Forma electronică a Ghidului de Intervenție pentru Alimentație Sănătoasă și Activitate Fizică în Grădinițe și Școli, dezvoltat în cadrul programului RO „Inițiative în Sănătatea Publică” -  prin proiectul RO 19.04  al cărui Operator de Program este Ministerul Sănătății iar Institutul Național de Sănătate Publică este Promotor de Proiect, este disponibilă și poate fi accesată și descarcată la următoarele adrese web :

-          http://www.initiativeinsanatate.ms.ro/proiectul-ro-1904         -    Site-ul Ministerului Sănătății

-          http://edu.ro/index.php/articles/24519  -       Site-ul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Stiințifice

http://www.insp.gov.ro/sites/1/wp-content/themes/PressBlue/Ghid%20pentru%20alimenta%C8%9Bie%20s%C4%83n%C4%83toas%C4%83%20%C8%99i%20activitate%20fizic%C4%83%20%C3%AEn%20gr%C4%83dini%C8%9Be%20%C8%99i%20%C8%99coli.pdf -  Site-ul Institutului Național de Sănătate Publică. 

 

Informaţiile şi materialele conţinute în acest ghid pot fi utilizate de către personalul din şcoli şi gradiniţe pentru activităşile de promovare a unui stil de viaţă sănătos şi educaţie pentru sănătate.

Pentru informaţii suplimentare,  vă rugăm să vă adresaţi dr. Cristina Ciovica – telefon 0251-554404 şi dr. Narciza Dinică – telefon 0771015675