-         Sănătatea femeii şi copilului

o       Sănătatea femeii

-  EXPUNEREA LA RADIAŢII IONIZANTE A FEMEILOR GRAVIDE SAU
                AFLATE LA VĀRSTA FERTILĂ

o       Sănătatea copilului

- ACORDUL PACIENTULUI INFORMAT