07.08.2020

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

Buletine informative - Supravegherea BDA

 

06.08.2020

Evaluarea factorilor de risc din mediu

          - Evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra sănătăţii populaţiei

                   - Rezumate studii impact depuse la DSP Dolj

- Continuare lucrări de construcţie a Depozitului de deşeuri solide urbane şi industriale asimilabile Mofleni, Craiova, judeţul Dolj, celulele 7, 8, 9 şi 10

 

31.07.2020

Centre de permanenţă - Programul Centrelor de permanenţă în luna august 2020

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

Buletine informative - Supravegherea BDA

 

26.07.2020

Comunicate de presă – Activitate DSP Dolj 22-25.07.2020 pentru implementarea prevederilor Legii nr. 136/2020, OMS nr. 1309/2020 şi OMS nr. 1321/2020

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

Buletine informative - Supravegherea BDA

 

17.07.2020

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

Buletine informative - Supravegherea BDA

Acces la informaţii cu caracter public

- INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Buletinul informativ (Legea 544/2001)

                       - Buget/Bilanţuri contabile/Situaţii financiare curente

                           - Situaţii plăţi zilnice

                                      - Situaţie plăţi 13-14 iulie 2020

                                      - Situaţie plăţi consilii locale iulie 2020

 

14.07.2020

Buletine informative - Situaţia testărilor HIV în luna iunie 2020

 

11.07.2020

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

Buletine informative - Supravegherea BDA

 

10.07.2020

Evaluarea factorilor de risc din mediu

          - Evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra sănătăţii populaţiei

                   - Rezumate studii impact depuse la DSP Dolj

- Amplasare cuptor cu piroliza tip PYROX COL 3IVS

 

08.07.2020

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Achiziţii publice

- Centralizatorul achiziţiilor publice şi contractele cu valoare de peste 5000 euro

                                      - Centralizatorul achiziţiilor publice şi contractele cu valoare de peste 5000 euro la finalul trimestrului II 2020

                   - Buletinul informativ (Legea 544/2001)

                       - Buget/Bilanţuri contabile/Situaţii financiare curente

- Buget DSP DOLJ VP la data de 08.07.2020

                       - Buget/Bilanţuri contabile/Situaţii financiare curente

                           - Situaţii plăţi zilnice

                                      - Situaţie plăţi ianuarie - iunie 2020

 

06.07.2020

Copii cu dizabilități

                   - Unități abilitate

- Lista cu unitățile medicale abilitate de DSP Dolj să elibereze certificate medicale

pentru copiii cu disabilități - actualizare 02.07.2020

Acces la informaţii cu caracter public

        - Buget/Bilanţuri contabile/Situaţii financiare curente

                  - Situaţii plăţi zilnice

                                      - Situaţie plăţi iunie 2020

 

03.07.2020

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Buletinul informativ (Legea 544/2001)

                       - Buget/Bilanţuri contabile/Situaţii financiare curente

- Buget DSP DOLJ la data de 29.06.2020

                       - Buget/Bilanţuri contabile/Situaţii financiare curente

                           - Situaţii plăţi zilnice

                                      - Situaţie plăţi ianuarie - iunie 2020

Centre de permanenţă - Programul Centrelor de permanenţă în luna iulie 2020

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

Buletine informative - Supravegherea BDA

Certificate de conformitate - Lista certificate de conformitate pentru medici primite la DSP Dolj, la data de 01.07.2020

 

01.07.2020

Supravegherea epidemiologică

- Infecţia cu noul Coronavirus (2019-nCoV)

          În atenţia medicilor de familie

          Formulare declaraţii pentru eliberarea concediilor medicale pentru persoanele carantinate/izolate

 

26.06.2020

Anunţuri - Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1108 din 18.06.2020 privind aprobarea metodologiei de lucru a comisiei de analiză şi verificare a necesităţii şi oportunităţii dotării unităţilor sanitare publice în procesul de evaluare a cererilor de finanţare care vor fi depuse în cadrul apelului de proiecte pentru „Consolidarea capacităţii sistemului medical public de gestionare a situaţiei de urgenţă cauzată de criza COVID-19, Axa prioritară 9 protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 din cadrul programului Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020”

Comunicate de presă - Măsuri de protecţie pentru temperaturi ridicate

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

 

25.06.2020

Buletine informative - Supravegherea BDA

 

23.06.2020

Copii cu dizabilități

                   - Unități abilitate

- Lista cu unitățile medicale abilitate de DSP Dolj să elibereze certificate medicale

pentru copiii cu disabilități - actualizare 03.06.2020

 

22.06.2020

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

Certificate de conformitate - Lista certificate de conformitate pentru medici primite la DSP Dolj, la data de 19.06.2020

 

17.06.2020

Buletine informative - Situaţia testărilor HIV în luna mai 2020

Educaţie pentru sănătate - Iunie 2020 - luna naţională a informării despre efectele consumului de alcool

Campanii IEC - Iunie 2020 - luna naţională a informării despre efectele consumului de alcool

 

14.06.2020

Comunicate de presă - Măsuri de combatere a ţânţarilor

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

Certificate de conformitate - Lista certificate de conformitate pentru medici primite la DSP Dolj, la data de 10.06.2020

 

31.05.2020

Centre de permanenţă - Programul Centrelor de permanenţă în luna iunie 2020

 

28.05.2020

Anunţuri

Sesiune de examene pentru obţinerea gradului de primar pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii cu o vechime de minimum 5 ani ca specialişti până la data de 30 septembrie 2020

Examene şi concursuri

Sesiune de examene pentru obţinerea gradului de primar pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii cu o vechime de minimum 5 ani ca specialişti până la data de 30 septembrie 2020

 

25.05.2020

Buletine informative - Situaţia testărilor HIV în luna aprilie 2020

 

21.05.2020

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

 

19.05.2020

Comunicate de presă - Atenţie la înţepăturile de căpuşe

 

13.05.2020

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

 

12.05.2020

Examene şi concursuri

În atenţia candidaţilor declaraţi admişi

Anunţuri

          În atenţia candidaţilor declaraţi admişi

 

11.05.2020

Examene şi concursuri

          REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR CANDIDAȚILOR

care s-au înscris în procedura de selecţie din 11.05.2020 pentru angajarea fără concurs pe perioadă determinată de maximum 6 luni,

pe posturile vacante de personal contractual din cadrul COMPARTIMENTULUI DE SUPRAVEGHERE EPIDEMIOLOGICĂ ȘI CONTROL BOLI TRANSMISIBILE

rămase neocupate în sesiunea de selecţie organizată în data de 07.05.2020

Anunţuri

          REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR CANDIDAȚILOR

care s-au înscris în procedura de selecţie din 11.05.2020 pentru angajarea fără concurs pe perioadă determinată de maximum 6 luni,

pe posturile vacante de personal contractual din cadrul COMPARTIMENTULUI DE SUPRAVEGHERE EPIDEMIOLOGICĂ ȘI CONTROL BOLI TRANSMISIBILE

rămase neocupate în sesiunea de selecţie organizată în data de 07.05.2020

 

08.05.2020

Examene şi concursuri

Demarare procedură de angajare fără concurs pe perioadă determinată cf. art. 3 din OUG nr. 40/2020,

personal contractual la Direcţia de Sănătate Publică Dolj

Anunţuri

Demarare procedură de angajare fără concurs pe perioadă determinată cf. art. 3 din OUG nr. 40/2020,

 personal contractual la Direcţia de Sănătate Publică Dolj

Examene şi concursuri

În atenţia candidaţilor declaraţi admişi

Anunţuri

          În atenţia candidaţilor declaraţi admişi

 

07.05.2020

Examene şi concursuri

          REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR CANDIDAȚILOR

care s-au înscris în procedura de selecţie pentru angajarea fără concurs pe perioadă determinată de maximum 6 luni,

pe posturile vacante de personal contractual din cadrul COMPARTIMENTULUI DE SUPRAVEGHERE

EPIDEMIOLOGICĂ ȘI CONTROL BOLI TRANSMISIBILE

Anunţuri

          REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR CANDIDAȚILOR

care s-au înscris în procedura de selecţie pentru angajarea fără concurs pe perioadă determinată de maximum 6 luni,

pe posturile vacante de personal contractual din cadrul COMPARTIMENTULUI DE SUPRAVEGHERE

EPIDEMIOLOGICĂ ȘI CONTROL BOLI TRANSMISIBILE

Examene şi concursuri

Prelungire termen afişare rezultate

Anunţuri

Prelungire termen afişare rezultate

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

 

01.05.2020

Centre de permanenţă - Programul Centrelor de permanenţă în luna mai 2020

 

28.04.2020

Examene şi concursuri

Prelungire termen depunere dosare - Demarare procedură de angajare fără concurs pe perioadă determinată de maximum 6 luni, personal contractual la Direcţia de Sănătate Publică Dolj

Anunţuri

Prelungire termen depunere dosare - Demarare procedură de angajare fără concurs pe perioadă determinată de maximum 6 luni, personal contractual la Direcţia de Sănătate Publică Dolj

 

24.04.2020

Examene şi concursuri

Demarare procedură de angajare fără concurs pe perioadă determinată de maximum 6 luni, personal contractual la Direcţia de Sănătate Publică Dolj

Anunţuri

Demarare procedură de angajare fără concurs pe perioadă determinată de maximum 6 luni, personal contractual la Direcţia de Sănătate Publică Dolj

Buletine informative - Situaţia testărilor HIV în luna martie 2020

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

 

16.04.2020

Certificate de conformitate - Lista certificate de conformitate pentru medici primite la DSP Dolj, la data de 16.04.2020

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Achiziţii publice

- Centralizatorul achiziţiilor publice şi contractele cu valoare de peste 5000 euro

                                      - Centralizatorul achiziţiilor publice şi contractele cu valoare de peste 5000 euro la finalul trimestrului I 2020

 

15.04.2020

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

 

10.04.2020

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Buletinul informativ (Legea 544/2001)

                       - Buget/Bilanţuri contabile/Situaţii financiare curente

- Buget DSP DOLJ la data de 31.03.2020

 

09.04.2020

Comunicate de presă - Referitor la un centru de carantină din judeţul Dolj

 

07.04.2020

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

 

05.04.2020

Comunicate de presă - Referitor la dezinfecţia scărilor de bloc, trotuarelor şi străzilor din municipiul Craiova

 

02.04.2020

Anunţuri

În atenţia angajatorilor şi a cabinetelor de medicina muncii

Comunicate de presă - Referitor la situaţia existentă la Centrul de Carantina Helin Craiova

 

31.03.2020

Comunicate de presă - Acţiune de control într-un centru carantină din judeţul Dolj

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

Centre de permanenţă - Programul Centrelor de permanenţă în luna aprilie 2020

Certificate de conformitate - Lista certificate de conformitate pentru medici primite la DSP Dolj, la data de 31.03.2020

Certificate de conformitate - Lista certificate de conformitate pentru medici primite la DSP Dolj, la data de 27.03.2020

 

23.03.2020

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Achiziţii publice

                             - Anunţuri achiziţii publice

- Achiziţie servicii pază pentru sediul DSP Dolj din Craiova, str. Tabaci, nr. 1

                                                Anunţ referitor la şedinţa de deschidere oferte din data de 24.03.2020

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

 

16.03.2020

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

 

13.03.2020

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Achiziţii publice

                             - Anunţuri achiziţii publice

- Achiziţie servicii pază pentru sediul DSP Dolj din Craiova, str. Tabaci, nr. 1

Buletine informative - Situaţia testărilor HIV în luna februarie 2020

Comunicate de presă - Campania „Zâmbeşte cu încredere. Sănătate orală pentru toţi!” - martie 2020

Educaţie pentru sănătate - Campania „Zâmbeşte cu încredere. Sănătate orală pentru toţi!” - martie 2020

Campanii IEC - Campania „Zâmbeşte cu încredere. Sănătate orală pentru toţi!” - martie 2020

 

12.03.2020

Anunţuri

În atenţia medicilor rezidenţi

Rezidenţiat

Anunţuri (rubrică nouă)

 

11.03.2020

Supravegherea epidemiologică

- Infecția cu noul Coronavirus (2019-nCoV)

Anunţ important - Extras din Hotărârea nr. 9 din 10.03.2020 a Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României,

aprobată prin Hotărârea nr. 7 din 11.03.2020 a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă

Anunţuri

Extras din Hotărârea nr. 9 din 10.03.2020 a Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României,

aprobată prin Hotărârea nr. 7 din 11.03.2020 a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă

 

09.03.2020

Supravegherea epidemiologică

- Infecția cu noul Coronavirus (2019-nCoV)

Anunţ important – Hotărârea 6 / 06.03.2020 a Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României

Anunţuri

Hotărârea 6 / 06.03.2020 a Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României

 

06.03.2020

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

 

02.03.2020

Copii cu dizabilități

                   - Unități abilitate

- Lista cu unitățile medicale abilitate de DSP Dolj să elibereze certificate medicale

pentru copiii cu disabilități - actualizare 25.02.2020

Acces la informații cu carater public

                   - Despre noi

                             - Rapoarte și studii

- Raport activitate DSP Dolj 2019

Acces la informații cu carater public

                   - Informații de interes public

                             - Solicitare informații

                                      - Rapoarte de aplicare a Legii 544/2011

- Raport anual informații publice 2019

Centre de permanenţă - Programul Centrelor de permanenţă în luna martie 2020

 

27.02.2020

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

 

26.02.2020

Supravegherea epidemiologică

- Infecţia cu noul Coronavirus (2019-nCoV)

- Procedură eliberare concedii medicale în caz de carantină

 

21.02.2020

Certificate de conformitate - Lista certificate de conformitate pentru medici primite la DSP Dolj, la data de 21.02.2020

 

20.02.2020

Autorizare unităţi FIŞE AUTO

- Lista cu unităţile autorizate

Lista unităţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie

a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de

autovehicule sau tramvaie, conform Ord. MS nr. 1159/2010

Actualizare 20.02.2020

- Anunţuri

Lista unităţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie

a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de

autovehicule sau tramvaie, conform Ord. MS nr. 1159/2010

Actualizare 20.02.2020

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

Evaluarea factorilor de risc din mediu

          - Evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra sănătăţii populaţiei

                   - Rezumate studii impact depuse la DSP Dolj

                                      - Construire centrală CHP, estacade pentru instalaţii, anexe administrative,

anexe tehnice, gospodărie apă incendiu. Amenajare drumuri, platforme, parcaje,

spaţii verzi, drum acces, împrejmuire şi organizare de şantier

 

13.02.2020

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

 

07.02.2020

Buletine informative - Situaţia testărilor HIV în luna ianuarie 2020

Comunicate de presă - Campania „Protejează-ţi sănătatea! Sănătatea reproducerii - dreptul şi responsabilitatea ta!” - februarie 2020

Educaţie pentru sănătate - Campania „Protejează-ţi sănătatea! Sănătatea reproducerii - dreptul şi responsabilitatea ta!” - februarie 2020

Campanii IEC - Campania „Protejează-ţi sănătatea! Sănătatea reproducerii - dreptul şi responsabilitatea ta!” - februarie 2020

 

06.02.2020

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Buletinul informativ (Legea 544/2001)

                       - Buget/Bilanţuri contabile/Situaţii financiare curente

                             - Bilanţ, cont rezultat patrimonial şi cont execuţie trim. IV 2019

 

04.02.2020

Supravegherea epidemiologică

- Infecţia cu noul Coronavirus (2019-nCoV) (rubrică nouă)

 

31.01.2020

Centre de permanenţă - Programul Centrelor de permanenţă în luna februarie 2020

 

30.01.2020

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

 

28.01.2020

Buletine informative – Triaj epidemiologic după vacanţa de iarnă

 

23.01.2020

Comunicate de presă - Campania „Împreună pentru sănătatea mintală! Să înlăturăm stigmatul bolilor mintale!” - ianuarie 2020

Educaţie pentru sănătate - Campania „Împreună pentru sănătatea mintală! Să înlăturăm stigmatul bolilor mintale!” - ianuarie 2020

Campanii IEC - Campania „Împreună pentru sănătatea mintală! Să înlăturăm stigmatul bolilor mintale!” - ianuarie 2020

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

 

22.01.2020

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Buletinul informativ (Legea 544/2001)

                       - Buget/Bilanţuri contabile/Situaţii financiare curente

                           - Situaţii plăţi zilnice

                                      - Situaţie plăţi decembrie 2019

Evaluarea factorilor re risc din mediu

          - Evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra sănătăţii populaţiei (rubrică nouă)

                   - Rezumate studii impact depuse la DSP Dolj

                                      - Construire magazin piese auto, vulcanizare, spălătorie auto, grup sanitar cu bazin vidanjabil, puţ forat în incintă şi împrejmuire teren

 

21.01.2020

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Achiziţii publice

- Centralizatorul achiziţiilor publice şi contractele cu valoare de peste 5000 euro

                                      - Centralizatorul achiziţiilor publice şi contractele cu valoare de peste 5000 euro la finalul trimestrului IV 2019

 

17.01.2020

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

Anunţuri - Modificare Ordin MS 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară
pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor
ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei

 

16.01.2020

Anunţuri - Program repartiţie medici/farmacişti rezidenţi anul I care încep pregătirea cu 01.02.2020

        Tabel cadre didactice, formatori şi îndrumători medicină de familie pentru rezidenţi

Rezidenţiat - Program repartiţie medici/farmacişti rezidenţi anul I care încep pregătirea cu 01.02.2020

  Tabel cadre didactice, formatori şi îndrumători medicină de familie pentru rezidenţi

 

10.01.2020

Anunţuri - Ridicare certificate medic specialist

Certificate de conformitate - Lista certificate de conformitate pentru medici primite la DSP Dolj, la data de 09.01.2020

Buletine informative - Situaţia testărilor HIV în luna decembrie 2019

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

Autorizare unităţi FIŞE AUTO

- Lista cu unităţile autorizate

Lista unităţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie

a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de

autovehicule sau tramvaie, conform Ord. MS nr. 1159/2010

Actualizare 09.01.2020

- Anunţuri

Lista unităţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie

a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de

autovehicule sau tramvaie, conform Ord. MS nr. 1159/2010

Actualizare 09.01.2020

 

31.12.2019

Centre de permanenţă - Programul Centrelor de permanenţă în luna ianuarie 2020

 

23.12.2019

Comunicate de presă - Sfaturi pentru sănătatea noastră

Comunicate de presă - Programul unităţilor sanitare în perioada Sărbătorilor de iarnă

Acces la informaţii cu caracter public

-         DESPRE NOI

                   - Rapoarte şi studii

                       - Raportul stării de sănătate a comunităţii - judeţul Dolj 2018

 

19.12.2019

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

Autorizare unităţi FIŞE AUTO

- Lista cu unităţile autorizate

Lista unităţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie

a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de

autovehicule sau tramvaie, conform Ord. MS nr. 1159/2010

Actualizare 17.12.2019

- Anunţuri

Lista unităţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie

a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de

autovehicule sau tramvaie, conform Ord. MS nr. 1159/2010

Actualizare 17.12.2019

 

13.12.2019

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Buletinul informativ (Legea 544/2001)

                       - Buget/Bilanţuri contabile/Situaţii financiare curente

- Buget DSP DOLJ la data de 02.12.2019

 

12.12.2019

Comunicate de presă - Trichineloza - O boală ce poate fi prevenită

Buletine informative - Situaţia testărilor HIV în luna noiembrie 2019

 

05.12.2019

Comunicate de presă - Gerul de afară ne poate afecta grav sănătatea - recomandări pentru populaţie

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

 

02.12.2019

Anunţuri - Rezultate finale selecţie dosare asistenţi medicali comunitari şi mediatori sanitari sesiunea octombrie-decembrie 2019

 

29.11.2019

Comunicate de presă - Ziua Mondială de luptă împotriva HIV SIDA - 1 decembrie 2019

Educaţie pentru sănătate - Ziua Mondială de luptă împotriva HIV SIDA - 1 decembrie 2019

Zilele sănătăţii - Ziua Mondială de luptă împotriva HIV SIDA - 1 decembrie 2019

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

Autorizare unităţi FIŞE AUTO

- Lista cu unităţile autorizate

Lista unităţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie

a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de

autovehicule sau tramvaie, conform Ord. MS nr. 1159/2010

Actualizare 28.11.2019

- Anunţuri

Lista unităţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie

a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de

autovehicule sau tramvaie, conform Ord. MS nr. 1159/2010

Actualizare 28.11.2019

Centre de permanenţă - Programul Centrelor de permanenţă în luna decembrie 2019

Anunţuri – Rezultate contestaţii selecţie dosare asistenţi medicali comunitari şi mediatori sanitari sesiunea octombrie-decembrie 2019

 

28.11.2019

Supravegherea epidemiologică - Difteria (rubrică nouă)

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

 

26.11.2019

Anunţuri - Rezultate selecţie dosare asistenţi medicali comunitari şi mediatori sanitari sesiunea octombrie-decembrie 2019

 

22.11.2019

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

 

20.11.2019

Comunicate de presă - Ziua Naţională fără Tutun - 21 noiembrie 2019

Educaţie pentru sănătate - Ziua Naţională fără Tutun - 21 noiembrie 2019

Zilele sănătăţii - Ziua Naţională fără Tutun - 21 noiembrie 2019

Autorizare unităţi FIŞE AUTO

- Lista cu unităţile autorizate

Lista unităţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie

a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de

autovehicule sau tramvaie, conform Ord. MS nr. 1159/2010

Actualizare 20.11.2019

- Anunţuri

Lista unităţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie

a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de

autovehicule sau tramvaie, conform Ord. MS nr. 1159/2010

Actualizare 20.11.2019

 

19.11.2019

Certificate de conformitate - Lista certificate de conformitate pentru medici primite la DSP Dolj, la data de 18.11.2019

Anunţuri - Cursuri asistenţă medicală de urgenţă

 

15.11.2019

Comunicate de presă - Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice - 18 noiembrie 2019

Educaţie pentru sănătate - Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice - 18 noiembrie 2019

Zilele sănătăţii - Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice - 18 noiembrie 2019

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

 

13.11.2019

Autorizare unităţi FIŞE AUTO

- Lista cu unităţile autorizate

Lista unităţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie

a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de

autovehicule sau tramvaie, conform Ord. MS nr. 1159/2010

Actualizare noiembrie 2019

- Anunţuri

Lista unităţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie

a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de

autovehicule sau tramvaie, conform Ord. MS nr. 1159/2010

Actualizare noiembrie 2019

Comunicate de presă - Ziua Mondială a Diabetului - 14 noiembrie 2019

Educaţie pentru sănătate - Ziua Mondială a Diabetului - 14 noiembrie 2019

Zilele sănătăţii - Ziua Mondială a Diabetului - 14 noiembrie 2019

 

12.11.2019

Certificate de conformitate - Lista certificate de conformitate pentru medici primite la DSP Dolj, la data de 11.11.2019

Buletine informative - Situaţia testărilor HIV în luna octombrie 2019

 

08.11.2019

Comunicate de presă - Ziua Internaţională a Radiologiei - 8 noiembrie 2019

Educaţie pentru sănătate - Ziua Internaţională a Radiologiei - 8 noiembrie 2019

Zilele sănătăţii - Ziua Internaţională a Radiologiei - 8 noiembrie 2019

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

Buletine informative - Supravegherea BDA

 

06.11.2019

Rezidenţiat - Sesiunea 8 decembrie 2019

Anunţuri - Examen Rezidenţiat - Sesiunea 8 decembrie 2019

 

05.11.2019

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Buletinul informativ (Legea 544/2001)

                       - Buget/Bilanţuri contabile/Situaţii financiare curente

                             - Bilanţ, cont rezultat patrimonial şi cont execuţie trim. III 2019

 

01.11.2019

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

Centre de permanenţă - Programul Centrelor de permanenţă în luna noiembrie 2019

 

31.10.2019

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

 

29.10.2019

Anunţuri - Anunţ de recrutare şi selecţie a specialiştilor (asistent medical comunitar/mediator sanitar) - runda a doua

 

28.10.2019

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Buletinul informativ (Legea 544/2001)

                       - Buget/Bilanţuri contabile/Situaţii financiare curente

                          - Situaţia drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum şi alte drepturi

- Salarii luna septembrie 2019

Prelungire activitate medici după vârsta de pensionare (rubrică nouă)

- Precizări privind avizarea prelungirii activităţii medicilor

- Cerere prelungire activitate

Certificate de conformitate - Lista certificate de conformitate pentru medici primite la DSP Dolj, la data de 24.10.2019

 

25.10.2019

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

 

24.10.2019

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

Buletine informative - Supravegherea BDA

 

18.10.2019

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

 

17.10.2019

Buletine informative - Supravegherea BDA

 

15.10.2019

Copii cu dizabilităţi - Unităţi abilitate - actualizare 14.10.2019

Comunicate de presă - Ziua Naţională a Alimentaţiei şi a Combaterii Risipei Alimentare - 16 octombrie 2019

Educaţie pentru sănătate - Ziua Naţională a Alimentaţiei şi a Combaterii Risipei Alimentare - 16 octombrie 2019

Zilele sănătăţii - Ziua Naţională a Alimentaţiei şi a Combaterii Risipei Alimentare - 16 octombrie 2019

 

11.10.2019

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Buletinul informativ (Legea 544/2001)

                       - Buget/Bilanţuri contabile/Situaţii financiare curente

- Buget DSP DOLJ la data de 08.10.2019

 

10.10.2019

Buletine informative - Situaţia testărilor HIV în luna septembrie 2019

Buletine informative - Supravegherea BDA

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

 

08.10.2019

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Buletinul informativ (Legea 544/2001)

                       - Buget/Bilanţuri contabile/Situaţii financiare curente

                           - Situaţii plăţi zilnice

                                      - Situaţie plăţi cabinete învăţământ iunie-septembrie 2019

 

04.10.2019

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

 

03.10.2019

Copii cu dizabilităţi - Unităţi abilitate - actualizare 03.10.2019

Buletine informative - Supravegherea BDA

 

01.10.2019

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Achiziţii publice

- Centralizatorul achiziţiilor publice şi contractele cu valoare de peste 5000 euro

                                      - Centralizatorul achiziţiilor publice şi contractele cu valoare de peste 5000 euro la finalul trimestrului III 2019

Comunicate de presă - Luna Internaţională de Conştientizare despre Cancerul de Sân (LICCS) - 1-31 Octombrie 2019

Educaţie pentru sănătate - Luna Internaţională de Conştientizare despre Cancerul de Sân (LICCS) - 1-31 Octombrie 2019

Zilele sănătăţii - Luna Internaţională de Conştientizare despre Cancerul de Sân (LICCS) - 1-31 Octombrie 2019

Centre de permanenţă - Programul Centrelor de permanenţă în luna octombrie 2019

 

30.09.2019

Comunicate de presă - Ziua Europeană Anti-Depresie - 1 octombrie 2019

Educaţie pentru sănătate - Ziua Europeană Anti-Depresie - 1 octombrie 2019

Zilele sănătăţii - Ziua Europeană Anti-Depresie - 1 octombrie 2019

 

27.09.2019

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

Buletine informative - Supravegherea BDA

 

25.09.2019

Anunţuri - Anunţ privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali - sesiunea 2019

Comunicate de presă - Ziua Mondială a Contracepţiei - 26 septembrie 2019

Educaţie pentru sănătate - Ziua Mondială a Contracepţiei - 26 septembrie 2019

 

23.09.2019

Buletine informative - Triaj epidemiologic vacanţa vară 2019 - jud. Dolj

 

20.09.2019

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

Comunicate de presă - Ziua Mondială de Luptă Împotriva Maladiei Alzheimer - 21 septembrie 2019

Educaţie pentru sănătate - Ziua Mondială de Luptă Împotriva Maladiei Alzheimer - 21 septembrie 2019

Zilele sănătăţii - Ziua Mondială de Luptă Împotriva Maladiei Alzheimer - 21 septembrie 2019

 

19.09.2019

Buletine informative - Supravegherea BDA

Certificate de conformitate - Lista certificate de conformitate pentru medici primite la DSP Dolj, la data de 19.09.2019

 

16.09.2019

Comunicate de presă - Ziua Mondială pentru Siguranţa Pacientului (ZMSP) - 17 septembrie 2019

Educaţie pentru sănătate - Ziua Mondială pentru Siguranţa Pacientului (ZMSP) - 17 septembrie 2019

Zilele sănătăţii - Ziua Mondială pentru Siguranţa Pacientului (ZMSP) - 17 septembrie 2019

 

13.09.2019

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

Anunţuri - Rezultate selecţie dosare depuse pentru recrutare şi selecţie dosare asistenţi medicali comunitari

Comunicate de presă - Săptămâna Europeană a Mobilităţii - 16-22 septembrie 2019

Educaţie pentru sănătate - Săptămâna Europeană a Mobilităţii - 16-22 septembrie 2019

Zilele sănătăţii - Săptămâna Europeană a Mobilităţii - 16-22 septembrie 2019

 

12.09.2019

Anunţuri - Adresa MS-DPMDM nr. DOA37 din 03.09.2019 serializare medicamente

Buletine informative - Supravegherea BDA

Copii cu dizabilităţi - Unităţi abilitate - actualizare 10.09.2019

 

10.09.2019

Buletine informative - Situaţia testărilor HIV în luna august 2019

 

06.09.2019

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

Buletine informative - Supravegherea BDA

 

30.08.2019

Anunţuri

- Publicaţie privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic stomatolog specialist şi farmacist specialist, din sesiunea 16.10.2019

- Cerere de înscriere pentru examenul de obţinere a titlului de specialist – sesiunea 16.10.2019

Centre de permanenţă - Programul Centrelor de permanenţă în luna septembrie 2019

Autorizare unităţi FIŞE AUTO

Adresa MS / MAI privind noul cadru legal care vizează examinarea medicală a persoanelor care au calitatea de conducători auto

Adresa MS privind noul model de fişă medicală pentru solicitanţii permisului de conducere auto şi pentru reînnoirea permisului de conducere auto

 

28.08.2019

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

Buletine informative - Supravegherea BDA

 

27.08.2019

Anunţuri - Ridicare certificate medic primar

 

23.08.2019

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

Buletine informative - Supravegherea BDA

 

19.08.2019

Buletine informative - Situaţia testărilor HIV în luna iulie 2019

 

14.08.2019

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

Buletine informative - Supravegherea BDA

 

13.08.2019

Comunicate de presă - Funcţionare unităţi sanitare în zilele 15-18 august 2019

 

09.08.2019

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

Buletine informative - Supravegherea BDA

 

08.08.2019

Comunicate de presă - Măsuri de protecţie temperaturi ridicate

 

06.08.2019

Anunţuri - Anunţ de recrutare şi selecţie a specialiştilor (asistent medical comunitar/mediator sanitar) - grup ţintă pe componenta de asistenţă medicală comunitară - care vor face parte din echipa comunitară integrată

 

02.08.2019

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

Buletine informative - Supravegherea BDA

 

31.07.2019

Centre de permanenţă - Programul Centrelor de permanenţă în luna august 2019

Comunicate de presă - Săptămâna Mondială a Alimentaţiei la Sân 1-7 August

Educaţie pentru sănătate - Săptămâna Mondială a Alimentaţiei la Sân 1-7 August

Zilele sănătăţii - Săptămâna Mondială a Alimentaţiei la Sân 1-7 August

 

26.07.2019

Buletine informative - Supravegherea BDA

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

Comunicate de presă Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei - 28 iulie 2019

Educaţie pentru sănătate - Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei - 28 iulie 2019

Zilele sănătăţii - Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei - 28 iulie 2019

Anunţuri - Ridicare certificate atestare

 

19.07.2019

Buletine informative - Supravegherea BDA

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Achiziţii publice

                      - Anunţuri achiziţii publice

                                      - Anunţ achiziţie directă lucrări de reparaţii curente acoperiş Laborator Igiena Radiaţiilor DSP Dolj, Craiova, str. C-tin Lecca, nr. 2

 

12.07.2019

Buletine informative - Situaţia testărilor HIV în luna iunie 2019

Buletine informative - Supravegherea BDA

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

 

05.07.2019

Buletine informative - Supravegherea BDA

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Achiziţii publice

                      - Programele anuale ale achiziţiilor publice

                                      - Modificare - Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2019

- Centralizatorul achiziţiilor publice şi contractele cu valoare de peste 5000 euro

                                      - Centralizatorul achiziţiilor publice şi contractele cu valoare de peste 5000 euro la finalul trimestrului II 2019

 

01.07.2019

Centre de permanenţă - Programul Centrelor de permanenţă în luna iulie 2019

 

27.06.2019

Buletine informative - Supravegherea BDA

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

 

24.06.2019

Comunicate de presă Ziua Internaţională de Luptă împotriva Abuzului şi Traficului Ilicit de Droguri - 26 iunie 2019

Educaţie pentru sănătate - Ziua Internaţională de Luptă împotriva Abuzului şi Traficului Ilicit de Droguri - 26 iunie 2019

Zilele sănătăţii - Ziua Internaţională de Luptă împotriva Abuzului şi Traficului Ilicit de Droguri - 26 iunie 2019

 

20.06.2019

Buletine informative - Supravegherea BDA

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

 

14.06.2019

Comunicate de presă - Recomandări privind scăldatul

 

13.06.2019

Buletine informative - Situaţia testărilor HIV în luna mai 2019

Certificate de conformitate - Lista certificate de conformitate pentru medici primite la DSP Dolj, la data de 12.06.2019

Comunicate de presă - Măsuri de protecţie temperaturi ridicate

Buletine informative - Supravegherea BDA

Comunicate de presă - Program unităţi sanitare în perioada 15 - 17 iunie 2019

 

07.06.2019

În atenţia furnizorilor de servicii medicale - Protocol profilaxie post muşcătură de căpuşă

Supravegherea epidemiologică

- Boala Lime Protocol profilaxie post muşcătură de căpuşă

 

06.06.2019

Comunicate de presă Supravegherea şi controlul infecţiei cu virusul West Nile

Supravegherea epidemiologică

- Virusul West Nile Supraveghere 2019

 

04.06.2019

Comunicate de presă Luna naţională a informării despre efectele consumului de alcool – luna iunie

Educaţie pentru sănătate - Luna naţională a informării despre efectele consumului de alcool – luna iunie

Comunicate de presă Ziua Naţională a Testării Consumului Personal de Alcool - 05 mai 2019

Zilele sănătăţii - Ziua Naţională a Testării Consumului Personal de Alcool - 05 mai 2019

Anunţuri - MS - Selecţie personal

Examene şi concursuri

          - MS - Selecţie personal

 

31.05.2019

Comunicate de presă Ziua Mondială fără tutun - 31 mai 2019

Zilele sănătăţii - Ziua Mondială fără tutun - 31 mai 2019

Educaţie pentru sănătate - Ziua Mondială fără tutun - 31 mai 2019

Centre de permanenţă - Programul Centrelor de permanenţă în luna iunie 2019

 

28.05.2019

Comunicate de presă - Măsuri de combatere a ţânţarilor

 

24.05.2019

Comunicate de presă - Săptămâna europeană de luptă împotriva cancerului 25-31 mai 2019

Zilele sănătăţii - Săptămâna europeană de luptă împotriva cancerului 25-31 mai 2019

Educaţie pentru sănătate - Săptămâna europeană de luptă împotriva cancerului 25-31 mai 2019

 

23.05.2019

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

 

20.05.2019

Comunicate de presă - Ziua Europeană împotriva obezităţii (ZEIO) - 20.05.2019

Zilele sănătăţii - Ziua Europeană împotriva obezităţii (ZEIO) - 20.05.2019

Educaţie pentru sănătate - Ziua Europeană împotriva obezităţii (ZEIO) - 20.05.2019

Anunţuri - Ridicare certificate medic specialist

 

17.05.2019

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

Comunicate de presă - Ziua Mondială de luptă împotriva hipertensiunii 17 Mai 2019 „Cunoaşte-ţi valorile presiunii arteriale!”

Educaţie pentru sănătate - Ziua Mondială de luptă împotriva hipertensiunii 17 Mai 2019 „Cunoaşte-ţi valorile presiunii arteriale!”

 

10.05.2019

Buletine informative - Situaţia testărilor HIV în luna aprilie 2019

 

09.05.2019

Comunicate de presă - Atenţie la înţepăturile de căpuşe

 

08.05.2019

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

 

07.05.2019

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

 

04.05.2019

Certificate de conformitate - Lista certificate de conformitate pentru medici primite la DSP Dolj, la data de 02.05.2019

Comunicate de presă - Salvează Vieţi - Igiena Mâinilor - 5 mai 2019

Educaţie pentru sănătate - Salvează Vieţi - Igiena Mâinilor - 5 mai 2019

 

25.04.2019

Certificate de conformitate - Lista certificate de conformitate pentru medici primite la DSP Dolj, la data de 25.04.2019

Centre de permanenţă - Programul Centrelor de permanenţă în luna mai 2019

 

24.04.2019

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

Comunicate de presă - Sărbători Pascale 2019

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Achiziţii publice

                       - Anunţuri

Atribuire Contracte Servicii de Pază

 

19.04.2019

Comunicate de presă - Săptămâna Europeană a Vaccinării -  20-25 aprilie 2019

Educaţie pentru sănătate - Săptămâna Europeană a Vaccinării -  20-25 aprilie 2019

 

18.04.2019

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

 

16.04.2019

Certificate de conformitate - Lista certificate de conformitate pentru medici primite la DSP Dolj, la data de 16.04.2019

 

12.04.2019

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Buletinul informativ (Legea 544/2001)

                       - Buget/Bilanţuri contabile/Situaţii financiare curente

                           - Situaţii plăţi ums martie-aprilie 2019

 

11.04.2019

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

 

10.04.2019

Buletine informative - Situaţia testărilor HIV în luna martie 2019

Certificate de conformitate - Lista certificate de conformitate pentru medici primite la DSP Dolj, la data de 09.04.2019

 

08.04.2019

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Buletinul informativ (Legea 544/2001)

                       - Buget/Bilanţuri contabile/Situaţii financiare curente

                           - Situaţii plăţi zilnice

                                      - Situaţie plăţi cabinete învăţământ martie-aprilie 2019

 

05.04.2019

Comunicate de presă - Ziua Mondială a Sănătăţii - 7 Aprilie 2019

Educaţie pentru sănătate - Ziua Mondială a Sănătăţii - 7 Aprilie 2019

Autorizare unităţi FIŞE AUTO

- Lista cu unităţile autorizate

Lista unităţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie

a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de

autovehicule sau tramvaie, conform Ord. MS nr. 1159/2010

Actualizare 05.04.2019

- Anunţuri

Lista unităţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie

a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de

autovehicule sau tramvaie, conform Ord. MS nr. 1159/2010

Actualizare 05.04.2019

 

04.04.2019

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

 

01.04.2019

Comunicate de presă - Ziua Internaţională a Conştientizării Autismului - 2 aprilie 2019

Educaţie pentru sănătate - Ziua Internaţională a Conştientizării Autismului - 2 aprilie 2019

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Buletinul informativ (Legea 544/2001)

                             - Achiziţii publice

                                      - Centralizatorul achiziţiilor publice şi contractele cu valoare de peste 5000 euro la finalul trimestrului I 2019

Centre de permanenţă - Programul Centrelor de permanenţă în luna aprilie 2019

 

29.03.2019

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

 

22.03.2019

Comunicate de presă - Ziua Mondială de Luptă Împotriva Tuberculozei - 24 martie 2019

Educaţie pentru sănătate - Ziua Mondială de Luptă Împotriva Tuberculozei - 24 martie 2019

 

21.03.2019

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Achiziţii publice

                       - Anunţuri

Raport procedură de atribuire contract Servicii Pază DSP Dolj

sediul din Craiova, str. Tabaci, nr. 1

 

19.03.2019

Comunicate de presă - Ziua Mondială a Sănătăţii Orale - 20 martie 2019

Educaţie pentru sănătate - Ziua Mondială a Sănătăţii Orale - 20 martie 2019

 

18.03.2019

Certificate de conformitate - Lista certificate de conformitate pentru medici primite la DSP Dolj, la data de 18.03.2019

 

14.03.2019

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

Certificate de conformitate - Lista certificate de conformitate pentru medici primite la DSP Dolj, la data de 13.03.2019

 

13.03.2019

Acces la informaţii cu caracter public

-         DESPRE NOI

                   - Rapoarte şi studii

                       - Rapoarte de activitate DSP DOLJ

                             - 2018

 

12.03.2019

Comunicate de presă Percheziţie domiciliară - 12 martie 2019

Autorizare unităţi FIŞE AUTO

- Lista cu unităţile autorizate

Lista unităţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie

a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de

autovehicule sau tramvaie, conform Ord. MS nr. 1159/2010

Actualizare 11.03.2019

- Anunţuri

Lista unităţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie

a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de

autovehicule sau tramvaie, conform Ord. MS nr. 1159/2010

Actualizare 11.03.2019

 

11.03.2019

Buletine informative - Situaţia testărilor HIV în luna februarie 2019

 

07.03.2019

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

 

01.03.2019

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

Centre de permanenţă - Programul Centrelor de permanenţă în luna martie 2019

 

28.02.2019

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Buletinul informativ (Legea 544/2001)

                       - Buget/Bilanţuri contabile/Situaţii financiare curente

                           - Situaţii plăţi zilnice

                                      - Situaţie plăţi bunuri şi servicii ianuarie-februarie 2019

 

27.02.2019

Comunicate de presă - Ziua Internaţională a Bolilor Rare - 28 februarie 2019

Educaţie pentru sănătate - Ziua Internaţională a Bolilor Rare - 28 februarie 2019

 

26.02.2019

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Achiziţii publice

                       - Anunţuri

Achiziţie Servicii de pază

 

25.02.2019

Certificate de conformitate - Lista certificate de conformitate pentru medici primite la DSP Dolj, la data de 22.02.2019

 

21.02.2019

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

 

20.02.2019

Buletine informative – Triaj epidemiologic vacanţa intersemestrială 2018-2019 - jud. Dolj

 

19.02.2019

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Achiziţii publice

                      - Programele anuale ale achiziţiilor publice

                                      - Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2019

 

18.02.2019

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Buletinul informativ (Legea 544/2001)

                       - Buget/Bilanţuri contabile/Situaţii financiare curente

                           - Situaţii plăţi zilnice

                                      - Situaţie plăţi cabinete învăţământ ianuarie-februarie 2019

 

14.02.2019

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

 

13.02.2019

Autorizare unităţi FIŞE AUTO

- Lista cu unităţile autorizate

Lista unităţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie

a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de

autovehicule sau tramvaie, conform Ord. MS nr. 1159/2010

Actualizare 13.02.2019

- Anunţuri

Lista unităţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie

a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de

autovehicule sau tramvaie, conform Ord. MS nr. 1159/2010

Actualizare 13.02.2019

 

12.02.2019

Buletine informative - Situaţia testărilor HIV în luna ianuarie 2019

 

11.02.2019

Anunţuri – Repartiţia medicilor rezidenţi anul I care încep pregătirea cu data de 15.02.2019

Rezidenţiat

Sesiunea 2018

- Repartiţia medicilor rezidenţi anul I care încep pregătirea cu data de 15.02.2019

 

08.02.2019

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

 

05.02.2019

Certificate de conformitate - Lista certificate de conformitate pentru medici primite la DSP Dolj, la data de 05.02.2019

Zilele sănătăţii - Calendarul zilelor sănătăţii 2019

 

04.02.2019

Anunţuri - nr. 1104 din 04.02.2019 - Rezultatul final pentru examenul de promovare în grad din 04.02.2019

 

30.01.2019

Centre de permanenţă - Programul Centrelor de permanenţă în luna februarie 2019

Certificate de conformitate - Lista certificate de conformitate pentru medici primite la DSP Dolj, la data de 29.01.2019

 

29.01.2019

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

Examene şi concursuri

          - Calendarul de examene, concursuri şi a sesiunilor de înscriere la a doua specialitate, ce vor fi organizate de Ministerul Sănătăţii în anul 2019

 

28.01.2019

Anunţuri - nr. 839 din 28.01.2019 - Rezultatul selecţiei de dosare pentru examenul de promovare în grad din 04.02.2019

 

25.01.2019

Autorizare unităţi FIŞE AUTO

- Lista cu unităţile autorizate

Lista unităţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie

a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de

autovehicule sau tramvaie, conform Ord. MS nr. 1159/2010

Actualizare 23.01.2019

- Anunţuri

Lista unităţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie

a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de

autovehicule sau tramvaie, conform Ord. MS nr. 1159/2010

Actualizare 23.01.2019

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Solicitare informaţii

                       - Rapoartele de aplicare a legii 544 / 2011

                             - 2018

Buletine informative – Triaj epidemiologic vacanţa de iarnă 2018-2019 - jud. Dolj

 

23.01.2019

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

 

21.01.2019

Comunicate de presă - Săptămâna Europeană de Prevenire a Cancerului de Col Uterin 21-27 ianuarie 2019

Educaţie pentru sănătate - Săptămâna Europeană de Prevenire a Cancerului de Col Uterin 21-27 ianuarie 2019

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Achiziţii publice

                       - Anunţuri

Raport procedura de atribuire acord-cadru Servicii Paza DSP Dolj

 

18.01.2019

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Achiziţii publice

                       - Anunţuri

Achiziţie Sistem alarmare, supraveghere video, monitorizare şi intervenţie

 

17.01.2019

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

Buletine informative - Situaţia testărilor HIV în luna decembrie 2018

Anunţuri - Prelungire activitate medici peste vârsta de pensionare

 

10.01.2019

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

 

09.01.2019

Anunţuri - Ridicare certificate medic specialist

 

08.01.2019

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Buletinul informativ (Legea 544/2001)

                             - Achiziţii publice

                                      - Centralizatorul achiziţiilor publice şi contractele cu valoare de peste 5000 euro la finalul trimestrului IV 2018

 

04.01.2019

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

Certificate de conformitate - Lista certificate de conformitate pentru medici primite la DSP Dolj, la data de 28.12.2018

 

28.12.2018

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

Anunţuri - nr. 12.880 din 28.12.2018 Examen promovare grad profesional imediat superior

nr. 12.879 din 28.12.2018 Examen promovare grad profesional imediat superior

Centre de permanenţă - Programul Centrelor de permanenţă în luna ianuarie 2019

 

20.12.2018

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Achiziţii publice

                       - Anunţuri (rubrică nouă)

Achiziţie Servicii de PAZĂ - Procedura PROPRIE

 

20.12.2018

Comunicate de presă - Sfaturi pentru sănătatea noastră

Comunicate de presă - Programul unităţilor sanitare în perioada Sărbătorilor de iarnă

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

Acces la informaţii cu caracter public

-         DESPRE NOI

                   - Rapoarte şi studii

                       - Raportul stării de sănătate a comunităţii - judeţul Dolj 2017

 

13.12.2018

Comunicate de presă - Trichineloza - O boală ce poate fi prevenită

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

 

11.12.2018

Buletine informative - Situaţia testărilor HIV în luna noiembrie 2018

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

- Organizare

                             - Organigrama instituţiei actualizată 2018

 

07.12.2018

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

 

04.12.2018

Anunţuri – Angajarea medicilor rezidenţi anul I care încep pregătirea cu data de 01.01.2019

Repartiţia pe stagii a medicilor rezidenţi anul I care încep pregătirea cu data de 01.01.2019

Rezidenţiat

Sesiunea 2018

- Angajarea medicilor rezidenţi anul I care încep pregătirea cu data de 01.01.2019

- Repartiţia pe stagii a medicilor rezidenţi anul I care încep pregătirea cu data de 01.01.2019

- Coordonatori de rezidenţiat - Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Buletinul informativ (Legea 544/2001)

                       - Buget/Bilanţuri contabile/Situaţii financiare curente

                             - Bilanţ, cont rezultat patrimonial şi cont execuţie trim. III 2018

- Buget DSP DOLJ la data de 03.12.2018

- Buget venituri proprii DSP DOLJ la data de 03.12.2018

Autorizare unităţi FIŞE AUTO

- Lista cu unităţile autorizate

Lista unităţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie

a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de

autovehicule sau tramvaie, conform Ord. MS nr. 1159/2010

Actualizare 04.12.2018

- Anunţuri

Lista unităţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie

a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de

autovehicule sau tramvaie, conform Ord. MS nr. 1159/2010

Actualizare 04.12.2018

Acces la informaţii cu caracter public

-         DESPRE NOI

                   Programe şi strategii

                             Programe naţionale de sănătate publică

                                      Programe naţionale de sănătate publică derulate în judeţul Dolj

                                                Lista coordonatorilor programelor în judeţul Dolj în anul 2018

                                                Informare derulare PNS trimestrul III 2018

 

29.11.2018

Certificate de conformitate - Lista certificate de conformitate pentru medici primite la DSP Dolj, la data de 28.11.2018

Comunicate de presă - Ziua Mondială de Luptă Împotriva HIV/SIDA - 1 decembrie 2018

Educaţie pentru sănătate - Ziua Mondială de Luptă Împotriva HIV/SIDA - 1 decembrie 2018

Centre de permanenţă - Programul Centrelor de permanenţă în luna decembrie 2018

 

28.11.2018

Comunicate de presă - Gerul de afară ne poate afecta grav sănătatea - recomandări pentru populaţie

Comunicate de presă - Program unităţi sanitare 30.11 – 02.12.2018

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

 

23.11.2018

Comunicate de presă - Ziua Internaţională Pentru Eliminarea Violenţei Împotriva Femeilor - 25 noiembrie 2018

 

22.11.2018

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

 

20.11.2018

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Buletinul informativ (Legea 544/2001)

                       - Buget/Bilanţuri contabile/Situaţii financiare curente

                          - Situaţia drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum şi alte drepturi

- Salarii luna septembrie 2018

 

16.11.2018

Comunicate de presă - Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice - 18 noiembrie 2018

Educaţie pentru sănătate - Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice - 18 noiembrie 2018

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

 

15.11.2018

Copii cu dizabilităţi - Lista cu unităţile medicale abilitate de DSP Dolj

să elibereze certificate medicale pentru copiii

cu dizabilităţi – actualizare 13.11.2018

 

14.11.2018

Comunicate de presă - Ziua Mondială a Diabetului - 14 noiembrie 2018

Educaţie pentru sănătate - Ziua Mondială a Diabetului - 14 noiembrie 2018

Comunicate de presă - Ziua Naţională fără Tutun - 15 noiembrie 2018

Educaţie pentru sănătate - Ziua Naţională fără Tutun - 15 noiembrie 2018

Buletine informative - Situaţia testărilor HIV în luna octombrie 2018

 

09.11.2018

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

 

08.11.2018

Buletine informative - Supravegherea BDA (boala diareică acută)

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

 

02.11.2018

Furnizori instruire cursuri noţiuni fundamentale de igienă (rubrică nouă)

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

Autorizare unităţi FIŞE AUTO

- Lista cu unităţile autorizate

Lista unităţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie

a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de

autovehicule sau tramvaie, conform Ord. MS nr. 1159/2010

Actualizare 02.11.2018

- Anunţuri

Lista unităţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie

a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de

autovehicule sau tramvaie, conform Ord. MS nr. 1159/2010

Actualizare 02.11.2018

 

01.11.2018

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

 

31.10.2018

Buletine informative - Supravegherea BDA (boala diareică acută)

Centre de permanenţă - Programul Centrelor de permanenţă în luna noiembrie 2018

 

30.10.2018

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Buletinul informativ (Legea 544/2001)

                       - Buget/Bilanţuri contabile/Situaţii financiare curente

                           - Situaţii plăţi zilnice

                                      - Situaţie plăţi septembrie 2018

                                      - Situaţie plăţi zilnice 15.10.2018

 

26.10.2018

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

Certificate de conformitate - Lista certificate de conformitate pentru medici primite la DSP Dolj, la data de 26.10.2018

 

25.10.2018

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

 

24.10.2018

Buletine informative - Supravegherea BDA (boala diareică acută)

 

19.10.2018

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

 

18.10.2018

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

 

17.10.2018

Buletine informative - Supravegherea BDA (boala diareică acută)

 

16.10.2018

Autorizare unităţi FIŞE AUTO

- Lista cu unităţile autorizate

Lista unităţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie

a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de

autovehicule sau tramvaie, conform Ord. MS nr. 1159/2010

Actualizare 15.10.2018

- Anunţuri

Lista unităţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie

a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de

autovehicule sau tramvaie, conform Ord. MS nr. 1159/2010

Actualizare 15.10.2018

Rezidenţiat - Sesiunea 18 noiembrie 2018

 

15.10.2018

Anunţuri – Desfăşurare concurs de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 18 noiembrie 2018

Comunicate de presă - Ziua Naţională a Alimentaţiei şi a combaterii risipei alimentare - 16 octombrie 2018

Educaţie pentru sănătate - Ziua Naţională a Alimentaţiei şi a combaterii risipei alimentare - 16 octombrie 2018

 

12.10.2018

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Buletinul informativ (Legea 544/2001)

                       - Buget/Bilanţuri contabile/Situaţii financiare curente

                           - Situaţii plăţi zilnice

                                      - Situaţie plăţi septembrie 2018

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

Buletine informative - Supravegherea BDA (boala diareică acută)

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

 

10.10.2018

Buletine informative - Situaţia testărilor HIV în luna septembrie 2018

Ambrozia (rubrică nouă)

 

04.10.2018

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

Buletine informative - Supravegherea BDA (boala diareică acută)

 

03.10.2018

Anunţuri – Sesiune de examen pentru obţinerea atestatelor de  studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti

 

01.10.2018

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Buletinul informativ (Legea 544/2001)

                             - Achiziţii publice

                                      - Centralizatorul achiziţiilor publice şi contractele cu valoare de peste 5000 euro la finalul trimestrului III 2018

 

30.09.2018

Centre de permanenţă - Programul Centrelor de permanenţă în luna octombrie 2018

 

28.09.2018

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

Buletine informative - Supravegherea BDA (boala diareică acută)

 

27.09.2018

Buletine informative – Triaj epidemiologic vacanţa de vară 2018 - jud. Dolj

 

25.09.2018

Comunicate de presă - Ziua Mondială a Contracepţiei - 26 septembrie 2018

Educaţie pentru sănătate - Ziua Mondială a Contracepţiei - 26 septembrie 2018

 

24.09.2018

Anunţuri – Adresă poştă electronică

 

20.09.2018

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

Buletine informative - Supravegherea BDA (boala diareică acută)

 

17.09.2018

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Buletinul informativ (Legea 544/2001)

                       - Buget/Bilanţuri contabile/Situaţii financiare curente

                           - Situaţii plăţi zilnice

                                      - Situaţie plăţi august 2018

 

14.09.2018

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

Comunicate de presă - Săptămâna Europeană a Mobilităţii - 16-22 septembrie 2018

Educaţie pentru sănătate - Săptămâna Europeană a Mobilităţii - 16-22 septembrie 2018

 

13.09.2018

Buletine informative - Supravegherea BDA (boala diareică acută)

 

12.09.2018

Buletine informative - Situaţia testărilor HIV în luna august 2018

 

10.09.2018

Certificate de conformitate - Lista certificate de conformitate pentru medici primite la DSP Dolj, la data de 10.09.2018

 

07.09.2018

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

Buletine informative - Supravegherea BDA (boala diareică acută)

 

31.08.2018

Buletine informative - Supravegherea BDA (boala diareică acută)

Centre de permanenţă - Programul Centrelor de permanenţă în luna septembrie 2018

 

29.08.2018

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Buletinul informativ (Legea 544/2001)

                       - Buget/Bilanţuri contabile/Situaţii financiare curente

                           - Situaţii plăţi zilnice în zilele de 08.06, 03.07, 08.08.2018

                           - Situaţii plăţi iunie şi iulie 2018

                           - Situaţii plăţi ums şi furnizori iunie, iulie, august 2018

Buletine informative – Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

 

23.08.2018

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

Buletine informative - Supravegherea BDA (boala diareică acută)

 

22.08.2018

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Buletinul informativ (Legea 544/2001)

                       - Buget/Bilanţuri contabile/Situaţii financiare curente

                          - Bilanţ, cont rezultat patrimonial şi cont execuţie trim. II 2018

 

20.08.2018

Buletine informative - Situaţia testărilor HIV în luna iulie 2018

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

Buletine informative - Supravegherea BDA (boala diareică acută)

Anunţuri - Certificate medic primar

 

14.08.2018

Autorizare unităţi FIŞE AUTO

- Lista cu unităţile autorizate

Lista unităţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie

a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de

autovehicule sau tramvaie, conform Ord. MS nr. 1159/2010

Actualizare 13.08.2018

- Anunţuri

Lista unităţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie

a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de

autovehicule sau tramvaie, conform Ord. MS nr. 1159/2010

Actualizare 13.08.2018

Adeverinţe biologi, chimişti, biochimişti (rubrică nouă)

- Adeverinţe primite la DSP Dolj la data de 13.08.2018

 

13.08.2018

Comunicate de presă - Funcţionare unităţi sanitare în zilele 15-19 august 2018

 

10.08.2018

Buletine informative - Supravegherea BDA (boala diareică acută)

 

09.08.2018

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

 

06.08.2018

Comunicate de presă - Măsuri de protecţie pentru zilele cu temperaturi ridicate

 

03.08.2018

Buletine informative - Supravegherea BDA (boala diareică acută)

 

02.08.2018

Certificate de conformitate - Lista certificate de conformitate pentru medici primite la DSP Dolj, la data de 02.08.2018

 

01.08.2018

Comunicate de presă - Săptămâna Mondială a Alimentaţiei la Sân  -  1-7 August

Educaţie pentru sănătate - Analiza de situaţie ocazionată de campania pentru celebrarea Săptămânii Mondiale a Alăptării

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

 

31.07.2018

Centre de permanenţă - Programul Centrelor de permanenţă în luna august 2018

 

27.07.2018

Comunicate de presă - Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei - 28 iulie 2018

Educaţie pentru sănătate - Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei - 28 iulie 2018

 

26.07.2018

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

Buletine informative - Supravegherea BDA (boala diareică acută)

 

25.07.2018

Comunicate de presă - Măsuri de combatere a ţânţarilor

 

23.07.2018

Atestate studii complementare medici/farmacişti (rubrică nouă)

          - Atestate primite la DSP Dolj la data de 23.07.2018

 

20.07.2018

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

Buletine informative - Supravegherea BDA (boala diareică acută)

 

17.07.2018

Certificate de medici primari

          - Lista medicilor pentru care s-au primit certificate la data de 17.07.2018

Certificate de medici specialişti (rubrică nouă)

          - Lista medicilor pentru care s-au primit certificate la data de 17.07.2018

 

16.07.2018

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Buletinul informativ (Legea 544/2001)

                             - Achiziţii publice

                                      - Centralizatorul achiziţiilor publice şi contractele cu valoare de peste 5000 euro la finalul trimestrului II 2018

 

13.07.2018

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

Buletine informative - Supravegherea BDA (boala diareică acută)

 

10.07.2018

Certificate de conformitate - Lista certificate de conformitate pentru medici primite la DSP Dolj, la data de 10.07.2018

 

09.07.2018

Buletine informative – Situaţia testărilor HIV în luna iunie 2018

 

06.07.2018

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

Buletine informative - Supravegherea BDA (boala diareică acută)

 

02.07.2018

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Buletinul informativ (Legea 544/2001)

                       - Buget/Bilanţuri contabile/Situaţii financiare curente

                           - Buget DSP DOLJ la data de 02.07.2018

 

29.06.2018

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

Buletine informative - Supravegherea BDA (boala diareică acută)

Centre de permanenţă - Programul Centrelor de permanenţă în luna iulie 2018

 

22.06.2018

Comunicate de presăZiua Internaţională de Luptă împotriva Abuzului şi Traficului Ilicit de Droguri - 26 iunie 2018

Educaţie pentru sănătate – Consumul de droguri

 

21.06.2018

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

Buletine informative - Supravegherea BDA (boala diareică acută)

 

14.06.2018

Anunţuri – Certificate medic specialist

AnunţuriExaminare medicală persoane cu deficienţe auditive

Autorizare unităţi FIŞE AUTO

- Legislaţie

Examinare medicală persoane cu deficienţe auditive

Buletine informative – Supravegherea infecţiei cu virusul WestNile

Buletine informative – Supravegherea BDA (boala diareică acută)

 

13.06.2018

Buletine informative – Situaţia testărilor HIV în luna mai 2018

Comunicate de presăRecomandări privind scăldatul

 

07.06.2018

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

 

05.06.2018

Comunicate de presăMăsuri de protecţie la temperaturi ridicate

 

04.06.2018

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Buletinul informativ (Legea 544/2001)

                       - Buget/Bilanţuri contabile/Situaţii financiare curente

                           - Situaţii  plăţi zilnice

                                      - Situaţie plăţi mai 2018

31.05.2018

Centre de permanenţă – Programul Centrelor de permanenţă în luna iunie 2018

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

 

30.05.2018

Comunicate de presăZiua Mondială fără Tutun -31.05.2018

Comunicate de presă - Program unităţi sanitare - 1 - 3 iunie 2018

Educaţie pentru sănătate – Ziua Mondială fără Tutun -31.05.2018

 

29.05.2018

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Buletinul informativ (Legea 544/2001)

                       - Buget/Bilanţuri contabile/Situaţii financiare curente

                           - Situaţii  plăţi zilnice  în zilele de 15, 19, 30.03.2018-05,17.04.2018 şi 03,14,21,29.05.2018

 

25.05.2018

Buletine informative – Raportul de evoluţie locală a afecţiunilor clinice compatibile cu gripa (ILI) şi a afecţiunilor respiratorii acute (ARI)

Sănătatea femeii şi copilului (rubrică nouă)

 

24.05.2018

Comunicate de presă - Program unităţi sanitare - 26 - 28 mai 2018

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

 

21.05.2018

Acces la informaţii cu caracter public

          DESPRE NOI

                   Programe şi strategii

                             Programe naţionale de sănătate publică

                                      Programe naţionale de sănătate publică derulate în judeţul Dolj

                                                Derulare PNS în perioada anul 2017 – martie 2018 (rubrică nouă)

 

18.05.2018

Comunicate de presă – Ziua Europeană Împotriva Obezităţii – 19 Mai 2018

Educaţie pentru sănătate – Ziua Europeană Împotriva Obezităţii – 19 Mai 2018

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

 

17.05.2018

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

 

16.05.2018

Comunicate de presă – Ziua Mondială a Hipertensiunii Arteriale – 17 Mai 2018

Educaţie pentru sănătate – Ziua Mondială a Hipertensiunii Arteriale – 17 Mai 2018

 

15.05.2018

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Buletinul informativ (Legea 544/2001)

                       - Buget/Bilanţuri contabile/Situaţii financiare curente

                           - Situaţie  plăţi zilnice  în ziua de 14.05.2018

Anunţuri – PUBLICAŢIE DE EXAMEN

Privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea gradului profesional de medic,

medic dentist respectiv farmacist primar, sesiunea 20 iunie 2018

 

14.05.2018

Buletine informative - Situaţia testărilor HIV în luna aprilie  2018

 

11.05.2018

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

 

08.05.2018

Buletine informative - Supravegherea infecţiei cu virusul West Nile

 

04.05.2018

Comunicate de presă – SALVEAZĂ VIEŢI ! – Igiena mâinilor!” – 5 Mai 2018

Educaţie pentru sănătate – SALVEAZĂ VIEŢI ! – Igiena mâinilor!” – 5 Mai 2018

Comunicate de presă – Ziua Naţională a Inimii – 4 Mai 2018

Educaţie pentru sănătate – Ziua Naţională a Inimii – 4 Mai 2018

 

03.05.2018

Comunicate de presă – Măsuri de combatere a ţânţarilor

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

 

27.04.2018

Centre de permanenţă – Programul Centrelor de permanenţă în luna mai 2018

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

Certificate de conformitate - Lista certificate de conformitate pentru medici primite la DSP Dolj, la data de 26.04.2018

 

26.04.2018

Comunicate de presă – Program unităţi sanitare de 1 Mai 2018

 

25.04.2018

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Buletinul informativ (Legea 544/2001)

                             - Achiziţii publice

                                      - Centralizatorul achiziţiilor publice si contractele cu

   valoare de peste 5000 euro la finalul trimestrului I 2018

- Contracte de achiziţii publice derulate  în anul 2018 (aprilie)

Anunţuri – Expirarea valabilităţii autorizaţiei fizioterapeuţilor

 

24.04.2018

Educaţie pentru sănătate – Activităţi Informare – Educaţie  - Comunicare (IEC) la Şcoala „Sfântul Dumitru” din Craiova în Campania

     „Mănâncă sănătos ! Trăieşte frumos !” în perioada 23 aprilie – 23 iunie 2018

 

23.04.2018

Certificate de conformitate - Lista certificate de conformitate pentru medici primite la DSP Dolj, la data de 23.04.2018

 

20.04.2018

Comunicate de presă – Săptămâna europeană a vaccinării 23-29 aprilie 2018

Educaţie pentru sănătate – Săptămâna europeană a vaccinării 23-29 aprilie 2018

 

19.04.2018

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Buletinul informativ (Legea 544/2001)

                       - Buget/Bilanţuri contabile/Situaţii financiare curente

                           - Situaţie  plăţi zilnice  în ziua de 19.04.2018

 

16.04.2018

Buletine informative - Situaţia testărilor HIV în luna martie  2018

 

13.04.2018

Comunicate de presă – Atenţie la înţepăturile de căpuşe

 

12.04.2018

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

 

11.04.2018

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Buletinul informativ (Legea 544/2001)

                       - Buget/Bilanţuri contabile/Situaţii financiare curente

                           - Situaţie  plăţi zilnice  în ziua de 29.03.2018

 

05.04.2018

Comunicate de presă – Ziua Mondială a Sănătăţii  – 7  Aprilie  2018

Educaţie pentru sănătate – Ziua Mondială a Sănătăţii  – 7  Aprilie  2018

Buletine informative - Raportul de evoluţie locală a infecţiilor respiratorii

 

04.04.2018

Comunicate de presă – Programul unităţilor sanitare de Sărbători Pascale 2018

Anunţuri – Anunţ COMISIE prelungire activitate medici – aprilie 2018

Acces la informaţii cu caracter public

-         INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

                   - Buletinul informativ (Legea 544/2001)

                       - Buget/Bilanţuri contabile/Situaţii financiare curente

                           - Situaţie  plăţi zilnice  în ziua de 03.04.2018

 

02.04.2018

Autorizare unităţi FIŞE AUTO

- Lista cu unităţile autorizate

Lista unităţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie

a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de

autovehicule sau tramvaie, conform Ord. MS nr. 1159/2010

Actualizare 02.04.2018

- Anunţuri

Lista unităţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie

a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducăt