Petițiile pot fi transmise către Direcția de Sănătate Publică Dolj pe următoarele căi:

 

prin e-mail      petitii.dspdolj@gmail.com

 

prin poștă       Direcția de Sănătate Publică Dolj

str. Tabaci, nr. 1

200642, Craiova, jud. Dolj

 

prin fax          0251.31.00.71

 

Atenție  Petițiile anonime, care nu conțin datele de identificare ale petentului (nume, adresă domiciliu sau sediu)
și nu sunt semnate olograf (cele trimise prin poștă, fax, sau fotocopie document prin e-mail) sau cu semnătură
electronică (cele trimise prin e-mail) nu se iau în considerare și se clasează.