA

 

pe macheta furnizata, pe grupe de varsta (sub 1 an, 1-4 ani, 5-9 ani, 10-14 ani, 15-64 ani si peste 65 de ani, precum si

- numarul de decese prin BDA inregistrate la copilul sub 1 an.

 

Judetele Braila, Constanta, Galati si Tulcea vor raporta si numarul total de cazuri diagnosticate cu boala diareica acuta.

** vor urmari si vor notifica prezenta sau absenta sindromului hemolitic uremic (SHU) saptamanal, in fiecare zi de marti, prin e-mail la CNSCBT si CRSP, odata cu raportarea numerica - inclusiv raportare „zero”.

Tulpinile izolate vor fi obligatoriu trimise pentru confirmare serologica si moleculara la INCDMI Cantacuzino

** toate DSPJ si a municipiului Bucuresti, vor raporta, saptamanal, catre sectiile de epidemiologie din cadrul CRSP regionale, rezultatele testelor microbiologice efectuate in cadrul laboratorului propriu si in cadrul celorlalte laboaratoare de analize medicale din judet, conform anexelor 2 si 3.

** vor trimite o parte din tulpinile izolate si tulpinile care nu au putut fi identificate in laboratorele proprii, de la cazurile de BDA, la laboratoarele de microbiologie ale sectiei de epidemiologie a bolilor transmisibile din cadrul CRSP regional (respectiv, INCDMI Cantacuzino pentru teritoriul arondat CRSP Bucuresti), pentru diagnostic, confirmare si teste 6

suplimentare, inclusiv de evaluare a rezistentei la antibiotice, impreuna cu fisa de trimitere a tulpinii din anexa 1.

In situatiile de focare de BDA in care etiologia ramane neprecizata, daca datele clinice si epidemiologice aduc argumente, se vor face investigatii pentru etiologii virale, inclusiv Rotavirus si Norovirus. Se vor trimite probe biologice la INCDMI Cantacuzino pentru diagnostic si genotipare.

De asemenea, vor fi avute in atentie Giardia si Cryptosporidium.

NOTA:

** pentru toate cazurile de BDA la copii cu varste sub 5 ani, internate, se va face investigarea etiologica si pentru E. coli enterohemoragice (EHEC, STEC, VTEC).

** in cazul coproculturilor in care peste 80% din germenii bacterieni dezvoltati apartin genului Escherichia, in lipsa unui agent etiologic bacterian cu patogenitate intestinala recunoscuta, 10 colonii/proba biologica, se trimit la INCDMI Cantacuzino pentru confirmare serologica si moleculara a patotipurilor diareigene (EPEC, EHEC/VTEC, EIEC, ETEC, DAEC si EAEC)

** toate tulpinile de Campylobacter identificate in laboratoarele de microbiologie ale DSPJ/CRSP vor fi trimise pentru confirmarea diagnosticului la INCDMI Cantacuzino

** toate tulpinile de Salmonella identificate in laboratoarele de microbiologie ale DSPJ/CRSP vor fi trimise pentru serotipare la INCDMI Cantacuzino.

5. Centrele Regionale de Sanatate Publica

** vor raporta la CNSCBT (cnscbt@insp.gov.ro), in fiecare zi de miercuri, prin e-mail, in formatul electronic furnizat, datele primite de la DSPJ arondate, impreună cu analiza si interpretarea acestora

** au responsabilitatea de a comunica DSPJ arondate rezultatele pentru probele lucrate la nivelul laboratorului propriu, iar la CNSCBT activitatea laboratoarelor de microbiologie va fi raportata utilizand tabelul din anexa 3

** vor trimite la CNEMM - INCDMI Cantacuzino:

- tulpinile care nu au putut fi identificate si tulpinile pentru care nu s-a putut face caracterizarea de serogrup si serotip

- 10% din agentii etiologici izolati in laboratorul propriu (in cazul paucitatii de izolare se trimit toate tulpinile izolate) in vederea controlului extern de calitate

 

6. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile

** va transmite la Directia de Sanatate Publica si Control in Sanatate Publica din Ministerul Sanatatii (DSPCSP-MS) datele saptamanale, in fiecare zi de joi, cat si situatiile epidemiologice deosebite depistate in cadrul sistemului de alerta precoce si raspuns rapid (caz suspect sau confirmat de holera, focare de BDA de colectivitate cu risc crescut pentru sanatatea publica), in ziua raportarii.

7. INCDMI Cantacuzino

** va comunica la CNSCBT:

- numarul de tulpini primite, institutia care le trimite, scopul trimiterii (diagnostic, confirmare, serotipare): saptamanal, in fiecare zi de miercuri

- rezultatele de confirmare si rezistenta la antibiotice a tulpinilor trimise de laboratoarele DSP/CRSP, in forma electronica de date furnizata: lunar, pana in data de 10 a lunii, pentru luna precedenta

 

In conformitate cu Ordinul MS nr. 883/2005, privind aprobarea Metodologiei de alerta precoce si raspuns rapid in domeniul bolilor transmisibile: 7

** Directiile de Sanatate Publica Judetene si a municipiului Bucuresti,

vor raporta imediat, telefonic, la sectiile de epidemiologie a bolilor transmisibile din CRSP regionale orice situatie epidemiologica speciala depistata in cadrul sistemului de supraveghere (caz suspect sau confirmat de holera, focare de BDA etc.) si vor trimite Raportul preliminar de alerta epidemiologica, in cazul depasirii pragului de alerta.

** Centrele Regionale de Sanatate Publica - sectiile de epidemiologie,

vor comunica, imediat, la CNSCBT datele referitoare la situatiile epidemiologice speciale raportate de DSPJ arondate si vor trimite Raportul preliminar de alerta epidemiologica, in cazul depasirii pragului de alerta in unul sau mai multe dintre judete.

** Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile,

1. va transmite la DSPCSP-MS, situatiile epidemiologice deosebite depistate in cadrul sistemului de alerta precoce si raspuns rapid (caz suspect sau confirmat de holera, focare de BDA de colectivitate cu risc crescut pentru sanatatea publica), in ziua raportarii

2. in calitate de structura competenta pentru supravegherea bolilor transmisibile desemnata de Ministerul Sanatatii:

- raporteaza la ECDC holera, boala aflata sub incidenta Deciziei Comisiei Europene 2119/98/EC din 24.09.1998, modificata prin Decizia Comisiei Europene 2007/875/CE

- informeaza, cu privire la cazul de holera, Biroul RSI si Informare Toxicologica din cadrul Institutului National de Sanatate Publica (BRSIIT-INSP) si DSPCSP-MS

IX. Analiza datelor:

a) la nivel local:

- rata de incidenta lunara si estivala a BDA, pe grupe de varsta si medii

- rata fatalitate lunara si estivala specifica la grupa de varsta 0-1 an

- ponderea lunara si estivala a diferitelor etiologii din totalul cazurilor raportate (cu agent etiologic precizat sau neprecizat)

- ponderea lunara si estivala a diferitelor etiologii din totalul celor identificate

- profilul rezistentei la antibiotice a tulpinilor izolate – lunar si estival

 

b) la nivel regional:

- rata de incidenta lunara si estivala a BDA, pe grupe de varsta si medii, in judetele arondate

- rata fatalitate lunara si estivala specifica la grupa de varsta 0-1 an, in judetele arondate

- ponderea lunara si estivala a diferitelor etiologii din totalul cazurilor raportate, in judetele arondate

- ponderea lunara si estivala a diferitelor etiologii din totalul celor identificate, in judetele arondate

- profilul rezistentei la antibiotice a tulpinilor izolate – lunar si estival, in judetele arondate.

 

c) la nivel national:

- ponderea lunara si estivala a diferitelor etiologii din totalul cazurilor raportate, in judetele arondate

- rata de incidenta lunara si estivala a BDA, pe grupe de varsta si medii, in judetele Romaniei

- rata fatalitate lunara si estivala la grupa de varsta 0-1 an, in judetele Romaniei

- ponderea lunara si estivala a diferitelor etiologii din totalul cazurilor de BDA raportate, in judetele Romaniei

- ponderea lunara si estivala a diferitelor etiologii din totalul celor identificate, in judetele Romaniei

- profilul rezistentei la antibiotice a tulpinilor izolate - lunar si estival, in judetele Romaniei.

8

X. Indicatori de evaluare a sistemului de supraveghere:

- cresterea cu 10% a cazurilor de BDA cu etiologie identificata, comparativ cu anul precedent

XI. Feed-back informational:

** de la DSPJ, la cabinetele medicilor de familie si catre spitalele/sectiile de boli infectioase si pediatrie = rezultatul analizei epidemiologice efectuate la nivel local, in format electronic - lunar;

** de la CRSP regional, la DSPJ arondate = rezultatul analizei epidemiologice efectuate la nivel regional, in format electronic - lunar;

** de la CNSCBT,

- la CRSP regionale si toate DSPJ = rezultatul analizei epidemiologice efectuate la nivel national, in format electronic - lunar;

- catre INCDMI Cantacuzino = evolutia estivala a BDA (perioada iunie-noiembrie) - la sfarsitul perioadei de supraveghere.

 

XII. Atitudinea fata de cazuri si contacti:

A. Boala diareica acuta (BDA):

** toate cazurile de BDA depistate se evalueaza din punct de vedere al deshidratarii

- cazurile de BDA cu deshidratare medie sau grava se interneaza

- investigarea etiologica a cazurilor de BDA internate este obligatorie pentru unitatea sanitara cu paturi

 

** contactii cazurilor de BDA se supravegheaza clinic la domiciliu/in colectivitate

** lucratorii din sectoarele de risc, cu diagnosticul de BDA, se scot temporar din productie si vor fi reprimiti la locul de munca conform legislatiei in vigoare

B. Holera:

** contactii cazurilor de holera confirmate bacteriologic se izoleaza obligatoriu in spitalul/sectia de boli infectioase

** purtatorii de Vibrion Cholerae O1 si O139 se supun tratamentului antibacterian in spitalul/sectia de boli infectioase

** externarea bolnavilor de holera, a contactilor acestora si a purtatorilor se face conform normelor

** reprimirea la fostele locuri de munca a lucratorilor in sectoarele cu risc se face conform legislatiei in vigoare 9

ANEXA 1

DSPJ/CRSP __________________

FORMULARUL DE TRIMITERE A TULPINII

Cod caz*: _______________ Sex: masculin feminin

Domiciliu: ________________________________________________________

Data nasterii: (zz/ll/aaaa) ___/___/_____ Varsta (luni/ani impliniti): ________

Data debutului bolii: ___/___/_____

Data recoltarii probei: ___/___/_____

Data expedierii tulpinii: ___/___/_____

Tipul tulpinii: ______________________________

Tulpina izolata din: materii fecale lichid de varsatura

sange altele (specificati): ____________

Diagnostic clinic: gastroenterocolita

BDA

TIA

altul (specificati) ____________________________

Investigarea starii de portaj :

investigatie epidemiologica (contacti)

control la angajare/periodic

A primit antibiotic? DA NU

Daca DA, tipul si durata administrarii _______________________________________

*Cod caz = codul de caz din Registrul Unic

Completat de: ____________________

Telefon: ____________________ Data: ___/___/_____ 10

ANEXA 2

Laboratorul ___________________________

Saptamana _______________________________

FORMULAR DE RAPORTARE NUMERICA SAPTAMANALA

A EXAMENELOR  COPROBACTERIOLOGICE  EFECTUATE  IN

LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE DIN JUDET

SI A ETIOLOGIILOR IDENTIFICATE Nr. total

coproculturi efectuate/ categorie persoane

Nr.coproculturi pozitive pentru:

Nr. copro-culturi

negative

Salmonella

Shigella

E.coli O157

Alte patotipuri de E. coli

Yersinia

Vibrion

holeric

Campylo-

bacter

Rotavirus

Giardia

Crypto

sporidium

Altele (precizati)

 

Cazuri

Contacti

Sanatosi

Total

 

 

ADRESA DSP DOLJ, nr. 4248/16.05.2011

Catre

 CABINETELE de Medicina de familie

Avand vedere Ordinul Comun al MIRA, MSP, MMDD şi MMFES, nr. 247/1235/631/1130/2007 si ord.MSP nr.1168/23.06.2008 (publicate pe site-ul DSP.Dolj), va rugam ca pana la data de 1 iunie 2011 sa va actualizati datele privind persoanele expuse la risc de agravare a starii de sanatate datorata influentei temperaturilor extreme :

o       Lista bolnavilor cronici (se va indica afectiunea)

o       Lista gravidelor cu risc (se va indica afectiunea)

o       Lista persoane dependente fizic (se va indica afectiunea)

o       Lista varstnici cu nevoi speciale (se va indica afectiunea)

o       Lista copii cu afectiuni ce necesita monitorizare permanenta (se va indica afectiunea)

In situatia declararii caniculei, aceste date vor fi puse la dispozitia administratiei locale pentru luarea de masuri sociale.

Pe site-ul DSP Dolj, www.dspdolj.ro , la rubrica Canicula sunt publicate atributiile specifice cabinetelor de medicina de familie in caz de canicula, in anexa 1 la Ord.MSP nr.1168/23.06.2008, precum si Fisa de raportare a cazului de deces datorat caniculei(anexa 2B) care va fi completata si transmisa la DSP Dolj in 24 de ore de la declararea decesului

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                        CONSILIER,

DR. STELIAN VOINEA                                  DR. STEFAN POPESCU

 

 

ADRESA MS – 30.03.2011

 

 

ADRESĂ M.S. -  22.03.2011

 

 

ADRESĂ M.S. -  11.03.2011

 

ADRESĂ M.S. -  11.03.2011

 

 

 

ANUNŢ 07.02.2011

DIRECŢIA  DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DOLJ                                                              

Nr. 211 / 07.02.2011

MINISTERUL  SANATATII

DIRECTIA GENERALA RESURSE UMANE SI CERTIFICARE

 

     Va transmitem mai jos situatia localitatilor din judetul Dolj in care s-ar mai putea infiinta cabinete de medicina de familie .

     Mentionam ca, in toate localitatile din judetul Dolj functioneaza cel putin un cabinet de medicina de familie ,cu exceptia comunei Catane, infiintata in anul 2008 prin desprinderea din comuna Negoi, unde nu exista conditii de functionare si autorizare a unui CMI , medicul titular al comunei functionand intr-un cabinet aflat pe teritoriul comunei Negoi, la 2Km de centrul civic al comunei Catane.

     Numarul cabinetelor din fiecare localitate a fost stabilit de Comisia Paritara constituita conform prevederilor HG nr. 262/2010 si autoritatile locale au fost consultate cu privire la oportunitatea infiintarii de noi cabinete si la existenta unor spatii corespunzatoare si autorizabile.

 

Cu stimă,

 

DIRECTOR  EXECUTIV,                                 Comp. Control Asist. Med. Primară

Dr. VOINEA STELIAN                                                     Dr. Şelea Elena

 

LOCALITATI IN CARE S-AR MAI PUTEA INFIINTA CABINETE DE  MEDICINA  DE  FAMILIE

 

 

                                                                                                                                                                                  

Nr.

Crt.

Localitatea

Populaţia

 

Nr. existent de cabinete

Nr. medici stabilit de Comisia Paritară

Nr. cabinete care ar mai putea fi infiintate

Observatii

          1      

BĂILEŞTI

19.591

8

11

3

Nu există spaţiu corespunzător şi autorizabil şi autorităţile locale nu ne-au confirmat oportunitatea infiintarii de noi cabinete

          2      

FILIAŞI

18.706

9

10

1

Nu există spaţiu corespunzător şi autorizabil şi autorităţile locale nu ne-au confirmat oportunitatea infiintarii de noi cabinete

          3      

ARGETOAIA

4.617

2

3

1

Nu există spaţiu corespunzător şi autorizabil şi autorităţile locale nu ne-au confirmat oportunitatea infiintarii de noi cabinete

          4      

CATANE

2.023

0*

1

1

Nu există spaţiu corespunzător şi autorizabil şi autorităţile locale nu ne-au confirmat oportunitatea infiintarii de noi cabinete

          5      

CETATE

5.508

2

3

1

Nu există spaţiu corespunzător şi autorizabil şi autoritatea locală nu consideră oportună infiintarea de noi cabinete

          6      

MOŢĂŢEI

7.509

3

4

1

Nu există spaţiu corespunzător şi autorizabil şi autorităţile locale nu ne-au confirmat oportunitatea infiintarii de noi cabinete

          7      

ORODEL

2.933

1

2

1

Există spaţiu corespunzător şi autorizabil pus la dispozitie de autorităţile locale, care   ne-au confirmat oportunitatea infiintarii de noi cabinete

          8      

SADOVA

8.502

4

5

1

Nu există spaţiu corespunzător şi autorizabil şi autorităţile locale nu ne-au confirmat oportunitatea infiintarii de noi cabinete

          9      

VALEA STANCIULUI

5.696

2

3

1

Nu există spaţiu corespunzător şi autorizabil şi autorităţile locale nu ne-au confirmat oportunitatea infiintarii de noi cabinete

 

 

         * In comuna Catane, judeţul Dolj, infiintata in anul 2008 prin desprinderea din comuna Negoi, nu exista conditii de functionare si autorizare a unui CMI , medicul titular al comunei functionand intr-un cabinet aflat pe teritoriul comunei Negoi, la 2Km de centrul civic al comunei Catane.