ANUNȚ - 13702/15.07.2021

 

REZULTAT FINAL

al concursului organizat pentru ocuparea postului de Consilier debutant(informatică) la Serviciul administrativ și mentenanță

 

Nr. Crt.

Numele şi prenumele candidaţilor

Punctajul probei scrise

Punctaj interviu

Punctaj Final

Rezultatul FINAL

1.

ISAC MIRELA EUGENIA

71,33

100,00

85,65

ADMIS

 

Preşedinte comisie concurs

 

Afișat azi, 15.07.2021, cu nr. de înregistrare  13702 /15.07.2021.

Secretar comisie concurs

 

ANUNȚ - 13699/15.07.2021

 

REZULTAT INTERVIU

organizat în data de 15.07.2021 pentru ocuparea postului de consilier debutant(informatică) la Serviciul administrativ și mentenanță

 

Numele şi prenumele candidaţilor

Punctaj INTERVIU

Rezultatul INTERVIULUI

ISAC MIRELA EUGENIA

100,00

ADMIS

 

 

Candidații nemulțumiți de rezultat pot depune contestaţie la registratura instituției în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

 

Preşedinte comisie concurs

 

Afișat azi, 15.07.2021, cu nr. de înregistrare 13699 /15.07.2021.

Secretar comisie concurs

 

 

ANUNȚ - 13637/14.07.2021

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE

susţinute în examenul din data de 14.07.2021

 

Post vacant: CONSILIER, gradul DEBUTANT(informatică), Serviciul Administrativ și Mentenanță

 

Nr. Crt.

Numele şi prenumele candidaţilor

Punctajul obţinut

Rezultatul probei scrise

1.

ISAC MIRELA EUGENIA

71,33

ADMIS

2.

ILIE LUCIAN CRISTINEL

X

ABSENT

 

Interviul se va susţine în data de 15.07.2021 ora 11:00.

 

Preşedinte comisie concurs,

 

 

Afișat azi, 14.07.2021, ora 1405, cu nr. de înregistrare 13637

Secretar comisie concurs,

 

 

BAREM DE CORECTARE - BILETUL NR. 2

 

Subiectul nr. 1 – 20 PUNCTE

În ce condiții este atrasă răspunderea juridică conform legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor?

Punctaj:

- răspundere disciplinară, contravențională, materială, civilă sau penală – 10 pct.

- continuarea activității după dispunerea opririi funcționării de către organele de control se pedepseștecu închisoare – 10 pct.

Total: 20 puncte

 

Subiectul nr. 2: 20 PUNCTE

 

Ce obligații principale are orice angajat intr-o instituție conform legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor?

Punctaj:

- respectarea măsurilor stabilite de conducătorul: instituției, producător sau importator împotriva incendiilor – 5 pct.

- întreținerea și folosirea dotărilor puse la dispoziție de către conducătorul instituției, producător sau importator – 5 pct.

-  respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor – 5 pct.

- aducerea la cunoștiinta conducatorului instituției orice defecțiune tehnică – 5 pct.

Total: 20 puncte

 

Subiectul nr. 3: 20 PUNCTE

 

Care sunt obligațiile persoanelor fizice și juridice conform legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor?

 

Punctaj:

- respectarea reglementările tehnice, prin deciziile și faptele lor să nu primejduiască viața, bunurile și mediul – 5 pct.

-  aunțarea incendiului și limitarea aestuia după posibilități– 5 pct.

- anunțul făcut cu rea-credință, autorul răspunde contravențional sau penal cu suportarea cheltuielilor de deplasare a forțelor de intervenție – 10 pct.

Total: 20 puncte

 

Subiectul nr. 4:  20 puncte

 

Care sunt pedepsele pentru orice persoană care nu respectă obligațiile și măsurile stabilite cu privire la securitatea și sănătatea în muncă conform Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă.?

 

Punctaj:

- nerespectarea măsurilor de securitate și sănătate in muncă creeaza un pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau boli profesionale – 5 pct.

-  repunerea în funcțiune a instalațiilor anterior eliminării deficiențelor – 5 pct.

- închisoare de la 3 la 1 an sau cu amendă pentru nerespectarea măsurilor privind securitatea și sănătatea în muncă și repunerea în funcțiune a instalațiilor anterior eliminării defecțiunilor pentru care s-a luat măsura opririi, – 10 pct.

Total: 20 puncte

 

Subiectul nr. 5: 20 puncte

Care este activitatea principală a Direcțiilor de Sănătate Publică Județene și a municipiului București conform ORDIN nr. 1.078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti?

 

Punctaj:

Evaluează, coordonează şi monitorizează modul de asigurare a asistenţei medicale curative şi profilactice din unităţile sanitare de pe teritoriul arondat, inclusiv pentru unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii, luând măsuri pentru asigurarea accesului la asistenţa medicală a oricărei persoane din raza judeţului. – 5pct.

 

Coordonează serviciile de asistenţă medicală din teritoriu, organizează, coordonează şi participă la asistenţa medicală în caz de calamităţi, epidemii, catastrofe şi alte situaţii deosebite, organizează, coordonează şi răspund de pregătirea reţelei sanitare pentru apărare, sub coordonarea Ministerului Sănătăţii. – 5pct.

 

Avizează şi supun aprobării conducerii Ministerului Sănătăţii propunerile privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirilor unităţilor sanitare din subordinea acestora. – 5pct.

 

În colaborare cu autorităţile locale, cu instituţii de învăţământ şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale, organizează activităţi în domeniul medical al sănătăţii publice. – 5pct.

Total: 20 puncte

 

Notă: Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

COMISIA DE EXAMEN,

 

ANUNȚ 13266 /07.07.2021

 

REZULTATUL SELECŢIEI DE DOSARE

pentru concursul ce se va organiza în data de 14.07.2021 pentru ocuparea postului de Consilier grad debutant(informatică) la Serviciul administrativ și mentenanță

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

candidaţilor

Rezultatul selecției
de dosare

1.

Isac Mirela Eugenia

admis

2.

Ilie Lucian Cristinel

admis

 

Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun la Registratura instituţiei în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv 08.07.2021, ora 16:00.

 

Secretar comisie de concurs,

 

ANUNȚ 12933/01.07.2021

REZULTAT FINAL

al concursului organizat pentru ocuparea postului de ȘOFER tr. II (poz.115)

la Serviciul administrativ și mentenanță

 

 

Nr. Crt.

Numele şi prenumele candidaţilor

Punctajul probei scrise

Punctaj interviu

Punctaj Final

Rezultatul FINAL

1.

ȚENEA MIHAI

78,33

100,00

89,16

ADMIS

2.

NINOIU MIHAI - VIRGIL

59,50

100,00

79,75

RESPINS

 

Preşedinte comisie concurs,

 

Afișat azi, 01.07.2021, cu nr. de înregistrare 12933/01.07.2021.

Secretar comisie concurs,

 

 

ANUNȚ 12925/01.07.2021

 

În conformitate cu prevederile OMS nr. 869/2015, Direcția de Sănătate Publică Dolj organizează în data de 05.07.2021 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de medic, publicate în revista “Viața Medicală Românească” din data de 04.06.2021:

 

1. MEDIC PRIMAR, SPECIALITATEA IGIENĂ, în cadrul Laboratorul igiena radiaţiilor, poziția 57 în Anexa 17 (Stat de funcții) la OMS nr. 2186/2020.

Concursul se va desfășura cu începere de la ora 09:00 la sediul DSP Dolj din Craiova, strada Tabaci nr. 1, Sala de ședințe.

 

2. MEDIC SPECIALIST, SPECIALITATEA SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI MANAGEMENT, în cadrul Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă - Colectiv igiena alimentului, poziția 26 în Anexa 17 (Stat de funcții) la OMS nr. 2186/2020.

Concursul se va desfășura cu începere de la ora 13:00 la sediul DSP Dolj din Craiova, strada Tabaci nr. 1, Sala de ședințe.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. Valeria ANDREESCU

 

 

ANUNȚ 12790/30.06.2021

 

REZULTAT INTERVIU

organizat în data de 30.06.2021 pentru ocuparea postului de ȘOFER tr. II (poz. 115) la Serviciul administrativ şi mentenanţă

 

Numele şi prenumele candidaţilor

Punctaj INTERVIU

Rezultatul INTERVIULUI

ȚENEA MIHAI

100,00

ADMIS

NINOIU MIHAI - VIRGIL

100,00

ADMIS

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultat pot depune contestaţie la registratura instituţiei în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.

 

Preşedinte comisie concurs,

 

Afişat azi, 30.06.2021, cu nr. de înregistrare 12790/30.06.2021.

Secretar comisie concurs,

 

 

ANUNȚ 12478/24.06.2021

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE

la concursul organizat pentru ocuparea postului de ȘOFER tr. II la Serviciul administrativ și mentenanță în data de 24.06.2021

 

Numărul lucrării scrise

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

Numele şi prenumele candidaţilor

L6

78,33

ADMIS

ȚENEA MIHAI

L4

59,50

ADMIS

NINOIU MIHAI - VERGILIU

L3

36,83

RESPINS

MUTU MIHAI

L1

35,00

RESPINS

FILIP FLORIN – CĂTĂLIN

L5

21,66

RESPINS

RĂU DUMITRU - FLORENTIN

L2

16,00

RESPINS

BUFU GHEORGHE

 

Candidații nemulțumiți de rezultat pot depune contestaţie la registratura instituției în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

 

Preşedinte comisie concurs,

 

Afișat azi, 24.06.2021, cu nr. de înregistrare 12478/24.06.2021.

Secretar comisie concurs,

 

Subiecte şi Barem corectare examen 24.06.2021

 

 

ANUNȚ 12251/22.06.2021

 

Direcţia de Sănătate Publică Dolj, cu respectarea prevederilor HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant:

CONSILIER grad DEBUTANT (informatică);

 

Poziţia în Statul de funcţii al DSP Dolj (Anexa 17 la OMS nr. 2186/2020): 103,0

Post contractual de execuţie în cadrul Serviciului Administrativ şi Mentenanţă.

 

Condiţii specifice de ocupare a postului:

ü     diploma de licenţă în specialitatea informatică;

ü     concurs pentru ocuparea postului.

Concursul se va desfăşura în data de 14.07.2021, cu începere de la orele 1000, la sediul D.S.P. Dolj din Craiova, str. Tabaci nr. 1.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul D.S.P. Dolj din Craiova, str. Tabaci nr. 1 în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv în perioada 23.06.2021 - 06.07.2021, ora 1600.

Persoana de contact: Duinea Ionela Olivia consilier superior, Biroul RUNOS.

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a)     cerere de înscriere la concurs adresată directorului executiv al DSP Dolj – Model ataşat – Anexa 1;

b)    copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)     copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

d)    carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)     cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează – Model ataşat – Anexa 2_Declaraţie - Cazier;

f)      adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)     curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Cererea de înscriere la concurs va fi însoţită de declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare - Model ataşat – Anexa 3_Declaraţie (prelucrare date).


Poate ocupa postul vacant, persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Concursul se va desfăşura în 3 etape succesive, după cum urmează:

a) selecţia dosarelor de înscriere;

b) proba scrisă;

c) interviul.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

 

Bibliografia propusă este următoarea:

1.     OMS nr. 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a direcţiilor judeţene de sănătate publică şi a municipiului Bucureşti, actualizată.

2.     Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, actualizată;

3.     Legea nr. 307/2006 - Legea privind apărarea împotriva incendiilor, actualizată;

4.     Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

5.     Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;

6.     Legea nr. 544/2001 privind accesul liber la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

7.     HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind accesul liber la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

8.     Cunoştinţe de operare / programare pe calculator nivel bază:

1.     Utilizarea şi programarea calculatoarelor - Şef lucr. Dr. ing. Ciprian-Bogdan Chirilă;

2.     Operare pe calculator – Lect. Dr. Teodor Groşan;

3.     Bazele programării calculatoarelor – Bogdan Ghilic – Nicu, M. Stoica, C. Cocianu, L. Bătăgan.

 

Tematică:

-         Obligaţiile salariatului cf. Codului de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

-         Obligaţiile salariatului cu privire la apărarea împotriva incendiilor;

-         Obligaţiile salariatului cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă;

-         Organizarea şi funcţionarea direcţiilor de sănătate publică;

-         Cunoştinţe de operare / programare pe calculator nivel bază.

 

Calendarul de desfăşurare a concursului:

-         Selecţia de dosare: 07.07.2021, cu începere de la orele 1000;

-         Proba scrisă: 14.07.2021, cu începere de la orele 1000;

-         Interviul: 20.07.2021, cu începere de la orele 1000.

 

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin comunicarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins" prin afişare la sediul DSP Dolj şi pe pagina de internet www.dspdolj.ro în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

 

Se consideră admis la concurs candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisa si interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Soluţionarea contestaţiilor se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Rezultatul contestaţiilor se comunică prin afişare la sediul DSP Dolj şi pe pagina de internet www.dspdolj.ro imediat după soluţionarea contestaţiilor.

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul DSP Dolj şi pe pagina de internet www.dspdolj.ro în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru soluţionarea contestaţiilor la ultima probă de concurs, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins".

Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

 

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. Valeria ANDREESCU

 

 

ANUNȚ 12148/17.06.2021

 

REZULTATUL SELECŢIEI DE DOSARE

pentru concursul ce se va organiza în data de 24.06.2021 pentru ocuparea postului de ȘOFER tr. II la Serviciul administrativ și mentenanță

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

candidaţilor

Rezultatul selecției
de dosare

1.

FILIP FLORIN - CĂTĂLIN

admis

2.

NINOIU MIHAI - VERGILIU

admis

3.

BUFU GHEORGHE

admis

4.

ȚENEA MIHAI

admis

5.

MUTU MIHAI

admis

6.

RĂU DUMITRU - FLORENTIN

admis

 

Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun la Registratura instituţiei în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv 18.06.2021, ora 14:00.

 

Secretar comisie de concurs,

 

 

ANUNȚ 12058/16.06.2021

 

REZULTATUL FINAL

la concursul de recrutare organizat în data de 14.06.2021

 

Post vacant: CONSILIER, grad SUPERIOR, ID 328745, poz.96 în Anexa 17 la OMS nr. 2186/2020 la Serviciul Economic – administrativ (Contabilitate)

 

Nr. Crt.

Nr. Dosar

Numele şi prenumele candidaţilor

Punctajul obţinut

Rezultatul probei scrise

OBS.

1.

10789/27.05.2021

VĂDUVA

MARIA – CLAUDIA

41,00

RESPINS

X

2.

10949/31.05.2021

FILIP

GHEORGHE DAN

X

X

ABSENT

3.

10990/31.05.2021

VĂRZARIU

DANIELA

X

X

ABSENT

 

Afişat azi, 16.06.2021, ora 16:30, cu nr. de înregistrare 12058.

Secretar comisie concurs,

 

 

ANUNȚ 11872/14.06.2021

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE         

susţinute în concursul din data de 14.06.2021

 

Post vacant: CONSILIER, grad SUPERIOR, ID 328745, poz.96 în Anexa 17 la OMS nr. 2186/2020 la Serviciul Economic – administrativ (Contabilitate)

 

Nr. Crt.

Nr. Dosar

Numele şi prenumele candidaţilor

Punctajul obţinut

Rezultatul probei scrise

OBS.

1.

10789/27.05.2021

VĂDUVA

MARIA – CLAUDIA

41,00

RESPINS

X

2.

10949/31.05.2021

FILIP

GHEORGHE DAN

X

X

ABSENT

3.

10990/31.05.2021

VĂRZARIU

DANIELA

X

X

ABSENT

 

 

Contestaţiile se depun în termen de cel mult 24 de ore de la afişarea rezultatului la registratura D.S.P. Dolj din str. Tabaci nr. 1.

 

Preşedinte comisie concurs,

 

Afișat azi, 14.06.2021, ora 15:35, cu nr. de înregistrare 11872.

Secretar comisie concurs,

 

 

ANUNȚ 14.06.2021

 

Subiecte probă scrisă 14.06.2021

Barem corectare probă scrisă 14.06.2021

 

 

ANUNȚ 14.06.2021

 

Medicii care au susţinut examenul de specialitate în sesiunea martie-aprilie 2021 se pot prezenta pentru ridicarea certificatelor de specialist la serviciul RUNOS, începând cu data de 15.06.2021, zilnic între orele 9:00-15:00 (vineri 9:00-14:00).

 

ANUNŢ - 08.06.2021

Anunț de recrutare și selecție a specialiștilor (asistent medical comunitar/mediator sanitar) – grup țintă pe componenta de asistență medicală comunitară

Lista AAPL-urilor care au semnat protocolul SCI cu asumare HCL ASISTENTI MEDICALI COMUNITARI

Lista AAPL-urilor care au semnat protocolul SCI cu asumare HCL MEDIATORI SANITARI

Cerere de înscriere procedura de recrutare și selecție

 

 

ANUNȚ 11303/04.06.2021

 

Direcţia de Sănătate Publică Dolj organizează în conformitate cu prevederile OMS nr. 869/2015, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante din cadrul Departamentului de Supraveghere în Sănătate Publică al Direcției de Sănătate Publică Dolj.

-         Medic specialist, specialitatea sănătate publică și management, în cadrul Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă - Colectiv igiena alimentului, poziția 26 în Anexa 17 (Stat de funcții) la OMS nr. 2186/2020;

-         Medic primar, specialitatea igienă, în cadrul Laboratorul igiena radiaţiilor, poziția 57 în Anexa 17 (Stat de funcții) la OMS nr. 2186/2020.

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor depune un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a)     cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze Model atașat;

b)    copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist / primar;

c)     copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale (Colegiului Medicilor) cu viza pe anul în curs;

d)    dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e)     acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la OMS nr. 869/2015;

f)      cazierul judiciar;

g)     certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;

h)    chitanţa de plată a taxei de concurs (suma de 150 lei achitată la casieria instituției);

i)        copia actului de identitate în termen de valabilitate.

 

Actele prevăzute la lit. b) şi c) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Documentele prevăzute la alin. (2) lit. d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

Cererea de la lit. a) va fi însoțită de declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare  - Model atașat – Anexa 1 - Declarație.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului în revista Viața Medicală, la sediul D.S.P. Dolj din Craiova, str. Tabaci nr. 1 – Biroul RUNOS.

În cazul în care ultima zi de înscriere coincide cu o zi nelucrătoare, candidaţii vor putea depune dosarele de înscriere inclusiv în prima zi lucrătoare după expirarea celor 15 zile.

 

După finalizarea perioadei de înscriere, dosarele de înscriere la concurs se verifică şi se confirmă documentele din acestea. Pentru dosarele incomplete se stabileşte un termen de 5 zile lucrătoare pentru completarea lor. Ulterior expirării acestui termen nu se admit completări ale dosarului, iar dosarele necompletate se resping.

Situaţia privind dosarele admise sau respinse se afişează la sediul DSP Dolj din Craiova, str. Tabaci nr.1.

Contestaţiile privind dosarele respinse se adresează, în termen de două zile lucrătoare din momentul afişării, directorului executiv al DSP Dolj care are obligaţia de a le soluţiona în termen de 2 zile lucrătoare de la depunere.

 

Concursul se va organiza în perioada cuprinsă între 31 și 90 zile de la publicarea în revista Viața Medicală, la o dată ce va fi comunicată ulterior.

 

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist publicată pe site-ul Ministerului Sănătății.

 

Telefon de contact: 0251.310.068.

 

Cerere înscriere concurs

Declarație prelucrare date personale

 

Director Executiv,

Dr. Valeria ANDREESCU

 

 

ANUNȚ - 11235/03.06.2021

 

REZULTATUL SELECŢIEI DE DOSARE

pentru concursul ce se va organiza în data de 14.06.2021 (proba scrisă) pentru postul de CONSILIER,

grad SUPERIOR, ID 328745, poz. 96 în Anexa 17 la OMS nr. 2186/2020 la Serviciul Economic – administrativ (Contabilitate)

 

Nr. crt.

Nr. Dosar

Numele şi prenumele candidaţilor

Rezultat

Motivul respingerii dosarului

1.

10789/27.05.2021

VĂDUVA

MARIA – CLAUDIA

ADMIS

 

2.

10949/31.05.2021

FILIP

GHEORGHE DAN

ADMIS

 

3.

10990/31.05.2021

VĂRZARIU

DANIELA

ADMIS

 

 

Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.

 

Preşedinte comisie concurs,

 

Afişat azi, 03.06.2021, ora 16:40 cu nr. de înregistrare 11235.

Secretar comisie concurs,

 

 

ANUNȚ - 11169/03.06.2021

 

REZULTATUL FINAL

la examenul din data de 31.05.2021

 

Post vacant: CONSILIER, gradul DEBUTANT, ID 328707, poz. 129 în Anexa 17 la OMS nr. 2186/2020

 

Nr. dosar

Numele şi prenumele candidaţilor

Punctaj proba scrisă

Punctaj

interviu

Punctaj final

Rezultat concurs

9497/12.05.2021

ANTONESCU
CRISTIAN - VALENTIN

92,00

100,00

192,00

ADMIS

 

Afişat azi, 03.06.2021, ora 11, cu nr. de înregistrare 11169.

 

Secretar comisie concurs,

 

 

ANUNȚ - 11009/31.05.2021

 

REZULTAT INTERVIU

la examenul din data de 31.05.2021

 

Post vacant: CONSILIER, gradul DEBUTANT, ID 328707, poz. 129 în Anexa 17 la OMS nr. 2186/2020

 

Nr. Crt.

Numele şi prenumele candidaţilor

Punctajul obţinut

Rezultatul probei scrise

1.

ANTONESCU CRISTIAN - VALENTIN

100,00

ADMIS

 

Contestaţiile se depun în termen de cel mult 24 de ore de la afişarea rezultatului la registratura D.S.P. Dolj din str. Tabaci nr. 1.

 

Preşedinte comisie concurs,

 

Afișat azi, 31.05.2021, ora 1600, cu nr. de înregistrare 11009.

Secretar comisie concurs,

 

 

ANUNȚ - 10993/31.05.2021

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE

susţinute în examenul din data de 31.05.2021

 

Post vacant: CONSILIER, gradul DEBUTANT, ID 328707, poz.129 în Anexa 17 la OMS nr. 2186/2020

 

Nr. Crt.

Numele şi prenumele candidaţilor

Punctajul obţinut

Rezultatul probei scrise

1.

ANTONESCU CRISTIAN - VALENTIN

92,00

ADMIS

 

Contestaţiile se depun în termen de cel mult 24 de ore de la afişarea rezultatului la registratura D.S.P. Dolj din str. Tabaci nr. 1.

 

Interviul se va susţine în data de 04.06.2021.

 

Preşedinte comisie concurs,

 

Afișat azi, 31.05.2021, ora 1445, cu nr. de înregistrare 10993.

Secretar comisie concurs,

 

 

BAREM DE CORECTARE - BILETUL NR. 2

 

Subiectul nr. 1: 20 puncte

Ce sunt  Direcțiile de Sănătate Publică Județene și a municipiului București conform ORDIN nr. 1.078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

 

Răspuns corect:

(1) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti coordonează serviciile de asistenţă medicală din teritoriu, organizează, coordonează şi participă la asistenţa medicală în caz de calamităţi, epidemii, catastrofe şi alte situaţii deosebite, organizează, coordonează şi răspund de pregătirea reţelei sanitare pentru apărare, sub coordonarea Ministerului Sănătăţii. – 10 pct.

(2) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti participă la coordonarea acordării primului ajutor calificat împreună cu inspectoratele pentru situaţii de urgenţă şi cu alte structuri ale Ministerului Sănătăţii. – 10 pct.

Total: 20 puncte

 

Subiectul nr. 2: 20 PUNCTE

 

Cum este definit Statul Român conform Constituției României?

Răspuns corect:

(1) România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil. – 2,5pct.

(2) Forma de guvernământ a statului român este republica. – 2,5 pct.

(3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate. – 10 pct.

(4) Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor - legislativă, executivă şi judecătorească - în cadrul democraţiei constituţionale. – 2,5 pct.

(5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie. – 2,5 pct.

Total: 20 puncte

 

Subiectul nr. 3: 20 PUNCTE

Enumerati patru din atributiile compartimentului de statistica/informatica in sanitate publica

Răspuns corect:

a.       este responsabil pentru organizarea bazelor de date judeţene, verificarea şi codificarea informaţiilor medicale, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare; - 5 pct.

b.      colaborează cu celelalte structuri ale direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti pe probleme legate de statistică medicală; - 5 pct.

c.       organizează sistemul de evidenţă primară şi raportarea statistică sanitară la nivelul cabinetelor medicale, indiferent de forma de organizare a unităţilor sanitare; - 5pct.

d.      centralizează, verifică şi transmite structurilor desemnate dările de seamă trimestriale şi anuale, precum şi situaţia unităţilor sanitare publice şi private (unităţi, paturi, personal, activităţi), solicitate de Institutul Naţional de Statistică conform prevederilor legale în vigoare; - 5pct.

Total: 20 puncte

 

Subiectul nr. 4: 20 puncte

Care date individuale ale persoanelor juridice nu sunt considerate confidentiale?

 

Răspuns corect:

Nu sunt considerate confidenţiale datele individuale ale persoanelor juridice referitoare la denumire, adresă, profilul activităţii, capitalul social, cifra de afaceri şi numărul de personal, date ce îşi păstrează caracterul public, potrivit prevederilor legale. – 20 pct.
Total: 20 puncte

 

Subiectul nr. 5: 20 puncte

Ce este functionarul public?

 

Răspuns corect:

 (1) Funcţionarul public este persoana numită, în condiţiile legii, într-o  funcţie publică. – 5 pct.

 (2) În funcţie de categoria din care fac parte, funcţionarii publici iau decizii şi/sau desfăşoară activităţi cu caracter tehnic, pentru a asigura continuitatea funcţionării în interes public general a autorităţilor şi instituţiilor publice. – 5 pct.

 (3) Prin întreaga lor activitate, funcţionarii publici acţionează în condiţii de obiectivitate, profesionalism, legalitate şi imparţialitate pentru îndeplinirea de către autorităţile şi instituţiile publice a atribuţiilor prevăzute de lege. – 10 pct.

Total: 20 puncte

 

Notă: Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

 

COMISIA DE EXAMEN,

 

 

ANUNȚ - 10976/31.05.2021

 

Direcţia de Sănătate Publică Dolj, cu respectarea prevederilor HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant:

ȘOFER treapta II

Poziţia în Statul de funcţii al DSP Dolj (Anexa 17 la OMS nr. 2186/2020): 115,0

Post contractual de execuţie în cadrul Serviciului Administrativ şi Mentenanţă pentru autovehicule cu capacitate de transport până la 2 t inclusiv şi autovehicule de transport de persoane cu până la 8 locuri inclusiv.

 

Condiţii specifice de ocupare a postului:

ü     studii medii absolvite;

ü     permis de conducere pentru şofer profesionist sau diplomă de absolvire a învăţământului mediu ori profesional de specialitate;

 

Concursul se va desfăşura în data de 24.06.2021, cu începere de la orele 1000,  la sediul D.S.P. Dolj din Craiova, Str. Tabaci nr.1.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul D.S.P. Dolj din Craiova, str. Tabaci nr.1 în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până la data de 16.06.2021, ora 1600.

Persoana de contact: Păunescu Elena, consilier superior, Biroul RUNOS.

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a)     cerere de înscriere la concurs adresată directorului executiv al DSP Dolj;

b)    copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)     copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

d)    carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)     cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează – Model ataşat – Anexa 2_Declaraţie - Cazier;

f)      adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)     curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Cererea de înscriere la concurs va fi însoţită de declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare  - Model ataşat – Anexa 1_Declaraţie.


Poate ocupa postul vacant, persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Concursul se va desfăşura în 3 etape succesive, după cum urmează:

a) selecţia dosarelor de înscriere;

b) proba scrisă;

c) interviul.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

 

Bibliografia propusă este următoarea:

1.     OUG nr. 195/2002, republicată, privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

2.     HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, actualizată;

3.     Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, actualizată;

4.     Legea nr. 307/2006 -  Legea privind apărarea împotriva incendiilor, actualizată;

5.     OMS nr. 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a direcţiilor judeţene de sănătate publică şi a municipiului Bucureşti, actualizată.

 

Tematică:

-         Vehicule;

-         Conducătorii de vehicule;

-         Semnalizarea rutieră;

-         Reguli de circulaţie;

-         Răspunderea contravenţională;

-         Obligaţiile salariatului cu privire la apărarea împotriva incendiilor;

-         Obligaţiile salariatului cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă;

-         Organizarea şi funcţionarea direcţiilor de sănătate publică.

 

Calendarul de desfăşurare a concursului:

-         Selecţia de dosare: 17.06.2021, cu începere de la ora 1000;

-         Proba scrisă: 24.06.2021, cu începere de la ora 1000;

-         Interviul: 30.06.2021, cu începere de la ora 1000. 

 

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin comunicarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins" prin afişare la sediul DSP Dolj şi pe pagina de internet www.dspdolj.ro în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

 

Se consideră admis la concurs candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisa si interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Soluţionarea contestaţiilor se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Rezultatul contestaţiilor se comunică prin afişare la sediul DSP Dolj şi pe pagina de internet www.dspdolj.ro imediat după soluţionarea contestaţiilor.

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul DSP Dolj şi pe pagina de internet www.dspdolj.ro în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru soluţionarea contestaţiilor la ultima probă de concurs, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins".

Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

 

Declaraţie prelucrare date personale

Declaraţie antecedente penale

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. Valeria ANDREESCU

 

 

ANUNȚ - 10815/27.05.2021

 

REZULTATUL FINAL

la examenul din data de 27.05.2021

 

Post vacant: INSPECTOR, gradul ASISTENT, ID 548049, poz. 69 în Anexa 17 la OMS nr. 2186/2020, Serv. CSP – Comp. ICFRMVM

 

Nr. Dosar

Numele şi prenumele candidaţilor

Punctaj proba scrisă

Punctaj

interviu

Punctaj final

Rezultat concurs

9657/14.05.2021

DIACONU DANIELA – IVONA

96,00

96,67

192,67

ADMIS

 

Post vacant: INSPECTOR, gradul DEBUTANT, ID 548102, poz. 76 în Anexa 17 la OMS nr. 2186/2020, Serv. CSP – Comp. ICFRMVM

 

Nr. Dosar

Numele şi prenumele candidaţilor

Punctaj proba scrisă

Punctaj

interviu

Punctaj final

Rezultat concurs

9615/13.05.2021

STOICA ANAMARIA

97,00

98,33

195,33

ADMIS

 

Afişat azi, 27.05.2021, ora 16:20, cu nr. de înregistrare 10815.

 

Secretar comisie concurs,

 

 

ANUNȚ - 10808/27.05.2021

 

REZULTAT INTERVIU

la examenul din data de 27.05.2021

 

Post vacant: INSPECTOR, gradul ASISTENT, ID 548049, poz. 69 în Anexa 17 la OMS nr. 2186/2020, Serv. CSP – Comp. ICFRMVM

 

Nr. Crt.

Numele şi prenumele candidaţilor

Punctajul obţinut

Rezultatul probei scrise

1.

DIACONU DANIELA – IVONA

96,67

ADMIS

 

Post vacant: INSPECTOR, gradul DEBUTANT, ID 548102, poz. 76 în Anexa 17 la OMS nr. 2186/2020, Serv. CSP – Comp. ICFRMVM

 

Nr. Crt.

Numele şi prenumele candidaţilor

Punctajul obţinut

Rezultatul probei scrise

1.

STOICA ANAMARIA

98,33

ADMIS

 

Contestaţiile se depun în termen de cel mult 24 de ore de la afişarea rezultatului la registratura D.S.P. Dolj din str. Tabaci nr. 1.

 

Preşedinte comisie concurs,

 

Afișat azi, 27.05.2021, ora 1545, cu nr. de înregistrare 10808.

Secretar comisie concurs,

 

 

ANUNȚ - 10766/27.05.2021

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE         

susţinute în examenul din data de 27.05.2021

 

Post vacant: INSPECTOR, gradul ASISTENT, ID 548049, poz. 69 în Anexa 17 la OMS nr.2186/2020, Serv. CSP – Comp. ICFRMVM

 

Nr. Crt.

Numele şi prenumele candidaţilor

Punctajul obţinut

Rezultatul probei scrise

1.

DIACONU DANIELA – IVONA

96,00

ADMIS

 

Post vacant: INSPECTOR, gradul DEBUTANT, ID 548102, poz. 76 în Anexa 17 la OMS nr.2186/2020, Serv. CSP – Comp. ICFRMVM

 

Nr. Crt.

Numele şi prenumele candidaţilor

Punctajul obţinut

Rezultatul probei scrise

1.

STOICA ANAMARIA

97,00

ADMIS

 

Contestaţiile se depun în termen de cel mult 24 de ore de la afişarea rezultatului la registratura D.S.P. Dolj din str. Tabaci nr. 1.

 

Interviul se va susţine în data de 02.06.2021.

 

Preşedinte comisie concurs,

 

Afișat azi, 27.05.2021, ora 1215, cu nr. de înregistrare 10766.

Secretar comisie concurs,

 

Barem corectare varianta 2, concurs 27 mai 2021

 

 

ANUNȚ - 10481/24.05.2021

 

REZULTAT FINAL

al concursului organizat pentru ocuparea postului de REGISTRATOR MEDICAL în cadrul Laboratorului de Diagnostic şi Investigare în Sănătatea Publică

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidaţilor

Punctajul probei scrise

Punctaj interviu

Punctaj Final

Rezultatul FINAL

1.

Ştefănescu Bianca

58,16

100,00

79,08

 

ADMIS

 

 

 

Candidatul nemulţumit de rezultat poate depune contestaţie la registratura instituţiei în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.

 

Preşedinte comisie concurs,

 

Afişat azi, 24.05.2021, cu nr. de înregistrare 10481/24.05.2021.

Secretar comisie concurs,

 

 

ANUNȚ - 10389/21.05.2021

 

REZULTATUL SELECŢIEI DE DOSARE

pentru concursul ce se va organiza în data de 31.05.2021 (proba scrisă) Compartimentul de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică

 

Nr. Crt.

Postul pentru care s-a înscris

Numele şi prenumele candidaţilor

Rezultat

Motivul respingerii dosarului

OBS.

1.

CONSILIER, grad DEBUTANT, ID 328707, poz. 129 în Anexa 17 la OMS nr. 2186/2020 (informatică)

ANTONESCU CRISTIAN – VALENTIN

ADMIS

-

-

 

Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.

 

Preşedinte comisie concurs,

 

Afişat azi, 21.05.2021, ora 13:45, cu nr. de înregistrare 10389.

Secretar comisie concurs,

 

 

ANUNȚ - 10153/19.05.2021

 

REZULTAT INTERVIU

organizat în data de 19.05.2021 pentru ocuparea postului de REGISTRATOR MEDICAL

în cadrul Laboratorului de Diagnostic şi Investigare în Sănătatea Publică

 

Numele şi prenumele candidaţilor

Punctaj interviu

Rezultat interviu

Ştefănescu Bianca

100,00

ADMIS

 

Candidatul nemulţumit de rezultat poate depune contestaţie la registratura instituţiei în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.

 

Preşedinte comisie concurs,

 

Afişat azi, 19.05.2021, cu nr. de înregistrare 10153/19.05.2021.

Secretar comisie concurs,

 

 

ANUNȚ - 10035/18.05.2021

 

REZULTATUL SELECŢIEI DE DOSARE

pentru concursul ce se va organiza în data de 27.05.2021 (proba scrisă)

 

Nr. Crt.

Postul pentru care s-a înscris

Numele şi prenumele candidaţilor

Rezultat

Motivul respingerii dosarului

OBS.

1.

INSPECTOR GRAD ASISTENT,

ID 548049, poz.69 în Anexa 17 la OMS nr. 2186/2020

(medic specialist medicină de familie / sănătate publică și management/ igienă /medicina muncii)

DIACONU

DANIELA - IVONA

ADMIS

-

are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu Cazierul judiciar în original pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire)

2.

INSPECTOR GRAD DEBUTANT,

ID 548102, poz.76 în Anexa 17 la OMS nr. 2186/2020

(ingineria produselor alimentare – specializarea tehnologia prelucrării produselor agricole)

STOICA

ANAMARIA

ADMIS

-

-

3.

INSPECTOR GRAD DEBUTANT,

ID 548102, poz.76 în Anexa 17 la OMS nr. 2186/2020

(ingineria produselor alimentare – specializarea tehnologia prelucrării produselor agricole)

PĂNESCU

LUCIA - ANTOANELA

RESPINS

Respins în baza art. 39 alin. (11) lit. f) din HG nr. 611/2008 care se referă la condiţiile de participare cuprinzând condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice, pe care nu le îndeplineşte, respectiv nu deţine diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ingineria produselor alimentare – specializarea tehnologia prelucrării produselor agricole

 

 

Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.

 

Preşedinte comisie concurs,

 

Afişat azi, 18.05.2021, ora 19:00, cu nr. de înregistrare 10035.

Secretar comisie concurs,

 

 

ANUNȚ - 9630/13.05.2021

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE

la concursul organizat pentru ocuparea postului de REGISTRATOR MEDICAL la Laboratorul de Diagnostic şi Investigare în Sănătatea Publică din data de 13.05.2021

 

Numărul lucrării scrise

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

Numele şi prenumele candidaţilor

L7

58,16

ADMIS

Ștefănescu Bianca

L3

28,66

RESPINS

Șoavă Iulica

L6

28,00

RESPINS

Predoaica Aurora Roxana

L4

25,83

RESPINS

Sprîncu Corina Raluca Ștefania

L5

17,00

RESPINS

Barbu Aura Elisabeta

L8

13,66

RESPINS

Apostol Mihaela

L1

11,00

RESPINS

Coman Claudia

L2

5,00

RESPINS

Andrieși Delia Anamaria

X

X

ABSENT

Drăgan Elena Valentina

X

X

ABSENT

Florea Alina Monica Maria

X

X

ABSENT

Graure Claudia Mariana

X

X

ABSENT

Pănescu Lucia Antoanela

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultat pot depune contestaţie la registratura instituţiei în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.

 

Preşedinte comisie concurs,

 

Afișat azi, 13.05.2021, cu nr. de înregistrare 9630/13.05.2021.

Secretar comisie concurs,

 

 

BAREM CORECTARE VARIANTA 1

 

SUBIECTUL 1: 20 puncte

a) organizează, coordonează şi monitorizează activitatea serviciilor din subordine directă; 1 punct

b) organizează, coordonează şi monitorizează activitatea de sănătate publică desfăşurată de furnizorii de servicii medicale, indiferent de forma de organizare; 1 punct

c) coordonează la nivel teritorial şi răspunde de desfăşurarea activităţilor de prevenire şi limitare a răspândirii bolilor transmisibile, inclusiv în situaţii de risc epidemiologic; 2 puncte

d) coordonează şi controlează modul de constituire, gestionare şi reîntregire a rezervei antiepidemice judeţene; 1 punct

e) coordonează şi participă la implementarea la nivel judeţean a activităţilor prevăzute în programele naţionale specifice de sănătate publică; 1 punct

f) organizează activitatea de monitorizare şi evaluare a programelor de sănătate, în conformitate cu actele normative în vigoare privind programele şi subprogramele de sănătate; 1 punct

g) organizează analiza trimestrială şi anuală a indicatorilor programelor specifice de sănătate de la unităţile sanitare din teritoriul arondat, în conformitate cu actele normative în vigoare privind programele şi subprogramele de sănătate; 1 punct

h) transmite Ministerului Sănătăţii propuneri privind modul de îmbunătăţire a derulării programelor de sănătate la nivel local; 1 punct

i) desemnează coordonatorii locali ai programelor de sănătate publică din rândul personalului propriu şi aprobă numirea coordonatorilor locali propuşi de unităţile sanitare din subordine; 1 punct

j) organizează la nivel local activitatea de management al programului de imunizări a populaţiei eligibile, desemnată prin calendarul naţional de vaccinare, precum şi în situaţiile de risc identificate; 1 punct

k) organizează culegerea şi prelucrarea informaţiilor statistice medicale din domeniul său de competenţă, primite de la unităţile sanitare publice sau private, şi răspunde de transmiterea rapoartelor statistice periodice către instituţiile desemnate în acest scop; 1 punct

l) aprobă, după caz, referatele de evaluare a unităţilor/activităţilor supuse reglementării, conform legislaţiei în vigoare; 1 punct

m) coordonează activităţile de consultanţă de specialitate la cererea terţilor; 1 punct

n) participă la elaborarea raportului stării de sănătate a comunităţii şi a raportului stării de sănătate în relaţie cu factorii de risc din mediul de viaţă şi de muncă; 1 punct

o) participă la îndeplinirea planurilor de acţiune privind implementarea legislaţiei şi de consolidare instituţională în plan judeţean sau local; 1 punct

p) răspunde de utilizarea eficientă a bugetului de venituri şi cheltuieli alocat activităţilor şi structurilor din subordine; 1 punct

q) evaluează periodic performanţele profesionale pentru personalul din subordine şi acordă calificativul anual; 1 punct

r) facilitează formarea şi perfecţionarea profesională a personalului din subordine; 1 punct

s) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea direcţiei în domeniul de competenţă; 1 punct

 

 

SUBIECTUL 2: 20 puncte

a) Libertatea de exprimare a gandurilor, a opiniilor sau a credintelor si libertatea creatiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare in public, sunt inviolabile. 3 puncte

b) Cenzura de orice fel este interzisă. 3 puncte

c) Libertatea presei implică si libertatea de a infiinta publicatii. 3 puncte

d) Nici o publicatie nu poate fi suprimată. 2 puncte

e) Legea poate impune mijloacelor de comunicare in masă obligatia de a face publică sursa finantării. 1 puncte

f) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulară a persoanei si nici dreptul la propria imagine. 3 puncte

g) Sunt interzise de lege defăimarea tării si a natiunii, indemnul la război de agresiune, la ură natională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violentă publică, precum si manifestările obscene, contrare bunelor moravuri. 3 puncte

h) Răspunderea civilă pentru informatia sau pentru creatia adusă la cunostintă publică revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, in conditiile legii. Delictele de presă se stabilesc prin lege. 2 puncte

 

SUBIECTUL 3: 20 puncte

In cazul in care, pentru depozitarea materiilor prime usor alterabile si nealterabile, nu se poate asigura decat o singura incapere, este obligatorie indeplinirea urmatoarelor conditii:
a) dotarea corespunzatoare cu rafturi, hambare sau recipiente pentru toate produsele nealterabile; 5 puncte
b) asigurarea unui spatiu frigorific pentru produse alterabile, cu compartiment separat pentru carne cruda, care sa nu aiba o temperatura mai mare de +4 grade C; 5 puncte
c)  asigurarea unei ventilatii satisfacatoare prin ferestre sau ochiuri cu rame si sita metalica; 5 puncte
d) aprovizionarea cu materii prime usor alterabile, indeosebi cu carne si lapte, sa se faca pe masura capacitatii spatiului de racire si sa nu depaseasca nevoile de consum pentru o zi. 5 puncte

 

SUBIECTUL 4: 20 PUNCTE

a) privesc siguranța, integritatea teritorială și independența statului român, potrivit prevederilor constituționale și ale legislației în vigoare; 5 puncte

b) pot leza drepturile și libertățile individuale ale cetățeanului; 5 puncte

c) sunt într-o stare necorespunzătoare de conservare, situație stabilită de comisia de specialitate și consemnată într-un proces-verbal; 5 puncte

d) nu sunt prelucrate arhivistic;  5 puncte

 

SUBIECTUL 5: 20 PUNCTE

a) paviment impermeabilizat, uşor lavabil, prevăzut cu sifoane de pardoseală; 3 puncte

b) pereţi impermeabilizaţi până la înălţimea de 1,80 m; 3 puncte

c) racord de apă rece curentă şi de apă caldă curentă; 3 puncte

d) racord la canalizare; 3 puncte

e) să fie prevăzut cu camere sau dulapuri frigorifice; 2 puncte

f) tranşarea se va face pe butuci, spălaţi şi dezinfectaţi după încetarea vânzării; 2 puncte

g) administraţia pieţelor este obligată să asigure producătorilor echipament de protecţie; 2 puncte

h) pentru toate produsele (carne crudă şi produse de măcelărie), înainte de a le vinde, producătorul va prezenta dovada controlului sanitar-veterinar. 2 puncte

 

 

ANUNȚ - 9503/12.05.2021

 

REZULTAT FINAL

al concursului organizat pentru ocuparea postului de ȘOFER tr. II la Serviciul administrativ şi mentenanţă

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidaţilor

Punctajul probei scrise

Punctaj interviu

Punctaj final

Rezultatul FINAL

1.

LOHON ANDREI  DĂNUȚ

60,67

100,00

160,67

ADMIS

2.

UDRESCU EMILIAN DANIEL

56,33

100,00

156,33

RESPINS

3.

PICU CĂTĂLIN DINEL

55,33

100,00

155,33

RESPINS

 

Preşedinte comisie concurs,

 

Afişat azi, 12.05.2021, cu nr. de înregistrare 9503/12.05.2021

Secretar comisie concurs,

 

 

ANUNŢ - 9382/11.05.2021

 

          Având în vedere prevederile art. 618 alin. 2 din OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, în baza excepţiilor prevăzute de Legea nr. 33/2021, Direcţia de Sănătate Publică Dolj organizează cu înştiinţarea ANFP Bucureşti concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant de funcţie publică de execuţie din cadrul Serviciului Economic administrativ – Compartimentul Contabilitate:

 

ü     CONSILIER, execuţie, clasa I-a, gradul SUPERIOR, ID 328745, poz. 96 în Statul de funcţii (Anexa 17 la OMS nr. 2186/2020).

 

1)    Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

 

2)    Data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise:

ü     Data: 14.06.2021;

ü     Ora:1000;

ü     Locul: Sediul DSP Dolj din Craiova, Strada Tabaci nr. 1.