ANUNŢ – 04.04.2018

In atentia medicilor care au implinit varsta de pensionare 65 ani

In conformitate cu HGR 140/21 martie 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, rugam medicii care detin aviz eliberat de catre comisia organizata la nivelul Directiei de Sanatate Publica Dolj in baza prevederilor Legii 113/2016 in care se specifică valabilitatea avizului  “ până la următoarea contractare cu CAS Dolj” să depună documentatia necesara la sediul Directiei de Sănătate Publică Dolj pentru a fi analizată in comisie si eliberarea unui nou aviz necesar la incheierea contractului cu CAS Dolj.

Actele necesare sunt:

 

1.     Actul de identitate (copie)

2.     Certificat medical tip A5 cu aviz neuropsihiatric;

3.     Avizul Colegiului Medicilor Dolj pentru prelungirea activitatii peste varsta de pensionare;

4.     Dupa caz, - Referatul angajatorului prin care sa fie certificata necesitatea mentinerii in activitate peste varsta de pensionare cu specificarea motivatiei angajatorului (ex. deficit de personal, inclusiv, daca este cazul,    pentru linia de garda, etc.);

5.     Referatul medicului de familie/medicul specialist, dupa caz (din cabinetele individuale) prin care isi argumenteaza solicitarea mentinerii in activitate peste varsta de pensionare ;

6.     Certificatul de inregistrare al cabinetului, societatii, etc.;

7.     Copie contract CAS sau copie act aditional la contractul cu CAS Dolj.

8.     Cerere tip prin care se solicită un nou aviz (modelul cererii tip este atasat prezentului anunt sau il puteti ridica de la Registratura Directiei de Sanatate Publica Dolj)

Forumarul   cerere tip în format editabil WORD se poate obţine activând ACEST LINK.

COMISIA,

 

ANUNŢ – 02.04.2018

Nr. 3168/02.04.2018

            

 Către,

  SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM DE PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR DOLJ

 

Vă expunem, mai jos,  „Lista actualizata a unităţilor sanitare din jud.Dolj autorizate la data de 02.04.2018 pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere  şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie”.

 Precizam ca autorizarea este valabilă un an după care poate fi reînnoită prin vize anuale.

         Menţionăm ca orice modificare în această listă este  comunicată publicului prin actualizare pe site-ul www.dspdolj.ro la rubricile ”FIŞE AUTO” si ”Anunţuri”                   

 

            Cu stimă,

   DIRECTOR EXECUTIV,

  DR. LUDMILA PRUNARIU

 

          CONSILIER,                                                     

   DR. ŞTEFAN POPESCU                                                                                                                                         

 

Lista unitaţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie

 a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de

 autovehicule sau tramvaie, conform Ord. MS nr. 1159/2010   -  actualizare 02.04.2018

 

 

 

Nr. Crt.

Denumirea unitatii

Specialitati

Adresa

Viză /Aut.

Contact

1.

Policlinica MEDAURA SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Caracal, nr. 50 Craiova

viza în data de

 06.12.2017

0251562372

2.

Policlinica ELGA

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. M. Eminescu, nr.2 si 32 Craiova

viza în data de 05.01.2018

0251415780

3.

SC TOP MED Buna Vestire SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr.90 Craiova

Aut. în data de 09.02.2018

0251524078

4.

SC MED SAN SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr. 58 Craiova

viza în data de 11.01.2018

0251523928

 

 

 

 

 

5.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str.Tabaci, Nr.1,

Craiova

Viza în data de 15.01.2018

0251502200

6.

SC Policlinica Amaradia   SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Amaradia, Nr.14, Craiova

viza în data de 12.02.2018

0251422738

7.

Spitalul Filişanilor

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

-psihiatrie

Bd.Racoţeanu,

Nr. 216, Filiaşi

Aut. în data de 06.02.2017

0251441234

8.

Spitalul Orăşenesc Segarcea

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr.50  Segarcea

Aut. în data de 07.12.2017

0251210423

9.

SC M&M MEDICAL SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. Dr. N.I.Siseşti, nr. 19A

Aut. în data 02.04.2018

0351467358

10.

Spitalul Municipal “Prof. Dr. Irinel Popescu “ Băileşti

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Băileşti, str. Victoriei, nr.24.

Viza în data de 20.02.2018

0251311627

11.

Spitalul Filantropia Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, b-dul. N. Titulescu, nr. 40

Aut. în data de 30.10.2017

0251307500

12.

Spitalul Municipal Calafat

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Calafat, str. Traian, nr. 5

Aut. în  data de  13.02.2017

0251230606

13.

SC Policlinica TOMMED

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul Carol, nr. 50, Craiova

Viza în data de 20.10.2017

0351431006

14.

SC Policlinica

 ,, Sf. Ilie” SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul Decebal, nr. 69A-71 Craiova

Viza în data de 16.10.2017

0251416441

15.

SC Policlinica Centrala- dr. Vlaescu SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul 1 Mai, nr.24 Craiova

Viza în data de 12.10.2017

0251415604

16.

Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr. 6

Viza în data de  30.05. 2016

0251532436

17.

SC ECOGRAFIE 3D SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. N.Titulescu, nr. 52

Aut. în data de 28.02.2017

0251563328

18.

Spitalul Clinic de Urgenţă Militar ,,Dr. Ştefan Odobleja,”

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. Caracal, nr. 150

Viza în data de 13.02.2018

0251581081

19.

SC JOB MED SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, Bd. Ştirbei Vodă, Nr. 19, Bl. D3a-D4a,

Viza. în data de

17.03.2018

0770303693

 

07352232226

 

0721336376

20.

SC VITAPLUS MEDCLIN SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. Nanterre, nr. 6

Aut. în data de 16.05.2017

0740072348

 

 

 

 

ANUNŢ – 19.02.2018

 

DIRECŢIA  DE  SĂNĂTATE  PUBLICĂ  DOLJ

Nr. 1621 / 16.02.2017

 

EXPIRAREA   VALABILITĂŢII   AUTORIZAŢIEI 

FIZIOTERAPEUŢILOR

                           

 

Direcţia de Sănătate Publică Dolj anunţă  posesorii de Autorizaţii de liberă practică (kinetoterapeuţ, fiziokinetoterapeut, profesor de cultură fixică medicală, balneofiziokinetoterapeuţ) că începînd cu data de 13.05.2018 Autorizaţiile de liberă practică eliberate de DSP-uri  pentru aceste profesii îşi încetează valabilitatea , conform art.4 din Hotărîrea nr.5/26.01.2018 privind procedura de eliberare a Autorizaţiei de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut. publicată în MO.nr.129/12.02.2011,Partea I.

Pentru obţinerea noii autorizaţii, persoanele interesate se vor adresa filialei locale a Colegiului fizioterapeuţilor din România.

 

           Purtător de cuvânt,

          Dr. Ştefan Popescu

 

ANUNŢ – 09.01.2018

 

Certificatele de medic specialist sesiunea Oct. 2017 se pot ridica de la sediul DSP Dolj,

Serviciul RUONS,  începând de azi, 09.01.2018 ora 14.00.

        Program eliberare Certificate specialist :

         Luni-Joi  09.00-16.30, Vineri - 09.00-13.00.

 

 

ANUNŢ – 08.12.2017

Nr.14576/08.12.2017

            

 Către,

           SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM DE PERMISE DE CONDUCERE

              ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR DOLJ

 

Vă expunem, mai jos,  „Lista actualizata a unităţilor sanitare din jud.Dolj autorizate la data de 08.12.2017 pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere  şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie”.

 Precizam ca autorizarea este valabilă un an după care poate fi reînnoită prin vize anuale.

         Menţionăm ca orice modificare în această listă este  comunicată publicului prin actualizare pe site-ul www.dspdolj.ro la rubricile ”FIŞE AUTO” si ”Anunţuri”                   

 

  Cu stimă,

 

   DIRECTOR EXECUTIV,                                                                     CONSILIER,                                                 

  DR. LUDMILA PRUNARIU                                                        DR. ŞTEFAN POPESCU                                                                                                                                         

 

Lista unitaţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie

 a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de

 autovehicule sau tramvaie, conform Ord. MS nr. 1159/2010   -  actualizare 08.12.2017

 

Nr. Crt.

Denumirea unitatii

Specialitati

Adresa

Viză /Aut.

Contact

1.

Policlinica MEDAURA SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Caracal, nr. 50 Craiova

viza în data de

 06.12.2017

0251562372

2.

Policlinica ELGA

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. M. Eminescu, nr.2 si 32 Craiova

Aut. în data de 13.01.2017

0251415780

3.

SC TOP MED Buna Vestire SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr.90 Craiova

Aut. în data de 09.01.2017

0251524078

4.

SC MED SAN SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr. 58 Craiova

Aut. în data de 12.01.2017

0251523928

 

 

 

 

 

5.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str.Tabaci, Nr.1,

Craiova

Viza în data de 18.01.2017

0251502200

6.

SC Amaradia   SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Amaradia, Nr.14, Craiova

Aut. în data de 24.02.2017

0251422738

7.

Spitalul Filişanilor

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

-psihiatrie

Bd.Racoţeanu,

Nr. 216, Filiaşi

Aut. în data de 06.02.2017

0251441234

8.

Spitalul Orăşenesc Segarcea

-medicina interna

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr.50  Segarcea

Aut. în data de 07.12.2017

0251210423

9.

SC M&M MEDICAL SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. Anul 1848, nr. 71

Viza în data 31.01.2017

0351467358

10.

Spitalul Municipal “Prof. Dr. Irinel Popescu “ Băileşti

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Băileşti, str. Victoriei, nr.24.

Viza în data de 07.03.2017

0251311627

11.

Spitalul Filantropia Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, b-dul. N. Titulescu, nr. 40

Aut. în data de 30.10.2017

0251307500

12.

Spitalul Municipal Calafat

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Calafat, str. Traian, nr. 5

Aut. în  data de  09.01.2017

0251230606

13.

SC Policlinica TOMMED

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul Carol, nr. 50, Craiova

Viza în data de 20.10.2017

0351431006

14.

SC Policlinica ,, Sf. Ilie,, SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul Decebal, nr. 69A-71 Craiova

Viza în data de 16.10.2017

0251416441

15.

SC Policlinica Centrala- dr. Vlaescu SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul 1 Mai, nr.24 Craiova

Viza în data de 12.10.2017

0251415604

16.

Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr. 6

Viza în data de  30.05. 2016

0251532436

17.

SC ECOGRAFIE 3D SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. N.Titulescu, nr. 52

Aut. în data de 28.02.2017

0251563328

18.

Spitalul Clinic de Urgenţă Militar ,,Dr. Ştefan Odobleja,,

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. Caracal, nr. 150

Viza în data de 20.02.2017

0251581081

19.

SC JOB MED SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, Bd. Ştirbei Vodă, Nr. 19, Bl. D3a-D4a,

Viza. în data de

17.03.2017

0770303693

 

07352232226

 

0721336376

20.

SC VITAPLUS MEDCLIN SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. Nanterre, nr. 6

Aut. în data de 16.05.2017

0740072348

 

 

ANUNŢ – 07.12.2017

Nr.14523/07.12.2017

            

 Către,

           SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM DE PERMISE DE CONDUCERE

              ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR DOLJ

 

Vă expunem, mai jos,  „Lista actualizata a unităţilor sanitare din jud.Dolj autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere  şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie”, la data de 07.12.2017.

 Precizam ca autorizarea este valabilă un an după care poate fi reînnoită prin vize anuale.

         Menţionăm ca orice modificare în această listă este  comunicată publicului prin actualizare pe site-ul www.dspdolj.ro la rubricile ”FIŞE AUTO” si ”Anunţuri”                   

 

  Cu stimă,

 

   DIRECTOR EXECUTIV,                                                                     CONSILIER,                                                 

  DR.LUDMILA PRUNARIU                                                        DR. ŞTEFAN POPESCU                                                                                                                                          

 

 

Lista unitaţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie

 a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de

 autovehicule sau tramvaie, conform Ord. MS nr. 1159/2010   -  actualizare 07.12.2017

 

 

 

Nr. Crt.

Denumirea unitatii

Specialitati

Adresa

Viză /Aut.

Contact

1.

Policlinica MEDAURA SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Caracal, nr. 50 Craiova

viza în data de

 06.12.2017

0251562372

2.

Policlinica ELGA

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. M. Eminescu, nr.2 si 32 Craiova

Aut. în data de 13.01.2017

0251415780

3.

SC TOP MED Buna Vestire SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr.90 Craiova

Aut. în data de 09.01.2017

0251524078

4.

SC MED SAN SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr. 58 Craiova

Aut. în data de 12.01.2017

0251523928

 

 

 

 

 

5.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str.Tabaci, Nr.1,

Craiova

Viza în data de 18.01.2017

0251502200

6.

SC Amaradia   SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Amaradia, Nr.14, Craiova

Aut. în data de 24.02.2017

0251422738

7.

Spitalul Filişanilor

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

-psihiatrie

Bd.Racoţeanu,

Nr. 216, Filiaşi

Aut. în data de 06.02.2017

0251441234

8.

Spitalul Orăşenesc Segarcea

-medicina interna

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr.50  Segarcea

Aut. în data de 25.10.2016

0251210423

9.

SC M&M MEDICAL SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. Anul 1848, nr. 71

Viza în data 31.01.2017

0351467358

10.

Spitalul Municipal “Prof. Dr. Irinel Popescu  Băileşti

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Băileşti, str. Victoriei, nr.24.

Viza în data de 07.03.2017

0251311627

11.

Spitalul Filantropia Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, b-dul. N. Titulescu, nr. 40

Aut. în data de 30.10.2017

0251307500

12.

Spitalul Municipal Calafat

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Calafat, str. Traian, nr. 5

Aut. în  data de  09.01.2017

0251230606

13.

SC Policlinica TOMMED

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul Carol, nr. 50, Craiova

Viza în data de 20.10.2017

0351431006

14.

SC Policlinica ,, Sf. Ilie,, SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul Decebal, nr. 69A-71 Craiova

Viza în data de 16.10.2017

0251416441

15.

SC Policlinica Centrala- dr. Vlaescu SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul 1 Mai, nr.24 Craiova

Viza în data de 12.10.2017

0251415604

16.

Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr. 6

Viza în data de  30.05. 2016

0251532436

17.

SC ECOGRAFIE 3D SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. N.Titulescu, nr. 52

Aut. în data de 28.02.2017

0251563328

18.

Spitalul Clinic de Urgenţă Militar ,,Dr. Ştefan Odobleja,,

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. Caracal, nr. 150

Viza în data de 20.02.2017

0251581081

19.

SC JOB MED SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, Bd. Ştirbei Vodă, Nr. 19, Bl. D3a-D4a,

Viza. în data de

17.03.2017

0770303693

 

07352232226

 

0721336376

 

 

 

ANUNŢ – 23.10.2017

Alegeri  Colegiul  Fizioterapeuţilor din România

COMISIA ELECTORALA TERITORIALA DOLJ

 

Prin prezenta vă informăm că, în urma întrunirii Comisiei Electorale Teritoriale Dolj (CET), în vederea constituirii Colegiului Fizioterapeuţilor din România (CFRO), s-au stabilit următoarele:

·        Componenţa CET Dolj:

·        RABDARU MARIA AURELIA – preşedinte

·        COSMA GERMINA ALINA – secretar 

·        DRAGULESCU VLAD – membru

·        MITRICOF GEORGE CRISTIAN -  membru

·        BOCEANU BOGDAN – membru

·        Sediul şi datele de contact ale CET Dolj:

·        str. Brazda lui Novac, nr. 75E,Craiova,Dolj

·        e-mail: alegerifiziodolj@yahoo.com

·        Programul CET pentru înscrierea pe listele electorale şi pentru depunerea candidaturilor pentru funcţia de membru în Colegiul Teritorial al Fizioterapeuţilor Dolj

·        În perioada 10.10. – 03.11.2017

·        de luni până joi între orele 16.00 - 18.00.

·        vineri între orele 14.00 - 16.00

·        În perioada 04 - 05.11.2017 între orele 15.00-16.00

·        Documentele necesare pentru înscrierea pe listele electorale (se vor depune personal la sediul CET Dolj sau se vor transmite pe adresa de email a CET Dolj, menţionată anterior):

·        Diplomă de licenţă (original şi copie)

·        Carte de identitate (original şi copie)

·        Certificat de căsătorie (original şi copie)

·        Documentele necesare pentru depunerea candidaturii pentru calitatea de membru în Colegiul Teritorial al Fizioterapeuţilor Dolj  (se vor depune personal la sediul Dolj):

·        Formular de candidatură (Anexa 7 din Regulamentul electoral)

·        Curriculum vitae

·        Copie după titlul oficial de calificare

·        Dovada vechimii (cel puţin 3 ani)

·        Declaraţie pe proprie răspundere că nu a suferit sancţiuni disciplinare sau condamnări penale

·        Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în stare de incompatibilitate cu alte funcţii de conducere din alte asociaţii profesionale naţionale din România, sindicate sau partide politice

·        Candidaţii pot depune şi o prezentare generală în legătură cu activitatea pe care o vor desfăşura în funcţia pentru care candidează (1-2 pagini). Neprezentarea acesteia nu reprezintă un motiv de respingere a dosarului.

·        CV şi prezentarea generală se depun şi în format electronic pentru a fi afişate odată cu lista de candidaturi.

 

În situaţia în care în judeţul Dolj sunt mai puţin de 41 de votanţi pe listele electorale, nu se vor desfăşura alegeri şi aceştia vor fi arondaţi Colegiului Teritorial cel mai apropiat din aceeaşi regiune de dezvoltare, stabilit potrivit legii.

 

ANUNŢ – 19.10.2017

 

În conformitate cu prevederile art. 108 din Ordinul Ministrului Sănătăţii, nr. 679 / 2017

din 19 iunie 2017, pentru aprobarea Statutului Colegiului Fizioterapeuţilor din România,

în data de 05.10.2017 a fost adoptat Regulamentul electoral pentru constituirea legală a

primelor organe de conducere ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România.

        Pentru informarea persoanelor interesate, vă rugăm să accesaţi ACEST LINK, pentru

Consultarea Regulamentului electoral şi a Anexelor nr. 1 şi nr. 2 ( lista sediilor Comisiilor Electorale

Permanente şi Calendarul alegerilor ).

 

         Purtător de cuvânt,

         Dr. Ştefan Popescu

 

ANUNŢ – 18.10.2017

 

 

 

 

MODELUL DE CERERE PENTRU ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE REZIDENŢIAT, AFIŞAT MAI JOS,

SE POATE LISTA ACCESÂND ACEST LINK

 

 

 

 

ANUNŢ – 18.09.2017

AUTORIZAŢIA SANITARĂ DE FUNCŢIONARE

 

Către,

Toţi furnizorii de servicii medicale

Având în vedere succesiunea actelor normative în timp, privind autorizarea obiectivelor de asistenţă medicală, vă rugăm, în raport cu acestea, să intraţi în legalitate conform legislaţiei sanitare în vigoare.

Modificarea, de către autorităţile locale, a numelui străzii sau a numărului imobilului implică schimbarea formularului de autorizaţie sanitară de funcţionare.

 

DIRECTŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DOLJ

 

 

ANUNŢ - 13.09.2017

privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2017

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti, examenul de grad principal-sesiunea 2017, conform Ordinului MS nr. 1044/12.09.2016, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I,nr. 750/27.09.2016.

 • Examenul de grad principal se organizează pentru: asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali (Balneofizioterapie și recuperare medicală; Farmacie; Igienă și sănătate publică; Igienist de cabinet stomatologic; Stomatologie; Laborator; Medico-social; Nutriție și dietetică; Radiologie și imagistică medicală), surori medicale și oficianți medicali.
 • Documente necesare înscrierii:

(1) La înscriere, candidatul va depune un dosar cu şină, care va conţine următoarele documente:
a) cererea de înscriere cu datele de contact;

b) copia actului de identitate;

c) copia diplomei de absolvire/licenţă sau echivalentă a uneia din următoarele categorii de instituţii de învăţământ: liceu sanitar; şcoală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/ de asistenţă medicală/ de moaşe; La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice “în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

d) copia atestatului de echivalare, după caz;

e) în cazul candidaților cu formare profesională efectuată în străinătate și recunoscută în România, în condițiile legii, candidatul va depune copia diplomei obținute în străinătate însoțită de traducerea legalizată în limba română și de copia documentului de recunoaștere a calificării în România;

f) adeverinţă eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:

 •  (i) experiența profesională cumulată de minimum 5 ani la data susținerii examenului, dobândită în condițiile legii în specialitatea atestată de  titlul de calificare, indiferent de nivelul acestuia;
 •  (ii) experienţa profesională dobândită în condiţiile prevăzute la art. 19, alin.(2) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1044/2016 pentru asistenţi medicali generalişti şi pediatrie care au absolvit cursul de specializare conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr.613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, cu modificările şi completările ulterioare.

g) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

h) dovada plăţii sumei de participare la examen.

(2) Candidaţii care au desfăşurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, şi Certificatul de voluntariat emis de către organizaţiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcţie de timpul efectiv de lucru prestat;

 (3) În situaţia în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată şi traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă a statului în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă şi legală a profesiei pe teritoriul acelui stat;

 (4) Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

 • Datele de desfășurare a examenului, pe specialități:

02.11.2017– examen – asistenţi medicali generalişti, surori medicale, oficianţi medicali;

03.11.2017 – examen – asistenţi medicali – alte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti;

 •  Înscrierile la examen se fac în perioada 09-25.10.2017, pentru toate specialităţile, la sediul filialelor judetene/a municipiului București ale OAMGMAMR.
  • Cuantumul sumei de participare la examen este de 150 lei/participant.
  • Suma se va plăti în contul IBAN RO49UGBI0000362008983RON, deschis la GARANTI BANK, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15346984;
  • Pe documentul de plată plătitorul va menționa “Suma de participare examen grad principal-2017
 •  Tematica şi bibliografia pentru examen pot fi consultate la adresa: 

http://www.oamr.ro/tematica-si-bibliografia-pentru-examenul-de-grad-principal-sesiunea-2017/

 

 

ANUNŢ - 23.08.2017

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

 

PUBLICATIE

 

Privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist şi farmacist specialist

 

Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 18 octombrie-24 noiembrie 2017 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2017, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2012, cu completarile ulterioare,

 

Excepţie de la data de începere a sesiunii de examen face specialitatea Anestezie şi terapie intensivă, pentru care examenul se organizează la data de 16 septembrie 2017 (sâmbătă), simultan cu examenul EDA.

 

La acest examen se pot prezenta:

 

1.    Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi, inclusiv cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală, confirmate în rezidenţiat, care la data de 31 decembrie 2017 încheie stagiul de pregătire (inclusiv audierea cursurilor-conferinţă), conform curriculumurilor aprobate pentru fiecare specialitate;

 

2.    Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi, inclusiv cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală, confirmate în rezidenţiat, care au încheiat stagiul de pregătire şi nu au susţinut acest examen sau nu l-au promovat în sesiunile anterioare. Prezentarea la examen se face cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2012, completarile ulterioare, respectiv în  termen de maximum 5 ani de la data încheierii programului de pregătire.

 

3.    Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii specialişti sau primari care au efectuat cu aprobarea Ministerului Sănătăţii pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi şi care, la data de 31 decembrie 2017, încheie stagiul de pregătire în noua specialitate;

 

4.    Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii, care au efectuat specializare prin Ministerul Educaţiei Naţionale care finalizează pregătirea până la data de 31 decembrie 2017 *);

 

La acest examen se mai pot prezenta prin derogare de vechime, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2012, cu completarile ulterioare, şi candidaţii care încheie stagiul de pregătire în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2018 şi până la 18 aprilie

 

2018, inclusiv.

 

Dosarele depuse pentru aprobarea derogărilor de vechime, vor include şi recomandarea coordonatorului în rezidenţiat, respectiv de pregătire în a doua specialitate, document care trebuie să poarte semnătura şi parafa coordonatorului de pregătire în această specialitate.

 

Pentru această categorie de candidaţi, confirmarea ca medic specialist/medic dentist specialist/farmacist specialist, se va face cu data de întâi a lunii următoare finalizării stagiului de pregătire, pe baza adeverinţei eliberată de unitatea angajatoare pentru rezidenţi, respectiv de coordonatorul de stagiu pentru cei aflaţi la pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, din care să rezulte efectuarea integrală a pregătirii de specialitate. Aceste documente trebuie să poarte antetul unităţii sanitare emitente, număr şi dată de eliberare, semnătura managereului şi ştampila rotundă a unităţii.


Examenul se va desfăşura cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2012, cu completarile ulterioare,în centrele universitare medicale care asigură pregătirea pentru toate modulele teoretice precum şi baremul de manopere, proceduri, tehnici diagnostice şi terapeutice din curriculumul de pregătire, cu excepţia specialităţii Medicina de urgenţă, pentru care examenul se va desfăşura numai în centrele universitare Bucureşti şi Târgu Mureş.

 

Pentru susţinerea examenului de specialist candidaţii pot opta numai pentru unul din centrele universitare în care au efectuat pregătirea.

 

Tematicile după care se vor desfăşura examenele în această sesiune au fost publicate în săptămânalul “Viaţa Medicală”, şi sunt postate pe pagina web a Ministerului Sănătăţii www.ms.ro, la rubrica „Examene şi concursuri naţionale”.

 

 

DESFĂŞURAREA EXAMENULUI:

 

1.  Pentru toate specialităţile cu excepţia specialităţilor ATI şi Medicină de urgenţă

 

Examenul de obţinere a titlului de specialist se va desfăşura într-o clinică acreditată pentru formarea în specialitatea respectivă, în prezenţa comisiei aprobate pentru această sesiune.

 

Examenul de specialist are următoarele probe:

a) Proba scrisă, cu 10 subiecte formulate din  tematica fiecărei specialităţi, cu durată de

trei ore;

 

b)  Una sau două probe clinice şi proba practică, conform probelor prevăzute de tematicile fiecărei specialităţi.

 

Elaborarea baremului de corectură pentru proba scrisă, precum şi modul de desfăşurare a tuturor probelor este de competenţa comisiilor de examen aprobate pentru această sesiune.

 

Candidatul va fi confirmat specialist dacă promovează cu minim nota 7,00 fiecare probă a examenului, obţinând în final media 7,00.

 

2.  Pentru specialitatea Medicina de urgenţă:

Examenul  se va susţíne conform Metodologiei aprobate prin Ordinul Comun MS şi

MECTS nr.1333/6556/2012.

 

Examenul pentru obţinerea titlului de medic specialist în specialitatea medicina de urgenţă se va desfăşura în centrele universitare Bucureşti - Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti şi Târgu Mureş - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş şi va avea următoarele probe:

 

a)   Proba scrisă se desfăşoară în prima zi a perioadei anunţate pentru desfăşurarea examenului de obţinere a titlului de medic specialist. Proba scrisă se va desfăşura concomitent şi va începe la aceeaşi oră în ambele centre de examinare. Testele utilizate în cele două centre de examinare vor fi identice. Proba scrisă va consta dintr-un test de tip grilă cu 250 de întrebări cu răspunsuri multiple. Durata probei scrise este de 4 ore.

 

Candidaţii care au susţinut şi au promovat proba scrisă într-o sesiune anterioară, dar au fost respinşi la examen din cauza rezultatelor la probele clinice/practice, vor susţine numai aceste probe, luându-se în considerare punctajul de promovare al probei scrise anterioare, pentru următoarele 3 sesiuni ordinare de examen de specialitate, după promovare.

 

b)      Proba clinică teoretică

c)        Proba practică se desfăşoară utilizând simulatoare de pacient.

 

Candidatul va fi confirmat specialist dacă promovează cu minim nota 7,00 fiecare probă a examenului obţinând în final media 7,00.

 

3.  Pentru specialitatea Anestezie şi terapie intensivă:


Prima probă de examen, proba scrisă, se va desfăşura sâmbătă 16 septembrie 2017, în centrul universitar Bucureşti.

 

a.)Proba scrisă (testul A şi testul B), cu 120 de întrebări cu răspunsuri multiple, la alegere. Fiecare test are 60 întrebări, durează 2 ore şi se susţine după testele-grilă elaborate de către Societatea Europeană de Anestezie.

 

b.) Probele clinice şi proba practică, se susţin conform tematicii de examen.

 

Acestea se vor susţine după promovarea probei scrise, începând cu 18 octombrie 2017, în centrele universitare: Bucureşti, Cluj- Napoca, Iaşi, Timişoara şi Tg. Mureş. La înscriere candidaţii vor depune o singură opţiune de centru universitar în care vor susţine aceste probe.

Nota minimă pentru promovarea probelor clinice/practice este 7,00.

 

Nota minimă pentru confirmarea ca medic specialist anestezie şi terapie intensivă este 7,00.

 

Nota minimă pentru obţinerea şi a Diplomei Europene în Anestezie şi Terapie Intensivă este punctajul minim european pentru proba scrisă, stabilit de către Societatea Europeană de Anestezie.

 

ÎNSCRIERI

 

1. Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi din reţeaua de asistenţă medicală, vor depune dosarele de înscriere la direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, respectiv la ministerele cu reţea sanitară proprie, în perioada cuprinsă între 04-18 septembrie 2017, inclusiv.

 

2.   Pentru specialitatea Anestezie şi terapie intensivă dosarele de înscriere se vor depune în perioada 22 august-01 septembrie 2017, inclusiv, la direcţiile de sănătate publică din centrele universitare:Arad, Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, Craiova, Constanţa, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, Timişoara şi Tg. Mureş .

 

3.Cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală, precum şi specialiştii aflaţi la a doua specialitate în regim cu taxă, vor depune dosarele de înscriere tot în perioada cuprinsă între

 

04-18 septembrie 2017, inclusiv, sau după caz, în perioada 22 august-01 septembrie 2017 inclusiv, la sediul Ministerului Sănătăţii din str. George Vraca, nr. 9, sector 1, Bucureşti.

 

4. Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii, care au efectuat specializare prin  Ministerul

 

Educaţiei Naţionale vor depune dosarele de înscriere tot în perioada 04-18 septembrie 2017 inclusiv sau după caz în perioada 22 august-01 septembrie 2017 inclusiv, la sediul

 

Ministerului Sănătăţii din str. Cristian Popişteanu, nr. 1-3 , sector 1, Bucureşti.

 

5. Candidaţii care finalizează pregătirea după data de 31 decembrie 2017, şi solicită susţinerea examenului cu derogare de vechime, vor depune în acest sens dosarele de înscriere, la sediul Ministerului Sănătăţii din str. George Vraca, nr. 9, sector 1, Bucureşti.

 

Dosarele de înscriere ale candidaţilor în vederea susţinerii examenului de obţinere a titlului de medic specialist/medic dentist specialist/farmacist specialist, pot fi transmise pe răspunderea candidatului, prin orice serviciu poştal, cu confirmare de primire, la adresele indicate pentru depunere.

 

Direcţiile de sănătate publică, respectiv direcţiile de specialitate ale ministerelor cu reţea sanitară proprie vor completa on-line la adresa:  http://examene.meddb.ro, listele nominale cu candidaţii înscrişi, până la data de 21 septembrie 2017, ora 15,00, respectiv până la data de 05 septembrie 2017, ora 12,00 pentru specialitatea ATI.

 

Tabelele cuprinzând candidaţii înscrişi prin instituţiile teritoriale, pe suport de hârtie, însoţite de adresa semnată de conducerea instituţiei, se vor transmite până la data de 25 septembrie 2017, respectiv până la data de 07 septembrie 2017 pentru specialitatea ATI, pe adresa Ministerului Sănătăţii, str. George Vraca, nr. 9, sector 1, Bucureşti.


Tabelele vor cuprinde următoarele rubrici:

 

Judeţ

Numele       şi

prenumele

cu iniţiala

tatălui

Specialitatea  in care este confirmat rezident

Nr. 

Ord. MS de confirmare

Data   încheierii

stagiului

de

pregătire

Unitatea      de

încadrare

cu

contract

de

munca

pe

durata

nedeterminata/j

Centre  univ.  în care

s-a

efectuat

pregătirea

Centrul univ.  în

care

solicita

susţinerea

DSP      pentru

trimitere

certificat

spec.

Observaţii privind starea de sănătate

 

Nr.      chitanta

plata

taxae

xamen

Nr.Telefon

De

contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se va

 

 

 

Se

va

 

 

 

 

 

 

 

codifica

 

 

 

completa

 

 

 

 

 

 

 

“FP” pentru

 

 

 

„apt” sau

 

 

 

 

 

 

 

rezidenţii

 

 

 

„inapt”

 

 

 

 

 

 

 

încadraţi pe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

perioadă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

determinată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidaţii vor fi înscrişi în tabele cu numele şi prenumele corect conform actului de identitate în termen de valabilitate, utilizând caracterele diacritice: Ă,Î,Â,Ş,Ţ.

 

Întreaga responsabilitate a completării corecte a datelor din tabel revine direcţiilor de sănătate publică, respectiv ministerelor cu reţea sanitară proprie.

 

 

ARONDAREA CANDIDAŢILOR ŞI LISTELE NOMINALE 1. Pentru toate specialităţile cu excepţia ATI

 

Arondarea numerică a candidaţilor admişi pentru sesiunea în curs, pe centre universitare medicale acreditate şi pe specialităţi, va fi comunicată prin publicare pe site-ul  www.ms.ro, la rubrica Examene şi concursuri naţionale, la data de 04 octombrie 2017.

 

Listele definitive ale candidaţilor admişi pe specialităţi şi centre universitare, precum şi clinicile de desfăşurare, preşedinţii comisiilor de examen, data şi ora de prezentare a candidaţilor pentru susţinerea examenului, se vor afişa pe site-ul  www.ms.ro, la rubrica „Examene şi concursuri naţionale”, la data de 13 octombrie 2017. În cazul în care într-un centru universitar sunt instituite două sau mai multe comisii de examinare pentru aceeşi specialitate, candidaţii vor fi repartizaţi în mod egal, în ordine alfabetică, după numele de familie.

 

2. Pentru specialitatea Anestezie şi terapie intensivă - lista cu candidaţii admişi la proba scrisă va fi comunicată prin publicare pe site-ul  www.ms.ro, la rubrica examene şi concursuri naţionale, în data de 13 septembrie 2017.

 

Dosarul de înscriere al tuturor candidaţilor va cuprinde:

 

a)    cerere de înscriere în care se vor menţiona: specialitatea, centrele universitare în care s-a efectuat pregătirea şi centrul universitar în care se doreşte să se susţină examenul, precum şi direcţia de sănătate publică unde doreşte să se transmită certificatul de specialist şi un număr de telefon de contact;

 

b)    copia xerox a buletinului de identitate/cărţii de identitate sau paşaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate;

 

c)    copia xerox a diplomei de medic, medic dentist sau farmacist (licenţă);

 

d)    copia xerox a certificatului/adeverinţei de medic, medic dentist sau farmacist specialist pentru candidaţii la a doua specialitate;

 

e)    copii xerox ale documentelor care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie, divorţ etc.), dacă este cazul;

 

f)     xerocopia carnetului de rezident din care să reiasă efectuarea tuturor stagiilor cuprinse în curricula specialităţii, respectiv absolvirea cu note a tuturor colocviilor în urma stagiilor obligatorii efectuate;

 

g)    xerocopii ale stagiilor de pregătire cu note/calificativ, pentru medicii aflaţi la cea de a doua specialitate în regim cu taxă, care nu au carnet de rezident;

 

h)    xerocopii ale documentelor care atestă stagiile recunoscute din prima specialitate, pentru cei ce finalizează pregătirea pentru a doua specialitate (unde este cazul);


i)      adeverinţă (în original)eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat rezidentul, din care să reiasă tipul contractului individual de muncă (pe perioadă determinată sau nedeterminată), numărul Ordinului de confirmare în rezidenţiat, vechimea ca medic, medic dentist sau farmacist rezident după caz, la data de 31 decembrie 2017, precum şi data încheierii pregătirii.

 

j)      pentru cei aflaţi la cea de a doua specialitate în regim cu taxă, adeverinţa de finalizare a pregătirii în specialitate va fi eliberată de coordonatorul de program în specialitate. Acest document trebuie să poarte antetul unităţii sanitare emitente, număr şi dată de eliberare, ştampila rotundă a unităţii.

 

k)    recomandarea coordonatorului de rezidenţiat - obligatorie pentru cei care încheie pregătirea

 

în perioada 1 ianuarie -18 aprilie 2018.

 

l)      medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi care au efectuat diferite perioade de stagii în străinătate, în specialitatea în care au fost confirmaţi, vor anexa şi aprobarea Ministerului Sănătăţii de recunoaştere a acestor stagii**)

 

m) chitanţa de plată a taxei de 300 de lei (în original), prin mandat poştal sau prin ordin de plată, achitate pe numele candidatului, în contul IBAN nr. RO36TREZ70020E365000XXXX,

 

CUI 4266456, DTMB (Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti), beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, cod: 010024. La locul pentru corespondenţă se va menţiona „Taxă examen specialist”.

 

n)    xerocopii ale documentelor ce atestă achitarea la zi a sumelor aferente pregătirii pentru specialiştii aflaţi la pregătire în cea de a doua specialitate.

 

o)   certificat medical (în original) în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru examen

 

Documentele prevăzute la lit., b) - g) vor fi însoţite de original în vederea certificării la depunere conform art.2, alin.(3) din OUG nr.41/2016.

 

Potrivit alin.(4) al art.2 din actul normativ amintit „(4) În cazul în care persoana se prezintă cu copia legalizată după document, în scopul furnizării serviciului public, instituţia sau organul de specialitate al administraţiei publice centrale este obligată/obligat să o accepte.”

 

 

 

PRECIZĂRI IMPORTANTE

 

1.    Rezidenţii care din motive obiective, după susţinerea examenului de specialist, întrerup pregătirea, au obligaţia de a informa în scris Ministerul Sănătăţii, asupra situaţiei survenite, în vederea confirmării ca specialist după completarea pregătirii.

 

2.    Rezidenţilor care nu se prezintă la examen (cu excepţia celor care au aprobarea Ministerului Sănătăţii de prelungire a stagiului de rezidenţiat) sau nu promovează examenul de specialist, le încetează stagiul de pregătire în rezidenţiat la finalizarea pregătirii.

 

3.    Taxa de examen se poate returna numai în situaţia dosarelor respinse. Candidaţii absenţi la examen vor beneficia de reportarea taxei pentru sesiunea următoare.

 

4.    Candidaţii care depun dosare de examen incomplete şi care nu vor fi completate cu toate documentele necesare prezentării la examen, până la data afişării listelor de candidaţi, nu se vor fi admişi la examen.

 

5.    Candidaţii care vor constată greşeli de redactare ale numelui vor înştiinţa secretarul comisiei de examen şi vor depune la comisie o copie a actului de identitate


 

________________________________________________________________________

 

*) Cetăţenii străini , care au efectuat specializare pin Ministerul Educaţiei Naţionale vor depune dosarele de înscriere la sediul Ministerului Sănătăţii din str. Cristian Popişteanu, nr. 1-3,


Bucureşti şi vor prezenta aprobarea MEN privind înscrierea la stagiul de specializare, documente privind specializarea efectuată, copie legalizată a diplomei de licenţă şi după caz documente privind schimbarea numelui ( dacă este cazul-certificat căsătorie, divorţ, etc.),chitanţa de plată a taxei de examen (original)

 

**) În cazul în care nu există aceasta aprobare, dosarele vor fi depuse la Ministerul Sănătăţii (Str. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti) până la data de 18 septembrie 2017 inclusiv, (pentru specialitatea ATI până la data de 01 septembrie 2017, inclusiv) şi vor fi însoţite de copiile documentelor originale şi de traducerea legalizată în limba română, din care sa reiasă stagiile de pregătire efectuate în străinătate, precum şi de avizul comisiei de specialitate a Ministerului Sănătăţii privind recunoaşterea acestor stagii. În lipsa acestui aviz candidaţii vor prezenta şi un set suplimentar de acte doveditoare în copie xerox (document orginal +traducerea legalizată în limba română), acest set va fi notat ”setul II ”, precum şi recomandarea coordonatorului de rezidenţiat din România privind echivalarea (recomandarea trebuie să poarte semnătura şi parafa coordonatorului).

 

ooooo 000 ooooo

 

 

ANUNŢ – 31.07.2017

 

ANUNŢ – 16.05.2017

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

PUBLICAŢIE DE EXAMEN

 

Privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea

gradului profesional de medic, medic dentist respectiv farmacist primar,

sesiunea 21 iunie 2017

 

Ministerul Sănătăţii organizează la data de 21 iunie 2017, examen pentru obţinerea gradului de primar pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii cu o vechime de minimum 5 ani ca specialişti până la data de 31 decembrie 2017, efectuată în specialitatea pentru care doresc să obţină gradul profesional.

Examenele se vor desfăşura în centrele universitare medicale care pot asigura condiţiile de organizare şi desfăşurare a tuturor probelor prevăzute în tematicile specialităţilor solicitate, precum şi componenţa comisiilor de examinare pentru specialităţile respective.

A. Înscrieri:

1. Candidaţii vor depune dosarele pentru înscrierea la acest examen de grad profesional la Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene din centrele universitare în care solicită susţinerea examenului, respectiv: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Constanţa, Iaşi, Oradea, Sibiu, Timişoara, Târgu Mureş, Arad, Braşov şi Galaţi, în perioada 15-30 mai 2017, inclusiv.

2. Pentru ministerele cu reţea medicală proprie, dosarele candidaţilor vor fi depuse la direcţiile medicale ale ministerelor cu reţea sanitară proprie tot în perioada 15-30 mai 2017, inclusiv.

3. Cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală vor transmite dosarele de examen prin servicii poştale, în aceeaşi perioadă, respectiv între 15-30 mai 2017 inclusiv, Ministerului Sănătăţii, str. Cristian Popişteanu nr. 1-3 sector 1, Bucureşti.

 

Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene, respectiv direcţiile ministerelor cu reţea sanitară proprie, vor completa candidaţii înscrişi la adresa: http://examene.meddb.ro, până la data de 02 iunie 2017, ora 14,00.

Tabelele rezultate ale candidaţilor înscrişi pe specialităţi, însoţite de adresa cu semnături, vor fi transmise ulterior Ministerului Sănătăţii, str. Cristian Popişteanu nr. 1-3 sector 1, Bucureşti, până la data de 06 iunie 2017.

Tabelele vor cuprinde următoarele rubrici:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

CNP

Funcţia

Specialitatea

Nr. Ord. M.S. de confirmare

ca specialist

Data la care împlineşte 5 ani vechime în specialitate

Unitatea de încadrare, Localitate, Judeţ

Centrul universitar pentru care optează să susţină examenul

Nr. chitanţei de plată a taxei de examen

Nr. telefon

Judeţ

Transmitere

certificat

 

 

 

Medic specialist/ dentist/ farmacist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidaţii vor fi înscrişi în tabele cu numele şi prenumele corect conform actului de identitate în termen de valabilitate, utilizând majuscule şi caractere diacritice: Ă,Î,Â,Ş,Ţ.

Întreaga responsabilitate asupra completării corecte a datelor din tabel revine Direcţiilor de Sănătate Publică Judeţene, respectiv ministerelor cu reţea sanitară proprie.

B. Arondarea candidaţilor:

 

Arondarea candidaţilor pe specialităţi şi centre universitare va fi afişată la data de

8 iunie 2017 pe site-ul Ministerului Sănătăţii, www.ms.ro, la rubrica Specialişti – examene şi concursuri naţionale.

C. Listele nominale ale candidaţilor admişi:

 

Listele nominale ale candidaţilor admişi precum şi preşedinţii de comisii, data, locul şi ora de prezentare la examen se vor afişa la data de 19 iunie 2017 pe site-ul Ministerului Sănătăţii, www.ms.ro, la rubrica Specialişti – examene şi concursuri naţionale.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

1. cererea de înscriere care va conţine datele personale de identificare, specialitatea în care se va susţine examenul, centrul universitar pentru care se optează şi un număr de telefon de contact;

2. copia legalizată a diplomei de licenţă ca medic, medic dentist sau farmacist*;

3. copia legalizată a certificatului de medic/medic dentist/farmacist specialist*;

4. copia actului de identitate CI/BI*;

5. copii ale documentelor care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie /decizie divorţ) dacă este cazul*;

6. copia certificatului de membru al colegiului profesional, vizat pentru anul în curs*;

7. adeverinţa eliberată de unitatea în care este încadrat medicul, medicul dentist, respectiv farmacistul, din care să reiasă: specialitatea în care acesta este confirmat şi data de la care este încadrat ca specialist; numărul ordinului ministrului sănătăţii de confirmare în specialitate, tipul de contract (cu normă întreagă sau fracţie de normă, situaţie în care se va specifica nr. de ore/zi sau săptămână) precum şi vechimea ca specialist în specialitatea pentru care urmează să susţină examenul, la data de 31 decembrie 2017- În original;

8. medicii şi medicii dentişti care îşi desfăşoară activitatea în cabinete medicale individuale vor prezenta:

 

- declaraţia notarială pe propria răspundere în original că desfăşoară activitatea şi fracţia de normă a acesteia la cabinetul individual şi o adeverinţă eliberată de unitatea sanitară respectivă în original din care să rezulte vechimea ca specialist până la data de 31 decembrie 2017,

-copia legalizată a certificatului de înregistrare al cabinetului respectiv*;

-copia legalizată a certificatului (adeverinţei) de medic/medic dentist specialist*;

9. farmaciştii care lucrează în farmacii cu circuit deschis vor prezenta, după caz:

 

- declaraţia notarială pe propria răspundere în original că desfăşoară activitatea şi fracţia de normă a acesteia şi adeverinţă eliberată de unitatea sanitară respectivă în

original din care să rezulte vechimea ca specialist până la data de 31 decembrie 2017, precum şi cuantumul normei;

-copia legalizată a certificatului (adeverinţei) de farmacist specialist*;

10. cadrele didactice încadrate la catedre fără corespondent în nomenclatorul de specialităţi, vor anexa pe lângă adeverinţa de angajat al instituţiei de învăţământ superior medical în original şi adeverinţa din care să reiasă că desfăşoară activitate integrată prin cumul de funcţii ca medic specialist, de minim 5 ani până la data de 31 decembrie 2017, efectuată în specialitatea în care urmează să susţină examenul de grad primar- în original ;

11. Taxa de participare în valoare 550 lei, achitată pe numele candidatului prin ordin de plată sau mandat poştal, în contul IBAN RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, DTMB ( Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti) beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu Nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, cod: 010024.

 

La locul pentru corespondenţă se va menţiona “Taxa examen primariat.”

*Documentele prevăzute* la punctele 2-6, respectiv 8-9, vor fi prezentate în copie legalizată sau în original alături de copii simple, pentru a se acorda „Conform cu originalul”, de către persoana care verifică dosarul.

Examenul va consta din una, două sau trei probe clinice şi proba practică conform celor prevăzute în tematicile specialităţii respective.

Tematicile de examen sunt publicate pe pagina web a Ministerului Sănătăţii, www.ms.ro, la rubrica Specialişti – examene şi concursuri naţionale.

Fiecare probă de examen este eliminatorie dacă nu se obţine minimum nota 8,00.

Media minimă de promovare şi confirmare în gradul profesional ca medic, medic dentist sau farmacist primar este 8,00 (opt).

Candidaţii care nu obţin această medie vor fi declaraţi nepromovaţi.

 

Model  Cerere (se va completa cu litere de tipar şi cu diacritice ) :

 

 

 

                                         DOAMNĂ DIRECTOR,

 

 

Subsemnatul(a)______________________________________________,

 

medic/ dentist / farmacist specialist, prin OMS nr.______ din anul_________, în

 

specialitatea____________________________________________________, cu

 

vechime în specialitate de 5 ani la data de ___/___/2017, având locul de muncă

 

la_________________________________________________, vă rog să-mi

 

aprobaţi înscrierea la examenul de obţinere a gradului de primar, organizat în

 

sesiunea 21 iunie 2017.

 

Solicit susţinerea examenului în Centrul universitar________________;

 

Solicit transmiterea certificatului obţinut la DSPJ__________________;

 

C.N.P.______________________________,

 

Telefon de contact____________________,

 

Mail ______________________________.

 

Data:

 

Semnătura:

 

 

             Doamnei Director al Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică

                                          Gabriela ANGHELOIU

 

 

 

ooooo 000 ooooo

 

ANUNŢ – 20.03.2017

Nr.3734/17.03.2017

Vă expunem, mai jos,  Lista actualizată a unităţilor sanitare din jud. Dolj, autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere  şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie” , la data de 17.03.2017.

 Precizam ca autorizarea este valabilă un an după care poate fi reînnoită prin vize anuale.

          Menţionăm ca orice modificare în această listă este  comunicată publicului prin actualizare pe site-ul www.dspdolj.ro la rubricile ”FIŞE AUTO” si ”Anunţuri”                   

 

Lista unitaţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie

 a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de

 autovehicule sau tramvaie, conform Ord. MS nr. 1159/2010   -  actualizare 17.03.2017

 

Nr. Crt.

Denumirea unitatii

Specialitati

Adresa

Viză /Aut.

Contact

1.

Policlinica MEDAURA SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Caracal, nr. 50 Craiova

viza în data de

 14.12.2016

0251562372

2.

Policlinica ELGA

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. M. Eminescu, nr.2 si 32 Craiova

Aut. în data de 13.01.2017

0251415780

3.

SC TOP MED Buna Vestire SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr.90 Craiova

Aut. în data de 09.01.2017

0251524078

4.

SC MED SAN SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr. 58 Craiova

Aut. în data de 12.01.2017

0251523928

 

 

 

 

 

5.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str.Tabaci, Nr.1,

Craiova

Viza în data de 18.01.2017

0251502200

6.

SC Amaradia   SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Amaradia, Nr.14, Craiova

Aut. în data de 24.02.2017

0251422738

7.

Spitalul Filişanilor

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

-psihiatrie

Bd.Racoţeanu,

Nr. 216, Filiaşi

Aut. în data de 06.02.2017

0251441234

8.

Spitalul Orăşenesc Segarcea

-medicina interna

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr.50  Segarcea

Aut. în data de 25.10.2016

0251210423

9.

SC M&M MEDICAL SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. Anul 1848, nr. 71

Viza în data 31.01.2017

0351467358

10.

Spitalul Municipal “Prof. Dr. Irinel Popescu  Băileşti

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Băileşti, str. Victoriei, nr.24.

Viza în data de 07.03.2017

0251311627

11.

Spitalul Filantropia Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, b-dul. N. Titulescu, nr. 40

Aut. în data de 02.11.2016

O251307500

12.

Spitalul Municipal Calafat

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Calafat, str. Traian, nr. 5

Aut. în  data de  09.01.2017

0251230606

13.

SC Policlinica TOMMED

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul Carol, nr. 50, Craiova

Viza în data de 21.10.2016

0351431006

14.

SC Policlinica ,, Sf. Ilie,, SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul Decebal, nr. 69A-71 Craiova

Viza în data de 17.10.2016

0251416441

15.

SC Policlinica Centrala- dr. Vlaescu SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul 1 Mai, nr.24 Craiova

Viza în data de 19.10.2016

0251415604

16.

Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr. 6

Viza în data de  30.05. 2016

0251532436

17.

SC ECOGRAFIE 3D SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. N.Titulescu, nr. 52

Aut. în data de 28.02.2017

0251563328

18.

Spitalul Clinic de Urgenţă Militar ,,Dr. Ştefan Odobleja,,

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. Caracal, nr. 150

Viza în data de 20.02.2017

0251581081

19.

SC JOB MED SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, Bd. Ştirbei Vodă, Nr. 19, Bl. D3a-D4a,

Viza. în data de

17.03.2017

0770303693

 

07352232226

 

0721336376

 

ANUNŢ – 17.03.2017

Prelungirea activităţii medicale după împlinirea vârstei de pensionare la medici

 

Având în vedere prevederile Ord. comun MS/CNAS nr. 196/139/2017,  HG nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului Cadru, precum şi Adresa Preşedintelui CNAS nr. P2103/01.03.2017, Comisia judeţeană Dolj pentru prelungirea activităţii medicale după împlinirea vârstei de pensionare hotărăşte următoarele:

- valabilitatea avizelor eliberate de către comisie până la această dată se prelungeste până la data de 31.12.2017;

 - medicii care se află în relatie contractuala cu CAS Dolj si împlinesc vârsta de pensionare si nu au aviz de prelungire, vor intocmi si depune documentaţia necesara prelungirii activităţii medicale la sediul comisiei(DSP), conform art. 391 alin. 1 si 8 din Legea 95/2006.

 

Dosarul se va depune la Registratura Direcţiei de sănătate public Dolj şi va conţine următoarele documente:

- Cerere prin care se solicită prelungirea activităţii peste vârsta de pensionare

- Copie după actul de identitate

- Certificat de sănătate tip A5 care va cuprinde şi aviz neuropsihiatric

- Copie Certificat de membru al Colegiului medicilor, vizat pentru anul în curs

Pentru medicii angajaţi în spitale publice – Solicitarea unităţii sanitare însoţită de nota de fundamentare a cererii şi de dovada organizării concursului pentru ocupara postului.

Pentru medicii de familie– Dovada întreprinderii demersurilor pentru transmiterea activităţii praxisului intr-una din modalităţile prevăzute la aet.5 din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.1322/2006 privind aprobarea normelor de stabilire a criteriilor şi metodologiei de preluare a activităţii unui praxis existent.

 

COMISIA,

Conf. Univ. Dr. Biciuşcă Viorel – reprezentant CM Dolj

Ec. Gacea Leliana – reprezentant DSP Dolj

Cons. Jur. Mihai Ştefan Dorin – Reprezentant CAS Dolj

17.03.2017

 

ANUNŢ – 08.03.2017

Nr.3172/08.03.2017

Vă expunem, mai jos,  Lista actualizată a unităţilor sanitare din jud. Dolj, autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere  şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie” , la data de 07.03.2017.

 Precizam ca autorizarea este valabilă un an după care poate fi reînnoită prin vize anuale.

          Menţionăm ca orice modificare în această listă este  comunicată publicului prin actualizare pe site-ul www.dspdolj.ro la rubricile ”FIŞE AUTO” si ”Anunţuri”                   

 

Lista unitaţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie

 a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de

 autovehicule sau tramvaie, conform Ord. MS nr. 1159/2010   -  actualizare 07.03.2017

 

 

Nr. Crt.

Denumirea unitatii

Specialitati

Adresa

Viză /Aut.

Contact

1.

Policlinica MEDAURA SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Caracal, nr. 50 Craiova

viza în data de

 14.12.2016

0251562372

2.

Policlinica ELGA

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. M. Eminescu, nr.2 si 32 Craiova

Aut. în data de 13.01.2017

0251415780

3.

SC TOP MED Buna Vestire SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr.90 Craiova

Aut. în data de 09.01.2017

0251524078

4.

SC MED SAN SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr. 58 Craiova

Aut. în data de 12.01.2017

0251523928

 

 

 

 

 

5.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str.Tabaci, Nr.1,

Craiova

Viza în data de 18.01.2017

0251502200

6.

SC Amaradia   SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Amaradia, Nr.14, Craiova

Aut. în data de 24.02.2017

0251422738

7.

Spitalul Filişanilor

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

-psihiatrie

Bd.Racoţeanu,

Nr. 216, Filiaşi

Aut. în data de 06.02.2017

0251441234

8.

Spitalul Orăşenesc Segarcea

-medicina interna

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr.50  Segarcea

Aut. în data de 25.10.2016

0251210423

9.

SC M&M MEDICAL SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. Anul 1848, nr. 71

Viza în data 31.01.2017

0351467358

10.

Spitalul Municipal “Prof. Dr. Irinel Popescu  Băileşti

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Băileşti, str. Victoriei, nr.24.

Viza în data de 07.03.2017

0251311627

11.

Spitalul Filantropia Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, b-dul. N. Titulescu, nr. 40

Aut. în data de 02.11.2016

O251307500

12.

Spitalul Municipal Calafat

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Calafat, str. Traian, nr. 5

Aut. în  data de  09.01.2017

0251230606

13.

SC Policlinica TOMMED

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul Carol, nr. 50, Craiova

Viza în data de 21.10.2016

0351431006

14.

SC Policlinica ,, Sf. Ilie,, SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul Decebal, nr. 69A-71 Craiova

Viza în data de 17.10.2016

0251416441

15.

SC Policlinica Centrala- dr. Vlaescu SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul 1 Mai, nr.24 Craiova

Viza în data de 19.10.2016

0251415604

16.

Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr. 6

Viza în data de  30.05. 2016

0251532436

17.

SC ECOGRAFIE 3D SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. N.Titulescu, nr. 52

Aut. în data de 28.02.2017

0251563328

18.

Spitalul Clinic de Urgenţă Militar ,,Dr. Ştefan Odobleja,,

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. Caracal, nr. 150

Viza în data de 20.02.2017

0251581081

19.

SC JOB MED SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, Bd. Ştirbei Vodă, Nr. 19, Bl. D3a-D4a,

Viza. în data de

23.03.2016

0770303693

 

07352232226

 

0721336376

 

 

ANUNŢ – 27.02.2017

Nr.2708/27.02.2017

Vă expunem, mai jos,  Lista actualizată a unităţilor sanitare din jud. Dolj, autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere  şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie” , la data de 24.02.2017.

 Precizam ca autorizarea este valabilă un an după care poate fi reînnoită prin vize anuale.

          Menţionăm ca orice modificare în această listă este  comunicată publicului prin actualizare pe site-ul www.dspdolj.ro la rubricile ”FIŞE AUTO” si ”Anunţuri”                   

 

Lista unitaţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie

 a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de

 autovehicule sau tramvaie, conform Ord. MS nr. 1159/2010   -  24.02.2017

 

 

Nr. Crt.

Denumirea unitatii

Specialitati

Adresa

Viză /Aut.

Contact

1.

Policlinica MEDAURA SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Caracal, nr. 50 Craiova

viza în data de

 14.12.2016

0251562372

2.

Policlinica ELGA

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. M. Eminescu, nr.2 si 32 Craiova

Aut. în data de 13.01.2017

0251415780

3.

SC TOP MED Buna Vestire SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr.90 Craiova

Aut. în data de 09.01.2017

0251524078

4.

SC MED SAN SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr. 58 Craiova

Aut. în data de 12.01.2017

0251523928

 

 

 

 

 

5.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str.Tabaci, Nr.1,

Craiova

Viza în data de 18.01.2017

0251502200

6.

SC Amaradia   SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Amaradia, Nr.14, Craiova

Aut. în data de 24.02.2017

0251422738

7.

Spitalul Filişanilor

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

-psihiatrie

Bd.Racoţeanu,

Nr. 216, Filiaşi

Aut. în data de 06.02.2017

0251441234

8.

Spitalul Orăşenesc Segarcea

-medicina interna

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr.50  Segarcea

Aut. în data de 25.10.2016

0251210423

9.

SC M&M MEDICAL SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. Anul 1848, nr. 71

Viza în data 31.01.2017

0351467358

10.

Spitalul Municipal “Prof. Dr. Irinel Popescu  Băileşti

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Băileşti, str. Victoriei, nr.24.

Viza în data de 04.03.2016

0251311627

11.

Spitalul Filantropia Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, b-dul. N. Titulescu, nr. 40

Aut. în data de 02.11.2016

O251307500

12.

Spitalul Municipal Calafat

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Calafat, str. Traian, nr. 5

Aut. în  data de  09.01.2017

0251230606

13.

SC Policlinica TOMMED

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul Carol, nr. 50, Craiova

Viza în data de 21.10.2016

0351431006

14.

SC Policlinica ,, Sf. Ilie,, SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul Decebal, nr. 69A-71 Craiova

Viza în data de 17.10.2016

0251416441

15.

SC Policlinica Centrala- dr. Vlaescu SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul 1 Mai, nr.24 Craiova

Viza în data de 19.10.2016

0251415604

16.

Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr. 6

Viza în data de  30.05. 2016

0251532436

17.

SC ECOGRAFIE 3D SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. N.Titulescu, nr. 52

Aut. în data de 17.02.2016

0251563328

18.

Spitalul Clinic de Urgenţă Militar ,,Dr. Ştefan Odobleja,,

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. Caracal, nr. 150

Viza în data de 20.02.2017

0251581081

19.

SC JOB MED SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, Bd. Ştirbei Vodă, Nr. 19, Bl. D3a-D4a,

Viza. în data de

23.03.2016

0770303693

 

07352232226

 

0721336376

 

 

 

ANUNŢ – 01.02.2017

Nr.1533/01.02.2017

Vă expunem, mai jos,  Lista actualizată a unităţilor sanitare din jud. Dolj, autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere  şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie” , la data de 01.02.2017.

 Precizam ca autorizarea este valabilă un an după care poate fi reînnoită prin vize anuale.

          Menţionăm ca orice modificare în această listă este  comunicată publicului prin actualizare pe site-ul www.dspdolj.ro la rubricile ”FIŞE AUTO” si ”Anunţuri”                   

 

Lista unitaţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie

 a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de

 autovehicule sau tramvaie, conform Ord. MS nr. 1159/2010   -  01.02.2017

 

Nr. Crt.

Denumirea unitatii

Specialitati

Adresa

Viză /Aut.

Contact

1.

Policlinica MEDAURA SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Caracal, nr. 50 Craiova

viza în data de

 14.12.2016

0251562372

2.

Policlinica ELGA

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. M. Eminescu, nr.2 si 32 Craiova

Aut. în data de 13.01.2017

0251415780

3.

SC TOP MED Buna Vestire SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr.90 Craiova

Aut. în data de 09.01.2017

0251524078

4.

SC MED SAN SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr. 58 Craiova

Aut. în data de 12.01.2017

0251523928

 

 

 

 

 

5.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str.Tabaci, Nr.1,

Craiova

Viza în data de 18.01.2017

0251502200

6.

SC Amaradia Servicii Clinice SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Amaradia, Nr.14, Craiova

Aut. în data de 04.02.2016

0251422738

7.

Spitalul Filişanilor

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

Bd.Racoţeanu,

Nr. 216, Filiaşi

Aut. în data de 05.02.2016

0251441234

8.

Spitalul Orăşenesc Segarcea

-medicina interna

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr.50  Segarcea

Aut. în data de 25.10.2016

0251210423

9.

SC M&M MEDICAL SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. Anul 1848, nr. 71

Viza în data 31.01.2017

0351467358

10.

Spitalul Municipal “Prof. Dr. Irinel Popescu  Băileşti

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Băileşti, str. Victoriei, nr.24.

Viza în data de 04.03.2016

0251311627

11.

Spitalul Filantropia Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, b-dul. N. Titulescu, nr. 40

Aut. în data de 02.11.2016

O251307500

12.

Spitalul Municipal Calafat

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Calafat, str. Traian, nr. 5

Aut. în  data de  09.01.2017

0251230606

13.

SC Policlinica TOMMED

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul Carol, nr. 50, Craiova

Viza în data de 21.10.2016

0351431006

14.

SC Policlinica ,, Sf. Ilie,, SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul Decebal, nr. 69A-71 Craiova

Viza în data de 17.10.2016

0251416441

15.

SC Policlinica Centrala- dr. Vlaescu SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul 1 Mai, nr.24 Craiova

Viza în data de 19.10.2016

0251415604

16.

Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr. 6

Viza în data de  30.05. 2016

0251532436

17.

SC ECOGRAFIE 3D SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. N.Titulescu, nr. 52

Aut. în data de 17.02.2016

0251563328

18.

Spitalul Clinic de Urgenţă Militar ,,Dr. Ştefan Odobleja,,

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. Caracal, nr. 150

Viza în data de 16.02.2016

0251581081

19.

SC JOB MED SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, Bd. Ştirbei Vodă, Nr. 19, Bl. D3a-D4a,

Viza. în data de

23.03.2016

0770303693

 

07352232226

 

0721336376

 

 

ANUNŢ – 19.01.2017

Nr.822/19.01.2017

Vă expunem, mai jos,  Lista actualizată a unităţilor sanitare din jud. Dolj, autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere  şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie” , la data de 18.01.2017.

 Precizam ca autorizarea este valabilă un an după care poate fi reînnoită prin vize anuale.

          Menţionăm ca orice modificare în această listă este  comunicată publicului prin actualizare pe site-ul www.dspdolj.ro la rubricile ”FIŞE AUTO” si ”Anunţuri”                   

 

Lista unitaţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie

 a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de

 autovehicule sau tramvaie, conform Ord. MS nr. 1159/2010   -  18.01.2017

 

 

Nr. Crt.

Denumirea unitatii

Specialitati

Adresa

Viză /Aut.

Contact

1.

Policlinica MEDAURA SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Caracal, nr. 50 Craiova

viza în data de

 14.12.2016

0251562372

2.

Policlinica ELGA

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. M. Eminescu, nr.2 si 32 Craiova

Aut. în data de 13.01.2017

0251415780

3.

SC TOP MED Buna Vestire SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr.90 Craiova

Aut. în data de 09.01.2017

0251524078

4.

SC MED SAN SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr. 58 Craiova

Aut. în data de 12.01.2017

0251523928

 

 

 

 

 

5.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str.Tabaci, Nr.1,

Craiova

Viza în data de 18.01.2017

0251502200

6.

SC Amaradia Servicii Clinice SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Amaradia, Nr.14, Craiova

Aut. în data de 04.02.2016

0251422738

7.

Spitalul Filişanilor

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

Bd.Racoţeanu,

Nr. 216, Filiaşi

Aut. în data de 05.02.2016

0251441234

8.

Spitalul Orăşenesc Segarcea

-medicina interna

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr.50  Segarcea

Aut. în data de 25.10.2016

0251210423

9.

SC M&M MEDICAL SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. Anul 1848, nr. 71

Viza în data 08.02.2016

0351467358

10.

Spitalul Municipal “Prof. Dr. Irinel Popescu  Băileşti

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Băileşti, str. Victoriei, nr.24.

Viza în data de 04.03.2016

0251311627

11.

Spitalul Filantropia Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, b-dul. N. Titulescu, nr. 40

Aut. în data de 02.11.2016

O251307500

12.

Spitalul Municipal Calafat

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Calafat, str. Traian, nr. 5

Aut. în  data de  09.01.2017

0251230606

13.

SC Policlinica TOMMED

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul Carol, nr. 50, Craiova

Viza în data de 21.10.2016

0351431006

14.

SC Policlinica ,, Sf. Ilie,, SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul Decebal, nr. 69A-71 Craiova

Viza în data de 17.10.2016

0251416441

15.

SC Policlinica Centrala- dr. Vlaescu SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul 1 Mai, nr.24 Craiova

Viza în data de 19.10.2016

0251415604

16.

Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr. 6

Viza în data de  30.05. 2016

0251532436

17.

SC ECOGRAFIE 3D SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. N.Titulescu, nr. 52

Aut. în data de 17.02.2016

0251563328

18.

Spitalul Clinic de Urgenţă Militar ,,Dr. Ştefan Odobleja,,

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. Caracal, nr. 150

Viza în data de 16.02.2016

0251581081

19.

SC JOB MED SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, Bd. Ştirbei Vodă, Nr. 19, Bl. D3a-D4a,

Viza. în data de

23.03.2016

0770303693

 

07352232226

 

0721336376

 

 

 

ANUNŢ – 17.01.2017

 

Către,

Cabinetele de Medicină de familie

Vă aducem la cunoştinţă faptul că la sfârşitul anului 2016 au fost publicate în Monitorul Oficial actele normative privitoare la Copilul cu disabilităţi:

Ordinul MMFPSPV/MS/MENCS nr.1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale - Publicat în: Monitorul Oficial Nr.1019 din 19 decembrie 2016

Ordinul MS/MMFPSPV nr.1306/1183/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora - Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 994 din 9 decembrie 2016.

Aceste acte normative precizează atribuliile, competenţele şi obligaţiile sistemului medical, inclusiv a medicului de familie, în acest domeniu,

Documentele sunt publicate pe siteul www.dspdolj.ro la rubrica Copii cu disabilităţi,unde pot fi găsite şi Lista cu unităţile sanitare din judeţul Dolj abilitate să elibereze certificate medicale copiilor cu disabilităţi şi modelul de  Fişă medicală sintetică pentru copiii cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale care trebuie completată de medicul de familie.

Cu stimă,

        DIRECTOR EXECUTIV,                                                                          

     DR. LUDMILA  PRUNARIU                                                          

 

             CONSILIER,

    DR. ŞTEFAN POPESCU

 

 

Către,

Unităţile sanitare Private

Vă aducem la cunoştinţă faptul că la sfârşitul anului 2916 au fost publicate în Monitorul Oficial actele normative privitoare la Copilul cu disabilităţi:

Ordinul MMFPSPV/MS/MENCS nr.1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale - Publicat în: Monitorul Oficial Nr.1019 din 19 decembrie 2016

Ordinul MS/MMFPSPV nr.1306/1183/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora - Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 994 din 9 decembrie 2016.

Aceste acte normative precizează atribuliile, competenţele şi obligaţiile sistemului medical în acest domeniu,

Documentele sunt publicate pe siteul www.dspdolj.ro la rubrica Copii cu disabilităţi, unde pot fi găsite şi Lista cu unităţile sanitare din judeţul Dolj abilitate să elibereze certificate medicale copiilor cu disabilităţi , modelul de Certificat A5 care trebuie eliberat de unitatea sanitară abilitată în urma consultului medicului specialisti, precum şi modelul de Solicitare a abilitării unei unităţi  sanitare private  să elibereze certificate medicale pentru copii cu dizabilităţi.

Cu stimă,

        DIRECTOR EXECUTIV,                                                                          

     DR. LUDMILA  PRUNARIU                                                          

 

             CONSILIER,

    DR. ŞTEFAN POPESCU

 

ANUNŢ – 11.01.2017

    Nr.487/10.01.2017

 

Către,

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM DE PERMISE DE CONDUCERE SI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR DOLJ

 

Vă trimitem, mai jos,  Lista actualizată a unităţilor sanitare din jud. Dolj, autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere  şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie” , la data de 10.01.2017.

 Precizam ca autorizarea este valabilă un an după care poate fi reînnoită prin vize anuale.

          Menţionăm ca orice modificare în această listă este  comunicată publicului prin actualizare pe site-ul www.dspdolj.ro la rubricile ”FIŞE AUTO” si ”Anunţuri”                   

 

           Cu stimă,

   DIRECTOR EXECUTIV                               

  DR.LUDMILA PRUNARIU                  

 

           CONSILIER,

     DR. ŞTEFAN POPESCU

 

Lista unitaţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie

 a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de

 autovehicule sau tramvaie, conform Ord. MS nr. 1159/2010   -  10.01.2017

 

 

 

Nr. Crt.

Denumirea unitatii

Specialitati

Adresa

Viză /Aut.

Contact

1.

Policlinica MEDAURA SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Caracal, nr. 50 Craiova

viza în data de

 14.12.2016

0251562372

2.

Policlinica ELGA

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. M. Eminescu, nr.2 si 32 Craiova

Aut. în data de 18.01.2016

0251415780

3.

SC TOP MED Buna Vestire SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr.90 Craiova

Aut. în data de 09.01.2017

0251524078

4.

SC MED SAN SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr. 58 Craiova

Aut. în data de 06.01.2016

0251523928

 

 

 

 

 

5.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str.Tabaci, Nr.1,

Craiova

Viza în data de 08.02.2016

0251502200

6.

SC Amaradia Servicii Clinice SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Amaradia, Nr.14, Craiova

Aut. în data de 04.02.2016

0251422738

7.

Spitalul Filişanilor

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

Bd.Racoţeanu,

Nr. 216, Filiaşi

Aut. în data de 05.02.2016

0251441234

8.

Spitalul Orăşenesc Segarcea

-medicina interna

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr.50  Segarcea

Aut. în data de 25.10.2016

0251210423

9.

SC M&M MEDICAL SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. Anul 1848, nr. 71

Viza în data 08.02.2016

0351467358

10.

Spitalul Municipal “Prof. Dr. Irinel Popescu  Băileşti

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Băileşti, str. Victoriei, nr.24.

Viza în data de 04.03.2016

0251311627

11.

Spitalul Filantropia Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, b-dul. N. Titulescu, nr. 40

Aut. în data de 02.11.2016

O251307500

12.

Spitalul Municipal Calafat

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Calafat, str. Traian, nr. 5

Aut. în  data de  09.01.2017

0251230606

13.

SC Policlinica TOMMED

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul Carol, nr. 50, Craiova

Viza în data de 21.10.2016

0351431006

14.

SC Policlinica ,, Sf. Ilie,, SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul Decebal, nr. 69A-71 Craiova

Viza în data de 17.10.2016

0251416441

15.

SC Policlinica Centrala- dr. Vlaescu SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul 1 Mai, nr.24 Craiova

Viza în data de 19.10.2016

0251415604

16.

Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr. 6

Viza în data de  30.05. 2016

0251532436

17.

SC ECOGRAFIE 3D SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. N.Titulescu, nr. 52

Aut. în data de 17.02.2016

0251563328

18.

SC HELIOLAB SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. Păltiniş, nr.1

Viza în data de  01.09.2015

0251418894

19.

Spitalul Clinic de Urgenţă Militar ,,Dr. Ştefan Odobleja,,

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. Caracal, nr. 150

Viza în data de 16.02.2016

0251581081

20.

SC JOB MED SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, Bd. Ştirbei Vodă, Nr. 19, Bl. D3a-D4a,

Viza. în data de

23.03.2016

0770303693

 

07352232226

 

0721336376

 

 

 

ANUNŢ - 10.01.2017

Nr. 420/10.01.2017

Direcţia de Sănătate Publică Dolj organizează în conformitate cu prevederile OMS nr. 869/2015, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea postului vacant de farmacist rezident ultimul an confirmat în specialitatea Farmacie clinică din cadrul Compartimentului de Supraveghere Epidemiologică și Control Boli Transmisibile al Direcției de Sănătate Publică Dolj publicat în revista Viața Medicală nr.1/06.01.2017 .

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a)      cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

b)      copie xerox de pe diploma de farmacist şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;

c)      copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

d)      dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e)      acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

f)       cazierul judiciar;

g)      certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;

h)      chitanţa de plată a taxei de concurs în sumă de 150 lei achitată la casieria instituției;

i)        copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Actele prevăzute la lit. b) şi c) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Tematica de concurs este cea pentru examenul de farmacist specialist.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului în revista Viața Medicală nr.1/06.01.2017, la sediul D.S.P. Dolj din Craiova, str. Tabaci nr.1 – Biroul RUNOS.

Concursul se va organiza în perioada cuprinsă între 31 și 90 zile de la publicarea în revista Viața Medicală, la o dată ce va fi comunicată ulterior.

Telefon de contact pentru secretariatul comisiei de concurs: 0251502360.

 

Director Executiv,

Dr. Ludmila Angela PRUNARIU

 

ANUNŢ – 05.01.2017

Nr.   214/05.01.2017

Ora: 12,45

 

REZULTATUL INTERVIULUI

la examenul / concursul din data de 29.12.2016

 

Post vacant : INSPECTOR grad ASISTENT  (medic sp. ep.) - Serv. CSP – Comp. CUSS

Nr. Crt.

Numele şi prenumele candidaţilor

Punctajul obţinut

Rezultatul INTERVIULUI

1.

TIȚĂ IUSTINIAN

91,67

ADMIS

 

 

Post vacant : INSPECTOR DEBUTANT (jurist) - Serv. CSP – Comp. ICFRMVM